Цаг агаар | News.MN

Цаг агаар

Өнөөдөр - 2019/11/12
12 oӨдөртөө
-4 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
даваа
14 o
-3 o
Багавтар үүлтэй
мягмар
13 o
-1 o
Үүлшинэ
лхагва
14 o
-2 o
Багавтар үүлтэй
пүрэв
13 o
-2 o
Багавтар үүлтэй
Өнөөдөр - 2019/11/12
14 oӨдөртөө
-2 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
даваа
15 o
-2 o
Багавтар үүлтэй
мягмар
15 o
0 o
Үүлшинэ
лхагва
15 o
0 o
Багавтар үүлтэй
пүрэв
14 o
0 o
Багавтар үүлтэй
Өнөөдөр - 2019/11/12
14 oӨдөртөө
-2 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
даваа
16 o
-1 o
Багавтар үүлтэй
мягмар
17 o
0 o
Үүлшинэ
лхагва
16 o
1 o
Багавтар үүлтэй
пүрэв
16 o
1 o
Багавтар үүлтэй
Өнөөдөр - 2019/11/12
10 oӨдөртөө
-8 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
даваа
11 o
-6 o
Багавтар үүлтэй
мягмар
12 o
-6 o
Багавтар үүлтэй
лхагва
11 o
-6 o
Үүлшинэ
пүрэв
11 o
-6 o
Багавтар үүлтэй
Өнөөдөр - 2019/11/12
11 oӨдөртөө
-5 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
даваа
13 o
-4 o
Багавтар үүлтэй
мягмар
14 o
-2 o
Багавтар үүлтэй
лхагва
13 o
-3 o
Үүлшинэ
пүрэв
12 o
-3 o
Багавтар үүлтэй
Өнөөдөр - 2019/11/12
10 oӨдөртөө
-6 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
даваа
12 o
-4 o
Багавтар үүлтэй
мягмар
13 o
-3 o
Багавтар үүлтэй
лхагва
12 o
-3 o
Үүлшинэ
пүрэв
12 o
-2 o
Багавтар үүлтэй
Өнөөдөр - 2019/11/12
13 oӨдөртөө
-4 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
даваа
14 o
-2 o
Багавтар үүлтэй
мягмар
14 o
-1 o
Багавтар үүлтэй
лхагва
16 o
0 o
Үүлшинэ
пүрэв
16 o
0 o
Багавтар үүлтэй
Өнөөдөр - 2019/11/12
15 oӨдөртөө
-5 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
даваа
11 o
-2 o
Үүлшинэ
мягмар
15 o
-6 o
Багавтар үүлтэй
лхагва
15 o
-3 o
Үүлшинэ
пүрэв
9 o
-5 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2019/11/12
16 oӨдөртөө
1 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
даваа
12 o
3 o
Ялимгүй хур тунадас
мягмар
15 o
-2 o
Багавтар үүлтэй
лхагва
15 o
1 o
Үүлшинэ
пүрэв
9 o
-1 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2019/11/12
16 oӨдөртөө
-1 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
даваа
13 o
2 o
Үүлшинэ
мягмар
15 o
-3 o
Багавтар үүлтэй
лхагва
17 o
1 o
Үүлшинэ
пүрэв
10 o
-1 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2019/11/12
10 oӨдөртөө
-5 oШөнөдөө
Үүлшинэ
даваа
9 o
-5 o
Багавтар үүлтэй
мягмар
12 o
-6 o
Үүлшинэ
лхагва
9 o
-3 o
Үүлшинэ
пүрэв
9 o
-7 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2019/11/12
13 oӨдөртөө
-3 oШөнөдөө
Үүлшинэ
даваа
12 o
-2 o
Багавтар үүлтэй
мягмар
15 o
-2 o
Үүлшинэ
лхагва
13 o
0 o
Үүлшинэ
пүрэв
13 o
-3 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2019/11/12
13 oӨдөртөө
-1 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
даваа
11 o
-1 o
Багавтар үүлтэй
мягмар
15 o
-1 o
Үүлшинэ
лхагва
14 o
1 o
Үүлшинэ
пүрэв
12 o
-2 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2019/11/12
13 oӨдөртөө
-1 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
даваа
12 o
1 o
Багавтар үүлтэй
мягмар
15 o
0 o
Багавтар үүлтэй
лхагва
16 o
3 o
Үүлшинэ
пүрэв
13 o
0 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2019/11/12
13 oӨдөртөө
-1 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
даваа
11 o
1 o
Багавтар үүлтэй
мягмар
15 o
0 o
Багавтар үүлтэй
лхагва
15 o
2 o
Үүлшинэ
пүрэв
12 o
0 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2019/11/12
14 oӨдөртөө
-3 oШөнөдөө
Үүлшинэ
даваа
11 o
-2 o
Үүл багаснa
мягмар
16 o
-2 o
Үүлшинэ
лхагва
13 o
0 o
Үүлшинэ
пүрэв
10 o
-4 o
Ялимгүй хур тунадас
Өнөөдөр - 2019/11/12
13 oӨдөртөө
0 oШөнөдөө
Үүлшинэ
даваа
9 o
-1 o
Үүл багаснa
мягмар
15 o
0 o
Үүлшинэ
лхагва
12 o
2 o
Ялимгүй хур тунадас
пүрэв
8 o
-1 o
Ялимгүй хур тунадас
Өнөөдөр - 2019/11/12
13 oӨдөртөө
0 oШөнөдөө
Үүлшинэ
даваа
11 o
-1 o
Үүл багаснa
мягмар
15 o
-1 o
Үүлшинэ
лхагва
9 o
1 o
пүрэв
9 o
-2 o
Ялимгүй хур тунадас
Өнөөдөр - 2019/11/12
15 oӨдөртөө
1 oШөнөдөө
Үүлшинэ
даваа
11 o
0 o
Үүл багаснa
мягмар
17 o
1 o
Үүлшинэ
лхагва
10 o
2 o
Ялимгүй хур тунадас
пүрэв
9 o
-1 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2019/11/12
11 oӨдөртөө
-3 oШөнөдөө
Үүлшинэ
даваа
7 o
-3 o
Үүл багаснa
мягмар
13 o
-3 o
Үүлшинэ
лхагва
11 o
-1 o
Үүлшинэ
пүрэв
7 o
-5 o
Ялимгүй хур тунадас
Өнөөдөр - 2019/11/12
15 oӨдөртөө
-3 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
даваа
12 o
1 o
Үүл багаснa
мягмар
16 o
-2 o
Багавтар үүлтэй
лхагва
16 o
0 o
Үүлшинэ
пүрэв
9 o
-2 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2019/11/12
16 oӨдөртөө
2 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
даваа
16 o
3 o
Багавтар үүлтэй
мягмар
18 o
1 o
Багавтар үүлтэй
лхагва
18 o
4 o
Багавтар үүлтэй
пүрэв
17 o
2 o
Багавтар үүлтэй
Өнөөдөр - 2019/11/12
17 oӨдөртөө
1 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
даваа
19 o
4 o
Багавтар үүлтэй
мягмар
17 o
2 o
Багавтар үүлтэй
лхагва
20 o
3 o
Багавтар үүлтэй
пүрэв
18 o
3 o
Багавтар үүлтэй
Өнөөдөр - 2019/11/12
15 oӨдөртөө
-2 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
даваа
14 o
1 o
Үүлшинэ
мягмар
16 o
-2 o
Багавтар үүлтэй
лхагва
17 o
2 o
Багавтар үүлтэй
пүрэв
13 o
-1 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2019/11/12
16 oӨдөртөө
-1 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
даваа
17 o
3 o
Үүлшинэ
мягмар
16 o
0 o
Багавтар үүлтэй
лхагва
20 o
2 o
Багавтар үүлтэй
пүрэв
16 o
1 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2019/11/12
16 oӨдөртөө
-1 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
даваа
18 o
3 o
Үүлшинэ
мягмар
16 o
0 o
Багавтар үүлтэй
лхагва
20 o
1 o
Багавтар үүлтэй
пүрэв
16 o
1 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2019/11/12
13 oӨдөртөө
-1 oШөнөдөө
Үүлшинэ
даваа
8 o
-1 o
Үүл багаснa
мягмар
13 o
-2 o
Үүлшинэ
лхагва
12 o
1 o
Үүлшинэ
пүрэв
9 o
-3 o
Ялимгүй хур тунадас
Өнөөдөр - 2019/11/12
12 oӨдөртөө
-7 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
даваа
8 o
-4 o
Үүл багаснa
мягмар
13 o
-7 o
Үүлшинэ
лхагва
12 o
-5 o
Үүлшинэ
пүрэв
9 o
-7 o
Үүлшинэ
  • Багавтар үүлтэй

  • Үүлшинэ

  • Ялимгүй хур тунадас

  • Үүл багаснa

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж