Цаг агаар | News.MN

Цаг агаар

Өнөөдөр - 2020/04/02
12 oӨдөртөө
-6 oШөнөдөө
Цэлмэг
бямба
13 o
-4 o
Үүлшинэ
ням
12 o
-3 o
Үүлшинэ
даваа
12 o
-3 o
Үүлшинэ
мягмар
12 o
-2 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2020/04/02
-4 oӨдөртөө
-20 oШөнөдөө
Цэлмэг
бямба
-1 o
-16 o
Үүлшинэ
ням
0 o
-16 o
Үүлшинэ
даваа
-2 o
-16 o
Үүлшинэ
мягмар
-4 o
-16 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2020/04/02
12 oӨдөртөө
-5 oШөнөдөө
Цэлмэг
бямба
12 o
-3 o
Үүлшинэ
ням
14 o
-2 o
Үүлшинэ
даваа
12 o
-3 o
Үүлшинэ
мягмар
12 o
-3 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2020/04/02
4 oӨдөртөө
-17 oШөнөдөө
Цэлмэг
бямба
5 o
-14 o
Үүлшинэ
ням
7 o
-13 o
Үүлшинэ
даваа
2 o
-12 o
Ялимгүй хур тунадас
мягмар
2 o
-15 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2020/04/02
10 oӨдөртөө
-7 oШөнөдөө
Цэлмэг
бямба
10 o
-7 o
Үүлшинэ
ням
11 o
-6 o
Үүлшинэ
даваа
6 o
-6 o
Үүлшинэ
мягмар
6 o
-7 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2020/04/02
9 oӨдөртөө
-8 oШөнөдөө
Цэлмэг
бямба
8 o
-7 o
Багавтар үүлтэй
ням
9 o
-5 o
Үүлшинэ
даваа
7 o
-6 o
Үүлшинэ
мягмар
7 o
-6 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2020/04/02
12 oӨдөртөө
-5 oШөнөдөө
Цэлмэг
бямба
13 o
-4 o
Багавтар үүлтэй
ням
12 o
-3 o
Үүлшинэ
даваа
10 o
-4 o
Үүлшинэ
мягмар
8 o
-4 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2020/04/02
16 oӨдөртөө
-5 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
бямба
18 o
-4 o
Багавтар үүлтэй
ням
16 o
-1 o
Үүлшинэ
даваа
9 o
-2 o
Үүлшинэ
мягмар
9 o
-6 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2020/04/02
10 oӨдөртөө
0 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
бямба
18 o
-4 o
Багавтар үүлтэй
ням
15 o
-1 o
Үүлшинэ
даваа
7 o
-2 o
Үүлшинэ
мягмар
7 o
-5 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2020/04/02
13 oӨдөртөө
-2 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
бямба
17 o
-3 o
Багавтар үүлтэй
ням
16 o
1 o
Багавтар үүлтэй
даваа
6 o
-1 o
Үүлшинэ
мягмар
7 o
-4 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2020/04/02
12 oӨдөртөө
-8 oШөнөдөө
Цэлмэг
бямба
10 o
-7 o
Багавтар үүлтэй
ням
6 o
-5 o
Ялимгүй хур тунадас
даваа
3 o
-8 o
Ялимгүй хур тунадас
мягмар
3 o
-10 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2020/04/02
15 oӨдөртөө
-4 oШөнөдөө
Цэлмэг
бямба
15 o
-2 o
Багавтар үүлтэй
ням
14 o
0 o
Үүлшинэ
даваа
8 o
-3 o
Ялимгүй хур тунадас
мягмар
9 o
-5 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2020/04/02
14 oӨдөртөө
-3 oШөнөдөө
Цэлмэг
бямба
14 o
-2 o
Багавтар үүлтэй
ням
14 o
-2 o
Үүлшинэ
даваа
6 o
-3 o
Ялимгүй хур тунадас
мягмар
6 o
-4 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2020/04/02
15 oӨдөртөө
-1 oШөнөдөө
Цэлмэг
бямба
15 o
0 o
Багавтар үүлтэй
ням
14 o
1 o
Үүлшинэ
даваа
9 o
-2 o
Үүлшинэ
мягмар
7 o
-3 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2020/04/02
15 oӨдөртөө
-2 oШөнөдөө
Цэлмэг
бямба
15 o
1 o
Багавтар үүлтэй
ням
14 o
-1 o
Үүлшинэ
даваа
7 o
-3 o
Ялимгүй хур тунадас
мягмар
8 o
-4 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2020/04/02
17 oӨдөртөө
-4 oШөнөдөө
Цэлмэг
бямба
17 o
-2 o
Багавтар үүлтэй
ням
11 o
-3 o
Үүлшинэ
даваа
7 o
-6 o
Үүлшинэ
мягмар
8 o
-6 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2020/04/02
15 oӨдөртөө
-1 oШөнөдөө
Цэлмэг
бямба
16 o
1 o
Багавтар үүлтэй
ням
10 o
-1 o
Үүлшинэ
даваа
7 o
-4 o
Үүлшинэ
мягмар
8 o
-5 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2020/04/02
18 oӨдөртөө
-2 oШөнөдөө
Цэлмэг
бямба
17 o
0 o
Багавтар үүлтэй
ням
11 o
0 o
Үүлшинэ
даваа
9 o
-3 o
Үүлшинэ
мягмар
9 o
-3 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2020/04/02
19 oӨдөртөө
-1 oШөнөдөө
Цэлмэг
бямба
18 o
1 o
Багавтар үүлтэй
ням
12 o
1 o
Үүлшинэ
даваа
11 o
-3 o
Үүлшинэ
мягмар
11 o
-4 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2020/04/02
13 oӨдөртөө
-2 oШөнөдөө
Цэлмэг
бямба
14 o
-1 o
Багавтар үүлтэй
ням
13 o
0 o
Үүлшинэ
даваа
8 o
-1 o
Ялимгүй хур тунадас
мягмар
8 o
-3 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2020/04/02
15 oӨдөртөө
-3 oШөнөдөө
Цэлмэг
бямба
16 o
-2 o
Багавтар үүлтэй
ням
15 o
1 o
Үүлшинэ
даваа
10 o
-1 o
Үүлшинэ
мягмар
9 o
-3 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2020/04/02
15 oӨдөртөө
-3 oШөнөдөө
Цэлмэг
бямба
16 o
1 o
Багавтар үүлтэй
ням
17 o
2 o
Багавтар үүлтэй
даваа
15 o
3 o
Үүлшинэ
мягмар
13 o
1 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2020/04/02
17 oӨдөртөө
1 oШөнөдөө
Цэлмэг
бямба
19 o
4 o
Багавтар үүлтэй
ням
20 o
5 o
Багавтар үүлтэй
даваа
17 o
6 o
Үүлшинэ
мягмар
13 o
3 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2020/04/02
16 oӨдөртөө
-2 oШөнөдөө
Цэлмэг
бямба
17 o
0 o
Багавтар үүлтэй
ням
16 o
0 o
Багавтар үүлтэй
даваа
12 o
0 o
Үүлшинэ
мягмар
9 o
-3 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2020/04/02
17 oӨдөртөө
0 oШөнөдөө
Цэлмэг
бямба
19 o
1 o
Багавтар үүлтэй
ням
19 o
3 o
Багавтар үүлтэй
даваа
15 o
4 o
Үүлшинэ
мягмар
11 o
2 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2020/04/02
17 oӨдөртөө
-2 oШөнөдөө
Цэлмэг
бямба
17 o
0 o
Багавтар үүлтэй
ням
19 o
2 o
Багавтар үүлтэй
даваа
16 o
3 o
Үүлшинэ
мягмар
12 o
1 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2020/04/02
16 oӨдөртөө
-2 oШөнөдөө
Цэлмэг
бямба
17 o
0 o
Багавтар үүлтэй
ням
14 o
1 o
Үүлшинэ
даваа
9 o
-2 o
Ялимгүй хур тунадас
мягмар
8 o
-4 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2020/04/02
16 oӨдөртөө
-6 oШөнөдөө
Цэлмэг
бямба
17 o
-5 o
Багавтар үүлтэй
ням
13 o
-2 o
Үүлшинэ
даваа
8 o
-3 o
Ялимгүй хур тунадас
мягмар
8 o
-6 o
Үүлшинэ
  • Цэлмэг

  • Үүлшинэ

  • Ялимгүй хур тунадас

  • Багавтар үүлтэй

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж