Нээлттэй ажлын байрны зар | News.MN

Нээлттэй ажлын байрны зар

Нээлттэй ажлын байрны зар

Нээлттэй ажлын байрны зар

МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН

(МОНГОЛЫН МСС)

Дуусах цаг, огноо: 2022 оны 10 дугаар сарын 13-ны 17.00 цаг

 1. ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР – ХАЯГДАЛ УС ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ ТӨСӨЛ

Ус дамжуулах шугам хоолой, ус нөөцлөх сан, өргөлтийн насос станц, Ус дахин боловсруулах үйлдвэр дээрх цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт суурилуулалт, Дулааны цахилгаан станцууд дээр хийгдэх схемийн өөрчлөлтүүд, төслийн хүрээнд хийгдэх шинэчлэлтийн ажлуудын хүрээнд аливаа цахилгаан тоноглолыг угсарч суурилуулах, туршилтууд хийх, үйл ажиллагааг нь жигдрүүлэх ажлуудад оролцож, хяналт тавих (Дулааны цахилгаан станц 4 дээрх шинэ түүхий усны насос станцын дэд станц, шинээр суурилуулах хаалт, насосууд, антискалант тунлагч төхөөрөмжүүд, хэмжүүр, хэмжих хэрэгслүүд, хяналт удирдлагын системийн цахилгаан хангамж, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн суурилуулалт, Дулааны цахилгаан станцуудын доторх тэжээлийн болон хяналтын кабелиудын болон кабелийн трассуудын өөрчлөлт, Дулааны цахилгаан станц-3 дэргэдэх өргөлтийн насос станцын 10/0.4 кВ дэд станцууд, насос станцын цахилгаан хангамж, 110/10кВ-ын дэд станц шугамын өргөтгөл, 10кВ-ын эрчим хүчний кабелийг Ус дахин боловсруулах үйлдвэр дээр суурилуулах, ус дамжуулах шугам хоолойн зурвасын дагуу одоо байгаа 10кВ эсвэл 6кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам болон кабелиудыг шилжүүлэх, Ус дахин боловсруулах үйлдвэрийн талбай дээр 10/0,4кВ-ын дэд станц суурилуулах, Ус дахин боловсруулах үйлдвэр дээр болон өргөлтийн насос станц дээр цахилгаан төхөөрөмжүүдэд давтамж хувьсгуур г.м төслийн нийт ажлын хүрээнд) үүрэгтэй. Цахилгааны инженер нь Хаягдал ус дахин боловсруулах төслийн захиралд тайлагнана, мөн Хөтөлбөрийн менежментийн зөвлөхийн талбайд ажиллаж байгаа ажилчдыг дэмжин ажиллаж, гүйцэтгэгчдийн ажлыг хянана.

Үндсэн ажил үүрэг

 • Ус дахин боловсруулах үйлдвэрийн нарийвчилсан зураг төслийг стандартын шаардлагад нийцсэн эсэхийг магадлах, үйлдвэрийн болон дамжуулах системийн (шаардлагатай бол Улаан номын гүйцэтгэгч угсралтын ажлын зураг хийнэ) барилгын ажил, зураг төслийг батлуулахад болон бусад ажлын хүрээнд Хаягдал ус дахин боловсруулах төслийн захиралд болон багтаа инженерийн чиглэлээр өргөн цар хүрээтэй мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлнэ.
 • Төслийн талбайгаар байнгын үзлэг шалгалт хийнэ. Үүнд, дахин боловсруулсан ус дамжуулах шугам хоолойн трассын дагуу Дулааны цахилгаан станц-3 дэргэдэх өргөлтийн насос станц, Дулааны цахилгаан станцуудын талбай, Ус дахин боловсруулах үйлдвэрийн талбай, 110/10кВ шугамын дэд станц, 10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах кабель шугамын трасс зэрэг цахилгаан тоног төхөөрөмж, эд ангийн угсралт суурилуулалтын ажилд үзлэг шалгалт хийнэ. Ус дамжуулах шугам хоолойн зурвасын дагуу одоо байгаа 6, 10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам болон кабелиудыг шилжүүлэх ажилд байнгын хяналт тавих. Угсралт суурилуулалтын ажлын явц болон түүнтэй холбоотой асуудлуудыг (стандартын бус угсралт, хөдөлмөр хамгааллын асуудлууд, засварлах шаардлагатай угсралтын ажлууд, угсралтын ажлын талбай бэлтгэх, орон нутгийн норм, дүрэм журам зөрчсөн тохиолдолд) Хаягдал ус дахин боловсруулах төслийн захиралд тогтмол мэдээлнэ.
 • Хөтөлбөрийн менежментийн зөвлөхтэй (ХМЗ нь ФИДИК-ийн гэрээний нөхцөлөөр Инженерийн үүрэг гүйцэтгэнэ) харилцан уялдаатай ажиллаж, төслийн хэрэгжилтийн талаар өдөр бүр мэдээлэл өгөх.
 • Инженерийн барилга, угсралтын ажлын гүйцэтгэгчидтэй хийж буй уулзалтад тогтмол оролцон, төслийн хуваарь, хугацааны хэрэгжилтийг хянах, төслийн багт мэдээлэх.
 • Инженертэй хамт төслийн талбай дээр хүргэгдсэн механик тоног төхөөрөмж, эд ангийн чанарын үзлэг шалгалт хийнэ.
 • Аливаа нэхэмжлэл, давтан хэмжилт, гэрээний нэмэлт өөрчлөлт зэрэгтэй холбогдуулан нарийвчилсан тооцоо хийх буюу Инженерийн хийсэн тооцоог хянах.
 • Гүйцэтгэгч зураг төслийн зарим үзүүлэлтийг өөрчлөх, талбайд гарсан бодит нөхцөлөөс хамаарч хянах шаардлагатай үүсэхэд зураг төслийн зохиогчид болон инженерийн хамт төслийн талбайд үзлэг шалгалт хийхэд оролцоно.
 • Шаардлагатай нөөц, учирч болзошгүй саад, бэрхшээл, эрсдэл зэргийг тодорхойлж, тэдгээрийг саармагжуулах арга, стратегийг боловсруулан Хаягдал ус дахин боловсруулах төслийн захиралд тайлагнах.
 • Хаягдал ус дахин боловсруулах төслийн захирлын удирдлага дор, Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой бүх талуудтай уялдаа холбоотой ажиллах
 • Зураг төсөл, барилга угсралтын ажилтай холбогдуулан Мянганы сорилтын корпорац болон Монгол Улсын Засгийн газрын эрх бүхий байгууллагуудаар хянуулах, батлуулах, зөвшөөрөл авах аливаа ажлыг зохион байгуулахад оролцох.
 • Хэрэгжүүлэгч байгууллагуудаас ирүүлсэн явцын тайланг үнэлэхийн зэрэгцээ төсөл, үйл ажиллагааг цаг хугацаанд нь хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай техникийн туслалцаа үзүүлэх.
 • МСК-ын мэргэжилтнүүд, МСК техникийн зөвлөхүүдтэй нягт хамтран ажиллах.
 • Хаягдал ус дахин боловсруулах төслийн захирлаас өгсөн бусад үүрэг даалгаврыг тухай бүр гүйцэтгэх.

Шалгуур үзүүлэлт

Боловсрол:

 • Цахилгааны инженер, электроникийн инженер, автоматжуулалтын инженерийн болон бусад холбоотой чиглэлээр бакалаврын зэрэгтэй. Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй бол давуу тал болно.
 • Мэргэжлийн холбогдох зэрэг, гэрчилгээтэй байх.

Ажлын туршлага:

 • Цахилгааны инженер, электроникийн инженер, чанарын хяналтын инженер, автоматжуулалтын инженерчлэлийн төсөлд дор хаяж 5 (таван) жил ажилласан туршлагатай байх.
 • Цахилгааны инженерчлэлийн төслийн менежмент, зохион байгуулалтад оролцож байсан бодит туршлагатай, ингэхдээ дэд бүтэц эсхүл үйлдвэрлэлийн үе шаттай холбоотой төсөлд, ямар нэг үйлдвэр дээр дор хаяж 3 (гурван) жил ажилласан байх. Ус хангамжийн систем, хаягдал ус цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилга угсралтын чиглэлээр инженерчлэлийн болон барилгын менежментийн туршлагатай бол давуу тал болно.
 • Ажлын шаардлагад дурдагдсан цахилгаан тоноглолууд дээр ажиллаж байсан бол давуу тал болно.
 • Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд, олон улсын хөгжлийн байгууллагуудтай харилцаж, хамтран ажиллаж байсан туршлагатай байх.
 • Олон улсын хөгжлийн байгууллагын санхүүжилт бүхий барилга угсралт, дэд бүтцийн төсөлд ажиллаж байсан туршлагатай бол давуу тал болно.
 • Microsoft Office, AutoCAD зэрэг зураг төсөл, тооцооллын мэргэжлийн программ хангамж ашиглах өндөр чадвартай байх.

Хэлний мэдлэг:

 • Монгол, англи хэлний бичгийн болон ярианы өндөр чадвартай (англи хэлний ILR Level 3 буюу түүнээс дээш чадвартай) байх.
 1. МЕХАНИК ИНЖЕНЕР – ХАЯГДАЛ УС ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ ТӨСӨЛ

Ус дахин боловсруулах үйлдвэрээс дулааны цахилгаан станцууд хүртэлх үндсэн ус дамжуулах шугам хоолой, үндсэн шугамаас салаалан Дулааны цахилгаан станцуудын хашаанд орсон салбар шугам хоолой, станц доторх хөргөлтийн цамхгуудад хүрсэн салбар шугам хоолойн угсралт суурилуулалтын ажил, үндсэн болон салбар шугам хоолойнуудад суурилагдах хаалт, хавлага ба насос зэрэг аливаа механик тоноглолуудын угсралт, суурилуулалт, туршилт, тохируулгын ажлуудад оролцож, хяналт тавих, Дулааны цахилгаан станцууд болон насос станцын (Дулааны цахилгаан станц 4 дээр түүхий усны насос станц, Дулааны цахилгаан станц 3-ын хажууд өргөлтийн насос станц, Ус Дахин Боловсруулах Үйлдвэр дээрх насос станцууд) шугам хоолойн холболт, насосууд шинээр суурилуулах (Дулааны Цахилгаан Станц -3-ын зуухан цех дотор, Дулааны Цахилгаан Станц-4 дээр түүхий усны насос станц, Дулааны цахилгаан станц 3-ын хажууд өргөлтийн насос станц, Ус дахин боловсруулах үйлдвэр (технологийн тоног төхөөрөмжүүд) дээрх насос станцууд г.м ажлын байруудад) дамжуулах системийн механик тоноглолууд, Дулааны цахилгаан станцуудын өөрчлөлт, шинэчлэлтийн ажлын механик тоноглолууд (антискалант тунлагч төхөөрөмжүүд), Ус дахин боловсруулах үйлдвэрийн механик тоноглол, эд ангиудын угсралт суурилуулалт, туршилт тохируулгын ажилд оролцож, хяналт тавих үүрэгтэй. Механик инженер нь Хаягдал ус дахин боловсруулах төслийн захиралд тайлагнана.

Үндсэн ажил үүрэг

 • Барилга угсралтын ажил эхлэхийн өмнө болон үргэлжлэх үед Дулааны цахилгаан станцууд дээр хийгдэх ажлуудын болон дамжуулах системийн зураг төслийг уншиж, танилцан Хаягдал ус дахин боловсруулах төслийн захирал болон багтаа инженерийн чиглэлээр өргөн цар хүрээтэй дэмжлэг өгч ажиллана.
 • Зураг төслийн шаардлага, үндэслэл, нарийвчилсан зураг төслийг хянах, Ус дахин боловсруулах үйлдвэрийн нарийвчилсан зураг төслийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг магадлах, үйлдвэрийн болон дамжуулах системийн (шаардлагатай бол Улаан номын гүйцэтгэгч угсралтын ажлын зураг хийнэ) барилгын ажил болон зураг төслийн батлуулахад Хаягдал ус дахин боловсруулах төслийн захиралд туслах.
 • Төслийн талбайгаар байнгын үзлэг шалгалт хийнэ. Үүнд, дахин боловсруулсан ус дамжуулах шугам хоолойн трассын дагуу, Дулааны цахилгаан станцын дэргэдэх Өргөлтийн насос станц, Дулааны цахилгаан станцуудын талбай, Ус дахин боловсруулах үйлдвэрийн талбайд суурилагдах аливаа механик тоног төхөөрөмж, эд ангиудыг угсарч, суурилуулах, барилга угсралтын ажлын явцад үзлэг шалгалт, хяналт тавьж ажиллана. Угсралт суурилуулалтын ажлын явц болон түүнтэй холбоотой асуудлуудыг (орон нутгийн норм, дүрэм журам, стандартын дагуу бус угсралт, хөдөлмөр хамгааллын асуудлууд, засварлах шаардлагатай угсралтын ажлууд, угсралтын ажлын талбай бэлтгэх) Хаягдал ус дахин боловсруулах төслийн захиралд тогтмол мэдээлнэ.
 • Хөтөлбөрийн менежментийн зөвлөхтэй (ХМЗ нь ФИДИК-ийн гэрээний нөхцөлөөр Инженерийн үүрэг гүйцэтгэнэ) харилцан уялдаатай ажиллаж, төслийн хэрэгжилтийн талаар өдөр бүр мэдээлэл өгөх.
 • Инженерийн барилга, угсралтын ажлын гүйцэтгэгчидтэй хийж буй уулзалтад тогтмол оролцон, төслийн хуваарь, хугацааны хэрэгжилтийг хянах, төслийн багт мэдээлэх.
 • Инженертэй хамт төслийн талбай дээр хүргэгдсэн механик тоног төхөөрөмж, эд ангийн чанарын үзлэг шалгалт хийнэ.
 • Аливаа нэхэмжлэл, давтан хэмжилт, гэрээний нэмэлт өөрчлөлт зэрэгтэй холбогдуулан нарийвчилсан тооцоо хийх буюу Инженерийн хийсэн тооцоог хянах.
 • Гүйцэтгэгч зураг төслийн зарим үзүүлэлтийг өөрчлөх, талбайд гарсан бодит нөхцөлөөс хамаарч хянах шаардлагатай үүсэхэд зураг төслийн зохиогчид болон инженерийн хамт төслийн талбайд үзлэг шалгалт хийхэд оролцоно.
 • Шаардлагатай нөөц, учирч болзошгүй саад, бэрхшээл, эрсдэл зэргийг тодорхойлж, тэдгээрийг саармагжуулах арга, стратегийг боловсруулан Хаягдал ус дахин боловсруулах төслийн захиралд тайлагнах.
 • Хаягдал ус дахин боловсруулах төслийн захирлын удирдлага дор, Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой бүх талуудтай уялдаа холбоотой ажиллах
 • Зураг төсөл, барилга угсралтын ажилтай холбогдуулан Мянганы сорилтын корпорац болон Монгол Улсын Засгийн газрын эрх бүхий байгууллагуудаар хянуулах, батлуулах, зөвшөөрөл авах аливаа ажлыг зохион байгуулахад оролцох.
 • Хэрэгжүүлэгч байгууллагуудаас ирүүлсэн явцын тайланг үнэлэхийн зэрэгцээ төсөл, үйл ажиллагааг цаг хугацаанд нь хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай техникийн туслалцаа үзүүлэх.
 • Мянганы Сорилтын Корпорацын мэргэжилтнүүд, Мянганы Сорилтын Корпорацын техникийн зөвлөхүүдтэй нягт хамтран ажиллах.
 • Хаягдал ус дахин боловсруулах төслийн захирлаас өгсөн бусад үүрэг даалгаврыг тухай бүр гүйцэтгэх.

Шалгуур үзүүлэлт

Боловсрол:

 • Механик инженер, процессын инженер болон бусад холбоотой чиглэлээр бакалаврын зэрэгтэй. Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй бол давуу тал болно.
 • Мэргэжлийн холбогдох зэрэг, гэрчилгээтэй байх.

Ажлын туршлага:

 • Механик инженер, процессын инженер, чанарын хяналтын инженер, зураг төсөл инженерчлэлийн төсөлд дор хаяж 5 (таван) жил ажилласан туршлагатай байх.
 • Процесс инженерчлэлийн төслийн менежмент, зохион байгуулалтад оролцож байсан бодит туршлагатай, ингэхдээ дэд бүтэц эсхүл үйлдвэр буюу үйлдвэрлэлийн үе шаттай холбоотой төсөлд  дор хаяж 3 (гурван) жил ажилласан байх. Ус хангамжийн систем, хаягдал ус цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилга угсралтын чиглэлээр инженерчлэлийн болон барилгын менежментийн туршлагатай бол давуу тал болно.
 • Механик тоноглолууд (хаалт, клапан, насос г.м) дээр ажиллаж байсан туршлагатай бол давуу тал болно.
 • Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд, олон улсын хөгжлийн байгууллагуудтай харилцаж, хамтран ажиллаж байсан туршлагатай байх.
 • Олон улсын хөгжлийн байгууллагын санхүүжилт бүхий барилга угсралт, дэд бүтцийн төсөлд ажиллаж байсан туршлагатай бол давуу тал болно.
 • Microsoft Office, AutoCAD зэрэг зураг төсөл, тооцооллын мэргэжлийн программ хангамж ашиглах өндөр чадвартай байх.

Хэлний мэдлэг:

 • Монгол, англи хэлний бичгийн болон ярианы өндөр чадвартай (англи хэлний ILR Level 3 буюу түүнээс дээш чадвартай) байх.

НИЙТ АЖЛЫН БАЙРАНД ХАМААРАХ ҮНДСЭН УР ЧАДВАР:

 • Зохион байгуулалт сайтай, үр дүнг чухалчилсан хандлагатай бөгөөд Компакт гэрээний стратеги, зорилтуудыг ажлын тодорхой төлөвлөгөө болгон буулгах.
 • Нэгдмэл зорилгын төлөө багийн бусад гишүүдтэй уялдаа холбоотойгоор нягт хамтран ажиллаж, холбогдох талуудтай итгэлтэй, түншийн харилцаа тогтоох.
 • Болзошгүй сорилтуудыг урьдчилан харж, оновчтой шийдэл санал болгох.
 • Хэлэлцээ хийх өндөр ур чадвартай, итгэлийг төрүүлж, итгэлцлийг бий болгож чаддаг байх.
 • Зарчимч, үнэнч шударга, асуудлыг оновчтой шийдвэрлэх чадвартай, олон ажлыг зэрэг гүйцэтгэх чадвартай байх.
 • Өөрийн болон бусдын ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай мэдээлэл, тоо баримтыг боловсруулан дүн шинжилгээ хийж, зөв шийдвэр гаргах чадвартай байх.

ХОЛБОГДОХ ХАЯГ:

Англи хэл дээрх намтар (Curriculum Vitae), ажил горилох тухай захидал (“Cover Letter”), дипломын хуулбар болон шаардлагатай гэж үзсэн бусад материалыг hr@mca-mongolia.gov.mn э-шуудангаар ирүүлнэ. (АЖЛЫН БАЙРНЫ НЭРИЙГ ТОДОТГОНО).

Зөвхөн эхний шатны шалгаруулалтад тэнцсэн хүмүүстэй холбогдоно.

Сонгон шалгаруулалтын талаарх мэдээллийг ажлын цагаар 7711-1710 утсаар авна уу.

Сонгон шалгаруулалтын аливаа (өргөдөл гаргах, ярилцлагад орох, тайлан боловсруулах, сургалтад хамрагдах зэрэг) шатанд Монголын МСС болон түүний аливаа төлөөлөлд хураамж, төлбөр төлөхгүй болно.

 

Энэ мэдээнд өгөх таны сэтгэгдэл?
0
ЗөвЗөв
0
ХахаХаха
0
ХөөрхөнХөөрхөн
0
ГайхмаарГайхмаар
0
ХарамсалтайХарамсалтай
0
ТэнэглэлТэнэглэл
0
БурууБуруу
Баярлалаа!

Холбоотой мэдээ

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж