Холбоо, хөдөлгөөний шаардлагын хариуг өглөө | News.MN

Холбоо, хөдөлгөөний шаардлагын хариуг өглөө

Хуучирсан мэдээ: 2010.04.08-нд нийтлэгдсэн

Холбоо, хөдөлгөөний шаардлагын хариуг өглөө

fУИХ –ыг огцрохыг шаардсан Амлалт нэхэх ард түмний холбоо болон бусад хөдөлгөөний хариуг төрийн байгуулалтын байгын хороо өглөө.

Шаардлагын хариу

Улсын Их Хуралд 2010 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 14 цаг 10 минутад ирүүлсэн ”Шаардлага”-тай танилцаад дараахь хариуг хүргүүлж байна. Үүнд:
Нэг. “Үндсэн хууль болон Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийг зөрчиж ард түмнийг төөрөгдүүлэх, хууран мэхлэх замаар засгийн эрхийг авсан … бэлнээр өгөхөөр амласан 1 сая, 1.5 сая төгрөгийн амлалтаа биелүүлэлгүй бултуулж зувчуулж байгаа” гэсний тухайд:
МАХН болон Ардчилсан нам сонгуульд оролцохдоо дэвшүүлсэн зорилтоо хэрэгжүүлэх, улс орны өмнө тулгамдсан бусад томоохон асуудлыг хамтарч шийдвэрлэх зорилгоор хоёр намын Хамтарсан Засгийн газрыг байгуулан ажиллаж байна. Хамтарсан Засгийн газрын 2008-2012 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт ашигт малтмалын стратегийн болон томоохон ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулж, түүнээс олсон орлогоос Монгол Улсын иргэн бүрт 1.5 сая төгрөгийн хувь, хишиг хүртээх зорилтыг дэвшүүлсэн бөгөөд түүнд шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэр бүрдүүлэхийг Засгийн газарт даалгасан юм.  
Хууль тогтоомжийн хүрээнд Улсын Их Хурлаас баталсан удирдамж, чиглэлийн дагуу ашигт малтмалын томоохон ордыг ашиглах зорилт хэрэгжиж эхлээд байна. Үүнтэй уялдан Засгийн газраас 2010-2012 онд Монгол Улсын иргэн бүрт хүртээх хувь, хишигийн 1.0 сая төгрөгийг тэтгэврийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөх, боловсрол, эрүүл мэнд, орон сууцны эрхийн бичиг олгох, 500.0 мянган төгрөгийг бэлнээр үе шаттайгаар өгөхөөр шийдвэрлэснээ өнгөрсөн 7 хоногт олон нийтэд албан ёсоор мэдэгдээд байна.
Өнөөгийн байдлаар Засгийн газраас эхний ээлжинд 70.0 мянган төгрөгийг иргэддээ өгч, цаашид сонгуулийн үеэр дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрийг бүрэн ханган биелүүлэхийн төлөө холбогдох судалгаа тооцоог нарийвчлан хийж, эрчимтэй ажиллаж байна.    
Хоёр.“Үндсэн хуулийн Цэцийн шийдвэрээр хүчингүй болгосон Үндсэн хуулийн нэмэлтийг баримтлан үйл ажиллагаа явуулсаар байгаа” гэсний тухайд:

Улсын Их Хурал 1999 оны 12 дугаар сард анх удаа Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан бөгөөд энэ асуудал нь Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны дагуу хянагдаж, хүчингүй болсон. Дараа нь Улсын Их Хурал 2000 оны 12 дугаар сард Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг дахин авч хэлэлцэж нийт гишүүдийн дөрөвний гурваас дээш хувийн саналаар баталсан билээ. Үндсэн хуулийн энэхүү нэмэлт, өөрчлөлтийн талаар Үндсэн хуулийн цэцээс ямар нэг шийдвэр гараагүй бөгөөд өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа тул шаардлагад дурьдсанчлан “хүчингүй болгосон нэмэлт” гэж үзэх үндэслэлгүй юм.
        Гурав.“Ашигт малтмалын тухай хуулийг Үндсэн хуульд нийцүүлэн өөрчлөх үндсэн үүргээ биелүүлсэнгүй” гэсний тухайд:
        Ашигт малтмалын тухай хуулийг анх 1994 онд баталснаас хойш 11 удаа нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, 2 удаа шинэчлэн найруулж мөрдөж байна. Уг хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.4-т “Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийж нөөцийг нь тогтоосон стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордыг хувийн өмчит хуулийн этгээдтэй хамтран ашиглавал төрийн оролцооны хэмжээ 50 хүртэл хувьтай байж болох бөгөөд уг хэмжээг төрөөс оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээг харгалзан орд ашиглах гэрээгээр тодорхойлно”, 5.5-д “Улсын төсвийн оролцоогүйгээр хайгуул хийж нөөцийг нь тогтоосон стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордыг эзэмшигчийн тухайн ордод оруулсан хөрөнгийн 34 хүртэлх хувьтай тэнцэх хувьцааг төр эзэмшиж болох бөгөөд уг хэмжээг төрөөс оруулах хөрөнгө оруулалтын хэмжээг харгалзан орд ашиглах гэрээгээр тодорхойлно” гэж тус тус заасан. Эдгээр заалтууд нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Зургадугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн “Монгол Улсад газар, түүний хэвлий, ой, ус, амьтан, ургамал болон байгалийн бусад баялаг гагцхүү ард түмний мэдэл, төрийн хамгаалалтад байна”, мөн зүйлийн 2 дахь хэсгийн “Монгол Улсын иргэдэд өмчлүүлснээс бусад газар, түүнчлэн газрын хэвлий, түүний баялаг, ой, усны нөөц, ан амьтан төрийн өмч мөн” гэж заасныг зөрчсөн байж болзошгүй гэдэг асуудлыг Үндсэн хуулийн цэц 2009 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр эцэслэн шийдвэрлэж, Үндсэн хууль зөрчөөгүй болохыг тогтоосон юм. Үндсэн хуулийн цэцээс ийнхүү шийдвэрлэсэн хэдий ч энэ нь уг хуулийг өөрчлөхгүй гэсэн үг биш юм. Улсын Их Хурлаас улс орны эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн шаардлагыг харгалзан Ашигт малтмалын тухай хуулийг боловсронгуй болгох арга хэмжээг цаашид ч авсаар байх болно.
 Дөрөв.“Улсын Их Хурлын гишүүд сонгогдсон тойрог бүртээ 1 тэрбум, нийт 76 тэрбум төгрөгийг хуваарилж … Үндсэн хууль зөрчлөө” гэсний тухайд:
2010 оны улсын төсвийн төслийг Улсын Их Хурлаар хэлэлцэх явцад иргэд сонгогчдын хүсэлт болон орон нутгийн удирдлагаас ирүүлсэн саналыг үндэслэн Улсын Их Хурлын гишүүд бүс, орон нутагт зайлшгүй шаардлагатай гэж үзсэн хөрөнгө оруулалтын тодорхой төсөл, арга хэмжээнүүдийг шийдвэрлүүлэх тухай саналаа бүрэн эрхийнхээ дагуу гаргаж, төсөвт тусгуулсан. Төсвийн хуулийг мөрдөж эхэлснээс хойш тавигдсан зарим асуудал, тухайлбал, өвөлжилт, хаваржилтын хүндрэлийг хохирол багатай даван туулах, амаржих газруудын нөхцөл байдлыг сайжруулах, цалин хөлс, ахмад настны тэтгэвэр, тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх, гэр бүл, хүүхдийг дэмжсэн арга хэмжээнд нэмэлт хөрөнгө гаргах зэрэг тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилгоор Улсын Их Хурлын дарга Монгол Улсын 2010 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах чиглэлийг Засгийн газарт өгч, Улсын Их Хурлын 2010 оны хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх асуудлын дараалалд төсвийн тодотголыг эхний ээлжинд авч хэлэлцэхээр төлөвлөөд байна. “Шаардлага”-д дурдсан асуудал болох орон нутгийн хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн хөрөнгө оруулалтын жагсаалтыг дахин авч үзэх болно.  
Та бүхний шаардсанчлан, Улсын Их Хурал тарах эсэх тухай асуудал нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монгол Улсын Их Хурлын тухай хууль, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу шийдвэрлэгддэг. Нийт ард түмнийхээ чөлөөт, ардчилсан сонголтоор байгуулагдсан Улсын Их Хурал нь Үндсэн хуулийн бус аргаар тарах эрхгүй болохыг үүгээр уламжилж байна. 

ТӨРИЙН БАЙГУУЛАЛТЫН
БАЙНГЫН ХОРООНЫ ДАРГА                                                     Ө.ЭНХТҮВШИН

0 сэтгэгдэл

News.mn сайтад сэтгэгдэл оруулахад анхаарах зүйлс

Avatar

Zochin 2010-04-08 202.126.92.6

hooyee tanai news iin ajiltnuud chine bugd bicheg usgiin talaar maruuhan yumuu neg yum unshhar l nel aldaatai bichsen yumnuud bh yum humuusd hurgej bgagaa bodooch yg ysgiin aldaagaa hynaaach

Avatar

Japan-s 2010-04-08 118.236.33.249

Talbai sulla gej orilood bgaa nuhur chi odoo mgl-doo saihan amidraad bga um bailgui gehdee mgl-n uls tur neg l bish gedegtei sanal neg bish gej uuGadaadad ochood uz mgl-doo chi bi saihan amidardag ch baij bno end bol mgl-gedeg nerneesee ehleed yaduu guilagchingaaraa duuduulah bnoEne buhend uurchlult temstel heregtei ard tumen duugai baij ih huleesen ulam ulam ene orond maani aimshigtai yaduural hunii naimaa ajilguidel arhidalt niigmiin tegsh bus handlaga ulam gazar avch bna uuniig harsaar baij tevcheed baih hereguuMungu avahdaa gol ni bish ene niigmiin bohirdoliig nimgeley gesendee ted jagsaj bgaa bolov uu gej bodoh umZasgiin gazar ch gesen yaraltai ene asuudal deer uhaalag zamaar hariu hiihgui bgaa hachirhaltai sanagdaj bna

Avatar

Зочин 2010-04-08 118.236.33.249

Tegeed haashaa um ter tuntiitelee targalaad ulsiin mungu idej uugaad bgaa usan teneg UIH-n gishuud turiin darga nariig soliyo shinechley geed bsan chini yasan beAvilga zavharliin suljee ustaj ugui blhgui bol uls oron hugjihgui ulam doroitoh bno
Ene hural shuglaan hiij bgaa huurhii humuusee sendromtoigoor ni duudaad uvuliin huitend jagsaltai bish dulaan orohoor jagsaa bizEne humuusiig buruutgaad bdag sonin umaa

Avatar

Зочин 2010-04-08 75.172.118.127

yamar ichmeer yum be Gadaadiin humuus Mongol yavahdaa havar yavdaggui yag ene syndrom n huduldug gedgiig meddeg ene humuus mongoliin ard tumen turuun negnii helsenchlen tsaana n baigaa 2 say huniig namaig ch tuluuluhgui tartsgaa bolitsgoo ehleed yum surtsgaa medetsgee oyunaa hugjuultsgee setgehuigee zadaltsgaa horvoo ertunts ter uhej hataad baigaa 15 saya tugruguur hayzgaarladdagui yumyadahdaa ter mungiig haanaas olj taraaj uguh geed baigaag oilgoj uhaaraad daraa n ter teneg bolovsrolgui tangargaa urgutsguu talbai sullaltsgaa bitgii nuur ulailgaad baimanipulyatsd orj baigaagaa ch sehej medreh chadvargui huurhii ene heden mongolchuud hunii togloom bolj ingej suuh gej

Avatar

Зочин 2010-04-08 182.160.39.98

больцгоо таминь ээ больцгоо

Avatar

Зочин 2010-04-08 182.160.18.6

Ýíý òýìöýë áîë ýðõ ìýäëèéí òºëºº òýìöýëò¿¿íýýñ ìàíèé àìüäðàëä ÿìàð÷ õ¿ðòýýë áàéõã¿éíààä õ¿ì¿¿ñ ÷èíü ìàíèéã áîäâîë ìàøèíòàé áàéðòàé á¿ð êîìïéíòàé óëñÓðä íü íýã àâãàé îðèëñîîð áàéãààä õººðõºí àìüäàðëàà äýýøë¿¿ëýýä á¿ð áîëîîã¿é ñóðãóóëüä ñóðæ èðýýä á¿ð äýýøýý íèñýõýýð ÿâñàíõººðõèé õýäýí õºãøèä õóó÷ ºâ÷èí äýýðýý øèíý ºâ÷èí äóñààä óíààä ºãñºíýíý Ẻãíºðñºí îëîí á¿ãä äàðãà áîëîõã¿éãýýñ õîéø ñîíãñîí ñîíãîã÷îîñîî ìºí㺠áèòãèé ãóéýð¿¿ë íèéãìèéã ãóéñóðãóóëüýìíýëýã ãóéò¿¿íýýñ ÷àðàëáàé íàð ÷èíèé õýö¿¿ àìüäðàëààð ÷èíü äºðººëºí àìàà òîñëîõ ãýæ áàéíàáè ñýòã¿¿ë÷èäýä èäýãäýãã¿éòýä ìýðãèæýëýý æèíõýí óòãééð íü àøãèëäàã óëñàìèà áîä 7 ñàðûí 1 íä ÿéäóóñ ë õîõèðñîíõºãºº ýõë¿¿ëýã÷ íºõºð ìààíü þó áîëëîî÷è àðäàà òàòëààã¿é áîë ìóó ýýæäýý òóñàëààä ë áàéæ áàéàðèéí õààëàã¿é õ¿í äóóñàà ë ãýñýí ¿ããýõäýý áíðãýä õààëãàòàé áîë á¿ð ñàéíÊóíêàð

Avatar

Боржигон 2010-04-08 217.118.78.124

УИХ чинь сонгууль луйвардаж ард тумнээ залилсан гээд 7-р сарын 1-ний тэмцлээр нотлож амиа оргосон хумуусийн дурсгалыг хундэтгэх ёстой юм шуу дээДээд талд оорсдоо луйвар булхайхуйвалдаанаар суучихаад хуулийн дагуу боллоо гэсэн юм яриад байдаг ичдэггуй хуульчид юмааУндсэн Хуулийн Цэцийн дарга Бямбадорж гэдэг МАХН-ын мануухай туухэнд нэрээ муухайгаар улдээж байгаа хун дээАжлаа хийхгуй найраа наймаанайр хэссэн хогийн хэдэн юмнууд хашаатай мал шиг ч юм ууЭсвэл албадан ходолмор эрхэлдэг газар ч юм ууЛав л тор байхгуй -намын ажилтнаар дуурсэн газар байх юм дааНаад шинэ УИХ чинь анхнаасаа Ундсэн Хуулиа зорчоод ажилласан шуу дээУИХ-76 гишуунтэй байна гэсэн76 болоогуй зарим нь гудамжинд лааз ошигложзарим нь Ганц худагт улсаар тэжээлгэж хуулийн тургэвчилсэн дамжаа дуургэсэнМАХН-д ажиллана гэж амлалт огсоний хучинд нэг юм УИХ-ын гишуун болохчоо аядсанТэгээд бид хахууль луйварнаймаа шагнал бух л ид шидээ гаргаж наад УИХ-ын гишуудийг тодруулсанХарин эд нар ч нэг мурих шиг мурьсан дааОдоо болоогуй ю

Avatar

h*** 2010-04-08 71.251.196.147

Hutsaa eh ornoo lombardsan mongiig bid avahguizugeer l idej uuhaa zogsooj bairaa tavij og

Avatar

Зочин 2010-04-08 202.179.16.113

EH ORON NEGT MONGOL AHAN DUUS NARAA JIL BOLGON BOLDOG HAVRIIN SOLIOROL ENE JIL BAS L TOHIOLOO HARIINHNII MONGOL ULSIG MINI ZADARGAN BUTARGAH GESEN YAVUURGUI UILDEL DAHIN EHELLEE ENE UDA ENE UIL AJILLAGAA IH HURLIG TARAAJ MONGOL ULSIG UDIRDAH TOLGOIGUI ARD TUMNII DUND UIMEEN SAMUUN DEGDEEH ZORILGOOR UDUUN HATGAJ EHELLEE TUV TALBAI DEER MIN UNTAJ TUMEN OLNIIG MINI SERGHIILGESEN ENE HEDEN GADNII GAR BOLOGSODIIG BITII DEMJIHTUN MONGOLOO GESEN MONGOLIN TULUU ZOHILDOG HUN BURTEE ANHAARUULII JAGSAAL TSUGLAAN GESEN ENE ULS TURIIN TOGLOOMOND BITII HUURTATSGAAGARAI MONGOL ULS EVTEI BAIHDAA HUCHTEI—

Avatar

ard 2010-04-08 202.131.234.76

utgagvi yum odoo sonin bishee

Avatar

Hi 2010-04-08 115.176.165.17

Deedsuud muongo taraaj hyatad tejeehee bolimoor yumaa
Idlee baalaa dahiadl nehiishdeBayalag undragatai bishOlsnoo guitsed bolovsruuliyaMONGOL ajilchidiig80 hurgeh heregtei baishde odoo bur shaldaa buutsan60ni MONGOL ajilchid baih yum yarij baileeshdeNugoo huili haa bainaa
Tamsag ter chigtee hujaa Tsairiin ord ter chigtee hyatad arai dendej bainaaNiinjaa naraa humij ireed albadan huodolmor erhluuleech baigal suitegsen tuoloosoo tegj tulogDadaad irheer ni undsen ajilchid bolgoj niigemshuulehgui bol zerleg hun sureg uuscheed baishde

Avatar

Зочин 2010-04-08 147.47.249.217

Монголд одоо ч юмуу дараа ч юм уу хэзээ нэг цагт бослого тэмцэл гарвал Оюутолгой Тавантолгойн хөрөнгө оруулагчид хөрөнгөө хамгаалуулах нэрээр гадаадын цэргийг Монголд оруулах болно Яг энэ Киргиз шиг Одоо манай төрийнхөн ухаалгаар хандаж гадаадынханд хэт хамаагүй найр тавих бодлого баримтлаад нэг л хандлага үзүүлвэл Тэд БИДЭНД дийлдэхээ болино Үүнийг хазаарлах Зангарагтай аавын хүү одоо Монголын төрд байна уу Өмхий шунахай тэнэг Энхбаяраас болоод Баяр гараад явчлаа Энэ сул дорой Батболд асуудалд тууштай байж чадах уу

Avatar

ss 2010-04-08 203.194.119.59

БИдэнд Бэлэн Мөнгө хэрэггүйээ Бидэнд Улс Төр хэрэггүйээ УИХ-г Тарааж өөрсдөө дээр гарах гэсэн Хэдэн Тэнэг ч хэрэггүй дахиад сонгууль толгойгүй эх орон Тийм Зүйл Намбарын Энхбаяр хэрэггүй МОнгол чууд Тайван амьдармаар байна Талбай дээр өлсөж байгаа 7 хүн МОнголын ард түмэн биш цААНА Нь ТАЙВАН АМьДАРМААР БАЙГАА 2 САя хүн байна шдээ зайлаачээ тэр пиздакууд

Avatar

Зочин 2010-04-08 182.160.53.78

Àøèãò ìàëòìàëûí õóóëü ÷èíü áóðóó òýíýã õóóëü ø¿¿ äýý

Avatar

anymouse 2010-04-08 202.55.191.22

Uyanga odoo bolioch ee chi zygeer setgyylchee hiij baival barav Neg ih uls tur huuculduud Ene hudulguuniihun hudlaa ard tymenii ner barij uursduu zuulun suudal hyseed bga Nemegdehyynii bairiig solihod niilberiin chanar uurchlugdugyi gej medeh yy Uyanga Batcogt nar aa

Avatar

Зочин 2010-04-08 202.72.245.188

EH ORON NEGT MONGOL AHAN DUUS NARAA JIL BOLGON BOLDOG HAVRIIN SOLIOROL ENE JIL BAS L TOHIOLOO HARIINHNII MONGOL ULSIG MINI ZADARGAN BUTARGAH GESEN YAVUURGUI UILDEL DAHIN EHELLEE ENE UDA ENE UIL AJILLAGAA IH HURLIG TARAAJ MONGOL ULSIG UDIRDAH TOLGOIGUI ARD TUMNII DUND UIMEEN SAMUUN DEGDEEH ZORILGOOR UDUUN HATGAJ EHELLEE TUV TALBAI DEER MIN UNTAJ TUMEN OLNIIG MINI SERGHIILGESEN ENE HEDEN GADNII GAR BOLOGSODIIG BITII DEMJIHTUN MONGOLOO GESEN MONGOLIN TULUU ZOHILDOG HUN BURTEE ANHAARUULII JAGSAAL TSUGLAAN GESEN ENE ULS TURIIN TOGLOOMOND BITII HUURTATSGAAGARAI MONGOL ULS EVTEI BAIHDAA HUCHTEI——————– —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————– EH ORON NEGT MONGOL AHAN DUUS NARAA JIL BOLGON BOLDOG HAVRIIN SOLIOROL ENE JIL BAS L TOHIOLOO HARIINHNII MONGOL ULSIG MINI ZADARGAN BUTARGAH GESEN YAVUURGUI UILDEL DAHIN EHELLEE ENE UDA ENE UIL AJILLAGAA IH HURLIG TARAAJ MONGOL ULSIG UDIRDAH TOLGOIGUI ARD T

Avatar

Зочин 2010-04-08 86.7.20.61

erh yambatanuud zuulun sandalaasaa zugeer neg buuj baisan tohioldol tuuhend baihgui ee hucheer l unagaadag um

Avatar

zochin 2010-04-08 182.160.30.64

Iankhan uianga talbaid uruu tatsan ulsuudiig guitseej chadakhgui ukhvel khkhino Gol ni uruu tatagdsan archaagui khmuusiin ami amidraliig tsusaaraa tangarag tavisan aluurchid khariutsakh iostoi Toriin terguun uuniig shuud khelj ukhekh geed baigaa mangaruudiig avarbal 2 tald ner khund olj medekh iumdaa EE KHOORKHIIDEE

Avatar

Irgen 2010-04-08 202.179.20.186

Mash zuv hariult ugsun bn Ulsiin ih hural hen negen heseg buleg hunii suult hiigeed tarchihdag ed bol bish yumaa

Avatar

zochin 2010-04-08 202.131.230.140

yooh chingis ahiigaa sanachihlaa ter hun shig mongoliin tuluu gesen hun odoo lab garch irehgui bhaaa

Avatar

teg teg 2010-04-08 202.179.10.86

Baildaj togloh gene uu Shunalaa barij chadahgui l bna uu

Avatar

teg teg 2010-04-08 202.179.10.86

Baildaj togloh gene uu Shunalaa barij chadahgui l bna uu

Avatar

zochin 2010-04-08 180.235.178.10

Kirgiz- shig bolmoor baina gejuu Ene tor zasag zovhon oorsdiinhondoo tohiruulj ajlaa shiiddeggevch ene ulsad chini NAMbuschuud bas baidag gedgiig martaad bna martaad bna Temtseh ni dee temtsene shuu

Avatar

tee 2010-04-08 202.179.10.86

Temtseld bosvol ard tumen maani helmegdej duusna Harin noyodod belen hool bolno ted alga bolno Tsusan tangaragtai ene heden nohoin baasiig hamgiin turuun buudchih baih da

Avatar

Зочин 2010-04-08 182.160.1.120

ex oron gazar shoroogoo xudaldsan uryagchidiig toriin ondorlogoos ni xuun zailuulja ard tymeen

Avatar

balai yumaa 2010-04-08 202.179.10.86

Uyanga Battsogttoigoo gadaa untaj baisan geluu Ene odoo talbai buzarlaad omhii y****n

Avatar

Зочин 2010-04-08 202.170.93.10

Тийм санал асуулга явлаа гэхэд Монголчуудын олонхи нь УИХ-г тараахгүй гэж санал өгөх нь тодорхой шүү дээ Тэгвэл ч Их нь ичиж бага нь уйлна гэдэг үгийн дүрээр тодорч Энхбаяр ичиж Уянга уйлсан юм болно шүү

Avatar

Зочин 2010-04-08 203.122.24.98

Odoo bolio boli humuusee ingej demii ch tsag aldaj baihaar tsaadah ur dung l uzey ldee U-n olsgolon zovlon zarlah ve Neg heden nuhud niileed ingeed l oor sanaa bodloo ilerhiileed ulsiin ih hurliig taraagaad baival yaj uls hogjinoo Odoo gertee haritsgaa ar ger chine suud boltsgooloo Ter oron nutgaas irsen humuus ch gesen haritsgaa mal hui chine suud bolloo

Avatar

Зочин 2010-04-08 202.179.25.157

y****n ulsuj uhvel bie unelelt bagasnaa

Avatar

Зочин 2010-04-08 202.131.239.18

Хямд Хариуцлагтай эрсдэлгүй нягтлан бодохын үйлчилгээг Аутсорсингоор гүйцэтгэнэ Нягтлан бодох бүртгэлтэй холбоотой бүх эрсдлийг Глобал Акаунт Төв гэрээлэн шилжүүлж авна Хамтран ажилсанаар дараах боломжууд нээгдэнэ
• Тайлантай холбоотой гарах торгууль эрсдэлийг манайх хариуцана
• Аудитаар баталгаажсан байна
• Зөвлөх үйчилгээ өгч болно Утас 93130116 96678833

Avatar

Зочин 2010-04-08 202.131.239.18

Хямд Хариуцлагтай эрсдэлгүй нягтлан бодохын үйлчилгээг Аутсорсингоор гүйцэтгэнэ Нягтлан бодох бүртгэлтэй холбоотой бүх эрсдлийг Глобал Акаунт Төв гэрээлэн шилжүүлж авна Хамтран ажилсанаар дараах боломжууд нээгдэнэ
• Тайлантай холбоотой гарах торгууль эрсдэлийг манайх хариуцана
• Аудитаар баталгаажсан байна
• Зөвлөх үйчилгээ өгч болно Утас 93130116 96678833

Avatar

Зочин 2010-04-08 202.131.239.18

Хямд Хариуцлагтай эрсдэлгүй нягтлан бодохын үйлчилгээг Аутсорсингоор гүйцэтгэнэ Нягтлан бодох бүртгэлтэй холбоотой бүх эрсдлийг Глобал Акаунт Төв гэрээлэн шилжүүлж авна Хамтран ажилсанаар дараах боломжууд нээгдэнэ
• Тайлантай холбоотой гарах торгууль эрсдэлийг манайх хариуцана
• Аудитаар баталгаажсан байна
• Зөвлөх үйчилгээ өгч болно Утас 93130116 96678833

Avatar

Зочин 2010-04-08 202.170.67.20

ingeed tsaashdaa mongol uls suireh ni todorhoi bolloo Naad huurnuud chin yu gej iim saihan yumnaas tiim amarhan zailaag uguh ve de

Avatar

Ene bol doromjilol. 2010-04-08 83.1.126.66

Kirgizuud shig temtsevel temtssen shig temtseh heregteiUgui bol bolih heregteiTemtsel huvisgal helj irdeggui hiisch irdeg

Avatar

mongol setgel 2010-04-08 202.179.20.250

ýíý òîì÷óóä àðàé õýòýðíýý õýð¿¿ëèéí ÷óëóóãàà ººð õîîðîíäîî ë øèäýëöýíý áèç òýðýí äóíäàà ýíãèéí àðä áèäíèéã õàâ÷óóëæ áèòãèé çîâîîãîîä áàéãàà÷ ª÷èãäºð òýð Ëàíä-òàé ýòãýýä îäîî þó âý Äàéðàõ ìºðººðºº òýð óëñ òºðèéí õýäýý ë äàéðíà áèç àðä ò¿ìíèéõýý òºëºº ãýæ áîäîí ç¿òãýæ ÿâàà ýãýë õ¿ì¿¿ñèéã ìààíü ýðýìäýã áîëãîæ áàéäàã Õàðâààñ ÿâóóëãûí ë íºõºð áàéíà ëýý ø äýý Öàãäàà íü ÷ ãýñýí ìýäýæ áàéãààí áèø¿¿ òýð ÿâóóëãèé íü õýðýã øàëãàæ áàéíà ãýýë þó ÷ ÿðüäàãã¿é õ¿ì¿¿ñ ÷èíü òýð íºõðèéí áàðàã íàìòðûã íü óíø÷ áàéíà ëýý ø äýý Ýöýñò íü õýëýõýä óëñ îðíîî ñàéõàí áàéëãàõ õ¿ñýëòýé áàéãàà òýðíèé òºëºº àðä áèäíèé ºìíººñ äóãàð÷ ÿâàà ýíãèéí õ¿ì¿¿ñ ìààíü ë áàãà çîâîîñîé äîî Õè÷íýýíèéã öààø õàðóóëæ òàõèð äóòóó áîëãîæ áàéæ îéëãîõ þì áîë äîî ýíý òîì÷óóä Ãýõäýý áè Ìîíãîë÷óóä çîâõè íü ººäºº àðä ò¿ìýí ãýäýãò ¿ðãýëæ èòãýæ ÿâäàã

Avatar

Зочин 2010-04-08 202.5.203.196

Уянга-г дар Ланд-тай хүн дайраад л алчих байсан юм Иргэн бүрт мөнгө өгч байхаар мөнгө олох ажлын байр гаргах хэрэгтэй шдээ Мөнгө өгөөд байвал бүр муу зан сурна шдээ гэж бодох юм

Avatar

Зочин 2010-04-08 202.170.93.10

ygaasaa neg iimerhuu hariy ireh ni todorhoi odoo enhbayar enhsaihan uyanga ene ter yah bol gedeg l sonin bna ulsgulun zarlaj bgaad l uih-g taraagaad enhbayar zasgiin erhiig avchina gej uneheer bodood bgaa um bhda uur bodol bgaa l um shig bna

Avatar

yun sanal asuulga ve 2010-04-08 202.170.67.30

Xachin xachin yum segej xairan tsagaa urexee bolitsgooguuch de Xavar boloxoor eldev xunii nerv xudulguud exneesee xugshin nastai xumuus daralt ni exseed bn shuu Uyanga guya

Avatar

Зочин 2010-04-08 202.72.242.146

Yuanga ZG-g hodolgoj baigaa hun haana bainaaa ene HU-n luivarchid yu genevee olsoj ch chadahgui aimhai archaagui huvalzuud baij

Avatar

Boloroo 2010-04-08 202.170.64.42

ih hural taraaj yaahiin be

Avatar

Зочин 2010-04-08 202.72.242.146

Sanal asuulgaa yavuulj shiidie

Avatar

иргэн 2010-04-08 202.179.10.54

уянга мэтийн улсууд өлсөөд хэвтэж байг хохичино

Avatar

bolt 2010-04-08 124.158.68.44

Erh choloonii talbai ruu shiljuuleh heregtei tehdee hevtej l baig

Avatar

Зочин 2010-04-08 119.255.17.197

Бүх ард түмний санал асуулга явуулахыг дэмжиж байна
Дахин сонгууль явуулж 2008 оны булхай луйварыг илчилж цэг тавъя

Avatar

Зочин 2010-04-08 119.255.17.197

Бүх ард түмний санал асуулга явуулахыг дэмжиж байна
Дахин сонгууль явуулж 2008 оны булхай луйварыг илчилж цэг тавъя

Avatar

Зочин 2010-04-08 119.255.17.197

Бүх ард түмний санал асуулга явуулахыг дэмжиж байна
Дахин сонгууль явуулж 2008 оны булхай луйварыг илчилж цэг тавъя

Avatar

ramzai 2010-04-08 202.179.13.240

taraayagexdee 6 sard byx niitiin sanal asuulga avax xegteiodoo ert bainasamuurval ard tymen xoxirnoyur ni ex ornoo gesen 30 gishyyntei daichin parliament baixad li xangalttaimon kontoriin tsagdaagaa toog ni buuruulj ergyylee nemj balansaa barix xeregteiarmiin bolovson xychnii xuvid mon adildeer ni chanartai tsooxon zevseg texniktei baixXAMGIIN CHUXAL NI YILDVERLEDEG LI ULS BAIX XEREGTEI BAINA DAA

Avatar

Irgen 2010-04-08 202.126.91.30

Ter ashigt maltmaliin tuhai huuli Er ni Oyutolgoin geree huuliig uurchluulen baij baiguulsan sh dee Manaid ashigtai zaaltuudiig uurchluulsen murtluu Ashiggui zaaltuudiig uurchluulelgui shuud baiguulsand l bga um daa Ta nar bugd l medej bga sh dee Odoo tavantolgoig araas ni ilgeeh gej bdag

Avatar

Зочин 2010-04-08 202.55.191.22

Hen durtai ni UIH-iig taraagaad baival yu boloh ve

Avatar

Зочин 2010-04-08 202.55.191.22

Mash zov

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж