Иргэн бүрт 1,5 сая төгрөгийг олгохоор тогтов | News.MN

Иргэн бүрт 1,5 сая төгрөгийг олгохоор тогтов

Хуучирсан мэдээ: 2010.04.02-нд нийтлэгдсэн

Иргэн бүрт 1,5 сая төгрөгийг олгохоор тогтов

Монгол Улсын Засгийн газрын ээлжит бус 20 дахь хуралдаан 2010 оны дөрөвдүгээр сар 2-ны өдөр болов.

2010-2012 онд Монгол Улсын иргэн бүрт 1,5 сая төгрөгийг тэтгэврийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөх, боловсрол, эрүүл мэнд, орон сууцны эрхийн бичиг олгох, бэлэн мөнгө өгөх гэсэн хэлбэрээр олгохоор Засгийн газрын хуралдаанаас шийдвэрлэв.

    1 сая төгрөгийг тэтгэврийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл, эрүүл мэнд, боловсролын үйлчилгээ, орон сууц худалдаж авсны төлбөр хэлбэрээр олгож 500.000 /таван зуун мянга/ төгрөгийг 2011, 2012 онд үе шаттайгаар бэлнээр өгөх боллоо.

Монгол Улсын иргэн бүрт 1.5 сая төгрөг олгох хэлбэр

1.Тэтгэврийн болон эрүүл мэндийн шимтгэлийн төлбөрт :
 
Тэтгэврийн даатгалд хамрагдаагүй малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, ажилгүй иргэд хамрагдах боломжтой. 2006 онд Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль батлагдсанаар нийт хүн ам заавал даатгалын тогтолцоонд шилжсэн ч даатгалд хамрагдаагүй иргэд байсаар байна. 

Иймээс даатгалд хамрагдаж чадаагүй дээрх иргэдийн шимтгэлийн 4 жилийн төлбөрийг нөхөн төлж, иргэдийн эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээ болон даатгалын сангаас тусламж, үйлчилгээ хүртэх эрхийг нээж өгч байна.

2. Эрүүл мэндийн үйлчилгээнд :

    Энэ хүрээнд иргэд нэг удаа иж бүрэн, нарийн мэргэжлийн цогц үзлэг, оношлогоо, эмчилгээнд ороход тодорхой хэмжээний төгрөгийн эрхийн бичиг олгох, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтад хамруулахаар боллоо.

3. Боловсролын үйлчилгээнд :

    Иргэд болон суралцагсдад эрхийн бичиг олгож улмаар төрийн өмчийн их, дээд сургуульд суралцаж байгаа оюутны сургалтын төлбөр, ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-12 дугаар ангийн суралцагсдад сурах бичиг, хичээлийн хэрэгсэл, дүрэмт хувцас үнэ төлбөргүй авах эрхийн бичиг олгоно.

Мэргэжлийн ур чадвараар тэнцээгүй эсвэл мэргэжил нь зах зээлд хэрэгцээгүй болсон ажилгүй иргэдэд Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвд ур чадвар олгох сургалтад оролцох эрхийн бичгийг олгосноор шинэ мэргэжил эзэмшиж, ажлын байртай болох нөхцөл, бололцоо үүсч ажилгүйдэл багасахад түлхэц болно.

4. Орон сууц худалдаж авсны төлбөрт :

Эрхийн бичгийг орон сууц худалдаж авах урьдчилгаа, зээл болон зээлийн хүүнд тооцож олгоно. Энэ нь иргэдийг орон сууцаар хангах Засгийн газрын бодлоготой нийцэж байгаа бөгөөд “100.000 айлын орон сууц” хөтөлбөртэй уялдуулан хэрэгжүүлнэ.

5. Бэлэн мөнгө :

    “Хүний хөгжил сангийн тухай хууль”-д хишиг, хувийг бэлнээр олгохоор заасны дагуу иргэн бүрт эхний ээлжинд 70,0 мянган төгрөгийг 2010 оны 2 дугаар сараас олгож эхэлсэн бөгөөд иргэний шинэчилсэн бүртгэлд хамруулсны дараа 50,0 мянган төгрөг олгохоор ажиллаж байна. Монгол Улсын иргэн нь “Хүний хөгжил сангийн хууль”-д заасан нөхцөл, журмаар хишиг, хувь хүртэх хэлбэрийг сонгоно. Энэ нь тэдний ирээдүйн нийгмийн баталгааг хангах томоохон ач холбогдолтой.

2010 оны 4 дүгээр сарын 15-наас эхлэн иргэн бүрт хишиг, хувь олгохдоо захиалгын хуудас тарааж саналыг нь нэг бүрчлэн авах, хишиг, хувь олгох хэлбэр бүрээр шаардагдах хөрөнгийн тооцоог гарган 2010 оны 7 дугаар сарын 1-ний дотор Засгийн газарт танилцуулахыг холбогдох сайд нарт даалгав.

ТАВАНТОЛГОЙН НҮҮРСНИЙ ОРДЫГ АШИГЛАХ ТАЛААР ХЭЛЭЛЦЭН ШИЙД ГАРГАВ

    Мөн хуралдаанаар Тавантолгойн нүүрсний ордыг ашиглах тухай хэлэлцэн  ордыг ашиглах хөрөнгө оруулагчтай хэлэлцээ хийх, гэрээний төсөл боловсруух ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн байгууллаа.

    Ажлын хэсгийг Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд ахлах бөгөөд Сангийн яам болон Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд орлогчоор нь ажиллана. Ажлын хэсэгт яамдын газрын дарга болон бусад албан тушаалтан орсон байна.

ТАВАНТОЛГОЙН ОРДЫН ТАЛААР

    Тавантолгойн ордыг ашиглах нь ордын нөөц, нүүрсний олборлолт, нүүрс баяжуулах, угаах үйлдвэр байгуулах, тээвэрлэлт буюу төмөр зам, авто зам, эрчим хүч, усны хангамжийг шинээр бий болгох, бүтээгдэхүүн борлуулах, хилийн боомтын чадавхийг нэмэгдүүлэх болон хөрш орнуудын далайн боомтыг ашиглах, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зэрэг олон асуудлыг шийдвэрлэж, шинэ боломж бий болгох юм.

    Тавантолгойн нүүрсний орд манай улсын хувьд хамгийн сайн судлагдсан ордын нэг бөгөөд урьдчилсан техник, эдийн засгийн үндэслэлийг хэд хэдэн удаа хийлгэсэн байна.

    Нүүрсний нөөцийн ордыг олон улсад түгээмэл хэрэглэдэг ангилалд шилжүүлж тооцвол нөөц нэмэгдэх боломжтой. Ордоос жилд 15-30 сая тогг нүүрс олборлох боломжтой ч энэ нь төмөр замын тээвэрлэлт, усны хангамжаас шалтгаална.

Канад Улсын техникийн зөвлөх “Норвест” компани нь ордын уул, геологийн нөхцөл нь сайн судлагдаж, нөөц нь тогтоогдсон Цанхийн хэсгийн талбайг ойролцоо хэмжээний нүүрсний нөөц бүхий бие даасан хоёр хэсэгт хувааж ашиглах боломжтой. Бусад талбайд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нөөц нэмэгдүүлэх  хайгуулын ажлыг үргэлжлүүлэн хийх нь зүйтэй гэж зөвлөжээ.

    Эрчим хүчний хангамжийг бүтээн байгуулалтын эхний үед болон олборлолтын үндсэн шатанд хэрхэн хангах, шинээр байгуулах цахилгаан станцын хүчин чадал, хөрөнгө оруулалтын нөхцөл, санхүүжилтын талаар хэлэлцээнд оролцогч компаниудтай дэлгэрэнгүй ярилцана. 

Тавантолгойн ордын усны хангамжийг одоо тогтоогдоод байгаа газрын гүний эх үүсвэрээс төслийн дунд үе шат хүртэл хангах, түүнээс цааш шинэ эх үүсвэр ашиглахын тулд нэмэлт хайгуул, судалгааг төсөлтэй зэрэг эхлэхээр төлөвлөжээ.
    Тавантолгойн ордыг түшиглэж нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх нь манай улсын зорилго бөгөөд нүүрс угаах үйлдвэр байгуулж, хүчин чадлыг нь үе шаттайгаар өргөтгөх, коксын үйлдвэрийг гадны хөрөнгө оруулагчтай хамтран барихыг чухалчилж байна.
    Ажлын хэсэг, “Эрдэнэс МГЛ” компани хамтран нүүрсний ордын геологийн судалгаа, орд газрын уул, техникийн нөхцөл, нүүрсний нөөц, дэд бүтэц, урьдчилсан техник, эдийн засгийн үнэлгээ, холбогдох бусад мэдээллийг мэдээллийн нэгдсэн санд байршуулжээ.

Геологи, уул уурхайн салбарын эрдэмтэн, судлаачид, орон нутгийн төлөөллийг оролцуулсан нээлттэй хэлэлцүүлгийг Улаанбаатар, Даланзадгад хотод зохион байгуулж, нүүрсний ордыг хэрхэн ашиглах талаар эрдэмтэн, судлаачдын санал, зөвлөмжийг аваад байна гэж Засгийн газрын Хэвлэл, мэдээллийн албанаас мэдээллээ.

0 сэтгэгдэл

News.mn сайтад сэтгэгдэл оруулахад анхаарах зүйлс

Avatar

bagsh 2010-04-02 202.131.227.149

ter tetgever eruul mendiin daatgald chin uchnuun jil zalingiinhaa taliig tulsun odoo bolno hangalttai gej uzej bna Tegej bitgii doromjlooroiHumuusiin sanaliig hargalzah heregtei Zeeltei ni zeeldee daatgalgui ni daatgaldaa avna biz dee b** havtgairuul Baahan emnelegt ugsun nuguuduul ni uzsen bolood halturdaad bas nuguu aarz chachargana shig bolgoh ni ee dee

Avatar

enguun 2010-04-02 119.40.98.18

Demjij bna Gar deer belen avsnaas ingeed yum bolgoson n deer sh deeNiigmiin daatga eruul mendiin uilchilgeeg 100huvi demjij bna

Avatar

mongol hun 2010-04-02 99.182.77.201

Mongol eh oron uilj bna
Mongol gazar shoroo mini uilj bna
Mongol hun uilj bna Bi uilj bna haramsaj bna
Orlog ih tuuh mini uilj bga
Ovog deedes mini uilj bga
h** mongoliin ireedui uilah n gartsaagui
Hoich ueiihen maani gomdoh n medeej
Bid gazar shoroogoo zarchihlaa
Bid mongoloo hudaldchihlaa
Hudaldah ch gej dee
Hedhen haltar togrogiin zeeleer solichihloo
Ee halag gej haramsaad ch barahguin
Etseg ovgod yunii tuluu haluun tsusaa ursgaj baisniig
Ene bienii orshihuin utga uchir yu bolohiig
Us haanaas undardagiig
Urgamal haanaas urgadgiig
Tavan hoshuu mal haana belchdegiig
Tavan zuiliin tarian turuu haana bolovsordogiig
Uls Mongol haana orshdogiig
Ulaan nudtenguud yagad busdiin gazar shoroog suitgedegguig
Meddegui yum gej uu dee bid ugui baimaar
Uhaangui teneg tushmeduudiin balgaar
Uls mongoloo ariljij suitgej duussahiin tsagt
Ulaan nudtenguud avdraa uureed arilaad ogno
Us ch ugui urgamal ch ugui ulaan shoroo ard n uldene
Uuree suitguulsnii daraa
Uilii geed c

Avatar

mongol 2010-04-02 180.94.120.134

OYUTOLGOINII TODORHOI HEDEN HUVIIG ENHBAYRIIN AVGAI EZEMSHDEG GEJ HEDEN SARIIN UMNU UNSHIJ BSAN YUM BN4 SARIN 5 NII TSUGLAAN TEGEED GEREENII ASUUDLAAR BISH 1500000 GEJ BUDLUULAAD BGAAN BISH BIZ ARD TUMEN76 HOORONDOO ZOHITSOOD DARAAGIIN HEDEN NE 5 TOLGOIG IDEHGEED HULEEJ BGAA

Avatar

Зочин 2010-04-02 124.158.117.189

ene 76 zogsoojbaigaad horoowol taarna ynen doromjilj bna muusain zalilgchid

Avatar

Зочин 2010-04-02 124.158.117.189

odoo ene 76 hyneer mongoliin ard tynen doromjluulj duuslaaurd ni haraad l sonsood suudag bsan odoo bollooo taraaya ta nariin amidral byr tengert hyreed ard tymenii amidral byr tuildsan bna4sariin 5 ter jagsaal tsuglaand ni eh orondoo awarch yldehiin tuld ochno gej bodoj bnaa ireedyin tuluu shyy dee minii amidral dyyrsen hereg hyyhdyydiin mini ireedyi shaltgaalj bna shyy dee hyyhdiinh

Avatar

99132115 2010-04-02 124.158.68.147

2002 оны сая орж ирсэн номергүй гаалийн бичигтэйгээ байгаа Механик Full time-тай хос Turbo-той хормойтой спойлертэй look-тэй 17-той обудтай цэнхэр өнгөтэй Subaru Legacy зарна Суудлууд болон хаалганы хэсэг нь дан савхитай Хөгжим нь монголын FM-г шууд барьдаг Хурд хүчтэй машин сонирхдог хүмүүс авдаг л унаадаа Үнэ 9саяд Зах дээр 12саятай байгаахямд зарлаа Утас 99132115

Avatar

99132115 2010-04-02 124.158.68.147

2002 оны сая орж ирсэн номергүй гаалийн бичигтэйгээ байгаа Механик Full time-тай хос Turbo-той хормойтой спойлертэй look-тэй 17-той обудтай цэнхэр өнгөтэй Subaru Legacy зарна Суудлууд болон хаалганы хэсэг нь дан савхитай Хөгжим нь монголын FM-г шууд барьдаг Хурд хүчтэй машин сонирхдог хүмүүс авдаг л унаадаа Үнэ 95саяд Зах дээр 12саятай байгаахямд зарлаа Утас 99132115

Avatar

Зочин 2010-04-02 124.158.119.131

Teneg uher Mongolchuud tenegeeree l duusah yum baina daa Guilgchinguud munguu nehej avtsgaa daraa ni yu bolohiig harnaa

Avatar

Зочин 2010-04-02 202.72.245.190

Honinii horgol shig tsuvuulj tsatsaj bsanaas surguuli emneleg bariachee

Avatar

alchihdag yum bn 2010-04-02 122.254.118.29

arai ch de uneheer dormoojilj bna te bidnii uilee uzej bj toldog tatvaraar irgeegeed goshigoruulchih yumaa tetgevereruul mend zend ch geh shigmanai toriin bodlogo bol irgedee yu ch medehgui bas chadvargui doroi blgah erhem zorilogotoi tegej gemeen irgeddee moligo umhuulj bair suuria hadgalah ni amar bdag bh

Avatar

Зочин 2010-04-02 124.158.115.111

yum hiij baigaa hymyysiig yu ch hiideggyi hel amaa bilyydegchid iinhyy ard tymnii setgel sanaag yimyyleed yum hiij baigaa hymyysinh ni esreg taviad baigam bishyy Bayartsogtoo bolj baina sain bnata ooroo baisan bol yah be gej shyymjegchidees asuuj bna

Avatar

новшнууд 2010-04-02 203.169.49.49

муу малнууд минь 2500000г минь бушуу өг үгүй бол бушуу тараад заилаад өг үхсэн балууны чинь даатгал маатгал вэ бэлэн өгнө гэж хуцаа биз дээ 4сарын5 өдөр ордон орж новшнуудийг хөөж гаргах юмсан

Avatar

зочин 2010-04-02 202.179.4.2

Сү Батболд түм түм насалтугай гэх юм уу горьд чи үхэх ялтай -Ард олны хар хэл ам таталсан хог

Avatar

mongolchuudaa 2010-04-02 180.94.120.137

bi gadaadad amidardag negen bi end 1 kanad huntei taaraldaj joohon yarsan yum tegeed mongold tanai orniihon irj ashist maltmald hurung oruulalt hiij baigaa geed yartal bi ter kompanaas ichij bna yavsan gazar burdee har mur uldeedeg gej baisan heg ornii hun ni ingej helj baihad ih l bodoj tungaaj gereegee hiimeer yumdaa turiin erhend garaad ard irgedee ulandaa gishigdeg humuustei bolchihoj dee mongol zuvhun unuuduruu haraad baih yum ireeduigee hoich uee haraach gej l bodogdoj baina daa

Avatar

Зочин 2010-04-02 124.158.117.125

yu ve HU-namiin 15 A-namiin 1-say togrog bizde naaduulchini 2012-ond bid ogson geed A-namiig tsusgyi ***h gej baina shyy

Avatar

Зочин 2010-04-02 202.70.33.211

НАМ нэртэй дээрэмчидийн бүлэг худлаа үлгэр зохиож яриад л тэнэг Монголчууд тэр үлгэрт нхь итгэж горьдоод л

Avatar

̺í㺠àâààä áàÿæíà 2010-04-02 180.235.176.6

Ýðãýí á¿ðäýý äàíñ íýýãýýä øóóä äàíñààð øèëæ¿¿ë 4 ñàðûí 5 ààñ àéãààä õóäëàà õîøãèðóóëààä áàéíà óó 4 ñàðûí 5 íä àðä ò¿ìýí ìèíü íýãäýöãýý
Îëèãàðèóäûã àë ñºíºº

Avatar

Зочин 2010-04-02 202.131.236.30

Хэзээч ариун цагаан хөдөлмөрөөр баялаг бүтээдэг гэдгийг мэддэггүй бусадын бүтээснийг хулгайлждээрэмдэжгуйжзээлдэж 800 жил амьдарсан Манай Монголчууд дахиад л бэлэн мөнгө шаардажюу ч хийхгүйгээр тэжээлгэж амьдрахын тулд төр засгаа дарамталж жагсаж заналхийлж байнаХятадын гар хөл бологч Энхсайханөш өвөрлөсөн Энхбаярын хатгаасаар улс төрийн хямралд турхирч байна Үүнээс юу олж долоох вэБатцогт Уянга 2 золиос болох вий дээ Харин олигарх авилгачид 2-ын эсрэг тэмцэлээ чиглүүлвэл хэлэх юм алгаЭхлээд ерөнхий прокуророо зайлуулНямдоржийг холдуулцгаа тэгээд дарагдсан хэргүүдийг нийтэд зарлаяДараа нь нийгмээрээ шахъя гүйцээ

Avatar

MH 2010-04-02 122.201.23.226

TENEG YUM BITGI YRI HEJEECH OGCH CHADAHGUI BAIJ

Avatar

Chuhal sanal 2010-04-02 119.202.19.163

Manaihaan bid bugdeeree ene belen mongo avah bolj baigaa tul mongoniihoo engjiig bugdii ni dollar shuu shiljuulj dollaraa guilgee hiideg bolgii Teguul bidend ih ashigtai Mongol mungu mongoldoo ch unegui sh dee Bair avah gej bid chini dollaraar l geree hiij tulbur tuldur yum chini shuud dollaraar Ene zasgiin gazraas munguu avii Bugdeeree negdeed demjeerei Mongolchuudaa taraagaarai 15 sayiig dollart shiljuuleed avii

Avatar

rshdjh 2010-04-02 71.191.55.71

belen mungu nehehiinhee orond naad sdanuudaa turiin erhees n zailuulaacheezailuulaad zogsohgui yal asuuh yostoibelen mungu nehseneer bid ireeduigee hetsuu bolgoj baigaa yum

Avatar

ТЭНЭГҮҮД 2010-04-02 216.147.156.154

НААД ЭРХ БАРИГЧ НАР ХУДЛАА БИД НАРЫГ АРГАЛЖ БАЙГААД АВИЛГАЛАА АВААД БАЯЖААД НЭГ ӨДӨР Л АЛГА БОЛНО ОДОО ӨГНӨ ГЭСЭН ДЭЭР НЬ МӨНГӨӨ БЭЛНЭЭР НЬ АВАХ ХЭРЭГТЭЙ БЭЛЭН МӨНГӨ ТАРААЖ ЮМНЫ ҮНЭ ХӨӨРӨГДӨНӨ ГЭЖ ТЭНЭГ ЮМ ЯРИАД БАЙХ ЮМ ЭРХ БАРИГЧИД БЭЛЭН МӨНГӨ ТАРААХГҮЙГЭЭР ХУРИМТЛАЛ БИЙ БОЛГООД ҮЙЛДВЭР ЭМНЭЛЭГ БАРЬЖ ӨГНӨ ГЭЖ БОДОЖ БАЙНА У ХЭЗЭЭ Ч ҮГҮЙ Л БАЙХГҮЙ ЮМ ХУРИМТЛАЛТАЙ БОЛГОЖ БАЙГАА ГЭЖ б**в ҮМХҮҮЛЖ БАЙГААД НЭГ МЭДЭХЭД ХАВАЙН АРАЛ ДЭЭР ГЭР БҮЛЭЭРЭЭ ЖАРГАЖ БАЙНА ГЭЖ ОЙЛГОХ ХЭРЭГТЭЙ ТИЙМЭЭС ДУГАРСАН ДЭЭР НЬ ХЭДЭН БОР ЮМ ОЛЖ АВАХАА БОД ХҮМҮҮС ЭЭ

Avatar

naraa 2010-04-02 75.26.203.115

belen mungu tsalin nemheer l yumnii une nemegden geh yum buten jil tsalin tetgemj nemeegui getel yunii une hed dahin nemegsen shuu dee yumnii une togtvortoi baival zaaval tsalin tetgever nem geh hun bhgui shuu dee orlogo heveeree bhad yumnii une nemegdeed bhad mungu hereggui gejuu une urtug tsalingaa bodoltsoh heregtei bolomjtoi humuus l mungu hereggui gej bgaa yum

Avatar

çî÷èí 2010-04-02 180.235.166.174

Ýíý áîë ç¿ãýýðë òººðºãäºë áîîâäîõ ãýæ áàéãàà þì ìóó ¿ñí¿¿ä

Avatar

zochin 2010-04-02 124.158.67.180

wwwfifa-bymbaablogbanjignet ruu orooroi

Avatar

Зочин 2010-04-02 203.91.114.3

tegeed jigsaal xiij yax gej bga yum mungu awna gej xiix gej bga yum baixdaa uxaan muutai nowshnuudaa belen mungu awax geed ulaarch baixiinxaa orond ajilaa sain xiigeed yw bid bvgd mungu awsanaaraa 2 xonogiin l xooloo bolgono shdee vvniig medexgvi bga yumuu ilvv yumnii tuluu ulairaxaa bol nuguu sejgiin naimaachid chine bvr yumniixaaa vnegiig nemeed bidniig bvr xetsvv amidrald oruulna shdee mongolchuud mine

Avatar

munxuu 2010-04-02 203.91.114.3

manai mongolchuud chine ymar teneg xvmvvs wee munguu awna geedl baix yum tegeed inpilyts usuud bvr yumnii vne nemegdeed jinxen amidraln aimar bolno doo gedegiin medseer baij mungu nelneer awnaa geedl baix yum zuwxun unuu margaashiinxaa xooliig bodson tenegf nowshnuud

Avatar

Зочин 2010-04-02 124.158.113.114

Ih hurald suuj baigaa bolon gadna baigaa erdemten merged dooroos munguu avaya gesen hudulguun deerees ene uul uurhainuudiig bushuuhan idie gesen shunaliin hoorond havchuulagdav aa huurhii Uildver zavod bariya ene ter gesen yum yu ch duuldahgui yum yana daa

Avatar

bold 2010-04-02 124.158.113.114

Belen mungu nehsen durakuud bolon oligrhiudiin husel neg tseg deer ogtoltsloo Odoo 15 strategiin ordoo baritsaalan zeel avaad taraaj ugnu duu Tomuud ni tom tsuslaj jijiguud ni 15 say havaajid Mongoliin ediin zasag budaa Nuguu mungunii hansh mans unguruu

Avatar

мма 2010-04-02 180.235.166.155

мөнгөө заавал бэлнээр авна би сурдаггүйь бас орон сууц авахгүй нийгмийн даатгал төлөхгүй зөвхөн гар дээрээ авна тэгж хууртахгүй шүү4сарын 5нд жагсаал хэвээрээ л байх болно та нар наана нь тайвшруулах гэж бүү хичээ та нарын үгэнд хэн ч итгэхгүй

Avatar

Зочин 2010-04-02 203.91.114.3

zalruulga
13 gsn ni 3nii 1
130 gsn ni 30nii 1

Avatar

Зочин 2010-04-02 203.91.114.3

13 130

Avatar

oooooooo 2010-04-02 124.158.64.193

oo yag gar deer ehleed 70 000 tog daraa ni 50 ooo togrog ogood l oor yamar ch bolomj baqihgyi yumuu

Avatar

Зочин 2010-04-02 203.91.114.3

ene yamar ** hvmvvs ni oyu tolgoi toslin gereeg bataldag bna aa ene tosol ni mgl-d yamarch ashiggvi shd ee bayartsogt said yariad elired balaraid bgam be ** ulsuud huurch bga mgl-in hvm am jil ireh tusam nemegdej bhad naad oyu tolgoigoos jil bvr 800 terriolon tug awah tatwar chini manai ulsin odoogin toswin 13 hangaj bna bga ged bhin hvn am ihsed jil ireh tusam tosow nemegdej ene odoogin 13 btguai 130 boloh wi de erdenetin gok-oos 7 dahin ih nootstei bj erdenetees ulsad tolvvlj bga tatwaraas baga tatwar awna gej yu gsn vg we bas ter gentiin ashgin 66-ig awahku ged ** yumuu sdaaa

Avatar

Зочин 2010-04-02 202.131.239.18

мөнгө тараахынхаа оронд бүтээн байгуулалт хийгээч

Avatar

Maxan tolgoi 2010-04-02 83.25.15.56

15 saya xurtsenees ednii zui busaar olson bugdiig xuraaj ulsad tuvluruulen tuunees ard tumnii sain saixan uilsed zoriulax yostoi

Avatar

del 2010-04-02 202.55.177.252

худлаа даа молги өмхүүлж байна

Avatar

naraa 2010-04-02 202.179.4.130

mongoo belneer ni avnaa

Avatar

zochin 2010-04-02 202.179.4.130

mongoo belneer ni aviyaa hudlaa eruul mend bolovsrol geed suutgah snaatai yu mongoo belneer ni l avna tegj huurtagdahgui shuu

Avatar

zochin 2010-04-02 202.179.4.130

mongoo belneer ni aviyaa hudlaa eruul mend bolovsrol geed suutgah snaatai yu mongoo belneer ni l avna tegj huurtagdahgui shuu

Avatar

Зочин 2010-04-02 202.55.191.51

мөнгөө доллар болгож огт болохгүй шүү Дэлхийн санхүүгийн акулууд мөнгөө японы иэн хятадын юань норвэгийн франкаар л хадгалдаг болсон шүү

Avatar

Зочин 2010-04-02 202.55.191.51

tenegt Belen mungu avch Mongoliin ediin zasgiin unagaah n uu

Avatar

Зочин 2010-04-02 60.10.5.14

мөнгөө бэлнээр нь авъяа

Avatar

Зочин 2010-04-02 60.10.5.14

мөнгөө бэлнээр нь авъяа

Avatar

Зочин 2010-04-02 60.10.5.14

мөнгөө бэлнээр нь авъяа

Avatar

Зочин 2010-04-02 60.10.5.14

мөнгөө бэлнээр нь авъяа

Avatar

Зочин 2010-04-02 60.10.5.14

мөнгөө бэлнээр нь авъяа

Avatar

Зочин 2010-04-02 60.10.5.14

мөнгөө бэлнээр нь авъяа

Avatar

Зочин 2010-04-02 60.10.5.14

мөнгөө бэлнээр нь авъяа

Avatar

Зочин 2010-04-02 60.10.5.14

мөнгөө бэлнээр нь авъяа

Avatar

Зочин 2010-04-02 60.10.5.14

мөнгөө бэлнээр нь авъяа

Avatar

Зочин 2010-04-02 60.10.5.14

мөнгөө бэлнээр нь авъяа

Avatar

Ганаа 2010-04-02 202.170.85.15

Новшнууд эх орноосоо урвагчид

Avatar

Зочин 2010-04-02 202.170.83.246

Huuchin baisan halamjuudaa jagsaagaad bichchihej humuusee haranhui buduuleg bailgaj tuun deer ni toglood mungutui bolj bayajaad setgel amar saihan amidarana gej yaj boddog ym boldoo

Avatar

Зочин 2010-04-02 114.48.143.150

bolj bna belneer mungu ugnu gej gazar nutag shoroogoo zarj esgyi bol gadnii zeeliig taraaj bsanaas deer yum ter mungun mongoldoo yldeg

Avatar

Зочин 2010-04-02 122.29.242.252

Ээлжит МОЛИГО

Avatar

Зочин 2010-04-02 122.29.242.252

Ээлжит МОЛИГО

Avatar

Зочин 2010-04-02 122.29.242.252

Ээлжит МОЛИГО

Avatar

nergee 2010-04-02 202.131.247.23

Yu ch gehev dee heleh ug alga daa Heden hunii biznesiiig ahiad sanhuujuuleh shiiidver gargaj eee 4 sariin 5 hurdan bolooosooo ter udur ih udaaan urgeljlah baihaa gej naidaj baigaa

Avatar

Зөгий 2010-04-02 202.179.17.167

Энэ тийм ч сайхан санал биш байна Мөнгөний ханшийг унагаж өрийн сүлжээ үүсгэх улмаар улс орныг туйлдуулах үр дагавартай бус уу Хоёр жилийн дараа ямар нэг аргаар дахин сонгогдох гэсэн явуургүй башир арга залиа гаргаж байна Боловсрол эрүүл мэндийн салбар тартагтаа тулах байх даа

Avatar

solongo 2010-04-02 202.180.220.206

yma teneg ym bee 15gesen heren doorl heegtei heeggvi ymand hamag mohgiig ni avchih ym bnal daa tegeed ene hedees ali 1ii nil songoh ymuu haashaa ym tegeed hogoodvvl ni teged aima vnetei yu teen 1 ni bol budaal ym bna daa

Avatar

Үүний тулд 2010-04-02 124.158.80.171

Эх орноо худалдаж ханаагүй юу иймхэн юмыг зохицуулж ард түмнээ өөд татаж чадахгүй хэрнээ өөрийн кармаанаа түнтийлгэхдээ мастер шүүдээ манайхан Жирийн монгол хүн нохойноос дор болчихоод байхад худлаа ярьж ам чилдээгүй уусайн новшнууд зайлмаар юм

Avatar

Бурмаа 2010-04-02 124.158.80.171

Энэ Засгийн газар худлаа хулхи ургуулхаа больё өгж чадахгүй гээд хэлчих иргэний зориг дутна л даа дараагийн сонгуульд гарахын тулд ямар ч сайхан үлгэр ярихад ам ямар цуцах биш үүний оронд цалингийн доод хэмжээг 2 дахин нэмээд хүмүүсийн амьдрах ажилаах урмыг тэтгээд өг 2 сая хүнийг тэжээж чадахгүй ийм арчаагүй хүмүүс зайлаад өгмөөр юмдөө хөөрхий

Avatar

Зочин 2010-04-02 202.131.239.18

Hudlaa shaaxa boliyoo

Avatar

Зочин 2010-04-02 202.70.45.238

Тавантолгой аймаар их нөөцтэй боловч ашигтай хэлбэрээр байгаа нүүрс нь ганцхан тонн гэсэн үүнийг тэгээд оросын компанид өгөхөөс өвөөг минь нагацыг минь авгыг минь буудаж алсан улс байгаа юм өгөх нь зөв

Avatar

Зочин 2010-04-02 202.131.239.18

bolichyoo bugd gadaadad yavad ugchi Mongoloo martii ntr

Avatar

zochin 2010-04-02 180.235.187.111

odoo eniigee hudlaa helehgui hreregjuuleh heregtei bnash deTsaana chi nad metiin ailiin hayand horogdoj bgaaa zunduu hun bnash de yadaj oron suutsniihaa erhiin bichigiig uguuchee

Avatar

Зочин 2010-04-02 180.149.96.84

Алт сандайлсан гуйлгачингийн үлгэр Эртээ урьдын цагт биш энэ манай үед алт сандайлсан нэгэн гуйлгачин байжээ Гэтэл хоёр гадаадын хүн гурван гоё машин унаж ирээд “энэ алт аа өгчих алтыг чинь бид ачаад явья” гэжээ Гэтэл гуйлгачин “пөөх… ямар гоё машин бэ… Нэг машинаа өгчих гэж ээ” Харин хоёр гадаадын хүн “үгүй ээ…бид машинаа хэзээ ч зүгээр өгдөггүй юм Гуйлгачин чи хаанаас ч юм мөнгө олж ирж чадах юм бол зөвхөн нэг машинийг нь л худалдаж авбал ав… Харин чиний алтыг чинь бид үнэгүйгээр шууд ачаад явья даа” гэж ээ ” Та нар ганц машинаа зүгээр өгөөгүй байж миний алтыг үнэгүй авах гээд байхдаа яадаг байна аа” гэж гуйлгачин ихэд уурлажээ Гэтэл хоёр гадаадын хүн ” Хөөе гуйлгачин аа Чи битгий уурла… Май энэ ганц алимыг ид Алимаа бид чамд зээлээр өгчихье… Тэгээд наад алтнаасаа холдож үз…” гэжээ Харин гуйлгачин ингэж хэлжээ “Би гуйлгачин болохоос сармагчин биш ээ Гадаадын хүн та нар намайг арай дэндүү доромжилж байгаа юм биш үү Миний энэ алт ганц алимнаас хавьгүй илүү үнэтэй гэдэгийг би сармагчи

Avatar

ulger 2010-04-02 202.72.242.146

odoo ta nariin ene utgagui mongoliig sonooh tolovlogoond itgedeg hun baihgui bolsoon luivarchid min bayartai

Avatar

Зочин 2010-04-02 202.170.85.7

МАХН сонгуулийн амлалт 15 сая тєгрєгєє єгєх нь дээ Том нам том л байдаг юм байна Маргааш банкинд очиж єєрт ноогдох хувиа зээлж авья Засгийг єгєхєєр нь буцаагаад банкинд тєлчихнє Ардчилсан нам 1 саяаа хэзээ єгєх юм болоо АН ч дээ бардам ам шалдан гуя биз дээ

Avatar

ha ha 2010-04-02 202.72.242.146

hen ch odoo iim yumand itgehee bolisoon

Avatar

hjj 2010-04-02 203.194.118.75

belen mongoo l avna bitgii busdiig toorogduul busad ni boon hund surtal ur shimiig ni hurteh argagui shuu dee Bitgii ard tumneer toglo erh barigchid hooltoi ard tumend hool homs bnaBitgii huur bitgii hooson amal daraagiin songuulid amalgag arhag huurdag HU bolon AN d alind ni ch ogohgui

Avatar

Зочин 2010-04-02 202.131.239.18

Bid 1 bosuul ta nariig archaad haychii shu 76 zuragni urd zul asah yum boln shu ain whahaha

Avatar

Зочин 2010-04-02 202.131.239.18

Whahah taanar odoo bolildoo heden jil engej yarih gesn yum be udahku tegl hudlaa boliishde hudlaa tanar 4sarin 5 as l aij baigaashde Usan tolgoitoi uheruud

Avatar

Áàòæàà 2010-04-02 202.170.67.30

25 ñàÿàà àâíàà õº Íàäàä ÍÄØ óëñààð òºë¿¿ëýõ øààðäëàãà áàéõã¿é ººðºº òºëñººð èðñýí Áèå ýð¿¿ë ó÷èð ýëäýâ øèíæèëãýýíä õàìðàãäàõ øààðäàãàã¿é Ñóðãóóëüä ñóðäàã õ¿¿õýä îþóòàíã¿é òóë ôîðìûí õóâöàñ îþóòíû òºëáºð íàäàä õàìààðàëã¿é ººðèéí îðîí ñóóöòàé òóë îðîí ñóóöíû çýë ãì-èéã òºëºõ øààðäëàãà áàéõã¿é Àìàëñíàà ë áýëíýýð ºã

Avatar

ZZZ 2010-04-02 124.158.115.113

YAMAR CH HIIH AJILGUI MUUSAIN MANGUU YUMNUUD L TER JAGSAAL TSUGLAANIIG HIIJ BGAASHDE HIIH YUM BHGUI MANGUuchuUD BELEN MONGO AVJ BSNAAS ERUUL MENDIIN SALBAR MON BOLOVSROL BA SHINJLEH UHAANII SALBART ZARTSUULBAL MANAI ORONd MASH HEREGTEI ENE MONGO NEHEJ BGAA BELENCHLEGCH HIIH YUMGUI DUURSEN HAR MALNUUDad OGSON OGOOGUI YAMAR CH YALGAAGUI

Avatar

Зочин 2010-04-02 124.158.119.154

ХУ НАМТАЙГАА ТОНИЛ ЦААШАА ХУ НАМЫНХАН ҮҮГЭЭРЭЭ ЗАСГИЙН ГАЗАР ЧИНЬ БИДНИЙХ АН ЯАН ТЭДНИЙ ХЭРЭГ ГЭСНЭЭС ЯЛГААГҮЙ ЮМ БИШ ҮҮ УГ НЬ ХАМТАРСАН ЗГ БИЗ ДЭЭ 25 САЯ-ЫГ ШИЙДЭЖ ЧАДАХГҮЙ БОЛ ХУ НАМЫНХ Ч БАЙНА УУ АН-ЫНХ БАЙНА УУ ЯЛГААГҮЙ УИХ-ЫГ ТАРААЖ НАМЧЛАЛГҮЙ ЭХ ОРНЫХОО ТӨЛӨӨ ГЭСЭН ХҮМҮҮСЭЭР ЭХ ОРНОО УДИРДУУЛЬЯ

Avatar

Зочин 2010-04-02 119.40.98.18

Та бүхэн wwwdavlagaamn сайтанд боловсролын салбарын талаарх санал сэтгэгдлээ бичнэ үү

Avatar

Ajaa taij 2010-04-02 203.194.119.55

Ene belen ungu nexeed baigaa xooson tolgoinuud songuulid mungu avch sanalaa ugcheedeeUyangaa chinii jagsagchid belenchlegchid bol chamaig shavxaitai xolino shuu15 17 nsaya tugrugu nexeed chamaig dagaad baigaa bol luivarchid l gej bod Ted 5sayaiig uguxudl chamaig tsaash xaruulchixaad alga bolnoshuBolgoomjtoi yavaarai

Avatar

м 2010-04-02 127.0.0.1

Мэргэжлийн сургалтыг тэртээ тэргүй Хөдөлмөр халамжийн газраас ажилгүй иргэдэд үнэгүй явуулж байгаа ш дээ Энэ бол бас л нэг худлаа нүглийн нүдийг гурилаар хуурсан хуурамч шийдвэр байна

Avatar

м 2010-04-02 127.0.0.1

Мэргэжлийн сургалтыг тэртээ тэргүй Хөдөлмөр халамжийн газраас ажилгүй иргэдэд үнэгүй явуулж байгаа ш дээ Энэ бол бас л нэг худлаа нүглийн нүдийг гурилаар хуурсан хуурамч шийдвэр байна

Avatar

MONGOL 2010-04-02 127.0.0.1

4 JIL SUUJ XEDXEN BOR TOGROG IDEXIIN TOLOO EKH ORON ARD TUMEN GAZAR SHOROOGOO HUDALDAHAA BOLIOCHEE MONGOLD BOLOVSROLTOI h** CHANARTAI ELITUUD BAIDAG YUM SHUUOVGOD DEEDSEES ULAMJLAN IRSEN SURGAAL ZAHIASIIG SANAH TSAG CHIN UDAHGYI IRNE

Avatar

Mgl 2010-04-02 127.0.0.1

Ugch chadahgui bol b** l daa Hudlaa aigaad UIH tarahaas aigaad bhiin Daraagiin uildver bguulna gej amlasan Jargalsaihan metiig songoyo l doo

Avatar

Mgl 2010-04-02 127.0.0.1

Ugch chadahgui bol b** l daa Hudlaa aigaad UIH tarahaas aigaad bhiin Daraagiin uildver bguulna gej amlasan Jargalsaihan metiig songoyo l doo

Avatar

Mgl 2010-04-02 127.0.0.1

Ugch chadahgui bol b** l daa Hudlaa aigaad UIH tarahaas aigaad bhiin Daraagiin uildver bguulna gej amlasan Jargalsaihan metiig songoyo l doo

Avatar

Mgl 2010-04-02 127.0.0.1

Ugch chadahgui bol b** l daa Hudlaa aigaad UIH tarahaas aigaad bhiin Daraagiin uildver bguulna gej amlasan Jargalsaihan metiig songoyo l doo

Avatar

Mgl 2010-04-02 127.0.0.1

Ugch chadahgui bol b** l daa Hudlaa aigaad UIH tarahaas aigaad bhiin Daraagiin uildver bguulna gej amlasan Jargalsaihan metiig songoyo l doo

Avatar

Mgl 2010-04-02 127.0.0.1

Ugch chadahgui bol b** l daa Hudlaa aigaad UIH tarahaas aigaad bhiin Daraagiin uildver bguulna gej amlasan Jargalsaihan metiig songoyo l doo

Avatar

Mgl 2010-04-02 127.0.0.1

Ugch chadahgui bol b** l daa Hudlaa aigaad UIH tarahaas aigaad bhiin Daraagiin uildver bguulna gej amlasan Jargalsaihan metiig songoyo l doo

Avatar

Mgl 2010-04-02 127.0.0.1

Ugch chadahgui bol b** l daa Hudlaa aigaad UIH tarahaas aigaad bhiin Daraagiin uildver bguulna gej amlasan Jargalsaihan metiig songoyo l doo

Avatar

Mgl 2010-04-02 127.0.0.1

Ugch chadahgui bol b** l daa Hudlaa aigaad UIH tarahaas aigaad bhiin Daraagiin uildver bguulna gej amlasan Jargalsaihan metiig songoyo l doo

Avatar

Mgl 2010-04-02 127.0.0.1

Ugch chadahgui bol b** l daa Hudlaa aigaad UIH tarahaas aigaad bhiin Daraagiin uildver bguulna gej amlasan Jargalsaihan metiig songoyo l doo

Avatar

Mgl 2010-04-02 127.0.0.1

Ugch chadahgui bol b** l daa Hudlaa aigaad UIH tarahaas aigaad bhiin Daraagiin uildver bguulna gej amlasan Jargalsaihan metiig songoyo l doo

Avatar

Haruul Zangi 2010-04-02 127.0.0.1

Ard irgediig jagsaal tsuglaan zohion baiguulna gehleer TA 76 bas l ard tvmiig huuhed huurch bgaa yum shig hulhidah gej bnuu
Vlgert itgedeg tsga negent ongorson za hvmvvsee 4 sariin 5nd tsuglaandaa idewhitei oroltsooroi

Avatar

¿íýí 2010-04-02 127.0.0.1

õóäëàà

Avatar

¿íýí 2010-04-02 127.0.0.1

õóäëàà

Avatar

¿íýí 2010-04-02 127.0.0.1

õóäëàà

Avatar

Зочин 2010-04-02 127.0.0.1

Эдийн засаг хэцүү болох байхдаа яанаа одоо мөнгө байвал доллар болгоорой ард түмэн ингээд монгол улс сүйрдэг байжээ хө

Avatar

bars 2010-04-02 127.0.0.1

Zuulun cyydaldaa tyxlan cyyj idexin tyld oligaxiyd daxin ard tvmeni tolgoig ygaaj bainaCvBatboldMEnxbold NAltanxyag ta nar boliocheeOgtsor

Avatar

enhsaihan 2010-04-02 127.0.0.1

ene bvhen boljil bn hamgiin gol ni vr dvntei bvh ard irgeded hvrteemjtei hvrgeh ajil bolgoh heregtei ene tal deer shat shatandaa mahs hynalttai baiwal oktoriin albiig setgel gargad hiiwel bolono doajiliin vr dvn chuhal shvv de amaar helhed amarhan

Avatar

sar 2010-04-02 127.0.0.1

ashgui dee huuhdee surgah mongotei bollo

Avatar

Зочин 2010-04-02 127.0.0.1

tanai manai nam gej taltsahaa boliy ard tumniig hagaralduulahaa boliochee
zalhaj zalhaj bna

Avatar

tenegvvd 2010-04-02 127.0.0.1

76 uhna a**** mongol nutagiig mime hariin hvnii gart ogwol alii shv ezenti eh oron shv

Avatar

Mgl hun 2010-04-02 127.0.0.1

Tatvar daatgalaa tegeed tuluud irsen shudarga humuus ni tegeed yaah yum Ene mgld chini hulhidaj yavbal hungulult geed tatvaraas chuluulchih ni hulgai hiivel urshuul geed sulagdchihna hutsaj chadval bair mashin namaas ugnu hun alchihval yerinhiilugch urshuuchihnu yostoi jargaliin oron yum da

Avatar

enkhbat 2010-04-02 127.0.0.1

shiidber ni ingej garah ni todorhoi bsan sh deeOdoo yaj hayanalt tabih umichsen hun hun **** gedeg bolj bna
Tsaashid uuniig zogsooh heregteiULS TURIIN togtoltsoog uurchluh hereg teiUdirdaj bgaa humuusiin udirdah ur chadbaraas shaltgaalna daaYangaa ug ni ardchilsan NAM d ih nuhuulsan daaIimerhuu uls turiin zaliig medehharui barih chadbar suusan bh estoi duu minBAG L NEG SONIN BNA daa il demjeed garaad yabah geheer hetsuu humuus toirood bh umULS TURCH iin hubi tabilan iim

Avatar

enkhbat 2010-04-02 127.0.0.1

shiidber ni ingej garah ni todorhoi bsan sh deeOdoo yaj hayanalt tabih umichsen hun hun **** gedeg bolj bna
Tsaashid uuniig zogsooh heregteiULS TURIIN togtoltsoog uurchluh hereg teiUdirdaj bgaa humuusiin udirdah ur chadbaraas shaltgaalna daaYangaa ug ni ardchilsan NAM d ih nuhuulsan daaIimerhuu uls turiin zaliig medehharui barih chadbar suusan bh estoi duu minBAG L NEG SONIN BNA daa il demjeed garaad yabah geheer hetsuu humuus toirood bh umULS TURCH iin hubi tabilan iim

Avatar

enkhbat 2010-04-02 127.0.0.1

shiidber ni ingej garah ni todorhoi bsan sh deeOdoo yaj hayanalt tabih umichsen hun hun **** gedeg bolj bna
Tsaashid uuniig zogsooh heregteiULS TURIIN togtoltsoog uurchluh hereg teiUdirdaj bgaa humuusiin udirdah ur chadbaraas shaltgaalna daaYangaa ug ni ardchilsan NAM d ih nuhuulsan daaIimerhuu uls turiin zaliig medehharui barih chadbar suusan bh estoi duu minBAG L NEG SONIN BNA daa il demjeed garaad yabah geheer hetsuu humuus toirood bh umULS TURCH iin hubi tabilan iim

Avatar

enkhbat 2010-04-02 127.0.0.1

shiidber ni ingej garah ni todorhoi bsan sh deeOdoo yaj hayanalt tabih umichsen hun hun **** gedeg bolj bna
Tsaashid uuniig zogsooh heregteiULS TURIIN togtoltsoog uurchluh hereg teiUdirdaj bgaa humuusiin udirdah ur chadbaraas shaltgaalna daaYangaa ug ni ardchilsan NAM d ih nuhuulsan daaIimerhuu uls turiin zaliig medehharui barih chadbar suusan bh estoi duu minBAG L NEG SONIN BNA daa il demjeed garaad yabah geheer hetsuu humuus toirood bh umULS TURCH iin hubi tabilan iim

Avatar

enkhbat 2010-04-02 127.0.0.1

shiidber ni ingej garah ni todorhoi bsan sh deeOdoo yaj hayanalt tabih umichsen hun hun **** gedeg bolj bna
Tsaashid uuniig zogsooh heregteiULS TURIIN togtoltsoog uurchluh hereg teiUdirdaj bgaa humuusiin udirdah ur chadbaraas shaltgaalna daaYangaa ug ni ardchilsan NAM d ih nuhuulsan daaIimerhuu uls turiin zaliig medehharui barih chadbar suusan bh estoi duu minBAG L NEG SONIN BNA daa il demjeed garaad yabah geheer hetsuu humuus toirood bh umULS TURCH iin hubi tabilan iim

Avatar

hi 2010-04-02 127.0.0.1

mongo awah n yahwe svvldee neer bvgdeer orond orwol yahuugaas 1500gaa ogno l gesen bol awah yostoishde te teriigee ogohdoo mani metiigee orond oruulaad haychihwal yaanaa gej hamgin goln mongol ulsad ashigtai gereeg hiisen l bgda zaaduul chin

Avatar

Зочин 2010-04-02 127.0.0.1

Манай МАХН бол ингэж л хэлсэн амандаа хүрдэг нам даа Одоо АН-ын 1 саяаа нэмээд авчихвал ч болох нь тэр

Avatar

he he 2010-04-02 127.0.0.1

ard tvmen chin hog n**** yumuu 70 han myn tog yu ch bish za

Avatar

he he 2010-04-02 127.0.0.1

ard tvmen chin hog n**** yumuu 70 han myn tog yu ch bish za

Avatar

z**l 2010-04-02 127.0.0.1

Hudalaa bna bidniig doromjlood baigaa yum bish uu

Avatar

Ganaa 2010-04-02 127.0.0.1

MONGOL ULS MAANI BID BVD TSUM MAL TSARAILAAD TULJ DIILEXGVI URUND ORLOODOO

Avatar

Зочин 2010-04-02 127.0.0.1

мөнгөө авъяа

Avatar

Зорилго, зорилт 2010-04-02 127.0.0.1

Энэ худлаа Бүрэн биш байна Ажил хийж байгаа нь яахав Үнэгүй тэжээгээд дараа нь яах гэж байна даа

Avatar

Зочин 2010-04-02 127.0.0.1

энэ төрийн суудалд сууж байхын тулд юу ч амлаж ямарч мөнгийг өгөх нээ гэхдээ та нар дахин газар шороо баялгыг худалдах гэж байгаа бол эндүүрэл

Avatar

zochin 2010-04-02 127.0.0.1

baihgui mongoo yugii ogoh geed baigaa yum boloo bas l eeljit moligo biz dee

Avatar

Зочин 2010-04-02 127.0.0.1

mongoo aviya aa tseg taslalANHAARUULAH buh um GARCH BAINA HARIN CHI NAAD HEMHERHII COMPUTEREE HOG DEER HAYAD SHINIIG AVAH TSAG CHINI BOLJ ERHEM ZOCHIN OO

Avatar

hi 2010-04-02 127.0.0.1

1 500 000 g jil bur ogno ge biz de bugdiig ni avya

Avatar

Zochin 2010-04-02 127.0.0.1

Niigmiin daatgal tologdoh n taalagdaj bna

Avatar

Ganaa 2010-04-02 127.0.0.1

TENEGTDEG DEEREE GATSLAADAA

Avatar

Зочин 2010-04-02 127.0.0.1

odoo ardchilsan namiin 1 saya togrogiig hurdan aviya aagehdee belen mongo avna shuu

Avatar

е 2010-04-02 127.0.0.1

не деген жоқсылық

Avatar

Зочин 2010-04-02 127.0.0.1

бороог алдаад оюу толгойг бэлэглээд одоо таван толгой гэнээ яаж чадаж байнаа биднийг мал гэж бодоод байнаа энэ улсыг яаралтай монголын төрөөс зайлуулахгүй бол эх оронгүй болох нээ анх та нар бэлэн мөнгө өгнө гэсэн тэр үёдээ ингээд хуураад байхад болноо гэж бодсон биз үгүй шүү 15саяыг өгнө гээд дахиад таван толгойгоор оролдохнээ та нар ингэж гаарахгүй шүү зөөлөн сандал дээр суух хоногын тоо чинь маш бага үлдлээ буруугаа ыг элэгтэйч элэггүй ч монголоос бүү гарга нүглээ эдлэх ёстой

Avatar

Зочин 2010-04-02 127.0.0.1

Newsmn-heen tanai ene cetgegdel deer chin yum bichheer yavaag taslal tseg ankhaaruulgiin temdeg ene ter ni gardaggui yum be Programmaa zasaachee

Avatar

t 2010-04-02 127.0.0.1

сайн хэрэг болсон байна

Avatar

Зочин 2010-04-02 127.0.0.1

15 saya togrog shuud belneer ogno gej MAXH amalsan shuu dee Bas AH-iin 1 saya nemegdene

Avatar

Зочин 2010-04-02 127.0.0.1

naaadahaar chin neg honi avch chadahaargui yum bolchihson baival ard tumen ulam ih hohiroh geed bn sh dee

Avatar

Зочин 2010-04-02 127.0.0.1

bitgii g*** avah ch gui

Avatar

Sanal 2010-04-02 127.0.0.1

Niigmiin daatgald toldog 10-g 15 say hurtel cholooluuleh sanaltai bna

Avatar

bolj bnoo 2010-04-02 127.0.0.1

Bolj bnshdeeND-aa tuluuleedIj buren shinjilgeegee tuluulcheedhuuhdiinhee tulburiig tuluulchihvel tgeel bolooshdunendee nadaa odoo tulgaraad bgaa problem l bnshdeeHuviaraa ND-aa jileer ni tuluh geed ochhoor 650myangan tugSongdo emneleg orood buh shinjilgeegee ugi geheer 950 myangahuuhdiinhee tulbut tuli geheer 15000 geed bgaa hunii asuudliig ingeed shiideed ugvul bolj bnZaaval belen avna geed chardaagaad baih sonirhol algaa

Avatar

huurch bn 2010-04-02 127.0.0.1

Ingehed neg jild 15 saya gesen yum uu jil bur 15 saya gesen yum uu

Avatar

Зочин 2010-04-02 127.0.0.1

oyutolgoin geree batlagdsan odroosoo ehleed ur ashgaa ogch ehellee enenees hoish tsaashid mongon bolon busad helbereer mongoliin ard tumend ashigtai baisaar baih bolno suusan tsetsnees yavsan teneg deeree gej

Avatar

Зочин 2010-04-02 127.0.0.1

МОНГОЛ УЛСЫГ СҮЙРҮҮЛЭХ ШИЙДВЭР ГАРГАЛАА ЭЭ БУРХАН МИНЬ

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж