Цаг агаар

Өнөөдөр - 2024/04/22
10 oӨдөртөө
-4 oШөнөдөө
Үүл багаснa
пүрэв
12 o
-1 o
Багавтар үүлтэй
баасан
9 o
4 o
Ялимгүй хур тунадас
бямба
8 o
3 o
Үүлшинэ
ням
10 o
-1 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2024/04/22
10 oӨдөртөө
-3 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
пүрэв
10 o
-2 o
Багавтар үүлтэй
баасан
9 o
0 o
Үүлшинэ
бямба
6 o
-4 o
Үүлшинэ
ням
3 o
-5 o
Ялимгүй хур тунадас
Өнөөдөр - 2024/04/22
13 oӨдөртөө
-4 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
пүрэв
14 o
-4 o
Багавтар үүлтэй
баасан
15 o
3 o
Үүлшинэ
бямба
11 o
-2 o
Үүлшинэ
ням
11 o
-5 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2024/04/22
7 oӨдөртөө
-11 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
пүрэв
11 o
-8 o
Багавтар үүлтэй
баасан
10 o
-7 o
Үүлшинэ
бямба
6 o
-6 o
Үүлшинэ
ням
3 o
-6 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2024/04/22
9 oӨдөртөө
-8 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
пүрэв
12 o
-5 o
Багавтар үүлтэй
баасан
12 o
-3 o
Үүлшинэ
бямба
8 o
-4 o
Үүлшинэ
ням
7 o
-5 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2024/04/22
9 oӨдөртөө
-6 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
пүрэв
12 o
-4 o
Багавтар үүлтэй
баасан
12 o
-1 o
Үүлшинэ
бямба
8 o
0 o
Үүлшинэ
ням
8 o
-3 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2024/04/22
10 oӨдөртөө
-5 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
пүрэв
13 o
-3 o
Багавтар үүлтэй
баасан
14 o
-2 o
Үүлшинэ
бямба
11 o
-1 o
Үүлшинэ
ням
9 o
-2 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2024/04/22
12 oӨдөртөө
-5 oШөнөдөө
Үүлшинэ
пүрэв
15 o
-6 o
Багавтар үүлтэй
баасан
17 o
-2 o
Багавтар үүлтэй
бямба
17 o
-2 o
Үүлшинэ
ням
7 o
-6 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2024/04/22
9 oӨдөртөө
-2 oШөнөдөө
Үүлшинэ
пүрэв
12 o
-5 o
Багавтар үүлтэй
баасан
17 o
-2 o
Багавтар үүлтэй
бямба
17 o
0 o
Багавтар үүлтэй
ням
6 o
-4 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2024/04/22
11 oӨдөртөө
-1 oШөнөдөө
Үүлшинэ
пүрэв
14 o
-3 o
Багавтар үүлтэй
баасан
17 o
-1 o
Багавтар үүлтэй
бямба
16 o
1 o
Багавтар үүлтэй
ням
7 o
-5 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2024/04/22
8 oӨдөртөө
-10 oШөнөдөө
Үүлшинэ
пүрэв
12 o
-6 o
Багавтар үүлтэй
баасан
11 o
-5 o
Үүлшинэ
бямба
3 o
-5 o
Үүлшинэ
ням
-1 o
-9 o
Ялимгүй хур тунадас
Өнөөдөр - 2024/04/22
10 oӨдөртөө
-8 oШөнөдөө
Үүлшинэ
пүрэв
14 o
-5 o
Багавтар үүлтэй
баасан
13 o
-2 o
Үүлшинэ
бямба
7 o
-4 o
Үүлшинэ
ням
4 o
-5 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2024/04/22
11 oӨдөртөө
-4 oШөнөдөө
Үүлшинэ
пүрэв
15 o
-1 o
Багавтар үүлтэй
баасан
15 o
0 o
Цэлмэг
бямба
14 o
-1 o
Үүлшинэ
ням
6 o
-3 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2024/04/22
11 oӨдөртөө
-2 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
пүрэв
16 o
0 o
Багавтар үүлтэй
баасан
16 o
1 o
Цэлмэг
бямба
15 o
2 o
Үүлшинэ
ням
8 o
-1 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2024/04/22
12 oӨдөртөө
-3 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
пүрэв
16 o
0 o
Багавтар үүлтэй
баасан
17 o
2 o
Цэлмэг
бямба
14 o
0 o
Үүлшинэ
ням
7 o
-5 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2024/04/22
10 oӨдөртөө
-8 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
пүрэв
16 o
-4 o
Багавтар үүлтэй
баасан
15 o
-3 o
Цэлмэг
бямба
10 o
-2 o
Үүлшинэ
ням
4 o
-3 o
Ялимгүй хур тунадас
Өнөөдөр - 2024/04/22
10 oӨдөртөө
-4 oШөнөдөө
Үүлшинэ
пүрэв
15 o
-2 o
Багавтар үүлтэй
баасан
14 o
0 o
Цэлмэг
бямба
7 o
-2 o
Үүлшинэ
ням
2 o
-4 o
Хур тунадас
Өнөөдөр - 2024/04/22
8 oӨдөртөө
-5 oШөнөдөө
Үүлшинэ
пүрэв
13 o
-4 o
Багавтар үүлтэй
баасан
13 o
-2 o
Багавтар үүлтэй
бямба
7 o
-1 o
Үүлшинэ
ням
1 o
-5 o
Хур тунадас
Өнөөдөр - 2024/04/22
11 oӨдөртөө
-6 oШөнөдөө
Үүлшинэ
пүрэв
16 o
-2 o
Багавтар үүлтэй
баасан
16 o
2 o
Цэлмэг
бямба
8 o
1 o
Үүлшинэ
ням
2 o
-2 o
Ялимгүй хур тунадас
Өнөөдөр - 2024/04/22
8 oӨдөртөө
-4 oШөнөдөө
Үүлшинэ
пүрэв
12 o
-3 o
Багавтар үүлтэй
баасан
14 o
0 o
Багавтар үүлтэй
бямба
10 o
2 o
Багавтар үүлтэй
ням
3 o
-2 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2024/04/22
13 oӨдөртөө
-1 oШөнөдөө
Үүлшинэ
пүрэв
16 o
-2 o
Багавтар үүлтэй
баасан
16 o
-3 o
Цэлмэг
бямба
15 o
1 o
Багавтар үүлтэй
ням
11 o
-3 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2024/04/22
14 oӨдөртөө
3 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
пүрэв
16 o
0 o
Багавтар үүлтэй
баасан
18 o
3 o
Цэлмэг
бямба
17 o
3 o
Багавтар үүлтэй
ням
9 o
-2 o
Багавтар үүлтэй
Өнөөдөр - 2024/04/22
18 oӨдөртөө
8 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
пүрэв
18 o
5 o
Багавтар үүлтэй
баасан
20 o
7 o
Цэлмэг
бямба
19 o
8 o
Багавтар үүлтэй
ням
11 o
1 o
Багавтар үүлтэй
Өнөөдөр - 2024/04/22
13 oӨдөртөө
-1 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
пүрэв
15 o
-2 o
Багавтар үүлтэй
баасан
16 o
-1 o
Цэлмэг
бямба
16 o
1 o
Багавтар үүлтэй
ням
4 o
-7 o
Багавтар үүлтэй
Өнөөдөр - 2024/04/22
14 oӨдөртөө
2 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
пүрэв
17 o
1 o
Багавтар үүлтэй
баасан
19 o
1 o
Цэлмэг
бямба
18 o
3 o
Багавтар үүлтэй
ням
9 o
-3 o
Багавтар үүлтэй
Өнөөдөр - 2024/04/22
15 oӨдөртөө
1 oШөнөдөө
Багавтар үүлтэй
пүрэв
18 o
0 o
Багавтар үүлтэй
баасан
20 o
0 o
Цэлмэг
бямба
18 o
3 o
Багавтар үүлтэй
ням
14 o
-3 o
Багавтар үүлтэй
Өнөөдөр - 2024/04/22
9 oӨдөртөө
-4 oШөнөдөө
Үүл багаснa
пүрэв
14 o
-5 o
Багавтар үүлтэй
баасан
15 o
-1 o
Цэлмэг
бямба
14 o
0 o
Багавтар үүлтэй
ням
4 o
-1 o
Үүлшинэ
Өнөөдөр - 2024/04/22
8 oӨдөртөө
-9 oШөнөдөө
Үүл багаснa
пүрэв
13 o
-9 o
Багавтар үүлтэй
баасан
14 o
-6 o
Цэлмэг
бямба
13 o
-5 o
Багавтар үүлтэй
ням
6 o
-3 o
Үүлшинэ
  • Үүл багаснa

  • Багавтар үүлтэй

  • Ялимгүй хур тунадас

  • Үүлшинэ

  • Цэлмэг

  • Хур тунадас

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж