"Гадаад валютын нөөц нэмэх, бодлогын хүүг чангатгахад онцгой анхаарна" | News.MN

"Гадаад валютын нөөц нэмэх, бодлогын хүүг чангатгахад онцгой анхаарна"

"Гадаад валютын нөөц нэмэх, бодлогын хүүг чангатгахад онцгой анхаарна"

"Гадаад валютын нөөц нэмэх, бодлогын хүүг чангатгахад онцгой анхаарна"

Монголбанкны мөнгөний бодлогын хорооноос өнөөдөр /2022.09.20/ 2022 оны гуравдугаар улирлын ээлжит хурлаас гаргасан шийдвэрийн талаар танилцууллаа.

Монголбанкны Ерөнхийлөгч Б.ЛХАГВАСҮРЭН:

-Мөнгөний бодлогын хороо бодлогын хүүг нэмэгдүүлэх, бодлогын хүүний коридорыг шинэчлэн тогтоох, банкуудын зах зээлээс шинээр татсан эх үүсвэрүүдийг заавал байх эх үүсвэрүүдээс хасч тооцох тухай шийдвэрүүд гаргасан. Есдүгээр сарын 16, 20-ны өдрийн хуралдаанаар дараах шийдвэрийг гаргалаа.

Нэгдүгээрт, бодлогын хүүг хоёр нэгж хувиар нэмж 12 хувьд хүргэх, бодлогын хүүний коридорыг нэмэх, хасах хоёр хувь болгож тогтоон өргөтгөх. Хоёрдугаарт, гадаад валютын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх зорилгоор банкуудын 360 ба түүнээс дээш хоногоор гадаад зах зээлээс татсан эх үүсвэрийг заавал байлгах эх үүсвэрээс хасч тооцох тухай багц шийдвэр гаргалаа.

Эдгээр шийдвэрийг гаргахдаа гадаад орчны тодорхой бус байдал, геополитикийн нөхцөл байдлаас шалтгаалсан глобал эдийн засгийн хямрал, үнийн өсөлт зэрэг нь төв банк бодлогын хүүгээ зайлшгүй чангатгах шаардлагатай болж байна. Монгол Улсын худалдааны гол түнш Хятад улсын эдийн засгийн өсөлтийн төлөвийг шинжээчид бууруулж байна.

Дотоод эдийн засгийн хувьд энэ оны эхний хагаст хөл хорио суларснаар, дотоод эрэлт эрчимжсэнээр эдийн засаг 1.9 хувиар өсч, тэлээд байна. Тээвэр, барилга, уул уурхайгаас бусад бүх салбарт өсөлт ажиглагдсан. Сүүлийн гурван улиралд өрхийн хэрэглээ өсч, хөдөлмөрийн зах зээл тэлсэн нь эрэлтийг тэтгэж байна гэж Монголбанк харж байна. Эдийн засгийн суурь төсөөллийг гурван хувьд хүргэхээр нэмэгдүүлж гаргалаа. Гэхдээ энэ нь нүүрсний экспортоос 100 хувь хамаарна.

2022 оны наймдугаар сарын байдлаар инфляци 14.4, Улаанбаатар хотын хэмжээнд 14.8 хувь болж өмнөх саруудаас буурч байна.

Нийт инфляцийн тал хувийг импортын барааны үнийн өсөлт эзэлж байгаа нь судалгаануудаас ажиглагдаж байна. Гэхдээ гадаад дотоодын тааварлашгүй хүчин зүйлээс хамаарч, инфляци унахад саад учирч болзошгүй. Сүүлийн улирлуудад түүхий эдийн үнэ өндөр түвшинд хадгалагдсан хэдий ч экспортын биет хэмжээ төдийлөн нэмэгдээгүй учир урсгал, тэнцлийн алдагдал огцом тэлж, төлбөрийн тэнцэл оны эхний долдугаар сарын байдлаар 1.3 тэрбум ам.долларын алдагдалтай гарсан.

Нүүрсний экспортын орлого хүлээлтээс бага байгаа нь төлбөрийн тэнцэл, валютын нөөцөд сөргөөр нөлөөлж байна. Тиймээс Мөнгөний бодлогын хороо инфляцийг дунд хугацаанд тогтворжуулах, төгрөгийн харьцангуй өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор бодлогын хүүг өсгөх, хүүний коридорыг илүү өргөн болгох, банкуудын гадаад зарим эх үүсвэрийг эх үүсвэрээс хасах зэрэг шийдвэр гаргалаа.

Монголбанкнаас цаашид эдийн засгийн байдал сэргэлт, инфляцийн өрнөл, нийлүүлэлтийн доголдол хэрхэн өөрчлөгдөх зэргийг харгалзаж мөнгөний бодлогын дараа дараагийн арга хэмжээ авч ажиллах болно.

Төв банкны ерөнхийлөгч Б.Лхагвасүрэн Мөнгөний бодлогын хорооны шийдвэрийг танилцуулсныхаа дараа сэтгүүлчдийн асуултад хариуллаа.

-Мөнгөний хатуу бодлогын нөлөөгөөр дэлхийн эдийн засаг уналтад орох эрсдэлтэйг Дэлхийн банк анхааруулсан. Монгол Улсын хувьд эдийн засгийг уналтад оруулахгүйгээр цаашид бодлогыг өсгөх хэр орон зай байна гэж Монголбанк харж байна вэ?

-Ерөнхийдөө мөнгөний бодлогын хүүг тооцож өсгөж, нэмэгдүүлэх явцад анхаарч байна. Учир нь бодлогын хүү инфляцид л нөлөөлөх үүрэгтэй. Өнөөдрийн инфляци эрэлтийн гэхээс илүүтэй нийлүүлэлтийн шинжтэй байна. Ялангуяа нийлүүлэлтийн шинжтэй инфляцийн үед мөнгөний бодлогын хүүд нөлөөлөх нь богино хугацаанд биш, урт хугацаанд нөлөөлөх үүрэгтэй. Тэр утгаараа нийлүүлэлтийн гацаатай энэ үед ямар бараа хомсдож байгаа, нийлүүлж буй бусад улс орны инфляци ямар байгаа зэргээс шалтгаалж байна. Бидний бодлогын хүүг чангаруулж байгаа шийдвэр бол дараагийн хоёр дахь шатны давлагаа буюу цар тахлын дараах эдийн засгийн халалтад эдийн засаг өдөөгдөж, инфляци бүр өсөх вий гэхээс болгоомжилж бодлогын хүүгээ чангаруулж байна.

Өнгөрсөн оны арванхоёрдугаар сард УИХ-ын чуулганаар мөнгөний бодлогын тухай хэлэлцэж байхад бодлогын хүү 6 хувь байсан. Өнөөдөр хоёр дахин нэмэгдэж, 12 хувь боллоо.

Бусад улсын жишгээр энэ нь 600 хувь өсч байна гэсэн үг. Тиймээс богино хугацаанд инфляцийг хараанд оруулах, бодлогын хүүгээр дамжуулаад төгрөгийн өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ. Дан ганц мөнгөний бодлогын хүүгээр асуудлыг шийдвэрлэх боломжгүй. Бусад бодлогын арга хэрэгслийг ч авч үзнэ.

-Гадаад валютын нөөц 2017 оноос хойш доод түвшинд байсан хэвээр байна. Цаашид валютын нөөцийг хадгалах, нэмэгдүүлэхэд бусад арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа юу?

-Түрүүн хэлсэнчлэн урсгал тэнцлийн алдагдал маш өндөр гарсан. Үүнээс хамаарч төлбөрийн тэнцэл ч 1.3 тэрбум ам.долларын алдагдалтай гарсан. Төлбөрийн тэнцлийн алдагдал валютын нөөцөд хамгийн их дарамт учруулдаг. Одоогийн байдлаар нийт дөрвөн сарын валютын нөөц байна. Оны эхнээс хойш бууж байгаа учраас эрсдэлтэй гэж харж байна.

Төв банкны тухайд эрсдэлтэй цаг үе, сорилтын дунд байна. Хэрэв ханшаа тогтвортой барина гэвэл нөөцөөсөө их хэмжээгээр нийлүүлж, зах зээлээ тогтворжуулах бодлого барина.

Эсвэл нөөцөө дуусгахгүй, найдвартай нөөц болгож барина гэвэл тодорхой зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлт байдлаар өөрөө тогтох байдлаар орхино. Энэ үүднээс авч үзвэл Монголбанк эдийн засгийн тогтвортой байдал талаас нь харж, нөөцийг тодорхой хэмжээнд барья гэсэн бодлого баримталж байна. Ингэснээр ханшид дарамт үзүүлж ханш өсч байна. Ханшийг олон улсад юу гэж үздэг вэ гэхээр гадаад худалдаа, төлбөрийн тэнцэл дээр тохиргоо маягаар хардаг. Хэрэв ханш суларвал импортыг багасгах, экспортыг нэмэгдүүлэх л нөлөөтэй. Тэр ч утгаараа эдийн засаг нь экспортод түлхүү чиглэсэн улсууд өөрийн мөнгөн тэмдэгтээ илүү сулруулж явдаг. Япон, Турк зэрэг улсад мөнгөн дэвсгэрт ам.долларын эсрэг сулрах тусам экспорт нь нэмэгддэг.

Монгол Улсын хувьд хэрэглээ ихтэй орон. Нийт хэрэглээний бүтээгдэхүүний талаас илүү хувь нь импортоос хамааралтай. Тиймээс импортыг багасгах нь чухал ач холбогдолтой.

Бодлогын хүүд гадаад нөхцөл байдал мөн хамгийн их нөлөөтэй. Ялангуяа АНУ-ын төв банк ам.долларын хүүг огцом өсгөж байгаа нь ам.долларыг бусад улсын эсрэг чангаруулж байна. Цаашид үүнээс ч илүү чангарах төлөвтэй байна. Иймд төгрөгийн ханшийг тогтвортой байлгахад анхаарвал валютын ханш улам өсөх магадлалтай байгаа юм.

-Арилжааны банкууд аж ахуйн нэгж, иргэдэд ам.доллар нэг сая хүртэлх лимиттэй олгож байгаа дээр төв банкнаас ямар байр суурьтай байгаа вэ?

-Банкууд төв банкны чиглэлийн дагуу хязгаарлалт тогтоож байгаа гэх мэдээлэл худал. Энэ талаарх асуудалд Монголбанк оролцох боломжгүй. Мэдээж харилцагчийн төлбөр тоог шуурхай шилжүүлэх, гүйлгээ хийхэд л анхаарч байна.

-Оросын хоригтой холбоотойгоор шатахуун импортлогч орнууд шилжүүлэг хийхэд хүндрэл учирч байгаа гэх мэдээлэл байна. Үүнд тайлбар өгөхгүй юу?

-Орос Украинд үүсээд байгаа нөхцөл байдлаас шалтгаалж олон оронд хоригууд тавигдаж байна. Хэдийгээр тухайн улс орон өөрсдийн иргэн, аж ахуйн нэгжид зориулж хаалт тавьж байгаа ч Оросоос нийт импортын 30 хувийг авдаг Монгол тэргүүтэй оронд хязгаарлалт үүсэх эрсдэлтэй. Олон улсын төлбөр тооцооны сүлжээгээр төлбөр тооцоо хийх боломжгүй болбол хэвийн амьдралд хомсдол үүсэх эрсдэлтэй. Гэхдээ өнөөдрийг хүртэл төлбөр тооцоонд ямар нэгэн саатал үүсээгүй байна.

Гэрэл зургийг Л.ЭНХ-ОРГИЛ

Энэ мэдээнд өгөх таны сэтгэгдэл?
24
ТэнэглэлТэнэглэл
1
ХахаХаха
0
ЗөвЗөв
0
ХөөрхөнХөөрхөн
0
ГайхмаарГайхмаар
0
ХарамсалтайХарамсалтай
0
БурууБуруу
Баярлалаа!

Холбоотой мэдээ

32 сэтгэгдэл

News.mn сайтад сэтгэгдэл оруулахад анхаарах зүйлс

Avatar

Иргэн 2022-09-20 66.181.188.22

Худал ярисаар хулгайч — хуурсаар хуурсаар хулгайчид болжээ!!!!! Том цохил ирнэ шүү !!!!!!!

Avatar

Уншигч 2022-09-20 103.10.21.249

чадахгүйдээ ингэж ярьсаар байгаад долларыг тавиад туучихлаашдээ 3500 хүрчлээ

Avatar

Зочин 2022-09-20 150.129.141.48

вальютын сан, дэлхийн банкыг дагаад далдаганаад байхаар тэгдийн. доллароо төгрөгтэй уяа, найман шаргаа хаа, бонд гарга, хайгуулын лицензээ нэм, уул уурхай дээрээ оффтейк гэрээнүүд хий, замын үүдийн тээврээ нэм

Avatar

Зочин 2022-09-20 202.131.226.226

ЗА ЗА ЗЭЭЛ ГАРАХГҮЙ БОЛООД ЭДИЙН ЗАСАГ ДАХИН БОРЦ БОЛОХ ЮМ БАЙНА. ӨӨДӨӨ ХАЯСАН ЧУЛУУ ӨӨРИЙН ТОЛГОЙ ДЭЭР БАЙДАГ ЮМ ДАА МАН-ЫН МОНГОЛ БАНКНЫХААН!!! ТА НАР НАМЫН БАНК БОЛСОН. ХАРААТ БУС БАЙДАЛ ГЭЖ ЯРИХ Ч БОЛОМЖГҮЙ БОЛСОН. МАН ЮУ ГЭНЭ ТЭРИЙГ ДАГАС ГЭЭД ЯВДАГ ИЙМ ТӨВ БАНК ГЭЖ БАЙХ ЁСГҮЙ БАЙХ.

Avatar

Зочин 2022-09-20 202.170.65.54

Худлаа лоозогносон л юм яриад явах юм. бодит байдлаа хар л даа. иргэдийн аж амьдрал 2 жилийн өмнөхөөс 2-3 дахин доройтлоо. нөгөө МАН-дуулна, биднийг сонгоод өг гэсэн МАН чинь яасан бэ? ЗГ – огцорооч одоо болно.

Avatar

Зочин 2022-09-20 66.181.183.192

заваан заваан юм бичих яах вэ! НЭЭРЭЭ САЯХАН Л ГАДААД ВАЛЮТИЙН НӨӨЦ УРД БАЙГААГҮЙ ДЭЭД ХЭМЖЭЭНД ХҮРЛЭЭ ГЭЭД БАЙСАН . ЯАСАН БЭ? НӨГӨӨДҮҮЛ МААНЬ ХУВААГААД ГӨВШЧИХСӨН ҮҮ? ЭСВЭЛ ХУДЛАА ХӨӨРӨГДӨЖ БАЙСАН ЮМ УУ?

Avatar

Зочин 2022-09-20 192.82.78.159

Сүүлийн үед хэд хэдэн удаа бодлогын хүү өсгөлөө, үр дүн гарсангүй. Тэгэхээр эсрэг арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Ер нь явж явж ОУВСан болон дэлхийн банкнаас бодлогын хүүг өсгүүлж улмаар долларын ханш өсөх нь бидэнд биш тэдэнд л ашигтай.

Avatar

Зочин 2022-09-20 202.21.108.158

MAN buten 3 jil eh ornoo tsulmuj idlee dee, 20, 21, 22 onuudad

Avatar

/*-*/ 2022-09-20 202.9.46.137

Валютын нөөцөө оросын улыг нь долоож 6оовыг нь гөхөж өгөөд бэлэг болгоод орос руу ачуулцөн, Данхан толгойт Хүрэлсуга хоёр уралдаж очоод л Путины 6оовыг нь гөхөж амандаа 50-иулаад байгаа юм

Avatar

Зочин 2022-09-20 202.55.188.120

Бух юмаа гаднаас авч хэрэглэдэг еерсдее уйлдвэрлэдэггуй, бух баялагаа туухийгээр нь гаргадаг улсын менген тэмдэгт цаас болох тавилантай байдаг. Венезуел, Зимбабэ-д ард иргэд нь улсынхаа менген тэмдэгтээр гар урлал хийж зарж байна, менгеерее байхаар ямар ч унэ цэнэгуй учраас менген тэмдэгтээр цунх сагс турийвч нарны малгай цэцэг ваар сав гэх мэт сулжиж хийгээд зархаар гадаад жуулчид сонирхоод доллараар зарагддаг юм байна. Монголчууд удахгуй тегрегеерее гар урлал хийж зарах байх даа.

Avatar

Баяр 2022-09-20 103.140.11.95

н**ш доллар 4000 хүрнэ цаашд яахаа мэдхгүй иим мэдлэггүй мэдрэмжгүй нэр төр хөөсн хүмшүс л улс оронг иим хэцүүү байдлд орууллаа бид цаашд бүх аж ахуй нэнж дамруухд хүрнэ шүү

Avatar

Төрийн ШИМЭГЧ Хулгачыг Зайлуулья 2022-09-20 154.49.100.226

Сүүлийн 4 жилд ард иргэдийг буруу засаглан будлиулж, ард түмнийг уруудулсан – хар мөртэй, 1 ТЭРБУМ 600 САЯ ТӨГРӨГИЙН ТӨРӨӨС ХУССАН ХАДГАЛАМЖАА задаргаа тайлангаа ТАЙЛБАРЛА эсвэл зайл, ХҮРЭЛСҮХ-ийг ОГЦРУУЛЬЯ хөдөлгөөн

Avatar

ҮНЭН 2022-09-20 122.201.21.230

МАН ГЭЖ БҮЛЭГ ХУЛГАЙЧ НАРЫГ ШОРОНД ХИЙХ ХЭРЭГТЭЙ

Avatar

ҮНЭН 2022-09-20 122.201.21.230

МАН П ИЗДА ХИЙ ХООСОН ХУДАЛ ЯРЬСАН ХУЛГАЙЧ НАР ЭНЭ ӨВГӨН ЭМГЭН ХӨДӨӨНИЙ ОРКУУДЫН ГАРГАЖ ИРДЭГ ХУЛГАЙЧ НАР

Avatar

Зочин 2022-09-20 192.82.80.25

Zugeer ogtsor z**l, huuhdee daguulaad

Avatar

Bold o 2022-09-20 223.33.164.38

Ажил хийж байгаа хүн алгаа намаржин найр наадам болоод одоо томчууд бүгд гадаадад зугаалж явна. хайран мөнгө Данхан толгойт e.с улс орны дотоод амьдрал даа анхаарч ажиллах ёстой байтал өөрийн ажил үүргээ мэдэхгүй тив алгасаж доншуучлаад явах юм..тэнэг данх …

Avatar

Зочин 2022-09-20 66.181.189.123

Гадаад худалдаа 2.1 тэрбум ам доллрын ашигтай гарлаа гэсэн энэ валют хаачсан бэ. МАН Монгол банк хариулт өгөөч. Цалин цаас боллоо. Зүгээр л зөнд нь орхичих гээд суугаад бх уу. Амьдрал өдрөөс өдөрт дордож бна. Үүнд МАН Монгол банк хариулт өгөөч. Гудманд гарч жагсах, тэмцэхээс өөр соншолтгүй болж бна. Яах вээ. Төр засаг арга хэмжээ авахгүй нь өололтой. Амьдрахын төлөө тэмцэх л үлдэж бна.

Avatar

Зочин 2022-09-20 192.82.85.82

Толгой гэж олгой юм чинь Чадахгүй ээ чадахгүй Мөрийцсөн ч алдхгүй

Avatar

Зочин 2022-09-20 66.181.189.123

Ажлаа олигтойхон хийж чадахгүй новшнууд. Төгрөгөөсөө татгалзаад шууд өөр улсын мөнгөн тэмдэгтиыг гүйлгээндээ ашигладаг болёооо. Монгол банкны ажилчдыг бүгдийг шалгаач. Бүгд долларын данстай. Тэндээ бүх төгрөгөө аль эрт доллар болгоод ашиг хийж суугаа. Цалин цаас болж дууслаа үнэхээр хэрэг алгаа.монолг тусгаар улс мөн үүү

Avatar

Зочин 2022-09-20 202.180.218.250

бүгд банк бустай тэдгээрээр дамжуулж доллар зардаг гэжуга

Avatar

Зочин 2022-09-20 192.82.89.26

Naiz oroitson

Avatar

Зочин 2022-09-20 178.174.229.45

hamag dollariig chin Orosuud hamaad avchleee.hanshgui rubltai uldej bna shtee

Avatar

Зочин 2022-09-20 66.181.177.27

Энэ хэдэн жил чадваргүй төв банкнаас болж, эдийн засаг тун хүндэрч байна даа. Шалтгаанаа гаднаас битгий хайгаарай даа.

Avatar

худал1 2022-09-20 192.82.65.180

Бодит амьдрал дээр наад шалтгаанууд чинь бүгд худлаа. аль 17-18 зууны үеийн хөгийн онол. Больж үз. худлаа гэдгийг Хятад нотолж байна. юмны үнээ өсгөхгүйн тулд бодлогын хүүгээ маш бага дээр байлгадаг. яагаад гэвэл зээлгүй бол ямар ч бизнес эрхлэгч үүсэхгүй, оршин тогтнохгүй. зарж буй үйлчилгээ, бүтээгдэхүүнийх нь үнэнд зээлийн хүү орно гэдэг нь тэнэг хүнд ч тодорхой асуудал. Тэгээд зээлийн хүү өсчихөөр бизнес эрхлэгч нь дампуурвал улс татвараа авч чадахгүй татварын орлого буурах нь хэнд ч тодорх

Avatar

хэнд ашигтай вэ 2022-09-20 192.82.65.180

бага хүүтэй зээл авчихаад өсгөхийг хүсч байгаа, банк болон ББСБ, ломбард болон төрийн өндөр албан тушаалтануудад л ашигтай. Зээл авах болон авсан бизнес эрхлэгч болон хадгаламжгүй шахам ажил хийдэг ард түмэнд чинь хохиролтой. Өндөр албан тушаалтаны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг харахад бүгд банкинд өндөр хэмжээний /дандаа 50,0 сая-с эхлэхээр/ хадгаламжтай.

Avatar

Путингүй Монгол улс 2022-09-20 64.119.22.163

украйны дайнаас болж дэлхийн даяар цаасан рубль хэрэглэхгүй байхад манай орос ах шүтсэн ац дарга нар рублиэ төгрөгөөр солиод нөгөө иванууд нь төгрөгөө доллар болгож нутаг руу зөөхөөр валютын нөөц огцом унах тодорхой ш дээ оросын эрх ашгийг хамгаалсан Б.ЛХАГВАСҮРЭН хуцаад байлгүй ОГЦОР

Avatar

ард 2022-09-20 202.9.46.87

5 тэр бум долорыг 2 болгосон лалрууд төр засаг барьж самарч байнадааа малуудааа 1 доллор 5000 төгрөг болон гэдэг нь үнэн болхондээ жагаагиин хэлсэнчлэн нам дагасан өлөнгүүд монголыг өр өтөнд идүүлхэндээээ малуудаааа

Avatar

Зочин 2022-09-20 202.21.105.204

Ene nuhuriig mon iim dampuu Zasgiin gazriig ogtsuulsan ni deer dee.

Avatar

Зочин 2022-09-20 202.72.245.125

Монгол банкны ерөнхийлөгч уул нь засгийн газрын гишүүн биш тусгай эрх мэдэлтэй этгээд субьект баймаар юм намын дарга ын үгэнд орж ажиллах ёсгүй л дээ

Avatar

Зочин 2022-09-20 103.10.22.145

oroitson boroo, uhsenee hiigeed usd huug 1..2 % bolgoson yum. mash ikh valut garaad yavsan.

Avatar

Зочин 2022-09-20 103.212.119.54

Төвбанк бие дааж ажиллах ёстой байдаг. Энэ Лхагвасүрэн гуайг биеийг нь даалгаж ажиллуулах нь байтугай, Засгийн газрын яам шиг хэт хараат ажиллууллаа даа. Хий!! хийхгүй бол ажлаа өг гэж дарамталсаар байгаад Монгол төгрөг обойн цааснаас хямд боллоо доо. Үүнд Монголбанкны буруу байхгүй, Нам засгийн буруу байгаа шүү

Avatar

ЗОЧИН 2022-09-20 202.131.233.26

Өдийг хүртэл юу хийгээд байгаа юм бэ өдөрт хичнээн удаа 2-3 төгрөгөөр нэмэгдэж байгааг хараач ээ импортын бараа хүнс бүгд өсөөд яаж амьдрах вэ Төрийн томчууд өөрсдийн амьдрал сайхан байвал болоо гээд улс эх орны төлөө ажиллах хүн алга санаа зовох хүн алга. ниргэсэн хойно хашгираад бган бишүү. Энэ улсад ажил хийдэг хүн хэрэгтэй байна.

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж