"АН-ыг та нар яагаад арчих гээд байгаа юм" | News.MN

"АН-ыг та нар яагаад арчих гээд байгаа юм"

Live"АН-ыг та нар яагаад арчих гээд байгаа юм"

УИХ-ын чуулганаар өнөөдөр 143 хууль эцэслэн батлах аж. Мөн Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн тухай хуулийн эцсийн найруулгыг сонсоно.

11 : 26
2021-12-17

Боловсролын тухай багц хуулийг эцэслэн баталлаа

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг эцэслэн батлан санал хураалт явууллаа.

 • Боловсролын тухай багц хуулийг эцэслэн баталлаа.
 • Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг эцэслэн баталлаа.
 • Гамшгаас хамгаалах хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталлаа.
 • Гэр бүлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг эцэслэн баталлаа.
 • Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталлаа.
 • Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталлаа.
 • Зэвсэгт хүчний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг эцэслэн баталлаа.
 • Залуучуудын хөгжлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг эцэслэн баталлаа.
 • Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг эцэслэн баталлаа.
 • Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг эцэслэн баталлаа.
 • Инновацийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг эцэслэн баталлаа.
 • Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг эцэслэн баталлаа.
 • Монгол Улсын Их хурлын сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталлаа.
 • Мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулахыг эцэслэн баталлаа.
 • Малын генетик нөөцийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг эцэслэн баталлаа.
 • Монгол Улсын хилийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг эцэслэн батлав.
 • Монгол Улсын хөгжлийн банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг эцэслэн батлав.
 • Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг батлав.
 • Мөнгө угаах болон терроризмтой тэмцэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг эцэслэн батлав.
 • Нялх балчир хүүхдийн хүнсний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг батлав.
 • Орон нутгийн хамгаалалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг эцэслэн баталлаа.
 • Орон сууцны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг эцэслэн баталлаа.
 • Ойн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг эцэслэн баталлаа.
 • Өрийн удирдлагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг баталлаа.
 • Статистикийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг батлав.
 • Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийг эцэслэн баталлаа.
 • Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг баталлаа.
 • Усан замын тээврийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг батлав.
 • Үй олноор хөнөөх болон зэвсэг дэлгэрүүлэх терроризмтой тэмцэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг батлав.
 • Харилцаа холбооны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг эцэслэн батлав.
 • Хог хаягдлын тухай хуулийн зарим зүйл заалтыг хүчингүй болсон тухай хуулийг эцэслэн батлав.
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг батлав.
 • Хүүхдийн эрхийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг батлав.
 • Хэмжил зүйн тухай хуулийн зарим хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталлаа.
 • Хот суурин газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг баталлаа.
 • Хөрс хамгаалах цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хуулийн төслийн нэмэлт өөрчлөлтийг эцэслэн баталлаа.
 • Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг эцэслэн баталлаа.
 • Цагдаагийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг баталлаа.
 • Эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг эцэслэн баталлаа.
 • Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг дэмжлээ.
 • Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг баталлаа.

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг эцэслэн баталлаа. Хамт өргөн мэдүүлсэн хуулиудыг эцэслэн батална.

 • Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрх хүчингүй болсон тухай хуулийн төслийг баталлаа.
 • Архив албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг батлав.
 • Улсын бүртгэлийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг  баталлаа.
 • Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орууллаа.
 • Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл эцэслэн батлагдлаа.
 • Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг баталлаа.
 • Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг баталлаа.
 • Харилцаа холбооны тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингүй болсон тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталлаа.
 • Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийг баталлаа.
 • Барилгын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг эцэслэн баталлаа.
 • Захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг эцэслэн батлав.
 • Концессын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг батлав.
 • Төрийн аудитын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг баталлаа.
 • Төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг баталлаа.
 • Шилэн дансны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг эцэслэн баталлаа.
 • Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын хуулийн төслийг эцэслэн баталлаа.
 • Авлигын эсрэг хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг баталлаа.
 • Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг баталлаа.  
10 : 26
2021-12-17

"АН-ыг та нар яагаад арчих гээд байгаа юм"

УИХ-ын гишүүн Н.Алтанхуяг чуулганы хуралдаанд санал гаргалаа.

УИХ-ын гишүүн Н.Алтанхуяг:

-Ардчиллын баатар Э.Бат-Үүлийг шууд шоронд хорилоо. Бүгдээрээ шаагилдаад хууль шүүхийн өмнө тэгш эрхтэй гээд шуугилдах байх. Энэ зүгээр нэг хүн биш шүү. АН-ын лидер хүн. Монгол Улсад хууль шүүх юу болчихсон юм бэ. Ардчиллын нэр хүндийг унагаах, АН-ын үгүй хийдэг байдлаа зогсоохгүй юм уу. УИХ-д ажлын хэсгээ байгуулаач ээ. Анхаарал тавьж ажилламаар байна. Шударга ёс тогтохгүй нь гэдэг итгэлийг улам лавшруулаад байна. Д.Зүмбэрэллхамыг харсаар байтал ШЕЗ-ын даргаар томиллоо. АН-ыг та нар яагаад арчих гээд байгаа юм. АН-ыг Дээд шүүхийн тамгын газрын үүрэг гүйцэтгэгч, СЕХ тоглож байна.

Монгол Ардчилсан маягаар явмаар байна. Улс төрийн намын тухай хуульд 30 хоногийн дотор бүртгэнэ гэж байгаа. Эрхэм гишүүдээ хуулиас давсан журам гэж байх ёсгүй. Энэ улс орон юу болж байгаа юм. Улс төрийн намыг ТББ-тай адилтгаад сууж байж болохгүй. Тэдэнтэйгээ тэмцээч. Та нар Э.Бат-Үүл дээр шийдвэр гаргаж өгөөч. Нэг хүний асуудал биш. Энэ ардчиллын асуудал.

09 : 51
2021-12-17

Чуулган: Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийг хэлэлцэнэ

УИХ-ын намрын ээлжит чуулганы хуралдаан болно. Өнөөдрийн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлуудыг хүргэж байна.

 • Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд /Засгийн газар 2021.03.19-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн, анхны хэлэлцүүлэг/
 • Хүнд үйлдвэрийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд /Засгийн газар 2021.11.24-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн, хэлэлцэх эсэх/
 • Тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл /Засгийн газар 2019.10.17-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, хэлэлцэх эсэх/
 • Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл /Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн төсөлтэй холбогдуулан боловсруулсан/
 • “Монгол Улсын Их Хурлаас нэр дэвшигчийн сонсгол зохион байгуулахтай холбоотой загвар журам батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл /Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн төсөлтэй холбогдуулан боловсруулсан/
 • Ерөнхий сайдын мэдээлэл: “Иргэдийн сурч боловсрох эрхийг хангах, хичээл, сурлагын хоцрогдлыг нөхөх, арилгах арга хэмжээний талаар”
Энэ мэдээнд өгөх таны сэтгэгдэл?
11
ХахаХаха
7
ЗөвЗөв
1
ХарамсалтайХарамсалтай
0
ХөөрхөнХөөрхөн
0
ГайхмаарГайхмаар
0
ТэнэглэлТэнэглэл
0
БурууБуруу
Баярлалаа!

Холбоотой мэдээ

66 сэтгэгдэл

News.mn сайтад сэтгэгдэл оруулахад анхаарах зүйлс

Avatar

Зочин 2021-12-17 111.220.50.43

Улсын Баатар нь хулгай луйвар худлаа бүхнийг хийнэ!! Хөдөлмөрын Баатар нь хүн а лана!! Энэ улс ер нь юу болоод бн аа!!??

Avatar

nikblc 2021-12-17 132.194.33.142

-hot

Avatar

- ylciin xamgaaltad 2021-12-17 132.194.33.142

xeniig ch&?? sf1+kp/500!
xyyramch,em..

Avatar

irgen 2021-12-17 202.9.40.23

Yu bolood b\na aa? Shuuhiin gargasan shiidbert uursd shigee nuluul geed baigaa yum uu????? AN nam chini Mongoliig baihgui bolgoh need b\na!!!! Ta nariin tejeesen; ashiglaj b\san shuuh chini batga hebeeree b\gaa shuu??????

Avatar

Bold o 2021-12-17 223.62.175.224

Хүрэлсүх Оросд айлчлахын өмнөх өдөр ардчилалын нэг лидeрийг шоронд хийж аваад нүүр бардам хойшоо явлаа..новшийн Хүрэлсүх
тэндээ үлдээрэй

Avatar

Зочин 2021-12-17 213.87.131.171

! Шилдэг тавтай морилно уу секс болзоо сайт — https://mysp.ac/50fjz

Avatar

zochin 2021-12-17 202.126.88.66

uursduu garaaraa ustgaad bgan bishuu

Avatar

Зочин 2021-12-17 88.230.52.53

Булхай нь булчингаараа гарч байгаа юм биш үү? Ардчилал ярьсан хулгайч, луйварчид АН, МАН, бүх намд байгаа. Тэднийг бүгдийг, авилгал, луйвраар амьдрагсдыг бүгдийг олж шангий нь хүртээх хэрэгтэй. Нам байгуулж УИХ-д орох, луйвар хийх гэсэн юмнуудыг арилгах хэрэгтэй.

Avatar

Зочин 2021-12-17 59.153.113.33

авилагчийг шийтгэлээ .айх юмтай юмуу??? чи

Avatar

Зочин 2021-12-17 59.153.114.148

АН-н гэхээрээ дандаа хулгайчууд шүү.Юуны нь лидер байхав.Алху АН-д нэг их сүйрээд хэрэггүй дээ2024 онд нэр дэвших эрх олдохгүй дахиад бие даагаад унана.
.

Avatar

зочин 2021-12-17 36.11.225.104

худлаа шударга царайлсан тэнэг улаан хацартай алтанхуяг ан гээд байгаа чинь авах юмгүй хулгайч нар юм чинь чи яах юм

Avatar

Зочин 2021-12-17 192.82.91.57

Ардчиллыг бус авилгчдыг устгаж байгааа учраас ардчиллын нэрээр луйвар хийгчид их сандраад, айгаад байна даа. Өрөвдмөөр ч юм уу?

Avatar

Зочин 2021-12-17 124.158.70.158

Та нар өөрсдөө л сөнөөж байгаа ш дээ Ард түмнийхээ боломжийг 30 жил хулгайлаад идсэн ууснаараа их бага гэж хоорондоо хэрүүл тэмцэл хийгээд л Бондын мөнгийг хулгайлчаад хойч үеэрээ төлүүлж байгаагаа мэддэг үү та

Avatar

иргэн 2021-12-17 112.72.15.210

Эрхийн тэнэг хүү аавыгаа шоронд оруулах зүйл хйичихэв үү

Avatar

Зочин 2021-12-17 66.181.189.102

Ene hun Avilgach nariig huulias deeguur baih yostoi geed baina uu

Avatar

Багш 2021-12-17 203.91.115.52

Боловсролын багц хууль баталлаа гэдэг нь үнэн юм уу? Нотолгоотой зүйл бичнэ үү!!!

Avatar

Зочин 2021-12-17 66.181.161.119

Бат Үүл буруугүй. Шударга шүүх гээч юм хэзээ нэгэн цагт гараад л ирнэ. Харж л байгаарай.

Avatar

Зочин 2021-12-17 192.82.69.105

Элбэгхудалч, эрдэнэ ван хоёр л AHyc намыг арччихсан юм дөө.

Avatar

Зочин 2021-12-17 202.131.240.190

Буруу үйл өөрийгөа булшилдаг юмаа

Avatar

Сайн дүү нь 2021-12-17 43.242.242.59

Алтанхуяг гуай та өөрийнхөө л өмнөөс ярьж бай. АН гээд л яриад явчихаар луйварчин шиг харагдаад байна. Бие даанчийнхаа хувьд сонгогдосг тойргийнхоо төлөө сонгогчдынхоо захиа даалгаврыг санаж ажиллаа. Та одоо АН-д ямар ч хамаагүй шүү дээ. АН-ын томчууд гэх хүмүүс ч дандаа л тэгэж хэлдэг шүү дээ. хөөгдсөн намдаа хэт саамшраад байх нь таныг муухай харагдуулаад байгааг ойлго

Avatar

Малчинхүү 2021-12-17 103.10.23.252

АН өөрсдөө өөрсдийгөө арчиж байгаа юмаа

Avatar

Зочин 2021-12-17 192.82.86.228

АН-г ард түмэн л устгах гээд байгаа байхаада. Нэг мундаг лидер, бодлоготой , үр хойчдоо хэрэгтэй, алсын хараатай хүмүүс аваад явчихгүй юм байхдаа энэ намыг

Avatar

Зочин 2021-12-17 122.201.21.85

АН өөрийгөө сүйрүүлсэн. Бат-Үүл авилгал авч, гэмт хэрэг үйлдсэн бол шоронд орно, хэн ч хуулиас дээгүүр эрхтэй биш. Алтан Хараацай нь ч байна уу, Ардын хүүхэд ч байна уу, хуулийн өмнө ижил тэгш эрхтэй.

Avatar

Щ 2021-12-17 64.119.21.227

Эрдэнэ баавай самарцан биздээ?? Ккк !!!

Avatar

Зочин 2021-12-17 202.126.88.228

📌АН ӨӨРӨӨ ДОТРОО УЧРАА ОЛОООЧЭЭЭ ‼️
📌 БАТ-ҮҮЛ БААТРЫГ СУЛЛААД ХОТЫН МЭЭР БОЛГОЧИХВОЛ ЦАЛИНГҮЙ Ч ХАМААГҮЙ ЭНЭ УБ ХОТЫГ БОСГОЛЦОХ ЮМСААН ‼️

Avatar

Зочин 2021-12-17 64.119.19.160

Мэдрэлт малаа

Avatar

Урвагчдыг шийтгэ 2021-12-17 202.21.107.35

Бүх хөрөнгийг хурааж авдаг хууль батлаач дээ. Дээр нь хулгайлсан авилгалын мөнгөн дүнгээр нь харгалзаж ял өгдөг баймаар байна.

Жмшээ нь; 1-500сая төгрөгийн авилгал хээл хахуульд 5 хүртлэх жил нээлттэй хорих ангид эсвэл нийтийн тустай ажилд 3жил ажиллуулах,
1тэрбумаас-10тэрбум бол 10жилийн ялыг нээлттэй хорих ангид.
10-50тэрбум хулайлсан бол 15жилийн ялыг хаалттай тусгай хорих ангид.
50тэрбумаас дээш идсэн бол 20 жилийн ялыг хаалттай чанга дэглэмтэй хорих ангид.

Avatar

ЗОЧИН 2021-12-17 202.126.89.189

АЛТАНХУЯГ ГУАЙ ГАНСҮХ ХҮРГЭН ГЭХ МЭТТЭЙ НИЙЛЖ НҮҮРСНИЙ ХУЛГАЙД ХОЛБОГДООД ЯВЖ БАЙСНАА МАРТААГҮЙ ЮУ !!! АРД ТҮМЭН МЭДНЭЭ !!! ХОЛ ОЧИЖ ДЭМИЙР !!!

Avatar

Зочин 2021-12-17 202.126.88.228

ОДОО САЙЖРУУЛСАН НЭРТЭЙ ХУЛГАЙЛСААР Л БГААШ ДЭЭЭ ЯЛГААГҮЙ….МАН / АН ЯМАР ЯЛГАА БАЙСЫН

Avatar

Зочин 2021-12-17 66.181.177.113

Алтанхуяг АН-аасаа хөөгдсөн биздээ, одоо сул гишүүн байж шоу хийгээд байх юм, хүргэнтэйгээ хамт өрөө төл.

Avatar

Зочин 2021-12-17 122.201.31.209

Uls turchid hereg hiigeed yal avsan negnee namtaigaa holboj uls turjuulseer avch uldeh baidal havtgairsan baina.Hereg hiisen bol yalaa uurdeg baih n shudarga yosnii zarchim.

Avatar

Зочин 2021-12-17 66.181.180.233

Алтанхуяг луйварчин та УИХ-ын индэр, микрофон ашиглаж шударга рольд жүжиглэхээ болио. Та өндөр хүүтэй бонд гаргаж, зориуд үр ашиггүй зарцуулсан дүр эсгэж ан дахь ойрын хэддээ өгч улс дампууруулсан, үүнийгээ нуух гэж УИХ дээр дөвчигнээд байдаг юм уу.Та ч ялаа эдлэх ёстой. Хүүтэйгээ нийлж олон зуун хүнийг хохироож илт луйвар хийсэн Бат-Үүл яагаад ялаас мултрах ёстой юм, шүүх болон та нарын хэрүүлд төр засаг, МАН ямар хамаатай юм. ТА НАР ШИГ ШҮҮХИЙГ ГАРТАА ХИЙЖ ТУШААЛ ӨГӨӨД СУУЖ БАЙХ УУ

Avatar

Zochin 2021-12-17 202.9.46.155

elbegdorjiin xuviasaa beleglesen temdegiig ni tarj butarsan namiinxaa tugand zyyj uguud bsan. Odoo xarj baixnee iim yum bolno geed ertnees beldeed bsan bn. Olon xyn olon ailiig gudamjind gargasan xyndee.

Avatar

СОНГОГЧ 2021-12-17 202.9.46.11

АН өөрөө өөрийгөө арчиж байгаа шүү Алтанхуяг аа………..Оюутолгойн асуудлаас болж одоо МАН, АН- н нэлээд хэдэн нөхдүүд хэрэгт татагдаж мэдэхээр бна…… Энэ тохиолдолд УИХ ажиллаж чадахгүй болох уу? хэрэг хийсэн л бол "баатар " ч бай барлаг ч бай шийтгэлээ хүртэх ёстой биш үү???

Avatar

ЗОЧИН 2021-12-17 59.153.87.170

АСЕМ НЭРЭЭР ОЛОН ТЭРБУМЫГ ЛУЙВАРДСАН ХУЛГАЙЧ БАТҮҮЛИЙН ТӨВ ЦЭЦЭРЛЭГТ БОСГОСОН ХОРТ ХАВДРЫН ДҮРСТЭЙ АД ЗЭТГЭР МУУ ЁР ДАЛЛАСАН ШАВАР ОВООГ БУУЛГАЖ ЗАЙЛУУЛАХ ЁСТОЙ

Avatar

Зочин 2021-12-17 192.82.67.41

НЭЭРЭЭ ТЭР ЧИНЬ ӨМӨН-ҮҮГ ҮҮСГЭГЧТЭЙ ЯАГ АДИЛХАН ЮМ БАЙНА БИЛЭЭ

Avatar

ЗОЧИН 2021-12-17 59.153.87.170

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВӨӨС АРВАН ТЭРБУМЫГ ХУЛГАЙЛЖ ӨДИЙ ТӨДИЙ ОЛОН АЙЛ ӨРХ АМ БҮЛИЙГ ХУУРЧ МЭХЛЭН ОРОХ ОРОНГҮЙ БОЛГОСОН ЦАЙСАН ЛУЙВАРЧИН, ЦААШДАА ЗОРИГИЙН ХЭРЭГ НЬ ИЛЭРЭХ ҮЕ МӨДХӨН

Avatar

Зочин 2021-12-17 192.82.74.158

АЛТАНХУЯГАА, ХӨГШӨӨН, АН ЧИНЬ ӨӨРСДИЙГӨӨ ХӨНӨӨН УСТГАН ДАРСАН БИЗ ДЭЭ.

Avatar

Зочин 2021-12-17 202.5.206.61

Нийслэлийн төсвөөс хүүтэйгээ нийлж хулгай хийсэн нь үнэн… хуулийн өмнө бүгд тэгш эрхтэй гэж чи их ярьдаг биз дээ

Avatar

Зочин 2021-12-17 103.229.122.189

Coohon mongolchuud talcaj huvaagdaad yu hojov ta hed odoo bolio guchin jil hudlaa yrj hulgai hiisen shuu ene hugacaand ta nar targalj uls oron ard tumen tursan shuu

Avatar

Зочин 2021-12-17 203.91.112.242

Ардчилалын лидерүүд хулгай хийж болно айн, х****а муусайн хулгайчууд

Avatar

№1 2021-12-17 103.212.118.160

Бат үүл уг нь хийсэн бүтээсэн юм ихтэй баатар хүн нь үнэн л дээ… Гэхдээ Нийслэлийн төсвөөс хүүтэйгээ нийлж хулгай хийсэн нь бас үнэн… Хийсэн үйлдэлд нь ял өгөх нь ч зөв… Одоо ганц гаргалгаа… Хийсэн хэргээ хүлээгээд өршөөл хүсвэл яадаг юм бол? Монгол хүн уужуу шүү. Өршөөлийг ганцхан Ек өгдөг юм биш… Ард түмнээсээ ЧИН СЭТГЭЛ-ээсээ уучлал хүсвэл ард түмэн чинь чамайг хамгаалаад босоод ирнэ !!!

Avatar

Зочин 2021-12-17 64.119.17.216

хоронгийн хурааж хохирсон хумууст нь тарааж огаол шударга болно

Avatar

Зочин 2021-12-17 192.82.85.217

Erguu mmal shigee bolchihson hun muulah bolhooroo hantsui shamlaad l ** tsul shorond suulga geed baigaa malnuud uuliig yund yallaj yug idej uusan ulsad yamar hohirol uchruulsan zergiig ni medej baigaa yu yuch unshihgui medehgui hen negnii hudal yariand itgedeg yag l sureg amitan bolchihson bas boloogui uursduu hulgai hiih,avilga avah uu gevel hantsui shamlaad ororhod belen iim l surgiig sotsializmiin ued beldej dee iim ur dagavariig arilgahad ahiad 50 jil shardagdah bh shuu

Avatar

Зочин 2021-12-17 59.153.113.165

ardchilsan NAM uusduu namaa archij baina shuu dee. iim uivaagui humuus hoorondoo hereldeed baihaar ymar nam geh um ve?Tegsend orvol namaa taraagaad uur nam baiguulsan ni barag daardee.

Avatar

ЗОЧИН 2021-12-17 202.126.89.189

БАТҮҮЛ БОЛ АРДЧИЛАЛ БИШ БАЙХ ШҮҮ !!! АРДЧИЛЛЫН НЭРИЙГ БАРЬЖ ХУЛГАЙ , ЛУЙВАР ХИЙГЧДИЙН НЭГ ШААР !!!

Avatar

орхон 2021-12-17 66.181.161.19

монгол улсад гай болоод байгаа болхоор чам шиг хогын новшнуудыг алга болгох хэрэгтэй байна солиойтой элий балай юм ярьж байгаад гараад ирэх юм сонгодог тэнэгүүдийг яалтай билээ

Avatar

Зочин 2021-12-17 202.55.188.92

Шүүх гаргах шийдвэрээ Норовын Алтанхуягаас асуух байж дээ.
Их хурлын гишүүн нь шүүхийн шийдвэрт нөлөөлөх тухай хууль тогтоодог танхимд ярьж байгаа нь үнэхээр гутамшиг бас эмгэнэл биш гэж үү.

Avatar

Зочин 2021-12-17 171.6.237.43

Хамгийн хачирхалтай нь Фаак билүү Хүүк ч билүү нөхрийг Оросод айлчлахад ял өгдөг нь дарангуйлал хэлмэгдүүлэлт эхэллээ гэдэг хар төрүүлээд байгаан

Avatar

Зочин 2021-12-17 66.181.190.169

ОХУ д таалагдах гэж ….

Avatar

Зочин 2021-12-17 202.126.88.144

Бат-Үүл ганцаараа АН юм уу, тэгвэл арчигдах болж дээ… Хичнээн баатар, партизан бай гэмт хэргийг хаацайлахгүй, давуу эрх эдлэхгүй шүү

Avatar

Зочин 2021-12-17 66.181.160.47

Ардчилсан маягаар яваад Бат-үүлийг шоронд явуулаад байгаа юм аа Шүүх маань шудрага талаа барьсан байна

Avatar

Иргэн 2021-12-17 64.119.25.123

Авилгач хулгайчуудаар удирдлага нь 2012-16 онд дүүрч хэдэн арван тэрбум төгрөг идэж ууж завшсан болохоор нь АН-д маш олон хүн дургуй болж цэвэршээсэй өөр болоосой гэж хүсч байгаа юм.

Avatar

Зочин 2021-12-17 64.119.18.124

Энэ бaacнууд баталж байгаа юм аа уншиж ,ойлгож бодож амжих уу?

Avatar

Зочин 2021-12-17 192.82.81.31

URUSU ASUU

Avatar

Зочин 2021-12-17 192.82.82.26

Гэмт хэрэгтэн бахтар ч бай баас ч бай ялаа эдлэх нь зөв

Avatar

Зочин 2021-12-17 202.9.40.18

Хууль тэгш үйлчилдэг нь үнэн юм бол тэр ундармаа хаянхярваа гээд 2 хулгайч наранд явж бгааг юу гэж ойлгох бэ. Чаддагын бол хуулиа тэгш үйлчлүүлээч. Намын гар хөл болсон этгээдүүд л ял оноосон болж зарим авилгачдын толгойг нь илж бгаа нь үнэн шүү дээ.

Avatar

Зочин 2021-12-17 202.126.90.8

Алтанхуяг нь дахин төлөвлөлтөнд хаана алдаа гарсаныг тодорхой,оновчтой хэлж чадахгүй эргүү д дээ.Худлаа хурц хурц юм ярьж шүүмжлэхээс өөрийг чадахгүй галзуу.

Avatar

Зочин 2021-12-17 202.179.25.38

Алдааг өөрсдөөсөө хайх хэрэгтэй. Ардчилал Монгол улсад маш их хэрэгтэй манай улсын баталгаа, хэн ч маргахгүй арчихгүй. Даанч лидер нэртэй Элбэгдорж Ганболд Баярцогт Сайханбилэг Энхболд гээд дан хулгайч авилгач эх орноосоо урвагчид бна шүү.

Avatar

Ардчилал 2021-12-17 202.126.90.19

Ардын хүү шоронд орход хийсэн хэрэг нь үнэн болж яс суудаг Авилгачин улс төрчид шоронд орход хийсэн хэрэг нь хилс болж суллагддаг хаанахын ёсон бээ. Төрийн мөнгө идсэн хүнийг төрийн баатар гээд хууль үйлчлэхгүй байх ёстой юу Алтанхуягаа. Чиний яриад байгаа ардчиллын амин сүнс нь хүн бүр хууль шүүхийн өмнө тэгш эрхтэй гэдэг биш билүү Алтанхуягаа.

Avatar

Зочин 2021-12-17 112.72.15.78

АН-ыг ардчиллын нэр баригчид өөрсдөө л гутаагаад устгаад байгаа шүү дээ

Avatar

Зочин 2021-12-17 203.91.115.49

Зүгээр нэг хүн, зүгээргүй хүн гэж ямар субьект байна аа, Алтанхуяг аа? Зүгээргүй хүн болохоор муур багшийн үлгэрээр иргэдээ шоглоод, улсаа хулгайгаар тоноод сууж байж болдог юмуу? Чи жишээ нь ямарт нь орох вэ? Хүргэн Дэнзэн чинь лав зүгээргүй хүн л болох байх даа? Зүгээр гарсаныг нь бодоход. Чи ч бас бужигнуулж амжсан даа. Сайд болсны чинь үр дүн гэвэл чиний хувийн бизнесүүд л байх даа. Хуба Хаяа, Хаан жимс, хүргэн Дэнзэн юу юу ч билээ.

Avatar

Зочин 2021-12-17 202.179.26.223

Гэнэт ардчилал ярихаа болих хэрэгтэй. Ардчилал бол хулгай хийх, бусдыг дээрэмдэх халхавч биш. Орон байраараа авч чадахгүй 700 иргэний эрхийг яагаад та нар хамгаалаагүй юм.

Avatar

Зочин 2021-12-17 202.179.21.253

ЗочинХууль Бат-Үүлд ч, иргэн Доржид ч адилхан үйлчлэх хэрэгтэй. Та нар Элбэгдорж, Баттулга нарын заавраар Энхбаяр, Баяр, Энхсайхан нарыг хэлмэгдүүлэхэд яагаад дуугараагүй юм бэ? Н.Алтанхуяг ч гэмт хэрэгтэн шүү дээ. УИХ-ын гишүүний нэрээр их л аргацааж байгаа шүү дээ. АН-ыг харин Баттулга, Алтанхуяг нар зориуд хагалан бутаргаж байгааг бүгд мэднэ. Тэд хэзээ нэгэн цагт зохих хариуцлагаа хүлээх л байх.

Avatar

иргзн 2021-12-17 202.179.25.137

Хуультай Төртөй Улс орон болжээ , Хараацайнууд аа, Ардчилалыг_, АН-ыг Хэн ч унагаах гээгүй тэд Өөрсөдөө өөрсөдийгөө үгүй хийж байна шүү дээ, Ардчилсан нийгэм чинь Гэмт хэрэг үйлдэхэд чөлөөтөй Нийгэм юмуу тэгээд,

Avatar

Зочин 2021-12-17 202.70.38.18

БАТ-ҮҮЛ ЯАХ ГЭЖ ХҮҮХЭДТЭЙГЭЭ НИЙЛЖ ЛУЙВАР ХИЙН ӨЧНӨӨ ОЛОН ХҮНИЙ ХАШААНЫ ГАЗРЫГ БУЛААСАН ЮМ БОЛ ДОО? ТЕНДЕРИЙГ Ч ДУРААРАА ХУВААРИЛСАН ДӨӨ.

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж