Өргүй бол 150 сая хүртэл төгрөгийн ипотекийн зээл авч болно

Өргүй бол 150 сая хүртэл төгрөгийн ипотекийн зээл авч болно

Өргүй бол 150 сая хүртэл төгрөгийн ипотекийн зээл авч болно

Монгол Улсын дундаж орлоготой иргэдийн хувьд байртай болох нь мөрөөдөл. Цалингаас цалин, өрнөөс өрний хооронд амьдарч байгаа иргэдийн хувьд орон сууцжуулах хөтөлбөрт хамрагдахын тулд урьдчилгаа болох 30 хувийг бүрдүүлэх амаргүй даваа. Гэсэн хэдий ч гэр хорооллын нэг ч болов янданг буулгаж тав тухтай орон сууцанд амьдрахыг иргэд мөрөөдсөөр.  Ямар ч хамаагүй аргаар байранд орохын тулд урьдчилгаа 30 хувиа бүрдүүлсэн ч бас нэгэн чухал даваа байдаг нь ипотекийн зээлийн шалгуур хангаж урт хугацаатай, хүү багатай зээлд хамрагдах явдал юм.

Монгол Улсын Засгийн газраас орон сууцны зээлд найман хувийн хүүтэй хамрагддаг байсныг зургаан хувь болгож бууруулсан нь нүдээ олсон шийдвэр байсан. Зээлийн хүү буурсантай холбоотойгоор орон сууцны зээлд хамрагдах иргэдийн тоо өссөн ч хүсэлт бүрийг шийдвэрлэх санхүүгийн эх үүсвэр дутагдалтай байсаар ирсэн юм. Тухайлбал, арилжааны банкуудад 17 мянга гаруй иргэн ипотекийн зээлийн хүсэлт өгсөн байна.

Ипотекийн зээлд жил бүр 750 орчим тэрбум төгрөг хуваарилагддаг. Ипотекийн зээлд хамрагдсан иргэдийн эргэн төлөлтөөрөө дараагийн зээлээ санхүүжүүлдэг учраас дээр дурдсан 17 мянган иргэний хувьд зээлийн хүсэлтээ өгсөн ч 2-3 жил хүлээх дараалал үүсээд байсан юм.

Засгийн газрын төвшинд олон жил яригдсан Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийг УИХ дахь гурван намын төлөөлөлтэй ойлголцож, парламент баталсан. Үндэсний баялгийн сан гурван сантай байх бөгөөд үүний нэг нь Хуримтлалын сан. Засгийн газраас Хуримтлалын сангийн дансыг нээж, үүнд төвлөрсөн санхүүгийн эх үүсвэрээс хамгийн түрүүнд ипотекийн зээлийг санхүүжүүлэх шийдвэр гарсан нь өчигдрөөс эхлэн ажил хэрэг болж эхлэв.  Төрийн болон төрийн өмчит стратегийн ордуудын 34 хувьд ногдох ногдол ашиг Хуримтлалын санд төвлөрч, Үндэсний орон сууцжуулалтын хөтөлбөр идэвхжиж, 2024 онд тус санд төвлөрсөн  500 тэрбум төгрөгийг ипотекийн зээлийг санхүүжүүлэхээр өчигдрөөс эхлэн арилжааны банкууд руу шилжүүлж эхэлсэн гэдгийг Сангийн сайд Б.Жавхлан мэдээлсэн.

Иргэдийг орон сууцжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд одоо байгаа санхүүгийн эх үүсвэр болох 700 тэрбум төгрөг дээр Хуримтлалын санд төвлөрөх 500 тэрбум төгрөгийг нэмж тооцвол нийт 1.2 их наяд төгрөг бүрдэж 10 мянган айл, өрх ипотекийн зээлд хамрагдах боломж нээгдэж байна.

Ипотекийн зээлийн санхүүжилтийн 80 хувийг Монголбанк, 20 хувийг арилжааны банкууд өөрсдийн эх үүсвэрээс гаргаж байсан.  Монголбанк 500, банкууд 200 тэрбум төгрөг гаргаж, энэ онд ипотекийн зээл олгох шийдвэр гаргаад байв.

Тэгвэл Хуримтлалын санд төвлөрч буй 500 тэрбум төгрөгийг нэмээд, 1.2 их наяд төгрөг болсноор орон сууцны зээл авахаар хүсэлт өгсөн 17 мянган иргэний 10 мянга нь энэ онд багтаж орон сууцандаа орох боломж нээгдлээ гэсэн үг.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ "Хуримтлалын сан бол дундаж давхаргыг тэлэх үндэсний шинэ тогтолцоо юм. Иргэн бүр орон сууцтай, эрүүл, өндөр боловсролтой байж чадвал өөрийнхөө болон гэр бүлийн ирээдүйгээ өөрчлөх суурь болж чадна. Ийм иргэдтэй улс орон өөдлөн хөгжих суурь тавигдна. Нийгмийн хөгжлийн суурь асуудлууд ч ингэж л шийдэгдэнэ" гэдгийг тодотгосон юм.

ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛИЙН 60 ХУВЬ НЬ ХӨДӨӨ ОРОН НУТАГТ ХУВААРИЛАГДАНА

Ипотекийн зээлийн 60 хувь нь шахам орон нутагт хуваарилагдана. Судлагдаж байгаа зээлийн хүсэлтийн 60 хувь нь орон нутагт байгаа гэдгийг Сангийн сайд Б.Жавхлан тодотгосон.

Гэсэн хэдий ч арилжааны банкууд эцсийн шийдвэр гаргах учраас энэ шийдвэр хот хөдөөд 50:50 хувийн биелэлттэй байх талаар судлаачид таамаг дэвшүүлж байна.

Монгол Улсын Засгийн газраас хотоос хөдөө орон нутагт шилжин суурьшиж байгаа иргэдийг дэмжих бодлого явуулж байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд ипотекийн зээлийн 20 гаруй хувь нь хөдөө орон нутагт амьдарч байгаа иргэдэд олгогдож байсан бол энэ хувь хэмжээ 40 хувь хүртэл өссөн байна. “Орон сууцны ипотекийн зээл” гэж бүрэн баригдаж дууссан, улсын комисс ашиглалтад хүлээн авсан, улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээгээр баталгаажсан орон сууцны зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээлийг нэрлэдэг.

ОРОН СУУЦНЫ ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ 150 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ХЭТРЭХГҮЙ БАЙНА

Монголбанкны ерөнхийлөгчийн тушаалаар Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн журмыг батлан гаргасан байдаг. Энэхүү журмын зарим зүйл заалтаас танилцуулъя.

Орон сууцны ипотекийн зээлийн ерөнхий нөхцөл, шалгуур үзүүлэлт:

 • 2.1 Энэ журмын дагуу санхүүжүүлэх орон сууцны ипотекийн зээл нь дараах нөхцөлтэй байна:
 • 2.1.1 Орон сууцны ипотекийн зээлийн хугацаа 360 хүртэл сар;
 • 2.1.2 Орон сууцны ипотекийн зээлийн хүү 2020 оны аравдугаар сарын 01-ний өдрөөс өмнө олгосон зээлд жилийн 8 хувь, 2020 оны аравдугаар сарын 01-ний өдрөөс хойш олгох зээлд жилийн 6 хувь
 • 2.1.3 Зээлийн зориулалт нь орон сууц худалдан авах;
 • 2.1.4 Орон нутагт орон сууц худалдан авахад зээлийн батлан даалтын сан болон даатгагчаас урьдчилгаа төлбөрт баталгаа, батлан даалт гаргаж болно. Баталгаа, батлан даалт гаргаагүй тохиолдолд урьдчилгаа төлбөр 30 хувиас доошгүй байна.
 • 2.1.5 ӨОХ өрхийн татварын өмнөх орлогын 45 хувиас хэтрэхгүй;
 • 2.1.6 Худалдан авах нийтийн зориулалттай орон сууцны талбайн хэмжээ 80м2 -аас ихгүй; 2.1.7 Зээлийн урьдчилан төлөлт хийх боломжтой байх (гэрээнд тусгаснаар);
 • 2.1.8 Бүрэн хорогдох, тогтмол хүүтэй;
 • 2.1.9 Барьцааны зүйл нь энэ журмын 2.6-д заасан шаардлагыг хангасан;
 • 2.1.10 Монголбанкнаас арилжааны банкуудад хуваарилсан эх үүсвэрийг зөвхөн шинээр орон сууцны зээл олгоход зарцуулах буюу өмнө нь олгогдсон зээлийг дахин санхүүжүүлэхгүй байх;
 • 2.1.11 Монголбанкнаас арилжааны банкуудад хуваарилсан эх үүсвэрээр нэг зээлдэгчид олгох хөнгөлөлттэй хүүтэй орон сууцны зээлийн хэмжээ 150.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй байхаар тусгажээ.

ЗЭЭЛ ХҮСЭГЧ ИРГЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДАГУУ ТӨЛӨХ ӨР, ТӨЛБӨРГҮЙ БАЙНА

2.5 Энэ журмын дагуу санхүүжүүлэх орон сууцны ипотекийн зээл хүсэгч дараах шаардлагыг хангасан байна:

 • 2.5.1 Монгол улсын иргэн, 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай;
 • 2.5.2 Банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй;
 • 2.5.3 Банк, санхүүгийн байгууллагад Төрөөс хэрэгжүүлж буй орон сууцны ипотекийн хөнгөлөлттэй хүүтэй зээл болон түрээслээд өмчлөх орон сууцны хөтөлбөрийн зээлийн үлдэгдэлгүй. Үүнд хамтран зээлдэгч хамаарна;
 • 2.5.4 Шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх өр, төлбөргүй;
 • 2.5.5 Зээлийн хугацаа дуустал холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу даатгалд хамрагдах;
 • 2.5.6 Барьцаалбар үйлдэх;
 • 2.5.7 Монголбанкны эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх орон сууцны зээлийн хувьд Төрөөс хэрэгжүүлж буй орон сууцны ипотекийн хөнгөлөлттэй хүүтэй зээл болон түрээслээд өмчлөх орон сууцны хөтөлбөрт өмнө нь хамрагдаагүй. Үүнд хамтран зээлдэгч хамаарахгүй.

ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ШИЙДВЭРЭЭР АШИГЛАЛТАД ХҮЛЭЭН АВСАН ОРОН СУУЦ БАЙНА

2.6 Энэ журмын дагуу санхүүжүүлэх орон сууцны ипотекийн зээлээр худалдан авах орон сууц буюу зээлийн барьцааны зүйл нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

 • 2.6.1 Монгол Улсад байршилтай нийтийн зориулалттай болон амины орон сууц;
 • 2.6.2 Шинээр ашиглалтад оруулсан орон сууцны хувьд инженерийн дэд бүтэц (цахилгаан, дулаан, ус, ариутгах татуурга, холбоо дохиолол)-д бүрэн холбогдсон, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр ашиглалтад хүлээн авсан орон сууц;
 • 2.6.3 Ашиглагдаж байгаа орон сууцны хувьд инженерийн дэд бүтцэд бүрэн холбогдсон, барилгын техникийн хяналт хэрэгжүүлэгч байгууллагын шийдвэрээр ашиглахыг хориглоогүй байх;
 • 2.6.4 Амины орон сууцны хувьд дэд бүтэц (цахилгаан, дулаан, ус, ариутгах татуурга)-ийн шийдэл бүхий эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр байнгын ашиглалтад шинээр оруулсан, эсхүл барилгын техникийн хяналт хэрэгжүүлэгч байгууллагын шийдвэрээр ашиглахыг хориглоогүй ашиглалтанд байгаа орон сууц байх;
 • 2.6.5 Амины орон сууцны газрыг өмчлөх, эзэмших эрх улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн байх бөгөөд эзэмших эрхийн хугацаа нь зээлийн хугацаанаас богиногүй байх;
 • 2.6.6 Зээлийн хугацаа дуустал холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу эд хөрөнгийн даатгалд хамрагдах;
 • 2.6.7 Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн талаар гуравдагч этгээдэд шаардах эрх үүссэн бол хэлцлийн талууд зөвшөөрсөн байх.
 • 2.7 Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн тушаалаар зээлийн хугацаа, зээлдэгчийн орлоготой холбогдуулан журмын зохицуулалтыг түр хугацаанд өөрчлөн тогтоож болно хэмээн заасан байна.
Энэ мэдээнд өгөх таны сэтгэгдэл?
16
ЗөвЗөв
5
ХахаХаха
4
ТэнэглэлТэнэглэл
2
ГайхмаарГайхмаар
2
БурууБуруу
1
ХөөрхөнХөөрхөн
0
ХарамсалтайХарамсалтай
Баярлалаа!

Холбоотой мэдээ

67 сэтгэгдэл

News.mn сайтад сэтгэгдэл оруулахад анхаарах зүйлс

Avatar

ReneeMitchell 2024-05-10 46.8.14.208

Халуун охид таныг хүлээж байна _____ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

LisaSmith 2024-05-10 188.130.137.164

Халуун охид таныг хүлээж байна >>>>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

LaurenFournier 2024-05-10 46.8.23.47

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

JamieBowness 2024-05-10 46.8.223.188

Халуун охид таныг хүлээж байна >>>>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

CindyPaladin 2024-05-10 46.8.23.164

Халуун охид таныг хүлээж байна >>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

AshleyThomas 2024-05-10 46.8.157.142

Халуун охид таныг хүлээж байна –> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

AngelBarker 2024-05-10 109.248.49.121

Халуун охид таныг хүлээж байна >>>>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

CherylViljoen 2024-05-10 46.8.15.213

Халуун охид таныг хүлээж байна _ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

CynthiaBurns 2024-05-10 45.15.72.159

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

MaryMarie 2024-05-10 188.130.210.108

Халуун охид таныг хүлээж байна ->>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

BellaValencia 2024-05-10 194.32.229.173

Халуун охид таныг хүлээж байна __ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

JulieRivera 2024-05-10 46.8.15.143

Халуун охид таныг хүлээж байна >>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

ReginaSanders 2024-05-10 5.183.130.165

Халуун охид таныг хүлээж байна >>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

NicoleThompson 2024-05-10 46.8.22.11

Халуун охид таныг хүлээж байна —– https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

HelenCarter 2024-05-10 109.248.15.24

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

ElizabethAmorina 2024-05-10 46.8.192.64

Халуун охид таныг хүлээж байна ->> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

KaylaRatcliff 2024-05-10 45.90.196.62

Халуун охид таныг хүлээж байна —> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

AprilGrant 2024-05-10 46.8.56.122

Халуун охид таныг хүлээж байна ____ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

EbonyBallard 2024-05-10 188.130.129.125

Халуун охид таныг хүлээж байна — https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

IsabelMerchant 2024-05-10 109.248.143.40

Халуун охид таныг хүлээж байна > https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

StephanieSorrels 2024-05-10 46.8.106.142

Халуун охид таныг хүлээж байна >>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

WendyNelson 2024-05-10 185.181.247.51

Халуун охид таныг хүлээж байна >> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

LisaNeuman 2024-05-10 188.130.186.143

Халуун охид таныг хүлээж байна ____ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

CourtneyZeigler 2024-05-10 109.248.204.47

Халуун охид таныг хүлээж байна >> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

KristinaVasey 2024-05-10 46.8.110.217

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

KatieOsborn 2024-05-10 94.158.190.29

Халуун охид таныг хүлээж байна >>>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

MelanieKeene 2024-05-10 45.90.196.109

Халуун охид таныг хүлээж байна —– https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

JanaVazquez 2024-05-10 46.8.106.70

Халуун охид таныг хүлээж байна —– https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

NicoleSchulte 2024-05-10 46.8.16.178

Халуун охид таныг хүлээж байна —-> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

ChristinaBrown 2024-05-10 188.130.211.52

Халуун охид таныг хүлээж байна ____ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

HannaGonzalez 2024-05-10 46.8.193.37

Халуун охид таныг хүлээж байна >>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

LisaMiller 2024-05-10 188.130.128.150

Халуун охид таныг хүлээж байна — https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

ElizabethMarks 2024-05-10 46.8.10.213

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

AshleyNunez 2024-05-10 188.130.189.161

Халуун охид таныг хүлээж байна —> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

AmyFeller 2024-05-10 45.87.252.72

Халуун охид таныг хүлээж байна —- https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

WendyBruno 2024-05-10 194.32.229.211

Халуун охид таныг хүлээж байна >>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

Зочин 2024-05-10 103.10.21.56

Урт хугацааны зээл өгнө гээд сонгуулийн шоу хийж иргэдийн эмзэг сэтгэлээр наадах хэрэг байсан юмуу мэдээж иргэд нь цалин тэтгэврийн хүртээмжгүй үнийн дарамтанд дарлагдсан амьд яваа баталгаагүй энэ улсад үе дамжсан өрнөөс салахгүй явсаар хууль шүүхийн хаалга татаж орон гэргүй гуйлачин болох эрсдэл өндөртэй гэдгийг иргэд нь мэдэж байгаа биздээ. Ядаж байхад ирэддээ ээлгүй өндөр хүүтэй хулгайч төртэй улс шүү дээ…. Улс ашиггүй эрсдэлтэй татвар төлөгчдийн мөнгийг хамаагүй тараахгүй байлгүй…

Avatar

PatriciaJones 2024-05-10 194.32.229.64

Халуун охид таныг хүлээж байна >> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

TinaStrong 2024-05-10 95.182.124.163

Халуун охид таныг хүлээж байна -> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

RosaAnderson 2024-05-10 45.87.252.152

Халуун охид таныг хүлээж байна ->>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

KellyOden 2024-05-10 109.248.13.233

Халуун охид таныг хүлээж байна ~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

PaolaAlvarez 2024-05-10 109.248.55.109

Халуун охид таныг хүлээж байна _ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

HeatherRoth 2024-05-10 109.248.143.247

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

LisaZenzola 2024-05-10 109.248.15.99

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

BridgetRamirez 2024-05-10 109.248.143.151

Халуун охид таныг хүлээж байна —-> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

VanessaBarnes 2024-05-10 109.248.205.99

Халуун охид таныг хүлээж байна __ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

Нэргүй 2024-05-10 103.212.162.155

Шалгуурт нь банкинд байгаа квотыг зээлийн эдийн засагч салбарын захиралууд нь гаргаж байгаа зээлийн дүнгээс 10% авахыг зөвшөөрсөн иргэдэд олгож байгаа далд дарамтаа больчихоосой доо. Үүнийгээ квот байхгүй гэж хэдий болтол нуух вэ

Avatar

HeatherAdams 2024-05-10 109.248.138.72

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

TiffanyPressley 2024-05-10 45.11.20.109

Халуун охид таныг хүлээж байна _____ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

CarmenFaucher 2024-05-10 109.248.166.251

Халуун охид таныг хүлээж байна _____ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

Нэргүй 2024-05-10 59.153.115.145

bairnii vnee Osgood asuudlaa shiidchen biz

Avatar

PriscillaFalt 2024-05-10 188.130.184.130

Халуун охид таныг хүлээж байна —> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

LuciaLoos 2024-05-10 46.8.15.144

Халуун охид таныг хүлээж байна ->>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

TracyLewis 2024-05-10 194.34.248.64

Халуун охид таныг хүлээж байна —> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

Иргэн 2024-05-10 88.239.1.33

МАН 2016, 2020 оны давтагдах молиг уу эсвэл бодит ажил уу?

Avatar

MichelleChambers 2024-05-10 46.8.57.96

Халуун охид таныг хүлээж байна – https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

KatieSullivan 2024-05-10 46.8.154.196

Халуун охид таныг хүлээж байна ->>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

Нэргүй 2024-05-10 66.181.161.249

Банкууд хэзээ ч энэ шаардлагаар ажилладаггүй. Звөхөн МАНын гишүүн, болон төрийн албан хаагч нарт л авилгалаар олддог зээл. Зах дээр намаа хийдэг, лангуу түрээслэгч, такси үйлчилгээ, гараараа юм хийдэг хүмүүст НДШ төлдөггүй гээд халгаадаггүй мөн сайн дурын даатгалыг тооцрхгүй. Зөвхөн МАНын балай авгай нар, цүн баригчид бандь нарт олддогийг Монголчууд бүгд мэднэ

Avatar

NicoleReed 2024-05-10 188.130.142.52

Халуун охид таныг хүлээж байна -> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

Нэргүй 2024-05-10 202.72.243.182

150 сая төгрөгний зээл авахын тул 20 жил 30 хуваи хадаглах болж байна аа Зүгээр л урьдчилгаагүй сонгосон байранд нь зээл өгчихөөч ээ юу 6 хуюь вэ үл мэдэгдэх төдий хүүтэй байж болдоггүй юм уу Өөрсдөө болохоор хэдэн тэрбумаар нь зээлээдтүүнээсээ бултаад болдог байж

Avatar

LisaLaroya 2024-05-10 109.248.13.177

Халуун охид таныг хүлээж байна ->>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

Нэргүй 2024-05-10 103.71.101.112

Bairnii une osno biz oor yadiin

Avatar

ИХ МОНГОЛЫН УСАН ГҮЗЭЭТ 2024-05-10 202.21.110.94

ҮЛГЭРИЙН САЙХАН ОРНЫ МИНЬ ШИНЭ ДОМОГ ЭХЭЛЛЭЭ……………..

Avatar

JenniferGibson 2024-05-10 188.130.218.232

Халуун охид таныг хүлээж байна –– https://news.mn@ok.me/95WG1?2721270

Avatar

Нэргүй 2024-05-10 103.57.94.156

Сонгуйлуулах гэж байж эдийн засгийн алуурчид болов

Avatar

зочин 2024-05-10 202.126.91.165

AN bol zovhon luivar hulgai bodno. Niigmiin omch hulgailna.Busdiig gutgene. MAN bol irgediin toloo ajillana. Iinm l tuuhtei

Avatar

Нэргүй 2024-05-10 122.201.23.83

Сонгууль дөхөж баЙГАА ЮМ УУ

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж