Монгол Улс хүүхдийн эрхийн индексээр 185 улсаас 97-д эрэмблэгдэж байна

Монгол Улс хүүхдийн эрхийн индексээр 185 улсаас 97-д эрэмблэгдэж байна

Монгол Улс хүүхдийн эрхийн индексээр 185 улсаас 97-д эрэмблэгдэж байна

Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр бол хүүхдээ сонсох, тэдний эрхийг дээдлэхийг сануулах өдөр юм. Монгол Улсын хүн амын хүн амын 36.2 хувь буюу 1.3 сая нь хүүхэд байна. Энэ үзүүлэлтээр Монгол Улс харьцангуй залуу хүн амтай улсад тооцогддог.

Нийт хүүхдийн 51.2 хувь нь эрэгтэй, 48.8 хувь нь эмэгтэй.  Үүнээс 2022 оны байдлаар хөгжлийн бэрхшээлтэй 0-17 насны 11818 хүүхэд байгаа бол хагас өнчин 36.4 мянга, бүтэн өнчин 2.9 мянган хүүхэд байна. 2022-2023 оны хичээлийн жилд нэг сая хүүхэд цэцэрлэг, сургуульд хамрагджээ.

МОНГОЛ УЛС ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ИНДЕКСЭЭРЭЭ 185 УЛСААС 97-Д ЭРЭМБЛЭГДЭЖ БАЙНА

Дэлхийн хүүхдийн эрхийн 2022 оны индексийг “Kids Rights Foundation” болон “Erasmus” их сургууль хамтран гаргаад байна. Энэхүү тайланг хүүхдийн эрхийн хамгааллыг сайжруулахын тулд 2013 оноос хойш жил бүр гаргаж олон нийтэд мэдээллэдэг. “Kids Rights Index” нь дэлхийн хэмжээнд хүүхдийн эрхийг хэрхэн дээдэлж байгааг жил бүр тодорхойлохдоо, НҮБ-ын хүүхдийн эрхийн конвенцид нэгдэн орсон орнуудыг эрэмбэлдэг. Ингэхдээ, хүүхдийн амьд явах эрх, эрүүл байх эрх, боловсрол эзэмших эрх, хүүхэд хамгааллын эрх, хүүхдэд ээлтэй хүрээлэн буй орчныг бий болгосон эсэх гэсэн үндсэн таван үзүүлэлтээр улс орнуудыг жагсаадаг.

Монгол Улс хүүхдийн амьд явах эрхийг хэрхэн хангаж буйгаар 97, эрүүл мэнд 110, боловсрол 78, хүүхэд хамгаалал 91, ээлтэй хүрээлэн буй орчны хувьд 124-130 дугаарт жагссан байна. Нийт дүнгээрээ 185 улсаас 97 дугаар байранд оржээ.

Тус байгууллагаас Хүүхдийн эрхийн индексийн тайланг гаргадаг болсноос хойшхи  сүүлийн 10 жилд дэлхий даяарх хүүхдийн амьдрал, тэдний эрхийн асуудалд дорвитой ахиц дэвшил гарсангүй хэмээн дүгнэжээ. Мөн уур амьсгалын өөрчлөлт ирэх 10 жилийн хугацаанд дэлхийн нэг тэрбум хүүхдэд нөлөөлөхөөр байна хэмээн үзсэн байна.

ХҮҮХДИЙН ЭСРЭГ ХҮЧИРХИЙЛЭЛ 47 ХУВЬТАЙ БАЙНА

Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, тухайлбал ямар нэг хэлбэрийн хүчирхийлэлд өртсөн байдал 1-4 насны хүүхдийн дунд 47 хувьтай байна.  Сүүлийн үед хүүхдүүд интернэт ба цахим орчинд орох нь нэмэгдэж байгаа нь тэднийг цахим-доромжлол, сэтгэл санаа болон бэлгийн хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт, мөлжлөгт өртөх эрсдэлд хүргэж байна. Хүүхдэд чиглэсэн гэмт хэрэг, мөлжлөг, хүчирхийллээс сэргийлж, хариу арга хэмжээ авдаг хүүхэд хамгааллын үр дүнтэй нэгдсэн тогтолцоо байхгүй байна.

Хүүхдийн эрхийн талаарх асуудлаар Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын ерөнхий газар /ХГБХХЕГ/-ын Хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийн газрын дарга Г. Мөнхнасангаас тодрууллаа.

– Монгол Улсын хэмжээнд хүүхдийн эрхийг хамгаалах  чиглэлд хэрхэн анхаарч, ямар шинэ хууль, дүрэм батлагдсан бэ?

-Энэ жил Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга батлагдсан нь эрх зүйн гол шинэчлэл боллоо. Хуулийн хүрээнд 13 хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсон бөгөөд 30 гаруй журмыг шинэчлэх болон шинээр батална. Эдгээр нь хүүхдийн эрхийг хангах, аливаа хүчирхийллээс хамгаалахад чиглэгдсэн. Мөн дээрх хуульд хүүхэд хамгааллын төсвийг тодорхой болгон тусгасан. Ингэснээр салбар бүр өөрийн төсөвтөө хүүхдийн хөгжил, хамгааллын чиглэлийн дагуу төсвийг батлах үүрэг хүлээж байгаа юм. Үүнд, орон нутгийн төсөв ч мөн адил хамаарна. Тиймээс бид энэ жилээс гэр бүлд суурилсан хүүхэд хамгаалал гэдэг концепцоор ажиллаж, эцэг эх, асран хамгаалагчдад чиглэсэн урьдчилан сэргийлэх болон сургалт нөлөөллийн ажилд анхаарч байна. Түүнчлэн өнгөрсөн хугацаанд аймаг, дүүргийн түвшинд хүүхдийн эрхийг хангах газар, хэлтсүүд ажиллаж байгаа боловч яг анхан шатны нэгж буюу сум, хороонд хүүхэд гэр бүлийн нийгмийн ажилтангүй ажилласаар ирсэн. Энэ нь олон сул талтай байсныг  хүүхэд хамгааллын хуулийн шинэчлэлээр тодорхойлсон.

Тодруулбал, хүн амын тооноос хамааран сум, хороо, томоохон багуудад мэргэжлийн нийгмийн ажилтантай болохоор болсон. Төсвийн хуулийн дагуу 2025 оны нэгдүгээр сарын 1-нээс хэрэгжинэ.

Энэ хүрээндээ шинээр ажиллах нийгмийн ажилтны арга зүй, албан тушаалын тодорхойлолтыг боловсруулах ажил хийгдэж байна. Мөн хүүхдийн олон нийтийн байцаагч сум, хороо бүрд ажиллахаар шинээр тусгасан.

-Монгол Улсын хэмжээнд асрамжийн газрын үйл ажиллагаа ямар түвшинд байна вэ?

-Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 29 асрамж, халамжийн төвд 1000 орчим хүүхэд үйлчилгээ авч байна. Өнгөрсөн хугацаанд асрамж халамжийн хүүхдийн хоолны хувьсах зардлыг шинэчлэн баталж мөрдүүлэн ажиллалаа. Мөн хувийн асрамж халамжийн төвүүдэд хүүхэд хамгааллын зардлаас хоолны хувьсах зардалд дэмжлэг үзүүлж байгаа. Эцэг эхийн үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх тал дээр анхаарч эргэн нэгтгэх чиглэлээр тогтмол ажиллаж байна. Асрамжийн төвд амьдарч байгаа хүүхдүүдэд хүүхэд хөгжлийн үйлчилгээ үзүүлэх арга зүйг боловсруулан батлуулж, хэрэгжүүлэх түвшинд явж байна. Цаашид төвлөрсөн гэхээс илүү төрөл садны болон асралт гэр бүл гэсэн олон хувилбарт үйлчилгээг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.

үүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг бид зөв утгаар нь тэмдэглэн өнгөрүүлж чаддаг уу, энэ өдрийн гол ач холбогдол юу вэ?

-Бид аливаа баярын өдрүүдийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхдээ агуулгыг нь алдагдуулаад байна уу гэж хардаг. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр эцэг, эхчүүд хүүхдийнхээ эрхийг хангаж чадаж байна уу, хөгжил, оролцоонд нь яаж анхаарч байна вэ, ярилцаж чадаж байна уу, чанартай цаг гаргасан уу, эх орондоо хэрэгтэй иргэн болгож төлөвшүүлж чадсан уу? гээд өөрөөсөө олон талт асуулт асуулж дүгнэлт хийгээсэй гэж уриалж байна гэв. Энэ жилийн олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, хороод, аж ахуйн нэгжүүд өөрсдийн онцлогтоо тааруулж хүүхдэд зориулсан олон нийтийн арга хэмжээг зохиож баярлуулахаар төлөвлөжээ. ХГБХХЕ-аас нэгдсэн байдлаар үйл ажиллагааг зохион байгуулж, мэдээллийг хүргэхээр ажиллаж байна.

Энэ мэдээнд өгөх таны сэтгэгдэл?
1
ЗөвЗөв
1
ХахаХаха
0
ХөөрхөнХөөрхөн
0
ГайхмаарГайхмаар
0
ХарамсалтайХарамсалтай
0
ТэнэглэлТэнэглэл
0
БурууБуруу
Баярлалаа!

Холбоотой мэдээ

67 сэтгэгдэл

News.mn сайтад сэтгэгдэл оруулахад анхаарах зүйлс

Avatar

HeatherBryant 2024-05-31 188.130.128.57

Халуун охид таныг хүлээж байна —– https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

DalmaJusto 2024-05-31 45.84.177.101

Халуун охид таныг хүлээж байна ->>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

JenniferChristensen 2024-05-31 45.87.252.232

Халуун охид таныг хүлээж байна ->> https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

LindsayRoss 2024-05-31 188.130.142.79

Халуун охид таныг хүлээж байна —-> https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

AshleyRodriguez 2024-05-31 46.8.111.96

Халуун охид таныг хүлээж байна ~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

BarbaraBaker 2024-05-31 109.248.143.91

Халуун охид таныг хүлээж байна >>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

AmyRoss 2024-05-31 46.8.213.111

Халуун охид таныг хүлээж байна ____ https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

KaylaReeves 2024-05-31 46.8.110.88

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

KaylaJohnson 2024-05-31 188.130.129.164

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

SarahBrown 2024-05-31 109.248.166.231

Халуун охид таныг хүлээж байна —-> https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

MiaColbert 2024-05-31 46.8.57.58

Халуун охид таныг хүлээж байна _ https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

KarenGalvan 2024-05-31 109.248.139.155

Халуун охид таныг хүлээж байна —-> https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

SandraSanchez 2024-05-31 46.8.222.201

Халуун охид таныг хүлээж байна > https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

BrendaAlexander 2024-05-31 109.248.204.194

Халуун охид таныг хүлээж байна ____ https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

AnaBell 2024-05-31 109.248.205.43

Халуун охид таныг хүлээж байна —-> https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

ChantelleVance 2024-05-31 188.130.137.87

Халуун охид таныг хүлээж байна —– https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

KarenBryant 2024-05-31 46.8.110.181

Халуун охид таныг хүлээж байна >>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

MichelleStokes 2024-05-31 45.86.0.107

Халуун охид таныг хүлээж байна ____ https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

JennaGarcia 2024-05-31 188.130.210.36

Халуун охид таныг хүлээж байна >>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

TracyEvans 2024-05-31 109.248.142.132

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

MaryWilliams 2024-05-31 188.130.189.39

Халуун охид таныг хүлээж байна ->>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

BlancaThecollegeplace 2024-05-31 109.248.204.81

Халуун охид таныг хүлээж байна ->> https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

SaraAustin 2024-05-31 185.181.245.55

Халуун охид таныг хүлээж байна _ https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

AngieJones 2024-05-31 46.8.23.194

Халуун охид таныг хүлээж байна __ https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

DaphneSimmons 2024-05-31 46.8.212.29

Халуун охид таныг хүлээж байна ->>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

HeidiMitchell 2024-05-31 46.8.23.142

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

ShannonJohnson 2024-05-31 188.130.189.247

Халуун охид таныг хүлээж байна —- https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

IngridMoore 2024-05-31 46.8.17.244

Халуун охид таныг хүлээж байна > https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

ElaineCantrell 2024-05-31 45.15.73.244

Халуун охид таныг хүлээж байна ~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

TinaJones 2024-05-31 46.8.23.85

Халуун охид таныг хүлээж байна —– https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

TrinaHamm 2024-05-31 188.130.211.230

Халуун охид таныг хүлээж байна >>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

JamieCole 2024-05-31 109.248.129.172

Халуун охид таныг хүлээж байна – https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

JennyWalker 2024-05-31 45.84.176.114

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

AnaBrooks 2024-05-31 213.226.101.222

Халуун охид таныг хүлээж байна ~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

DesireeRamirez 2024-05-31 46.8.212.167

Халуун охид таныг хүлээж байна ->>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

AmandaNewman 2024-05-31 45.11.21.6

Халуун охид таныг хүлээж байна -> https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

CaseyRoss 2024-05-31 109.248.143.118

Халуун охид таныг хүлээж байна -> https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

AmyMartins 2024-05-31 46.8.16.237

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

SarahBryant 2024-05-31 109.248.14.65

Халуун охид таныг хүлээж байна ->> https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

KasandraHead 2024-05-31 188.130.136.209

Халуун охид таныг хүлээж байна >>>>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

LorenaPerez 2024-05-31 46.8.23.163

Халуун охид таныг хүлээж байна ->>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

LynnJenkins 2024-05-31 46.8.110.163

Халуун охид таныг хүлээж байна ~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

SandraEnglert 2024-05-31 2.59.50.213

Халуун охид таныг хүлээж байна >>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

MalloryRodriguez 2024-05-31 109.248.143.131

Халуун охид таныг хүлээж байна -> https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

LisaDavis 2024-05-31 109.248.129.3

Халуун охид таныг хүлээж байна _____ https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

AliciaScheytt 2024-05-31 46.8.106.197

Халуун охид таныг хүлээж байна —- https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

AmandaPozzi 2024-05-31 109.248.49.55

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

KrisKilgore 2024-05-31 46.8.17.244

Халуун охид таныг хүлээж байна _____ https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

MichelleHoward 2024-05-31 46.8.223.153

Халуун охид таныг хүлээж байна >> https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

AnnaFultz 2024-05-31 188.130.128.192

Халуун охид таныг хүлээж байна >>>>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

JenniferRodriguez 2024-05-31 188.130.129.112

Халуун охид таныг хүлээж байна >>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

NicoleKershaw 2024-05-31 109.248.142.82

Халуун охид таныг хүлээж байна _____ https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

NicolePearson 2024-05-31 46.8.154.61

Халуун охид таныг хүлээж байна — https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

DawnStieglitz 2024-05-31 185.181.245.62

Халуун охид таныг хүлээж байна —> https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

KatieJohnson 2024-05-31 194.35.113.226

Халуун охид таныг хүлээж байна —- https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

LatriceRollins 2024-05-31 109.248.129.166

Халуун охид таныг хүлээж байна >>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

ElizabethMaker 2024-05-31 194.34.248.103

Халуун охид таныг хүлээж байна ->>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

Зочин 2024-05-31 66.181.178.212

арай дээгүүр бичигдэж. адагт нь ороогүй л юм б эхна

Avatar

AmberLong 2024-05-31 194.35.113.168

Халуун охид таныг хүлээж байна ~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

DarcellBowen 2024-05-31 188.130.129.5

Халуун охид таныг хүлээж байна ___ https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

BobbieBlankenship 2024-05-31 188.130.129.231

Халуун охид таныг хүлээж байна — https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

PaulaHoward 2024-05-31 109.248.12.244

Халуун охид таныг хүлээж байна —- https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

SusanMiller 2024-05-31 185.181.247.53

Халуун охид таныг хүлээж байна — https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

TriciaNations 2024-05-31 109.248.167.53

Халуун охид таныг хүлээж байна —- https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

CrystalRamirez 2024-05-31 46.8.23.51

Халуун охид таныг хүлээж байна –– https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

CrystalMartinez 2024-05-31 188.130.136.130

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

Avatar

ValerieCox 2024-05-31 188.130.211.164

Халуун охид таныг хүлээж байна —– https://news.mn@ok.me/95WG1?2727086

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж