Байр суурь: Монголд ажил нь ч, ажиллах хүн нь ч олдохгүй байна

Байр суурь: Монголд ажил нь ч, ажиллах хүн нь ч олдохгүй байна

Байр суурь: Монголд ажил нь ч, ажиллах хүн нь ч олдохгүй байна

Халамжаас хөдөлмөрт шилжих үе шаттай ажлуудыг холбогдох албанаас тогтмол хийж буй. Тэр дундаа сүүлийн хоёр жил цахим платформын тусламжтайгаар ажилтан, ажил олгогчийн харилцааг илүү уян хатан болгосон байна. Цахим хэлбэрийн харилцаа холбоо хөгжсөнөөр 40 мянга гаруй хүн ажилд орж, хөдөлмөрийн насны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ажиллах хэрэгцээг ч хангаж эхэлсэн байна. Энэ талаар холбогдох албаныхнаас тодрууллаа. 


Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын дэд сайд С.ЗУЛПХАР:

-Хөдөлмөр бол хүн, гэр бүл, өрхийн амьдралын гол үндэс болсон үүрэг. Нийгмийн аливаа гишүүн хөдөлмөрийн насанд хүрсэн, хөдөлмөр хийх чадвартай л бол хөдөлмөр эрхлэх эрхээ эдлэх ёстой. Цаашлаад үүргээ ч мөн хүлээнэ. Хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаа олон талын оролцоотой хэрэгждэг чухал зохион байгуулалт. Ажил олгогч, ажил хайж байгаа иргэн хэрэгтэй үед нь төрийн байгууллагууд тусалж дэмждэг, сургалтын байгууллагууд үүрэг хүлээдэг харилцаа юм. 2022 оны арванхоёрдугаар сард "Ejob" платформыг ашиглалтад оруулсан. Цаг үетэйгээ улдсан байдлаар цахим технологийн тусламжтайгаар ажилтан, ажил олгогч холбогдох, хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой мэдээллүүдийг авах бүх мэдээллийг цогц байдлаар төвлөрүүлсэн платформ ашиглалтад орсон. Увс аймагт байгаа ажил хайж буй иргэн өөрийн орон нутагтаа ажлын байранд орох, Сонгинохайрхан дүүрэгт байгаа ч Өмнөговь аймагт ажил хайж байгаа цахимаар олох зэрэг давуу тал, боломж бүрдсэн.

Монгол Улсад хөдөлмөрийн насны буюу 15-аас дээш насны хоёр сая 161 мянган хүн байна. Гэхдээ ажил хийхэд бэлэн нэг сая 245 мянган хүн байна.

Ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам буюу сурч байгаа оюутнууд, ахмад настнаа асарч байгаа хүмүүс, хүүхдээ харж байгаа ээж нар гэхчлэн 915 мянган иргэн бий. Хэдийгээр тооны хувьд өндөр байгаа ч ажиллах хүний нөөц хангалттай байгаа гэж хэлж болно. Байгаа хэдий ч бэрхшээл байна. Хөдөлмөрийн зах зээл дээр зарим тохиолдолд ажил хайсан хүнд өөрт нь тохирсон ажил олддоггүй. Ажилтан хайсан байгууллагуудад ажил хийх хүн олддоггүй. Судалгаа энийг харуулж, тоо үүнийг илтгэж байна.

42 мянган ажлын байранд ажиллах хүн олоогүй статистик өнгөрсөн 2023 онд гарсан.

Энэ асуудлыг даруй шийдэх шаардлагатай байна. Мөн үүний зэрэгцээ ажилгүй хүний тоо ч байна. Цар тахлаас хойш ажилгүйдэл эрчимтэй буурч байгаа. Эдийн засаг сэргэж, аж ахуй нэгжүүд буцаж хэвэндээ орох дөхөж байна.

АЖЛЫН БАЙР, СУЛ ОРОН ТОО БАЙГАА Ч ХҮНИЙ НӨӨЦ ОЛДОХГҮЙ ХЭВЭЭР БАЙНА

ХХҮЕГ-ын Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих газрын дарга М.БАТМАГНАЙ:

-Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний ерөнхий газар, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний төрийн байгууллагууд буюу есөн дүүрэг, нийслэлийн хөдөлмөр халамжийн хэлтсүүд, бусад төрийн болон төрийн бус аж ахуй нэгжүүд хамтарч иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр сургалт, зөвлөгөө мэдээллийг өгдөг. Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөл гэж бий. Тус зөвлөлөөс зөвлөмж гаргаж, төсөв баталж өгдөг байгаа. Түүнийг үндэслэж Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд удирдан чиглүүлж, төсвийн жишиг зардлыг баталж өгдөг. Жишиг зардлыг зардлыг үндэслэж хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний ерөнхий гол хэрэгжүүлэгч агентлагийн хувьд 21 аймаг, есөн дүүрэгт чиглэл өч ажилладаг. Энэ арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхийн тулд олон нийтэд таниулах, сурталчлах хэрэгцээ үүсч байгаа.

Бид жил гаруйн өмнө "Ejobs" платформын хөгжүүлэлт хийж, тэнд ажил хайж байгаа иргэдийн бүртгэл болон ажил олгогч нарын ажлын байрны захиалгыг тавьж, тэндээс шууд харилцаа үүсэх болсон. Зайнаас үл хамаарах цахим систем нь олон талын давуу талтай.

Нөгөө талаас ажлын байр, сул орон тоо байгаа ч хүний нөөц олдохгүй тал бий. Үүнд нөлөөлж байгаа асуудал нь ажил мэргэжлийн чиг баримжаа. Ажил мэргэжлийн зөвлөгөө, чиг баримжаа өгөх тал дээр төрийн бус байгууллагуудын оролцоо их. Ингэхдээ ганцаарчилсан болон бүлгийн зохион байгуулалттай өгөөд явдаг. Мөн ажил зуучлах үйлчилгээг хөдөлмөрийн хувийн биржүүд үзүүлж байна.

Ажил олгогч, ажилтныг холбох цахим үйлчилгээг нэвтрүүлснээр байнгын ажлын байранд орсон хүний тоо өндөр байгаа. Хоёр жилийн хугацаанд 40 мянга гаруй ажил хайгч иргэн байнгын ажлын байранд зуучлагдсан статистик гарсан.

Одоо бид хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хүрээнд дараа дараагийн ажлуудаа мөн төлөвлөөд явж байна. Халамжаас хөдөлмөрт шилжих бодлогыг салбарын ажилтнуудынхаа дунд онол, практикийн бага хурал хэлэлцүүлгийг зохион байгуулна. Бүсчилсэн хэлбэрээр зургаан аймаг, нийслэлтэй долоон газрыг хамруулж хэлэлцүүлэг явуулна. Хэлэлцүүлгээс гарсан шинэ санаа, ажлыг хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэл рүү авч ашиглахаар төлөвлөсөн. Мөн үүнээс гадна хөдөлмөрийн насны ажиллах чадвартай хүн бүрийг ажилтай, орлоготой болоход түлхүү чиглэсэн ажлуудыг шат дараатай хийнэ.

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙГ АЖИЛ ОЛГОГЧДОД ЗУУЧЛААД ОРХИДОГ ҮЕ ӨӨРЧЛӨГДСӨН

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын дарга Ц.НЯМСҮРЭН:

-Жил бүрийн тавдугаар сарын 1-нийг дэлхий нийтээр хөдөлмөрчдийн эрх ашгийг хамгаалах өдөр болгон тэмдэглэж ирсэн. Анх АНУ-д үйлдвэрчний эвлэл, хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүс цалин хөлсөө нэмэгдүүлэх, ажиллах орчноо сайжруулахаар тэмцэл хөдөлгөөн хийж, Парисын конвенцоор тавдугаар сарын 1-нийг хөдөлмөрчдийн эв санааны нэгдлийн өдөр, хөдөлмөрчдийн эрхийг хамгаалах өдөр болгосон. Монгол Улсад ч мөн энэ өдрийн хүрээнд хөдөлмөр эрхэлж байгаа болон идэвхтэй ажлын байр хайж байгаа хүмүүст зөвлөгөө, мэдээлэл өгч, холбох гүүр харилцааг бий болгоод байна. Тухайлбал, манайх хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ажиллах боломжтой ажлын байрны зар мэдээллээр хангаж, ажиллах орчин нөхцөлтэй холбоотой мэдээллийг ч агентлагийн зүгээс өгч байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх талаар Монгол Улсын Засгийн газар, УИХ-аас сүүлийн гурван жил дорвитой арга хэмжээнүүдийг авч байгаа. Жишээ нь, ажлын байрны дадлагажуулагч гэдэг шинэ ажил мэргэжлийг бий болгосон.

Өмнө нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ажил олгогчдод зөвхөн зуучлаад орхидог байсан бол одоо ажлын байрны дадлагажуулагч хүн нь тодорхой хугацаанд ажлын байран дээр нь хамт байж, ажилдаа дадахад нь тусалж, дэмжлэгийг бий болгож байгаа юм. Ингэснээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн тухайн шинэ ажилдаа дасч, дадаж, нийгэмшиж, урт хугацаанд ажиллах боломж бүрддэг.

Үндэсний статистикийн хорооноос гаргасан мэдээллээр Монголд 115 мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн байна. Үүнээс хүүхдүүдийг хасахаар 95 мянга орчим хөдөлмөрийн насны иргэн байгаа бөгөөд эдгээрийн 30 орчим хувь нь хөдөлмөр эрхэлж байна. Хөдөлмөр эрхлэх хүсэл сонирхолтой ч ажиллахгүй байгаа олон хүн бий. Тиймээс тэдгээр хүмүүсийг идэвхтэй хөдөлмөр эрхлэх боломжоор хангах, идэвхтэй бодлого, үйл ажиллагаа явуулах хүрээнд есөн дүүрэг, 21 аймгийн холбогдох газруудтай хамтарч ажиллаж байна. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад 25-аас дээш ажилтантай байгууллага нийт ажилчдынхаа дөрвөөс доошгүй хувьд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ажиллуулна гэж заасан.

Хэрэв байгууллага хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ажиллуулахгүй байгаа бол ажилуулаагүй орон тоо тутамд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санд төлбөр төлөх заалттай.

Энэ мэдээнд өгөх таны сэтгэгдэл?
6
ТэнэглэлТэнэглэл
2
ЗөвЗөв
1
ХахаХаха
0
ХөөрхөнХөөрхөн
0
ГайхмаарГайхмаар
0
ХарамсалтайХарамсалтай
0
БурууБуруу
Баярлалаа!

Холбоотой мэдээ

89 сэтгэгдэл

News.mn сайтад сэтгэгдэл оруулахад анхаарах зүйлс

Avatar

LisaJensen 2024-05-02 109.248.205.6

Халуун охид таныг хүлээж байна __ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

TinaTrenfield 2024-05-02 46.8.222.111

Халуун охид таныг хүлээж байна —- https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

JackieHughes 2024-05-02 46.8.212.161

Халуун охид таныг хүлээж байна _ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

StephanieLetta 2024-05-02 46.8.17.15

Халуун охид таныг хүлээж байна —- https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

MeganRusso 2024-05-02 188.130.128.239

Халуун охид таныг хүлээж байна ~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

NikkiAerin 2024-05-02 45.81.136.94

Халуун охид таныг хүлээж байна __ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

SaraCochnauer 2024-05-02 213.226.101.115

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

KimberlyMorgan 2024-05-02 188.130.128.83

Халуун охид таныг хүлээж байна —– https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

AllisonRussell 2024-05-02 95.182.126.28

Халуун охид таныг хүлээж байна _ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

OmarFlood 2024-05-02 109.248.204.72

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

MariaBrown 2024-05-02 188.130.129.13

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

AshleyPetty 2024-05-02 188.130.219.173

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

ClaireMueller 2024-05-02 46.8.23.120

Халуун охид таныг хүлээж байна >> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

RebeccaJones 2024-05-02 185.181.244.235

Халуун охид таныг хүлээж байна —> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

ErikaRodriguez 2024-05-02 185.181.244.146

Халуун охид таныг хүлээж байна —-> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

SamanthaAbrahams 2024-05-02 185.181.244.81

Халуун охид таныг хүлээж байна >>>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

TinaTurner 2024-05-02 109.248.143.224

Халуун охид таныг хүлээж байна ~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

AngieDiaz 2024-05-02 109.248.49.148

Халуун охид таныг хүлээж байна ____ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

DebbieFlores 2024-05-02 45.87.252.54

Халуун охид таныг хүлээж байна > https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

KimAndersen 2024-05-02 31.40.203.70

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

LeslieWilson 2024-05-02 46.8.192.220

Халуун охид таныг хүлээж байна — https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

AraselyOwens 2024-05-02 109.248.14.127

Халуун охид таныг хүлээж байна –> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

MichelleLawrence 2024-05-02 46.8.56.204

Халуун охид таныг хүлээж байна ~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

JessicaAnderson 2024-05-02 46.8.23.62

Халуун охид таныг хүлээж байна >>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

TeresaWalker 2024-05-02 46.8.11.141

Халуун охид таныг хүлээж байна —- https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

JackieAnderson 2024-05-02 45.86.0.242

Халуун охид таныг хүлээж байна >>>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

LeslieWilliams 2024-05-02 46.8.157.118

Халуун охид таныг хүлээж байна >>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

AshleyJablonski 2024-05-02 46.8.22.37

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

TracyWest 2024-05-02 188.130.218.150

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

MichelleGarcia 2024-05-02 109.248.205.24

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

MariaFernandez 2024-05-02 45.84.177.162

Халуун охид таныг хүлээж байна >>>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

AngelHall 2024-05-02 46.8.222.57

Халуун охид таныг хүлээж байна _____ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

JackieWhitener 2024-05-02 188.130.128.237

Халуун охид таныг хүлээж байна —- https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

TracyMartin 2024-05-02 194.34.248.152

Халуун охид таныг хүлээж байна >> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

KarenFetzner 2024-05-02 185.181.247.171

Халуун охид таныг хүлээж байна >>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

MaggieRoberts 2024-05-02 185.181.247.40

Халуун охид таныг хүлээж байна >>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

MichelleRamirez 2024-05-02 46.8.107.136

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

Elena 2024-05-02 109.248.129.30

Халуун охид таныг хүлээж байна >>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

MollyCole 2024-05-02 46.8.155.238

Халуун охид таныг хүлээж байна _____ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

AprilLopez 2024-05-02 46.8.14.50

Халуун охид таныг хүлээж байна —- https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

MandyBrady 2024-05-02 46.8.22.19

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

NikkiMiller 2024-05-02 109.248.128.99

Халуун охид таныг хүлээж байна — https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

PleazeGreen 2024-05-02 46.8.106.215

Халуун охид таныг хүлээж байна –– https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

LeasaMoore 2024-05-02 45.11.21.87

Халуун охид таныг хүлээж байна — https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

MelissaEngland 2024-05-02 45.11.20.144

Халуун охид таныг хүлээж байна > https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

AmberCollins 2024-05-02 46.8.22.185

Халуун охид таныг хүлээж байна -> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

SharonKyles 2024-05-02 46.8.23.15

Халуун охид таныг хүлээж байна >>>>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

AprilLopez 2024-05-02 46.8.110.204

Халуун охид таныг хүлээж байна ____ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

JulissaGnine 2024-05-02 188.130.136.37

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

KarlaJohnson 2024-05-02 5.183.130.98

Халуун охид таныг хүлээж байна ->>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

Нэргүй 2024-05-02 62.167.161.170

маай улсад системийн жоохон өөрчлөлт оруулж өгмөөр юм уу. жишээ нь 15аас дээш насны хүүхдүүд хөдөлмөр эрхлэн гэхээр цагийн ажил хийх ч юм уу. үйлдвэрийн ажлын цагийг өглөө 6цанаас эхлээд үдээс хойш 2цаг 30минутад тарах гэх мэт. мөн энэ хүүхэдтэй бас хөдөлмөрийн чадвараа 40-50хувь алдсан хүмүүст / 50-60 хувьтай ажилд орох энэ бол баруун байдаг хөдөлмөрийн систэм / хүмүүст цагийг зөв зохицуулах ажил амьдралаа хамтад авч явах тийм нөхцөлтэйгээр .

Avatar

DaisyHall 2024-05-02 46.8.193.181

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

LaurenJones 2024-05-02 109.248.14.186

Халуун охид таныг хүлээж байна ~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

HillaryEvans 2024-05-02 46.8.110.104

Халуун охид таныг хүлээж байна –– https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

MariaRivers 2024-05-02 46.8.15.10

Халуун охид таныг хүлээж байна >>>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

SamanthaGreene 2024-05-02 46.8.17.187

Халуун охид таныг хүлээж байна – https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

DiedraRodriguez 2024-05-02 46.8.23.3

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

DeborahAnderson 2024-05-02 188.130.187.94

Халуун охид таныг хүлээж байна —- https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

JessicaJones 2024-05-02 213.226.101.193

Халуун охид таныг хүлээж байна ->> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

CindyMortensen 2024-05-02 45.11.21.179

Халуун охид таныг хүлээж байна –> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

LuisanaFloyd 2024-05-02 46.8.22.230

Халуун охид таныг хүлээж байна -> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

KelseyHarris 2024-05-02 46.8.23.188

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

JenniferHingst 2024-05-02 95.182.127.86

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

Ард. Д... 2024-05-02 203.91.115.42

Нүхэн жорлон мэт бүдүүлэг харанхуй нийгэм соёл урлагийн салбарыг үхүүлжээ!! Жирийн байгалиас заяасан бор авьяас хөдөлмөрөөрөө агуу ихийг бүтээж хүн төрөлхтөнд эгнэшгүй ихийг бүтээж хувь тавилангаа золиослон дуусгаж буй хүний сүг болсон агуу сод хүний үрс үлбэрч үхэхгүйн тулд Өдөр шөнөгүй хүнд хүчир хар бор ажлыг давхарлан хийж арай гэж амь дүйж цөхрөн явахад !!** Ширээ элээсээр сурсан хийсэн юуч байхгүй Тэжээвэр мэгжин гахай шиг нийгмийг бузарлаж хадарсаар харанхүй нүглийн там болгосон амьтад..!

Avatar

Иргэн 2024-05-02 203.91.115.42

Архичин шуламсуудыг халамж тэтгэврээр өөгшүүлсээр л нийгмийг бузрын туйл болгоод байнуудаа!! Энэ монголын соёл урлагийн байгууллагууд огт ажлын орон тоо гаргадаггүй!! Албаны ажилчид нь юуч хийдэггүй ямарч чадвар бүтээл бүтээмж гэж юмны оронцогч үгүй үмхийрсэн бүдүүлэг харанхуй нүхнүүдээр дүүрчээ!!!!!!!

Avatar

CrystalMartinez 2024-05-02 46.8.212.29

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

Ширэн ул 2024-05-02 45.117.35.38

ул өсгийгээ мэддэггүй казак мөн үү

Avatar

Нэргүй 2024-05-02 103.168.34.182

Гэр хороолынхны байшинг нь барьж өгөөд, жорлонг нь ухаж өгөөд дээр нь босгоод өгч бхад хэн ажил хийж биеэ зовоохыг хүсэхэв. Одоо хашаандаа хэдэн мод тарьчихвал бараг насаар нь тэтгэмж тэтгэвэр өгөх гд бх шиг. Нийгмийн баялаг, татвар төлөгчдийн хуримтлал элсэнд асгасан ус шиг ул мөргүй алга болоод бшд.

Avatar

Нэргүй 2024-05-02 103.168.34.182

энэ Хасаг жинхэнэ эр хүн бна лээ. Хасгууд уг нь хүн муутай, бөөрөлхүү, түгжилддэг онцлогтой доо. Харин энэ Хөдөлмөрийн дэд сайд овоо эр. Ажилчин хүнийг үнэхээр хүндэлдэг, долоогч, цүнх баригч нар нь Сайдад пялдагдаж барилгын гүйцэтгэгчийг мяалахад шууд өмгөөлж өөрсдийг нь доош нь хийж байхыг харж байлаа.

Avatar

KathleenLynch 2024-05-02 45.87.252.168

Халуун охид таныг хүлээж байна _____ https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

Зочин 2024-05-02 103.212.119.216

залуус бага цалинтай дарамт ихтэй ажлаас зугтааж бна зөвхөн гадагшаа дүрвэх тухай л 10залуугийн 8нь ийм бодолтой бноо

Avatar

Ард 2024-05-02 202.9.40.166

Худлаа хуцаж хужаагуудыг оруулах х***а арга уу хаана ажил байна байхгүйшдээ жоохон цалингааа өчнөө ажилуулчаад цалингаа өгөхгүй монголд жолооч цэвэрлэгч 2 л их цалин авдаг болгож төгргииг хоролж байна гэж бодлоо бусад нь яахуу 1 сая ч хүрэхгүй цалингаар лалруудаа

Avatar

JocelynBrown 2024-05-02 109.248.15.90

Халуун охид таныг хүлээж байна —-> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

Нэргүй 2024-05-02 118.221.242.42

солонгост анхнаасаа онгоц машин компютер байгаагүй хийсэн юмшдээ малууд аа

Avatar

Нэргүй 2024-05-02 118.221.242.42

ийм л чадваргүй урвагч хулгайч нар монголыг удирдаж байна. бүх юм удирдлагандаа байдаг гэдгийг хойт өмнөд 2 солонгосыг хараад ойлгочих тэнэгүүд ээ

Avatar

Нэргүй 2024-05-02 202.131.225.242

Мэргэжлийн хүмүүст цалингийн өндөр амлаад ч олдохгүй бн (Цахилгааны инженер, сантехникч, гагнуурчин, мужаан гм). Туслах ажилчин дээр өдрөөр цалинжуулаад өдрийн 3 хоолтой унаатай байхад 2 хоноод байхгүй, архи уугаад маргааш нь ирэхгүй. Оёдол эсгүүр хүн байхгүй. Хүн олох үнэхээр ХЭЦҮҮ байна! Хятад ажилчид авчирах гэж ГИХГ, ЭЗХЯ гээд бөөн төвөг, амьдрал дээр нийцэхгүй журамтай. Залуучууд үнэхээр залхуу болсон ажил хийх ямар ч сонирхолгүй. Нийгмийн халамж ноогдол ашиг гэсэн хүмүүстэй болохгүй бнаа

Avatar

Бодит байдал 2024-05-02 66.181.187.43

эхлээд ажиллуулсан цалингаа тохирсон ёсоороо ,цагт нь өгч сураадах.1990 оноос эхлээд 33 жилийн турш ,байнга хулхидсаар байгаад итгэхгүй болтол нь хашираасан шүү.

Avatar

Эгэл 2024-05-02 66.181.187.43

амлах,өгөх 2ын хооронд чинь 50%-ийн зөрөө байна,одоо ч байна.Ийм байж том дуугарцгаах хэрэг бий юу?

Avatar

KatieJohnson 2024-05-02 46.8.154.176

Халуун охид таныг хүлээж байна >>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2719225

Avatar

НААД ЗАХЫН ХУУЛИА ӨӨРЧЛӨХГҮЙ ИЙМ ЮМ ЯРИАД ЯАХАВДЭЭ 2024-05-02 202.179.18.151

НААД ЗАХЫН ХУУЛИА ӨӨРЧЛӨХГҮЙ ИЙМ ЮМ ЯРИАД ЯАХАВДЭЭ 18-30 НАСНЫ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЭЛЖ БАЙГАА УЛСЫН НД ШУУД ЧӨЛӨӨЛ ХАОАТ АВ ДЭЭР НЬ 30 НАСНААС НД АВ БАГШ ЭМЧ ХҮЧНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ЦАЛИН ДОР ХАЯЖ 4 САЯ МӨН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛЛАЖ БАЙГАА УЛСЫН НД БУРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ БАЙНА ХАЛАМЖАА БАГАСАГ ИНГЭЭД БОЛООШДЭЭ АЖИЛЛАХ ХҮЧ ХАНГАЛТТАЙ БАЙНА. БАГШ ЭМЧ НАРТ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ҮЙЛЧИЛДЭГ ДЭЛГҮҮР ЗООГИЙН ГАЗАР ПАБ ЭНЭ ТЭР БАЙМААР БАЙНА

Avatar

Харьцуулагч 2024-05-02 49.0.139.175

Асуудлыг гаргаж байна, -гэхдээ монгол хүнийхээ дотоод сэтгэлийг сайн ойлгох хэрэгтэй юм, -гадны юм бүхнийг шууд хуулхаа боливол зүгээр байх, – том аж ахуйн нэгж боловсон хүчний бодолотой баймаар, – улсын байгууллагад захиргаа тогтоворхой байх байх, – хувийнхан хүнийг боол гэж харахгүй байвал зүгээр болуу, – жижиг улсын зах зээлээс үйлдвэр өөрийн хэрэгцээт боловсон хүчнээ олдог юм гэвэл түүншиг төөрөгдөл үгүй, – ямарч үед хуульгүй шулж мөлжих хэрэггүй, – байгууллага өөрийн өндөр соелтой байх, …

Avatar

Нэргүй 2024-05-02 202.131.238.26

цементын үйлдвэрт 6 өдөр, 12 цаг ажиллуулаад 1 сая 200К цалин өгөхөөр хэн ажиллах юм

Avatar

иргэн 2024-05-02 66.181.186.160

Аргагүй шдээ,,,,,,хийсэн Хөдөлмөрийн нь үнэлж чаддаг, Цалин сайтай Хулхиддаггүй бол Залуус гадагшаа гарч Хөдөлмөр эрхлэх гээд явцгаахгүй ш дээ,,,,,

Avatar

Буруу ба Зөв ХҮН 2024-05-02 203.98.76.4

ТӨР-ийн Завхарал ч яахав байсаар бн бх…гэвч Монголд ХУВИЙН ХЭВШИЛД ажиллах НӨХЦӨЛ одоо болтол БҮРДЭЭГҮЙ бна учир нь ХУВИЙН ХЭВШИЛ-д Буруу Муу Захирал Удирдлагууд доороо Буруу , Муу Хүмүүсийг Цуглуулдаг ба тэд нар нь б**с долоогчид, аль муу муухай адаг шаарууд болцгооно тгэд Зөвийгөө Буруушаана шахна, чичилэнэ тгэд Гаднаа Гоё юмс ярих ч Дотроо Хог….Хаа Газрын Аж Амьдрал Явж явж ХҮНЭЭСЭЭ Л болдогдоо…

Avatar

Ррхамто 2024-05-02 202.9.40.255

хуцдийн халамжлаад халамжлууд бсийн бгүй шүү. Улс ард түмнд тэрслгчд.

Avatar

Нэргүй 2024-05-02 66.181.191.50

Энэ хар түгжрээ, сресс, агаар хөрсний бохирдол, ханиад шуухинаа дунд ажиллана гээд гараад шүлс шиг цалин авч байснаас гэртээ зүв зүгээр сууж байвал бараг хамаагүй зарлага багатай, эрүүл саруул байх гээд байна, байх гээд байна ч юу байхав угаас тийм байна. Тэгэхээр дарга нар "маань", "ажил олгогч" нар "маань" бодно биз.

Avatar

Зочин 2024-05-02 202.126.90.179

Тэгээд гэртээ сууж байхгүй юу даа.

Avatar

Нэргүй 2024-05-02 66.181.191.50

Сууж л байна шд хө, яасан?

Avatar

Нэргүй 2024-05-02 202.179.11.230

Hudlaa, darga nar dandaa hudal yaridag. Ur dun ni tes uur baigaa. ger horoololoor duuren arhichin eej aavuud, suuliin 30 jild yavuulsan halamjaas bolson.

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж