Хаяг дээрээ царцаа байгаа эсэхэд сонгогч бүр хяналт тавих үүрэгтэй!

РЕДАКЦИЙН ЗУРВАС - сонгууль-2024

Хаяг дээрээ царцаа байгаа эсэхэд сонгогч бүр хяналт тавих үүрэгтэй!

Хаяг дээрээ царцаа байгаа эсэхэд сонгогч бүр хяналт тавих үүрэгтэй!

УИХ-ын сонгууль бүрийн өмнө иргэний шилжилт хөдөлгөөнийг зогсоож, бидний нэрлэж заншсанаар царцаа нүүлгэх ажиллагаа зогсоно. Улстөрчид нэр дэвших тойрог руугаа хамаарал бүхий хүмүүсээ нүүлгэн шилжүүлдэг улс төрийн бохир технологи ашиглах нь элбэг. Үүний нотолгоо нь сонгууль болгоны дараа  царцааны нүүдэл ашиглаж ялалт байгуулсан гэх гомдол, зарга ч хэвлэлээр тасардаггүй.

Энгийнээр тайлбарлавал, мөнгөтэй, томоохон компани удирдаж байгаа хүмүүс нь өөрсдийн компанийн ажилчид, гэр бүлээ тухайн тойрогтоо шилжүүлэх, өөртөө санал өгүүлэх ажиллагааг “царцаа” гэж нэрлэдэг.

Сонгууль болохоор айл, өрхөд танихгүй танилууд нь нэмэгдэж,  санал өгдөг ажиллагааг гардаж хийдэг нь Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар гэдэг. Хуулиараа сонгууль болохоос тодорхой хугацааны өмнө шилжилт хөдөлгөөнийг зогсоож, царцаа ажиллагаа бий болгохгүй гэдэг ч санал авах өдөр олноор нь нэг тойрогт, нэг хүний төлөө санал өгдөг гэх шүүмжлэлийг ч намууд өөрсдөө мэдэгдэж, мэдээлэл хийж байсан баримтууд олон бий.

Мэдээж улс төрийн сонгууль бүрийн өмнө царцаа нүүлгэх ажиллагааг хамгийн сайн хийдэг нь нэр дэвшигчид гэх яриа албан бусаар бидний дунд бий.

Албан ёсоор баталгаажуулж, баримтжуулах боломжгүй ч сонгуулийн зарим тойрогт томоохон бизнесменүүд компанийн ажилчдаа өөрийн тойрогтоо сонгуулиас өмнө шилжүүлэхийг царцаа гэж нэрлэдэг. Царцаа нүүлгэх удаан хугацаанд яригдаж, ийм үйлдлийг ч улстөрчид хийж ирсэн.

Ардчилсан намаас иргэний шилжилт хөдөлгөөн зогссонтой холбоотойгоор царцаа ажиллагааг эрх баригчид хийж байгааг шүүмжилж, ажлын хэсэг байгуулж, иргэдээс мэдээлэл авч буй. Ардчилсан намын мэдээлснээр 2024 оны байдлаар 70 мянган иргэн шилжилт хөдөлгөөн хийсэн бөгөөд сонгуулийн бус жилүүдтэй харьцуулахад 20 мянган иргэнээр нэмэгдсэн гэжээ. Тиймээс энэ шилжилт хөдөлгөөнийг царцаа гэж  АН үзэж байгаа бөгөөд өөрийн хаяг дээрх бүртгэлээ баталгаажуулж, нягтлахыг иргэдэд анхааруулав.

4 САРЫН ХУГАЦААНД 70 МЯНГАН ИРГЭН ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН ХИЙЖЭЭ

УИХ-ын сонгууль зургадугаар сарын 29-ны товлогдсон бөгөөд хуульд зааснаар 60 хоногийн өмнө шилжилт хөдөлгөөнийг зогсоодог. Өөрөөр хэлбэл, дөрөвдүгээр сарын 29-ний өдөр улс даяар шилжилт хөдөлгөөн зогсоосон юм. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын мэдээлснээр Сүүлийн таван жилийн бүртгэлийн мэдээллээс үзэхэд 2019 онд 145,088 бүртгэл хийж байсан бол 2020 онд хамгийн их буюу 278,180 бүртгэл бичигджээ. Харин 2024 онд шилжилт хөдөлгөөн зогсоох хүртэл 70071 иргэн шилжсэн байна гэсэн мэдээллийг өгсөн юм. Өөрөөр хэлбэл, Ардчилсан намаас өгсөн 70 мянга гэдэг тоо нь Улсын бүртгэлийн ерөнхий газартай тэнцэж байна гэсэн үг.

Мэдээж сонгууль хэзээ болох нь тодорхой учраас мэргэшсэн хүмүүс шилжилт хөдөлгөөнийг эртнээс хийдэг. Ялангуяа шилжилт хөдөлгөөн зогсохоос өмнө гэхээс илүү арай өмнө буюу бэлтгэлээ эрт хангах нь бий.

Улсын бүртгэлээс гаргасан мэдээллээр, 2024 оны нэгдүгээр сараас нийслэлийн дүүрэг хооронд 7796 хүн шилжсэн бол, нийслэлээс орон нутагт 6573, орон нутгаас нийслэлд 10,982, орон нутгаас орон нутагт 17399 хүн шилжилт хөдөлгөөн хийжээ.  Харин шилжилт хөдөлгөөн хаагдахаас өмнө нийслэлээс нийслэлд 1247, нийслэлээс орон нутагт 872, орон нутгаас нийслэлд 1431, орон нутгаас орон нутагт 2962 хүн шилжилт хөдөлгөөн хийсэн байна.

Өөрөөр хэлбэл, зөвхөн энэ оны эхний дөрвөн сарын байдлаар 70 гаруй мянган хүн дүүрэг хооронд, нийслэлээс орон нутаг, орон нутгаас нийслэл, орон нутгаас орон нутаг руу шилжих хөдөлгөөн хийжээ.

ӨӨРИЙН ХАЯГ ДЭЭР ЦАРЦАА БАЙГАА ЭСЭХИЙГ ШАЛГАЖ, ГОМДОЛ ГАРГАХ БОЛОМЖТОЙ

УИХ-ын сонгуулийн тухай хуулийн дагуу шилжилт хөдөлгөөнийг зогсоох хугацааг тогтоож, 2024 оны сонгуульд санал өгөх сонгогчийн нэрийн жагсаалтыг олон нийтэд, ил байршуулдаг. Ингэснээр сонгогчийн хаяг дээр давхардсан танихгүй хүн байх эсэх, өмнөх хаягийн шинэчлэл хийгдээгүй, өмнөх эзэд нь хаягаа шинэчлээгүй гээд олон асуудал үүсдэг. Сонгууль бүрээр нь өөрийнх нь хаяг дээр танихгүй хүн байна, манай ам бүлээс хэтэрсэн олон хүн манай хаяг дээр байна гэх мэтчилэн яриа гардаг учраас ийн сонгогчдыг хаяг дээрх бүртгэлээ шалгах үүднээс сонгогчийн нэрийн жагсаалтыг ил байршуулдаг.

УИХ-ын сонгуулийн тухай хууль:

  • 20.4.Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага сонгогчдын нэрийн жагсаалтад байгаа сонгуулийн эрх бүхий иргэний эцэг /эх/-ийн болон өөрийн нэр, нас, хүйс, иргэний бүртгэлийн дугаар, байнга оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэлийн мэдээллийг аймаг, сум, баг, нийслэл, дүүрэг, хороогоор болон хэсэг нэг бүрээр нэгтгэн гаргах бөгөөд уг жагсаалтыг ээлжит сонгуулийн жилийн 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхэлж, сонгууль дуустал өөрийн цахим хуудсанд байршуулна.
  • 23.1.Сонгогч сонгогчдын нэрийн жагсаалт дахь өөрийн болон гэр бүлийн гишүүний мэдээлэлтэй танилцах эрхтэй бөгөөд сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдээгүй, эсхүл буруу бүртгэгдсэн бол өөрийн болон гэр бүлийн гишүүний нэрийн өмнөөс гомдлоо итгэмжлэгдсэн ажилтан, эсхүл улсын бүртгэлийн байгууллагад санал авах өдрөөс 14-өөс доошгүй хоногийн өмнө бичгээр болон цахимаар гаргана.
  • 23.2.Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санг үндэслэн энэ хуулийн 23.1-д заасны дагуу гомдол гаргасан иргэний мэдээллийн талаар болон иргэний улсын бүртгэлтэй холбоотой өөрчлөлтийн талаар лавлагаа гаргах ба сонгогчийн мэдээлэлтэй холбогдсон өөрчлөлтийг санал авах өдрөөс гурваас доошгүй хоногийн өмнө сонгогчдын нэрийн жагсаалтад оруулна.

24 дүгээр зүйл.Сонгогч шилжих:

  • 24.1.Сонгуулийн байгууллагын ажилтан, итгэмжлэгдсэн ажилтан, мэдээллийн технологийн багийн гишүүн, даамал, санал авах байр болон сонгуулийн үйл ажиллагааны аюулгүй байдлыг хангахаар ажиллаж байгаа цагдаагийн албан хаагчийн сонгогчийн шилжилтийг хийх, бүртгэхдээ тухайн байгууллагынх нь албан бичгийг үндэслэн санал авах өдрөөс 14-өөс доошгүй хоногийн өмнө шийдвэрлэнэ.

24.2.Нэр дэвшигч болон энэ хуулийн 37.3-т заасан менежер, шадар туслагч нь сонгуулийн нэг хэсгээс нөгөө хэсэгт шилжих бол санал авах өдрөөс 14-өөс доошгүй хоногийн өмнө сонгогчийн шилжилтийг хийлгэж болно.

24.3.Энэ хуулийн 24.1, 24.2-т заасан сонгогч санал авах өдрөөс 14-өөс доошгүй хоногийн өмнө сонгогчийн шилжилтийг бүртгүүлнэ.

Хуулийн дагуу сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг 2024 оны дөрөвдүгээр сарын 1-ний өдрөөс https://election.burtgel.gov.mn/  цахим хуудаст байршуулжээ. Тиймээс иргэд энэ хаягаар орж, өөрийн хаягаа баталгаажуулах, эсвэл хаягт байрлах хүний тоо, мэдээлэл зөрүүтэй бол гомдол гаргаж, шийдвэрлүүлэх эрх нь нээлттэй байдаг.

Улсын бүртгэлийн газраас сарын өмнө сонгогчийн нэрийн жагсаалтыг ил болгосон ч 17 мянга орчим иргэн хаягийн мэдээллээ шалгаагүй, нягтлаагүй байна гэжээ. Тиймээс сонгогч бүр өөрийн хаягийн мэдээллээ шалгаж, тухайн хаяг дээр өөр хүн байгаа эсэх буюу царцаа байгаа эсэхийг нягтлах боломжтой. Хэрэв танай хаяг дээр царцаа байна гэж үзвэл холбогдох албаныханд гомдол гаргаж, шийдвэрлүүлэх боломжтой аж.

Энэ мэдээнд өгөх таны сэтгэгдэл?
2
ЗөвЗөв
1
ХөөрхөнХөөрхөн
0
ХахаХаха
0
ГайхмаарГайхмаар
0
ХарамсалтайХарамсалтай
0
ТэнэглэлТэнэглэл
0
БурууБуруу
Баярлалаа!

Холбоотой мэдээ

50 сэтгэгдэл

News.mn сайтад сэтгэгдэл оруулахад анхаарах зүйлс

Avatar

Сроодх 2024-05-06 202.9.40.123

Өлөн хулгайч хогууд хулгай баригдаж гянднд тулхара ардчлл гж яриж мултрах санаархлт
Үнэндэ бол ардчлл өлөн хулгайчдыг гяндн шийтглэс мултлдг үзэл бодлого биш.
хог2н х***а өлөн хулгайчд гяндлдг
ойр-с чулуу чиддэг. Холоос бол шиддгүй шүү
Амерки бол монголд муу биш шүү
Ардчлл нэр ашиглж хогийн бузар бодлго хийдг.
хоги2н өлөн Бузар хулгай зэлгээг МАН гяндлж шийтгэнэ.

Avatar

LeslieManzanares 2024-05-06 95.182.126.85

Халуун охид таныг хүлээж байна –> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

KimJones 2024-05-06 94.158.190.173

Халуун охид таныг хүлээж байна __ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

LauraCarter 2024-05-06 46.8.222.126

Халуун охид таныг хүлээж байна >> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

CarolynGordon 2024-05-06 109.248.54.35

Халуун охид таныг хүлээж байна >>>>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

BethGreene 2024-05-06 194.35.113.179

Халуун охид таныг хүлээж байна –> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

NancyCristian 2024-05-06 109.248.204.99

Халуун охид таныг хүлээж байна ~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

DamarisRuiz 2024-05-06 45.86.1.132

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

SierraKiana 2024-05-06 45.86.0.250

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

ChristinLawrenson 2024-05-06 46.8.22.223

Халуун охид таныг хүлээж байна —- https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

JessicaLowe 2024-05-06 45.11.21.208

Халуун охид таныг хүлээж байна – https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

BeckyKohler 2024-05-06 46.8.16.51

Халуун охид таныг хүлээж байна ->>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

JenniferSmith 2024-05-06 188.130.128.211

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

SarahBurroughs 2024-05-06 45.11.21.248

Халуун охид таныг хүлээж байна ->>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

SarahJones 2024-05-06 188.130.221.180

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

CourtneyThompson 2024-05-06 109.248.13.4

Халуун охид таныг хүлээж байна __ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

AngelaBrown 2024-05-06 188.130.189.24

Халуун охид таныг хүлээж байна — https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

CaseyBrooks 2024-05-06 109.248.128.68

Халуун охид таныг хүлээж байна –– https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

MelanieJordan 2024-05-06 188.130.129.246

Халуун охид таныг хүлээж байна ->>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

ChristineJohnson 2024-05-06 188.130.136.201

Халуун охид таныг хүлээж байна >>>>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

AnaTorres 2024-05-06 188.130.210.12

Халуун охид таныг хүлээж байна ____ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

LauraMyers 2024-05-06 95.182.127.153

Халуун охид таныг хүлээж байна ->>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

MelaFabulouz 2024-05-06 109.248.12.174

Халуун охид таныг хүлээж байна __ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

JuanitaIdeker 2024-05-06 109.248.166.158

Халуун охид таныг хүлээж байна ~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

AishaPatterson 2024-05-06 185.181.246.39

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

LisaJensen 2024-05-06 109.248.205.6

Халуун охид таныг хүлээж байна ->> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

TinaTrenfield 2024-05-06 46.8.222.111

Халуун охид таныг хүлээж байна —-> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

JackieHughes 2024-05-06 46.8.212.161

Халуун охид таныг хүлээж байна ->> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

StephanieLetta 2024-05-06 46.8.17.15

Халуун охид таныг хүлээж байна ~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

MeganRusso 2024-05-06 188.130.128.239

Халуун охид таныг хүлээж байна ->>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

NikkiAerin 2024-05-06 45.81.136.94

Халуун охид таныг хүлээж байна -> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

SaraCochnauer 2024-05-06 213.226.101.115

Халуун охид таныг хүлээж байна >>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

KimberlyMorgan 2024-05-06 188.130.128.83

Халуун охид таныг хүлээж байна —> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

AllisonRussell 2024-05-06 95.182.126.28

Халуун охид таныг хүлээж байна ___ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

OmarFlood 2024-05-06 109.248.204.72

Халуун охид таныг хүлээж байна __ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

MariaBrown 2024-05-06 188.130.129.13

Халуун охид таныг хүлээж байна ___ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

AshleyPetty 2024-05-06 188.130.219.173

Халуун охид таныг хүлээж байна –– https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

ClaireMueller 2024-05-06 46.8.23.120

Халуун охид таныг хүлээж байна ____ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

RebeccaJones 2024-05-06 185.181.244.235

Халуун охид таныг хүлээж байна >>>>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

ErikaRodriguez 2024-05-06 185.181.244.146

Халуун охид таныг хүлээж байна –> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

SamanthaAbrahams 2024-05-06 185.181.244.81

Халуун охид таныг хүлээж байна —- https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

AngieDiaz 2024-05-06 109.248.49.148

Халуун охид таныг хүлээж байна –> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

DebbieFlores 2024-05-06 45.87.252.54

Халуун охид таныг хүлээж байна – https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

AndreaMorgan 2024-05-06 45.11.20.120

Халуун охид таныг хүлээж байна >>>>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

KimAndersen 2024-05-06 31.40.203.70

Халуун охид таныг хүлээж байна >>>>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

LeslieWilson 2024-05-06 46.8.192.220

Халуун охид таныг хүлээж байна >>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

AraselyOwens 2024-05-06 109.248.14.127

Халуун охид таныг хүлээж байна — https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

Avatar

ХУД-ийн иргэн Ш.Раднаа 2024-05-06 103.212.118.35

АН-ынхан үнэн худал нь мэдэгдэхгүй баахан гомдол гаргадаг. ТЭРИЙГ НЬ ЯМАР БАЙГУУЛЛАГА ШАЛГААД ҮНЭН, ХУДАЛ ЭСЭХИЙГ НЬ ТОГТООГООД ХАРИУ ӨГДӨГГҮЙ БОЛОЛТОЙ ЮМ, СЕХ санаачилгатай ажилламаар. Иргэн энэ хаягаар өөрийн регистрийн дугаараар ороод шалгахад сайндаа 2 минут орж байна. ГОМДОЛ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД УБЕГ, ЦАГДАА, ДЭЭД ШАТНЫ ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫНХ НЬ ТӨЛӨӨЛӨЛ ОРСОН АЖЛЫН ХЭСЭГ ШАЛГААД ШИЙДЭЖ БОЛМООР.

Avatar

Нэргүй 2024-05-06 203.169.50.253

yagaad songogchid hyanh yum . Uls n burtgeliin gazar n yu hiidiin

Avatar

MichelleLawrence 2024-05-06 46.8.56.204

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719938

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж