Ойн цэвэрлэгээгээг 4809м3 талбайд хийнэ

Ойн цэвэрлэгээгээг 4809м3 талбайд хийнэ

Ойн цэвэрлэгээгээг 4809м3 талбайд хийнэ

Нийслэлийн ИТХ-ын Зөвлөлийн хурлаар нийслэлийн нутаг дэвсгэрт энэ онд ойгоос бэлтгэх модны дээд хязгаарыг батлах  талаар танилцууллаа. Танилцуулгыг Нийслэлийн Байгаль орчны газрын дарга Р.Энхтайван хийв.  “Ногоон бүсийн ойн сангийн эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах, модны өсөлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор ойн арчилгааны огтлолыг 10 га талбайд, хортон шавжид нэрвэгдэн цаашид сэргэн ургах чадваргүй болсон хатсан мод бүхий цэвэрлэгээний огтлолыг 24 га талбайд, 190 га талбайд унанги  модод, гишүү мөчрийг цэвэрлэн ойн төлөв байдлыг дээшлүүлэх, ой дахь шатах материалын хуримтлалыг багасгах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх саналыг Р.Энхтайван танилцуулсан юм.