"Төрийн байгууллагууд цаасаар мэдээлэл солилцдогоо болино” | News.MN

"Төрийн байгууллагууд цаасаар мэдээлэл солилцдогоо болино”

"Төрийн байгууллагууд цаасаар мэдээлэл солилцдогоо болино”

"Төрийн байгууллагууд цаасаар мэдээлэл солилцдогоо болино”

Нийтийн мэдээллийн тухай, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн төслүүдийн нээлттэй хэлэлцүүлэг өнөөдөр /2021.08.10/ төрийн ордонд боллоо.


НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУЛЬ ИРГЭН БҮРТЭЙ ШУУД ХОЛБООТОЙ

Нийтийн мэдээллийн тухай хуулийн төслийн танилцуулгыг УИХ-ын гишүүн, ажлын хэсгийн ахлагч Н.Учрал хийлээ. Тэрбээр “Цахим шилжилтийг хэрэгжүүлснээр төрийн үйл ажиллагаа иргэдэд хурдан шуурхай, хүнд сурталгүй, болж хүрдэг. Үүний үр дүнд авлигалгүй нийгмийг бүтээнэ. 2011 онд Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийг баталсан. Мөн Хувь хүний нууцын тухай хуулийг батлан гаргасан. Эдгээр хуулийг шинэчлэн найруулж, Засгийн газар УИХ-д өргөн мэдүүлэх ажил өнгөрсөн хугацаанд өрнөлөө. Засгийн газрын зүгээс Нийтийн мэдээлийн тухай, Хувь хүний нууцын тухай хуулийг өргөн барьсан. Үүнийг дагаад Цахим гарын үсэг, Кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийг өргөн барьж, эдгээр хуулийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх УИХ-ын даргын зүгээс ажлын хэсэг байгуулсан.

Нийтийн мэдээллийн хууль иргэн бүртэй шууд холбоотой. Нийтийн мэдээллийн хуулиар мэдээллийг хаалттай, нээлттэй, хязгаартай гэж хуваасан. Мөн төр өөрөө хувийн хэвшил, иргэдтэй мэдээллээ хэрхэн солилцох уу, ямар мэдээлэл цаасан байх юм, ямар мэдээлэл цахим байж болох юм гэдгийг ялгаж өгч байна гэсэн үг. Иргэдээс ирүүлдэг  гомдол бий. Энэ нь нотариатаар ороод иргэний үнэмлэхээ баталгаажуулж мөнгө төлдөг, дараа нь өөр газар түүнийг батлуулж өгдөг. Гэтэл төрд тэр хүний хувийн мэдээлэл байж байдаг. Нэг ёсондоо төр иргэдээ олон цонхонд гүйлгээд байна. Тэгэхээр дээрх хуулийн шинэчилсэн зохицуулалтаар төр мэдээллээ нэхэхгүй болох юм. Үүний үр дүнд төрийн байгууллагууд мэдээллээ хоорондоо солилцоно. Мөн мэдээллийн эзэнд төр таны ямар мэдээллийг ашигласан бэ гэдгийг “notification” байдлаар мэдээлнэ. Тэгэхээр мэдээлэл илүү баталгаатай болж эхэлж байна.

НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ “НЭЭЛТТЭЙ, ХААЛТТАЙ, ХЯЗГААРЛАЛТТАЙ” ГЭЖ АНГИЛСАН

Нийтийн мэдээллийн тухай хуулийн төслийн танилцуулгыг Хууль зүй дотоод хэргийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Б.Баасандорж хийв. Тэрбээр “Манай улс дата баазыг хоёр дахь "газрын тос" гэж харж байна. Датаг төр хувийн хэвшил, иргэд зөв ашиглах юм бол газрын тосноос  илүү ашигтай гэсэн судалгаа гарсан байдаг. Цугларсан датаг зөв ашиглавал эдийн засагт үр өгөөжтэй, мөн авилгалыг бууруулдаг. Энэ үүднээс Засгийн газраас дээрх асуудлыг судалж үзсэнээр дөрвөн багц хуулийг боловсруулж УИХ-д өргөн мэдүүлсэн.

Нийтийн мэдээллийн тухай хуулиар төрийн байгууллага болон хувийн хэвшлүүд мэдээллийг хэрхэн солилцох, мэдээллийн эзнээс хэрхэн зөвшөөрөл өгөх, мэдээллийн эзэнд хэрхэн мэдэгдэл өгөх асуудлыг зохицуулсан.

Хүний хувийн мэдээллээр нууц мэдээлэл гэж юу юм, эмзэг мэдээллийг нийтийн орчинд хүний хувийн мэдээллийг яаж, хамгаалах тухай харилцааг зохицуулж байгаа. Цахим гарын үсгээр Нийтийн мэдээллийн тухай хууль, хүний хувийн мэдээллийн тухай хууль буюу цахим орчинд иргэнийг хэрхэн таньж баталгаажуулах асуудлыг Цахим гарын үсгийн тухай хуулиар зохицуулахыг зорьсон.

Кибер аюулгүй байдлын тухай хуулиар дээрх гурван хуулийн аюулгүй байдал, хамгаалалтын асуудлыг зохицуулахаар тусгасан. Дээрх дөрвөн хууль салшгүй холбоотой цогц хууль юм.

ҮҮНД:

 • Мэдээлэл хариуцагч нь төрийн байгууллага байна мөн төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд, олон нийтийн радио телевиз, улс төрийн нам байхаар тусгасан. Жишээ нь мэдээллийг тухайн эзнийх нь зөвшөөрлөөр хадгалж, төрийн бүх байгууллага цахим орчинд цахим хадгалах, дамжуулах харилцааг зохицуулсан асуудлыг Нийтийн мэдээллийн тухай хуулиар зохицуулахаар тусгаж байгаа юм.
 • Мэдээлэл хариуцагч буюу нийтийн мэдээллийг “нээлттэй, хаалттай, хязгаарлалттай” гэж ангилсан. Үүнд хаалттай мэдээлэл гэдэг нь төрийн нууц болон хуулиар хаалттай гэж тогтоосон мэдээллийг, хязгаартай мэдээлэл гэдэг нь хандах ашиглахад хуулийн хязгаарлалт тогтоосон байх бөгөөд хуулийн этгээд, албаны нууцад хамаарах мэдээллийг тусгасан.

Тухайлбал, нээлттэй мэдээллийг төрийн байгууллагууд заавал ил байлгана. Хаалттай мэдээлэлтэй зөвхөн эрх бүхий албан тушаалтан танилцана. Үүнд, мэдээллийн эзэн, шүүх, прокурор, цагдаа гэх мэт хуулиар эрх олгосон эрх бүхий этгээд, хаалттай, хязгаарлалттай мэдээлэлтэй танилцана. Бусад ямар ч тохиолдолд мэдээллийн эзний зөвшөөрөлгүйгээр танилцаж болохгүй гэдгийг энэ хуульд тусгасан.

ТАВАН ЧИГЛЭЛИЙН 67 МЭДЭЭЛЛИЙГ НЭЭЛТТЭЙ БОЛГОНО

ҮҮНД:

 • Төрийн үйл ажиллагаанд хяналтыг бий болгох улмаар авлигыг бууруулах зорилгоор тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой бүх мэдээлэл нээлттэй болно.
 • Мэдээлэл хариуцагчийн эзэмшиж буй оюуны өмчийн эрхийн мэдээлэл,
 • Хот болон газар зохион байгуулалт, түүнд өөрчлөлт оруулах явцын талаарх мэдээлэл,
 • Мэдээлэл хариуцагчийн эзэмшиж буй газрын мэдээлэл,
 • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн ашиг алдагдлын тайлан удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүний мэдээлэл, хяналтын зөвлөлийн бүтэц ямар байх уу, гишүүд болон гүйцэтгэх удирдлагын мэдээлэл,
 • Стратегийн ач холбогдол бүхий эзэмшигч хуулийн этгээдийн хувьд нэгдсэн төсөв болон үндэсний баялгийн санд оруулж буй татвар болон хөрөнгийн хэмжээ,
 • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийн хувь хүн хуулийн этгээдэд ашиглуулах, шилжүүлэх, хувьчлах, төсвийн хөрөнгийн ашиглалтаас гарах, ашиглалтаас гарах орлогын бүх төрлийн мэдээлэл,
 • Ашигт малтмалын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасны дагуу байгаль орчныг хамгаалах уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбоотой дэд бүтцийг нэмэгдүүлэх, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, нутгийн захиргаатай байгуулсан бүх мэдээлэл,
 • Барилга байгууламжийн Улсын комиссын дүгнэлт,
 • Богд ууланд тусгай хамгаалалтын газрын асуудал нээлттэй болно. Газар ашигласан байдал,
 • Улс төрийн намын дүрэм, гишүүнчлэл, түүнд өгсөн хандив,
 • Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээлэл,
 • Мэдээлэл хариуцагчийн зардлаар суралцаж буй мэдээлэл,

Мөн дүүргийн цагдаагийн газрууд тухайн хүний нэрийг дурдахгүй нээлттэй өгөгдлийг бий болгоно. Өөрөөр хэлбэл бүх төрийн байгууллагын тоон мэдээлэл нээлттэй тавина. Нээлттэй мэдээллийг төлбөртэй болгох талаар судалж байна. Үндсэн систем нь “Хур” системийг энэ хуулиар хуульчилсан” гэлээ.

Энэ мэдээнд өгөх таны сэтгэгдэл?
10
ЗөвЗөв
3
ТэнэглэлТэнэглэл
2
ХахаХаха
1
ХарамсалтайХарамсалтай
0
ХөөрхөнХөөрхөн
0
ГайхмаарГайхмаар
0
БурууБуруу
Баярлалаа!

Холбоотой мэдээ

19 сэтгэгдэл

News.mn сайтад сэтгэгдэл оруулахад анхаарах зүйлс

Avatar

ruth 2021-08-10 197.211.58.63

Бөөрөө мөнгөөр ​​зарж, эрүүл байх зөв газрыг хайж буй хүмүүст fortis эмнэлэгт хандаж, бид бөөрөө 760000 доллараар худалдаж авна. [Fortis.hospital.in@gmail.com]

Avatar

Зочин 2021-08-10 66.181.182.82

Email gedeg yum garaad udaj baina da

Avatar

2006 iim l yum XIIJ 2021-08-10 130.253.53.76

news.mn zasaglal? youtube panaaltai.

Avatar

зочин 2021-08-10 66.181.177.243

энэ огт худлаа шүү. ингэж битгий төрийн ажлыг самараачээ Учрал аа…. харин багасгаж болох юм.

Avatar

Зочин 2021-08-10 66.181.176.227

chi hen bee hen end uzler eegrt min huzadah gesin bee. bolio chi.chi muu shrongin zondo huzalda.tend ejura ahiilde.bi end amarah egsen.bi chini yaltan bishee.

Avatar

Зочин 2021-08-10 66.181.176.227

ger orodn min ah duu hajud nadig gutaj dormjoloson ahan duusd min muulad l hez eim abisin nehe hudla nagal.

Avatar

Зочин 2021-08-10 66.181.176.227

getr orij reel suna nogoo torin nuts uzler enaagd soliorol guibuald eheldin gele.ingej huni uur barj suudag yum yan bee.

Avatar

Зочин 2021-08-10 66.181.176.227

chi ug end iluudel uagdas shigel.hedn uda adabtad heldin be sharial geelu.sharuil ug medehgui shdee.chi ingej huza dormjolchol neeh nai ged shadin bolid ogoo nehe huuhen abgai shigel olon olon yarih heelhguiu ug heel.

Avatar

Зочин 2021-08-10 66.181.176.227

neeh huuheh shigel huzal huzal helsn mdej surladaa.chi ug end eliuudel bohir uuagdas shigel boljino.uhsne j****r ehses e archichiga suurgalia aildal daa.

Avatar

Зочин 2021-08-10 66.181.176.227

chi yu yan neeh tomrod huzaad.harsna buhne amdrla surgalai hele.london ugaalj hedne nuuts abagai dagulj jabj irechel yudn uurlandaa buhimdaj uhdin.chi 1 uurtain geluu.

Avatar

ard 2021-08-10 202.9.46.50

нам нам дагаж цүнх баригч б**с долоогчид хурга дарга болчихсон богд уул туулиин хөвөө газаруудыг 1 га нь 500 сая гээдл зардаг гэж ихл пэсээр сонсогддогдоо маш амархан баяжалт шүүү нөгөө улсын дуудлага худалдааа гэж байсан бол ямар олон сургуууль цэцэрлэгииин мөнгө вээээ

Avatar

Зочин 2021-08-10 202.126.92.99

шал худлаа хэдэн дарга нар нь заавал цаасаар гарга гэж загнаад нөгөөхөө дарга болгоны тоогоор хэвлээд цаасыг мөн ч их үрдэг дээ залуухан дарга нар нь бол цахимаар хараад хийчихдэг шилжүүлчихдэг хуучин дарга нар нь хамгийн үзүүлэлт сайтай компютер урдаа тавьчихаад асааж ч мэдэхгүй тэнэгтээд суудаг нь бодит үнэн шүү дээ. Цаасаа багасгавал сайн л байна

Avatar

Зочин 2021-08-10 119.40.100.66

цаасан баримтаа давхар хадгал гээд байгаа архивын хуулиа яахав

Avatar

Зочин 2021-08-10 66.181.160.75

өмхий х*******н тавиулууд юу хийлээ гэсэн монголд сайн юм хийхгүй нь тодорхой.

Avatar

Зочин 2021-08-10 202.21.113.238

төрийн байгууллага өөрөө нэхдэгээ л боличих. тэгвэл энэ олон түгжээ байхгүй эрс мэдрэгдэнэ.

Avatar

bb 2021-08-10 183.177.98.106

ардчилсан улс байх уу, орос хятад шиг дэглэмтэй улс байх уу гэдгийг энэ багц хууль батлагдах эсэхээс хамаарна. Иймд тун сайн няхуур үзэж, үзэл баримтлалыг нь өөрчлөлгүй батлаасай.

Avatar

Зочин 2021-08-10 180.149.93.98

Хамгийн сайн цахимжсан Эстони Улсын туршилгаас маш сайн суралцах хэрэгтэй

Avatar

Зочин 2021-08-10 103.111.68.3

Toriin baiguulagiin bichig tsaas ni mash ih. Ene ni 1 talaar hund surtal bolj haragddag ym baina bilee.

Avatar

Зочин 2021-08-10 202.126.90.66

кибер аюулгүй байдал дижитал мэдээллийн нууцлалаа хангаж чаддаггүй хятадуудад хакердуулаад л байдаг байж сэтгэлийн хөөрлөөр их далчийж байна даа

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж