"Рио Тинто"-той хийж буй хэлэлцээг мэргэжлийн талаас шинжвэл | News.MN

"Рио Тинто"-той хийж буй хэлэлцээг мэргэжлийн талаас шинжвэл

"Рио Тинто"-той хийж буй хэлэлцээг мэргэжлийн талаас шинжвэл

"Рио Тинто"-той хийж буй хэлэлцээг мэргэжлийн талаас шинжвэл

УИХ, Засгийн газар "Оюутолгой" төслийн нийт хөрөнгө оруулалт, үүний дотор Монголын талд ногдох хувь, хэмжээ болон энэ төслийн хэрэгжилтийн үр дүнд Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд оролцогч Талуудад өгөх үр ашиг, өгөөж хийгээд Далд уурхайн бүтээн байгуулалт, санхүүжилтийн төлөвлөгөө буюу Дубайн гэх гэрээ зэрэг асуудлаар байр сууриа "Рио Тинто"-гийн Гүйцэтгэх захирал Якоб Стаушолмд тодорхой илэрхийлсэн тухай хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслүүд өргөн сурталчилсаныг олон нийт хүлээн авсан.

Талуудын хэлэлцээний явцын талаар уг хэлэлцээний ахлагч нараас үе үе олон нийтэд хийсэн мэдэгдлээс ажиглахад дараах зүйлс ойлгогдож байна. Үүнд:

"Рио Тинто"-гийн Зэсийн группийн захирал Б.Болд: Монголчууддаа өр биш өв үлдээх нөхцөл бүрдлээ гэж ярилцлага өгөхдөө “ӨР”-ийг ямар арга амаар тэглэх, монголчууд “ӨВ”-ийг хэрхэн яаж бодитой эзэмших талаар тодорхой зүйл яриагүй байна. Тухайлбал, "Оюутолгой" төслийг хэрэгжүүлэхэд өнөөг хүртэл 15.0 тэрбум орчим ам.долларын хөрөнгө оруулалт зориулсан гэх боловч үүнийг гэрээнд оролцогч Талууд хөндлөнгийн аудит хийлгэж баталгаажуулаагүй, энэ асар их тоо дүн зөвхөн "Оюутолгой" ХХК-ийн санхүүгийн тайланд л тусгагдсан байгаа юм.

Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд оролцогч Талууд "Оюутолгой" төслийг бүрэн хэрэгжүүлэхэд 4.4 тэрбум ам. доллар шаардлагатай гэж гэрээний 9.5 болон 3.6-р зүйлд заасан байна. Төслийн хөрөнгө оруулалтын нийт хэмжээг Америкийн "McIntosh Engineering Inc"., Австралийн "МИНПРОК," Канадын "АМЕC", "AUSENCO", "SRK Consulting Ink"., "SGS Lakefield Research Limited" зэрэг уул уурхайн төсөл боловсруулдаг мэргэжлийн компаниудын гүйцэтгэсэн "Оюутолгой" ордын зэс, алтны бүлэг ордыг ашиглах 2010 оны ТЭЗҮ-д тооцож тогтоосон юм.

Өнөөдөр "Оюутолгой"-н төсөлтэй холбогдсон Хөрөнгө оруулалтын гэрээ (ХөОГ), Хувь нийлүүлэгчдийн гэрээ (ХНГ), 2010 оны ТЭЗҮ гэсэн хууль, эрх зүйн чадамжтай 3 баримт бичиг хүчин төгөлдөр үйлчилж байна. ХөОГ болон ХНГ-д олон зүйл заалт Монгол Улсын үндэсний язгуур эрх ашигт өнөө ба ирээдүйд ноцтой хор хохирол учруулахуйц, харин Хөрөнгө оруулагч талд ихээхэн ашигтай, тэдний нэг талын сонирхол, эрх ашиг давамгайлсан байдалтай тусгагдсан байдаг. Уг заалтуудын талаар тодорхой ойлголтыг миний бичсэн "Оюутолгой" Аз уу, Эз үү? номоос авах боломжтой.

Засгийн газар "Рио Тинто"-той "Оюутолгой" төслийн хэрэгжилтийн талаарх яриа хэлэлцээг явуулахдаа ХөОГ болон ХНГ, ТЭЗҮ-ийн биелэлтийг нэгбүрчлэн гаргаж, тэдгээрт бодитой үнэлэлт дүгнэлт өгөх ажил, асуудлаас эхлэх нь зүйтэй байсан. Хэлэлцээ ингэж эхэлсэнгүй бололтой, харамсалтай.

Талуудын хооронд гэрээ болон ТЭЗҮ-тэй холбогдсон асуудлаар үүссэн маргаантай зүйлүүдийн талаар бүрэн үндэслэлтэй, хөдөлбөргүй нотолгоо баталгаатай тооцоо судалгаа гаргасан эсэх нь ч олон нийтэд тодорхойгүй байна. Хэлэлцээний явцад "Оюутолгой" төслийн бүх үе шатыг, тодруулбал ил уурхай, баяжуулах үйлдвэр, хаягдал хадгалах байгууламж, дулааны уурын зуух, уурхайн газрын дээрх, доорхи цахилгааны, холбооны дэд бүтцүүд, далд уурхайн 1-р босоо амыг төслийн нэгдүгээр үе шатад байгуулж, 2012 оны эцсээр ашиглалтад оруулсан, мөн энэ хугацаанд далд уурхайн уулын нэвтрэлтийн ажил хэвийн үргэлжилж, 15.7 км хэвтээ малталт гүйцэтгэсэн зэрэг асуудлыг хамруулан авч үзсэнгүй. Эдгээрийг нарийвчлан авч үзсэн бол Монголын талд их чухал ашигтай байв. Засгийн газар ингэж ажилласангүй нь олон нийтэд илт харагдаж байна.

Ажлын хэсэг зөвхөн Далд уурхайн бүтээн байгуулалт, санхүүжилтийн төлөвлөгөө буюу Дубайн гэрээг тойрсон асуудал буюу энэ гэрээгээр олон улсын банк, санхүүгийн байгууллагаас Оюутолгой ордын нөөц, баялаг, ОТ ХХК-ний биет болон мөнгөн хөрөнгө, ашигт малтмалын ордуудын тусгай зөвшөөрөлийг зээлийн баталгааны барьцаанд тавьж, "Рио Тинто"-гийн мэдэлд анхлан шилжүүлсэн 5 тэрбум 340.0 сая ам. далларын зарцуулалтын хүрээнд хэлэлцээ хийж байна. Энэ нь монголчуудын, Засгийн газрын хүсэн хүлээж байгаатай нийцсэн нааштай үр дүн гарна гэхэд бүрэн итгэл төрөхгүй байна.

Чухам яагаад гэхээр "Рио Тинто"-гийн захидлын,

Нэгдүгээрт: Монголын талын 2.3 тэрбум ам.долларын өрийг бүрэн тэглэнэ гэсэн мөртлөө үүнийг "Оюутолгой" төслийн хөрөнгө оруулалтад хамааруулахгүй гэж заагаагүй, ногдол ашгийг хэдэн оноос авч эхлэх нь тодорхойгүй байгаа юм.

Хоёрдугаарт: Дубайн гэрээг цуцлана гэсэн болохоос энэ гэрээгээр "Рио Тинто"-гийн мэдэлд очсон 5.34 тэрбум ам.долларыг "Оюутолгой" төслийн хөрөнгө оруулалтад хамааруулахгүй гэж заагаагүй байна.

Гуравдугаарт: Хөндлөнгийн аудитыг зөвхөн далд уурхайн бүтээн байгуулалтын төслийн санхүүжилтэд   хийлгэнэ гэж хязгаарласан. Энэ аудитыг "Оюутолгой" төслийн нийт хөрөнгө оруулалтын зарцуулалтыг хамруулан хийлгэх нь Монгол Улсад ашигтай юм. Яахаараа энэ аудитыг Монгол Улсын хяналт шалгалтын болон мэргэжлийн аудитын байгууллагаар хийлгэдэггүй юм.  Монголын байгууллагууд энэ аудитыг хийх бүрэн боломжтой. Ямар огторгуйн уудам сансар хорвоог судлах гэж байгаа бус, энэ бол Монгол хүний оюун ухаанаас хальсан асуудал биш билээ.

Дөрөвдүгээрт: Далд уурхайгаас олборлолт эхлэх хугацаа буюу 2023 оны эхний хагас хүртэлх нэмэлт зардлыг хөрөнгө оруулагч тал 100 хувь хариуцаж, "Эрдэнэс Оюутолгой" ХХК-д нэмэлт өр үүсгэхгүй байх;

Тавдугаарт: "Оюутолгой" ХХК-ийн засаглалыг сайжруулах байдлаар гүний уурхайн хяналтын талаар арга хэмжээ авч холбогдох зардлыг харилцан тохиролцсон нөхцөлийн дагуу "Оюутолгой" ХХК төлөх,

Гүний уурхайг ашиглалтад оруулах огтлох малталтыг 2022 оны нэгдүгээр сард багтааж хийх, энэ ажлыг эхлүүлэх урьдал нөхцөлүүдийг Ажлын хэсгийн хүрээнд хамтран шийдвэрлэх асуудлыг Монголын Засгийн газарт санал болгосон байна. Эндээс харахад тодорхой зардалтай холбоо бүхий 1, 2, 4, 5-р заалтуудын, мөн огтлох малталтыг 2022 оны 1-р сард багтааж хийх зэргийн зардлыг уг чанартаа "Оюутолгой" ХХК-ийн борлуулалтын орлогоос цаашид төлүүлэх, ингэснээр нөгөөх хэл ам дагуулсаар байгаа "Оюу толгой" төсөлд зарцуулсан гэх 15.0 тэрбум ам.долларын дүн "Оюутолгой" ХХК-ийн санхүүгийн тайланд тусгагдсан байдалтай үлдэх өндөр магадлалтай байх юм. Хэрэв хөрөнгө оруулалтын энэ дүн хэвээр үлдэх аваас юун Засгийн газар орлогын албан татвар, ногдол ашиг хүртэх байтугай хүнд асуудалтай тулгарах болно.

Уг нь Засгийн газар ХөОГ-ний нөхцөлөө сайжруулах санал тавьж, "Рио Тинто"-гийн саналын дагуу 2.3 тэрбум ам.долларыг Монголын талаас Оюутолгой төсөлд оруулсан хөрөнгө оруулалт гэж тооцох, энэ тохиолдолд Засгийн газар 1.496 тэрбум ам.долларыг өөрт ногдох ногдол ашгаараа нөхөж ОТ ХХК-д хөрөнгө оруулалт хийх замаар ордын нөөц, баялагт Монголын талын хувь эзэмшил 51 хувиас (2.3+1.496) дээш байх нөхцөлийг "Рио Тинто"-той тохиролцох хувилбарыг авч үзэх байв.

Өнөөдөр "Оюутолгой" уурхайн үйлдвэрлэлийн процессын бүхий л үйл ажиллагааг монголчууд гардан гүйцэтгэж, зөвхөн удирдлага болон цөөн тооны гадаадын зөвлөх мэргэжилтэн ажиллаж байна. Анх Эрдэнэт үйлдвэр ийм л байдлаар ажииллаж эхэлсэн одоо 100 хувь монгол хүмүүс үйлдвэрийг ажиллуулж чадаж байна. Энэ бүхнийг улирах цаг хугацаа монголчууд бидэнд нотлох нь гарцаагүй.

Түүнчлэн дээр дурдсанаас гадна монголчуудын сэтгэлийг зовоож байгаа олон асуудлын ганц нэгээс дурдахыг хичээе.

Хөрөнгө оруулалтын болон  Хувь нийлүүлэгчдийн гэрээний Монголын талд нэн хор  хохиролтой, Хөрөнгө оруулагч болон Оюутолгой төсөл хэрэгжүүлэгч "Рио Тинто"-гийн эрх ашиг давамгайлсан, тэдэнд их олз ашиг, өгөөжтэй заалтуудыг яах эсэх нь тодорхойгүй хоцрохгүй байх гэж бодож байна.

Оюутолгойн бүлэг ордуудыг, ялангуяа далд аргаар ашиглах Жавхлант (Херуга), Шивээ толгой  (Хюго Дамметын өмнөд, мөн Хойд хэсгийн давхар-2)-г цаашид ямар замаар хэрхэн ашиглах нь маш бүрхэг бүдэг байгааг зайлшгүй нягтлах ёстой санагдана. Уг нь Хөрөнгө оруулагч болон "Оюу толгой" төсөл хэрэгжүүлэгч "Рио Тинто" анх ХөОГ, ХНГ-г Засгийн газартай байгуулж, тохирохдоо "Оюутолгой" ордыг эхний ээлжинд 65 жил, үргэлжлүүлээд 100 шахам жил хамтарч ашиглана гэснийг ч яах гэж байгаа нь мөн тодорхойгүй. Тэдний өнөөгийн үйл ажиллагааны нөхцөл байдлыг ажиглаваас ордын зэс, алтны өндөр агуулгатай хэсгийг сорьчлон ашиглаж буй, ашиглахаар зэхэж байгаа юм шиг ойлгогддог.

"Рио Тинто" компанийн Гүйцэтгэх захирал асан Жан Себасьтян Жак Блуумберг ТВ-ийн сурвалжлагчид ярилцлага өгөхдөө: "Рио-Тинто" компани Оюутолгой ордод 40 орчим жил үйл ажиллагаа явуулахаар тооцоолж байгаа тухайгаа дурдсан байдаг.

Мөн Якоб Стаушолм Монголоос буцаж очоод, Оюутолгой ордын ашиглалт 40 жил үргэлжилнэ гэж мэдэгдсэн байна. "Рио Тинто"-гийн эрх мэдэл бүхий шийдвэр гаргадаг түвшиний хүмүүс зүгээр ч нэг амандаа орсон үгийг санамсаргүй хэлээгүй байх гэж бодогдох юм.

Зүй нь Гэрээ болон ТЭЗҮ-ийн тооцооллын дагуу Монгол Улс өнөөдөр орлогын албан татвар, ногдол ашиг хүртэж байх ёстой. Гэтэл "Оюутолгой" компани өнгөрсөн хугацаанд ил уурхай, баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас 4,641.6 сая ам.долларын алдагдалтай ажилласан дүн мэдээ байна. Энэ тоо баримт мэргэжлийн хүнд бол үнэхээрийн үнэмшилгүй бөгөөд бодит үнэнд нийцээгүй гэдэг нь харагдаж байгаа юм.

"Оюутолгой" компанитай ижилхэн үйл ажиллагаатай Эрдэнэт үйлдвэр 2019-2020 онд Монгол Улсын төсөвт бараг 2 их наядын орлого оруулж, борлуулалтын төгрөг тутмаас 28.7-31.5 мөнгөний ашиг олсон байхад "Оюутолгой" компани борлуулалтын ам.доллар тутамд дунджаар 1.46 ам.доллар зарцуулсан байх жишээтэй. Зэс, алт, мөнгөний зах зээлийн үнэ өндөр байхад Оюутолгой компани алдагдалтай ажилласан нь ихээхэн анхаарал татаж байгаа юм.

Өнгөрсөн найман жилийн хугацаанд Оюутолгой компани зэсийн баяжмал, алт, мөнгөний борлуулалтаас 10.1 тэрбум ам.долларын орлого олсон атлаа 4.6 тэрбум ам.долларын алдагдал гаргасныг манай эрх бүхий байгууллага нягталж зөв эсэхийг тогтоох нь чухал.

Оюутолгой ордын ашиглалтын эхний жилээс алдагдал хүлээх байсан бол энэ төслийг хэрэгжүүлэх шаардлагагүй нь ойлгомжтой. "Рио Тинто", "Туркойс Хилл"-ийн мэдэгдэж байгаагаас харахад Монгол Улс 30 жилийн дараа орлогын албан татвар, ногдол ашиг хүртэх эсэх нь тодорхойгүй явдал хэмээс хэтэрсэн басамжил, доромжлол гэж үзэж байна. Хэн ч гэсэн 30 жилийн хугацаанд ямарч ашиг хүртэхгүйгээр хөрөнгөө зарцаах уу?. "Рио Тинто" ийм байдлаар Монголын ард түмэнд, Засгийн газарт хандаж буйг хэрхэн ойлгох вэ?.

"Оюутолгой" төслийн бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлэхэд техник ажлын зураг, төсвийг зайлшгүй боловсруулж бэлэн болгосон байх учиртай. Гэтэл Монголын тал өнөөдрийг хүртэл Оюутолгой төслийн бүх объектын техник ажлын зураг, төсвийг Хөрөнгө оруулагч гэх ОТ ХХК-иас авч чадаагүй байна. Ил уурхай, баяжуулах үйлдвэр, хаягдал хадгалах байгууламж, дулааны уурын зуух, уурхай дээрх цахилгааны болон холбооны дэд бүтэц зэрэг объект ашиглалтад ороод арав шахам жил болж байхад эдгээр объектын зураг, төсвийг Монголын талд өгөөгүй байхад "Оюутолгой" төслийн хөрөнгө оруулалтын хэтрэлт гэгчид хяналт шалгалтыг бодитой хийх боломжгүй юм.

Монголын Засгийн газар болон Хөрөнгө оруулагч харилцан тохиролцсон "Оюутолгой" төслийн анхны хөрөнгө оруулалтын хэмжээг 2021 оны байдлаар 10.4(14.8-4.4) тэрбум ам.доллараар хэтрүүлсэн мэт харагдаж байгаа боловч энэ дүнг Монголын эрх бүхий байгууллагууд хянаж зөв буруу эсэхийг нотлоогүй, мэргэжлийн байгууллагаар аудитлагдаагүй, баталгаагүй дүн мэдээ зөвхөн цаасан дээр л байгаа юм.

"Оюутолгой" төслийн ТЭЗҮ2010-ийн хөрөнгө оруулалт, үр ашгийн тооцоог 1.9-6.5 дахин алдаатай тооцсон гэхэд эрүүл саруул ухаантай хэнбугай ч үнэмшихгүй. Орчин үеийн дээд зэргийн нарийвчлалтай программаар байж болох бүх хувилбараар "Оюутолгой" төслийн ТЭЗҮ2010-ийг шинжлэн судалж үзлээ гэхэд хэд дахин алдаатай тооцсон байна гэж нотлохгүй нь ойлгомжтой.

Хэрэв "Рио Тинто" болон "Оюутолгой" ХХК нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны баримт материалаар бүрэн нотлогдоогүй Оюутолгой төслийн хөрөнгө оруулалтын хэтрэлт гэх олон тэрбум ам.долларын луйвраа зөвтгөхийг оролдох аваас ТЭЗҮ2010-ийг үндсээр нь үгүйсгэж, "Рио Тинто" компани хуурамч баримт бичиг бүрдүүлж, Монголын Засгийн газрыг үндэслэл, нотолгоогүй бодит бус мэдээллээр төөрөгдүүлэх замаар өөрийн бусармаг зорилгоо биелүүлжээ гэж үзэх үндэстэй болох юм.

Одоо цаасан дээрх олон тэрбум ам.долларын хөрөнгө оруулалтын хэтрэлт гэгчид аудит хийж, үнэн худлын алин болохыг магадлан шалгаж тогтоох үүрэг Монголын Засгийн газарт ногдож байгаа юм.

Монгол Улсын Гавьяат эдийн засагч, Геологи,
уул уурхайн эдийн засагч Т.БАЛЖИННЯМ

Энэ мэдээнд өгөх таны сэтгэгдэл?
6
ЗөвЗөв
0
ХахаХаха
0
ХөөрхөнХөөрхөн
0
ГайхмаарГайхмаар
0
ХарамсалтайХарамсалтай
0
ТэнэглэлТэнэглэл
0
БурууБуруу
Баярлалаа!

Холбоотой мэдээ

19 сэтгэгдэл

News.mn сайтад сэтгэгдэл оруулахад анхаарах зүйлс

Avatar

Зочин 2021-12-23 192.82.75.54

Манай тал өөрийн эзэмшлийн 34 хувь даа хөрөнгө оруулаагүй болчих гээд байна. Энэ тохиолдолд цаашид монгол улсад оногдох ашиг. Хувь байх юм уу

Avatar

Onoch 2021-12-23 66.181.161.93

Tэнэг

Avatar

Зочин 2021-12-23 122.201.24.104

энэ элий балай сайт тэр Болд гэж дуракын хэлсэн үг мэт энд ойлгогдохоор болгож орхиж. ОТ_г Монголд хамгийн сайн мэдэх бараг ганц гэхээр хүний үгийг энэ төр засагт шургалсан маанагууд нэг сонсоосой. ОТ талаар юу ч мэдэхгүй байж яаж гэрээ хэлэлцээрийн ард суудаг юм, тэр Солонгоогоос эхлээд, уул уурхайн болон эдийн засгийн ямар ч боловсролгүй амьтад.

Avatar

irgen 2021-12-23 150.129.141.208

Oyu tolgoigoos 2040 on hurtel yu ch hurtehgui bolgoj geree hiisen nuhduudtei hariutslaga tootsoochee, ireeduig harahgui unuu margaash geed l baih yum aa, ter ued zasagt baisan nuhduuded uls orniig hohirooson hergeer bari horih heregtei

Avatar

Зочин 2021-12-23 202.126.89.50

Ашиггүй бизнесийг хэн ч хийдэггүй.Манай уул уурхай компаниуд ямар ашигтай ажилладаг гэдгийг тэнэг хүн ч гадарлана.Зүүдэндээ ч олохооргүй энэ их эрдэнэсийг бушуухан сорчилж ашиглаад аль хэдий нь цулайчихсан байгаа шүү дээ!!,Энэ сайхан бэлэн юмыг алдчих вий гэхээс шээс нь гоожиж байгаа.Тийм л ашиггүй,алдагдалтай юм бол больчих хэрэгтэй.Наад нэг гэрээ шиг юмаа өөрчлөөд олигтойхон гэрээ хийчихамьтан алга уу?

Avatar

Зочин 2021-12-23 213.87.150.162

* Шилдэг тавтай морилно уу секс болзоо сайт — https://mysp.ac/50fjz

Avatar

Зочин 2021-12-23 202.126.89.21

Энэ доор 10 гаруйхан сэтгэдэл байхад л тал нь энэ өгүүллийг буруушаасан байх юм. Гарчгийг нь хараад огт уншилгүй бангаар тэнэгтдэг юм болов уу, эсвэл троллууд бүр хэрээс хэтрээд байна уу

Avatar

Зочин 2021-12-23 202.126.89.21

Анхаарах асуудлууд шүү. Эрх бүхий хүмүүс тусгаж аваад ажилдаа ашиглаасай. Гэрээ ч улам ихи л лоосуу орох гээд байх шиг. Одоо л аятайхан болгохгүй бол сахил хүртээд шал дордох вий

Avatar

Зочин 2021-12-23 192.82.72.121

Болдын хэлсэн үг огт биш. Балжинням гуайн бичсэн нийтлэл байна. танай сайт ингэж гуйвуулж болохгүй

Avatar

Зочин. 2021-12-23 202.55.188.45

Оюутолгой биднийг хуураад л чихэр долоолгоно гээч л болж байгаа.шүү дээ.Бид нэг хэсэг нь муу хийсэн , нэг хэсэг нь сайн хийж байгаа мэт жүжиглээд л хулхин дээрээ цэцэг ургуулаад л өнгөрч байгаа нь тодорхой.Бидний юм мэдэхгүйгээр л энэ компани тоглож байна.шүү дээ. Ямар ч гэрээ хийлээ гээд Монголын тал хожино гэдэг бол юу л бол.Горьдвоо бас .Харин.ирээдүйд бас нэгэн ийм том орд олдож , Монголчууд өөрсдөө барьж босгох мэргэжилтэнтэй болсон байвал хамгийн том хожоо юм.Үүний төлөө л залбиръя даа !

Avatar

Зочин 2021-12-23 209.145.79.82

Gaviyag guai Oros ahiinhaa zaraalaar ih yum dongoschee!!!

Avatar

Зочин 2021-12-23 59.153.114.153

ӨНӨӨДРИЙГ ХҮРТЭЛ РИО ТИНТОТОЙ ИЙМ САЙН ХЭЛЭЛЦЭЭ ХИЙЖ БАЙСАН ЗАСГИЙН ГАЗАР БАЙГАА ЮМ УУ. ТИЙМЭЭС БИТГИЙ УНГАС АЛДМОЙ.

Avatar

Бат инженер 2021-12-23 202.9.41.5

ОТ-н гэрээг Нямбаатар сайжруулах уу. Нэг ч мэргэжлийн хүн байхгүй байж гаднын том компанитай гэрээ хэлцэл хийх гэж юу байдаг юм. МАН-ын ЗГ тэнэг байна даа.

Avatar

Зрчин 2021-12-23 202.126.89.90

Баярлалаа. Тавьж байгаа асуудлуудаа хэлэлцээр хийж буй ажлын хэсэг, Рио Тинтод тавьж хариулт аваарай. Том амжилт хүсье!

Avatar

Зочин 2021-12-23 43.228.131.194

Шал дэмий юм бичиж байх юм. ТЭЗҮ бол маш муу хийгдсэн. Манай ахмад үеийн уул уурхайн салбарын мэргэжилтнүүд аль тэр №? жилийн өмнөх бичиг баримтаа л яриад байх юм даа. Яана даа.

Avatar

Зочин 2021-12-23 59.153.115.137

ТЭЗҮ-ийг Монголчууд хийгээгүй. Рио Тинто, Айвенхоугийн захиалгаар тэдний хүмүүс боловсруулсан. Та юмны учрыг олж байгаарай.

Avatar

ET 2021-12-23 202.126.88.236

Ene hogiin news. Mn bas OT luivriig uneneer n niitleh tsag irdeg yum bn. Dandaa l omoordog bsan biz dee.

Avatar

Зочин 2021-12-23 203.91.115.53

Энэ чинь харин баримжаатай дүгнэлт байна шүү.

Avatar

Зочин 2021-12-23 202.9.41.8

Б.Болд гэдэг хүн бол монгол нэртэй, монгол эцэг, эхээс төрсөн хүн болохоос тархи, оюун ухаан нь гадаад шүү дээ. Дээр нь компани гэх ашгийг хамгийн түрүүнд тавьдаг байгууллагад ажилладаг. Ийм байхад тэр хүний үгэнд итгээд байгаа үхрүүдийг одоо яаая даа байз.

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж