Дахин төлөвлөлтийн хүрээнд 1730 айлын орон сууц барина | News.MN

Дахин төлөвлөлтийн хүрээнд 1730 айлын орон сууц барина

Дахин төлөвлөлтийн хүрээнд 1730 айлын орон сууц барина

Дахин төлөвлөлтийн хүрээнд 1730 айлын орон сууц барина

Тус хорооны хуралдаанаар мөн ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны дахин төлөвлөлтийн хүрээнд хийгдэж байгаа ажлын танилцуулга мэдээллийг Нийслэлийн Хот байгуулалт хөгжлийн газрын дарга Ц.Тулга өгөв. Нийслэлд ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийт 344 барилга бий бөгөөд үүний 105 дээр дахин төлөвлөлт хийх Засаг даргын захирамж гарчээ. Улмаар 99 нь төсөл хэрэгжүүлэгч шалгарсан. Нийслэлд 2022-2023 онд 11 багцын 24 барилгыг дахин төлөвлөж, 1730 айлыг орон сууцанд оруулахаар төлөвлөж байгааг хэллээ. 

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон хуучны орон сууцууд ихэвчлэн 12-46 м/кв байдаг бөгөөд төсөл хэрэгжүүлэгчид орон сууц эзэмшигчид 4-8 м/кв нэмж өгөх байдлаар тохиролцдог байна. Харин дахин төлөвлөлтийн хүрээнд баригдаж буй барилгын талбайн хэмжээ том байдаг учраас иргэд нэмж мөнгө төлөх нөхцөл байдал үүсдэг гэдгийг тэрбээр тодотгосон юм. Түүнээс гадна төсөл хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй бэрхшээл нь иргэд 1 барилга дээр 2 болон түүнээс дээш үл хөдлөх эзэмшиж буй тохиолдолд дахин төлөвлөлтийг эсэргүүцэх хандлага түгээмэл. Тэр тусмаа 1 давхрын сууцыг зөвшөөрөлгүй үйлчилгээний талбай болгон, аж ахуйн нэгжийн зориулалтаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь нөхөн төлбөрийн хувьд ихээхэн хүндрэл учруулж байна гэсэн юм.