Засгийн газрын 100 хоног ба 516 үйлчилгээ | News.MN

Засгийн газрын 100 хоног ба 516 үйлчилгээ

Хуучирсан мэдээ: 2021.05.10-нд нийтлэгдсэн

Засгийн газрын 100 хоног ба 516 үйлчилгээ

Засгийн газрын 100 хоног ба 516 үйлчилгээ

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар Засгийн газрын 100 хоногт багтаан төрийн 50 орчим байгууллагын 516 үйлчилгээг цахимжуулж, E-Mongolia системд нэгтгэлээ. Иргэд www.e-mongolia.mn сайтаар нэвтэрч, доорх 516 үйлчилгээг цахимаар авч болох юм. Хэрвээ иргэд E-Mongolia гар утсандаа суулгах, нэвтрэх, бүртгүүлэх, үйлчилгээ авахад асуудал тулгарч байвал Төв шууданд байрлах E-Mongolia иргэдэд заавар, зөвлөгөө, тусламж өгөх төвд хандах боломжтой.

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

 • Төрсний бүртгэлийн лавлагаа
 • Гэрлэсний бүртгэлийн лавлагаа
 • Гэрлэлт бүртгэлгүй тухай лавлагаа
 • Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийн лавлагаа
 • Регистрийн дугаарын тухай лавлагаа
 • Регистрийн дугаар сольж, шинээр олгосон тухай лавлагаа
 • Овог, эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэлийн лавлагаа
 • Үндэсний энгийн гадаад паспортын бүртгэлгүй тухай лавлагаа
 • Үндэсний энгийн гадаад паспорт анх удаа авсан тухай лавлагаа
 • Үндэсний энгийн гадаад паспорт дахин авсан тухай лавлагаа
 • Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа
 • Оршин суугаа хаягийн лавлагаа
 • Цахим бүртгэлд хамрагдсан эсэх лавлагаа
 • Хуулийн этгээд улсын бүртгэлд бүртгэлтэй эсэх лавлагаа
 • Хуулийн этгээдийн хаягийн лавлагаа
 • Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчийн нэрийн тухай лавлагаа
 • Хуулийн этгээдийн нэр өөрчлөгдсөн тухай лавлагаа
 • Хуулийн этгээдийн татан буугдсан эсэх лавлагаа
 • Хуулийн этгээдийн бүртгэлгүй тухай лавлагаа
 • Хуулийн этгээдийн дэлгэрэнгүй лавлагаа
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалтын лавлагаа
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа /насанд хүрээгүй хүний/
 • Үндэсний энгийн гадаад паспорт захиалах
 • Иргэний үнэмлэх дахин авах

АВТО ТЭЭВРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ ТӨҮГ

 • Авто тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн лавлагаа
 • Оношилгоо, техникийн хяналтын үзлэгийн лавлагаа
 • Авто тээврийн хэрэгслийг улсын бүртгэлээс хасуулах
 • Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ нөхөн олгох хүсэлт хүлээн авах
 • Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ солих
 • Мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэх нөхөн олгох хүсэлт хүлээн авах
 • Хот хоорондын нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчих тасалбар захиалах
 • Жуулчин тээврийн автобусад зөвшөөрөл олгох

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

 • Гаалийн байгууллагад өртэй эсэх тодорхойлолт /иргэн/
 • Гаалийн байгууллагад өртэй эсэх тодорхойлолт /ААН/

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

 • Татварын өрийн үлдэгдлийн лавлагаа
 • Байгууллагын татварын тооцоотой эсэх тухай тодорхойлолт
 • Татварын тайлангаа тушаасан эсэх тухай лавлагаа
 • Тендерийн тодорхойлолт
 • Иргэнд олгох тодорхойлолт
 • Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар
 • Суутгагчийн хуулийн этгээдэд олгосон орлогоос суутгасан татвар
 • Дотоодын бараа, үйлчилгээний суутгасан НӨАТ
 • Оршин суугч бус этгээдээс суутгасан НӨАТ
 • Дотоодын архины онцгой албан татвар
 • Дотоодын пивоны онцгой албан татвар
 • Дотоодын дарсны онцгой албан татвар
 • Дотоодын тамхины онцгой албан татвар
 • Дотоодын спиртын онцгой албан татвар
 • Дотоодын шимийн архины онцгой албан татвар
 • Улсын тэмдэгтийн хураамж
 • Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр
 • Өсөн нэмэгдэх нөөц ашигласны төлбөр
 • Үүсмэл ордын нөөц ашигласны төлбөр
 • Стратегийн ач холбогдол бүхий ордын АМНАТ-ын тусгай төлбөр
 • Суутгасан ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр
 • Арилжааны банкны суутгасан АМНАТ
 • Автын агаарын бохирдлын төлбөр
 • Нүүрсний агаарын бохирдлын төлбөр
 • Органик уусгагчийн агаарын бохирдлын төлбөр
 • Томоохон эх үүсвэрийн агаарын бохирдлын төлбөр
 • Ус бохирдуулсны төлбөр
 • Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, тэдгээртэй адилтгах орлогоос суутгасан татвар
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар
 • Газрын үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар
 • Газрын төлбөр
 • Нийслэл хотын албан татвар
 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар ашигласны усны төлбөр
 • Зам ашигласны төлбөр
 • Автотээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн татвар
 • Хувь хүний орлогын албан татвар
 • Мөнгөн хадгаламжийн хүүгийн орлогоос суутгасан албан татвар
 • Иргэний үл хөдлөх, эд хөрөнгө борлуусны албан татвар
 • Галт зэвсгийн албан татвар
 • Ойн нөөц ашигласны төлбөр
 • Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр
 • Байгалийн ургамал нөөц ашигласны төлбөр
 • Ахуйн хэрэглээний ус, рашаан ашигласны төлбөр
 • Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр
 • Хог хаягдал үйлчилгээний хураамж
 • Татварын торгууль
 • Татварын алданги
 • Газар эзэмших, ашиглах эрх борлуулсны албан татвар

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

 • Жолоочийн лавлагаа, мэдээлэл
 • Жолоодох эрхийн оноо
 • Галт зэвсэг эзэмших, өмчлөх эрхийн лавлагаа
 • Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тодорхойлолт
 • Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тодорхойлолт
 • Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тодорхойлолт
 • Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тодорхойлолт
 • Жолооны үнэмлэх солих, нөхөн олгох
 • Монгол Улсын олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэх захиалах /1 жил/
 • Монгол Улсын олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэх захиалах /2 жил/
 • Монгол Улсын олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэх захиалах /3 жил/

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

 • Шүүхийн шийдвэрээр бусдад төлбөргүй эсэх тодорхойлолт /иргэн/
 • Шүүхийн шийдвэрээр бусдад төлбөргүй эсэх тодорхойлолт /ААН/
 • Суллагдсан тухай тодорхойлолт
 • Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт
 • Иргэн (Даатгуулагчид) нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай тодорхойлолт

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

 • Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт
 • Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны лавлагаа
 • Нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулах
 • Хилийн чанадад оршин суугаа Монгол Улсын иргэн нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулах
 • Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн иргэний тодорхойлолт
 • Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай өрхийн тодорхойлолт (Нийслэл)
 • Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай өрхийн тодорхойлолт (Орон нутаг)

ХӨДӨЛМӨР ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

 • Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж олгох тодорхойлолт
 • Хүүхдийн мөнгө олгож байгаа эсэх тодорхойлолт
 • Гадаадаас ажиллах хүч авах үйлчилгээний зөвшөөрөл олгох
 • Жирэмсэн эхийн тэтгэмж
 • 0-3 хүртэлх насны хүүхэд асарсны тэтгэмж
 • Насны хишиг 65-аас дээш насны ахмад иргэдэд жилд 2 удаа насны ангиллаар олгодог үйлчилгээ
 • Алдарт эхийн тэтгэмж 1,2-р одон
 • Ихэр хүүхдийн тэтгэмж
 • Гурав болон түүнээс дээш хүүхэд төрүүлсэн өрх толгойлсон эх, эцгийн тэтгэмж

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН ТӨВ

 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний лавлагаа
 • Суурь боловсролын гэрчилгээний лавлагаа
 • Дээд боловсролын гэрчилгээний лавлагаа
 • Ерөнхий боловсролын сургууль болон сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
 • Авто тээврийн хэрэгслийн торгуулийн мэдээлэл

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

 • Эрүүл мэндийн даатгалын лавлагаа

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЪЯАТЫН ГАЗАР

 • J ангиллын визийн зөвшөөрөл хүсэх
 • B ангилалын визийн зөвшөөрөл олгох
 • Виз сунгалт
 • Олон улсын хилийн боомт дээрээс В ангиллын визийн зөвшөөрөл хүсэх
 • Олон улсын хилийн боомт дээрээс Т ангиллын визийн зөвшөөрөл хүсэх
 • Албан зэргийн А2 ангиллын визийн зөвшөөрөл
 • Олон улсын хилийн боомт дээрээс 1 удаагийн "О" ангиллын визийн зөвшөөрөл хүсэх /Зөвхөн Төрийн бус байгууллагад/
 • Хөрөнгө оруулагч буюу "Т" ангиллын оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах хүсэлт
 • Хөрөнгө оруулагч буюу "HG" ангиллын оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах хүсэлт
 • Төрийн байгууллагын урилгаар ирсэн болон Засгийн газар хоорондын байгууллагад ажиллах гадаадын иргэн буюу А2 ангиллын оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах хүсэлт
 • Ерөнхий болон дээд боловсролын байгууллагад суралцагч буюу S1 ангиллын оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах хүсэлт
 • GB1, H1, H2, H3, H5, TS ангиллын оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах хүсэлт
 • GB-2 МУ-ын иргэнээс төрсөн 18 хүртэлх насны гадаад улсын харьяат хүүхэд
 • Жуулчин буюу J, ажил хэргийн буюу B визийн хугацаа сунгуулах хүсэлт
 • Гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрлийн сунгалт

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ

 • Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гаргах
 • Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газар
 • Инженерийн шугам сүлжээний ажил шинээр хийх, зөөх, шилжүүлэх ажлын хүрээнд авто зам сэтлэх, сүвлэх зөвшөөрлийн хүсэлт хүлээн авах
 • Авто замд орц гарц, зогсоолын талбай шинээр гаргах хүсэлт хүлээн авах
 • Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагатай төлбөртэй зогсоолын гэрээ хийх хүсэлт хүлээн авах
 • Ус ашиглах зөвшөөрөл, эрхийн бичиг олгох, гэрээ байгуулах хүсэлт хүлээн авах
 • Элбэг ургамлыг ахуйн болон судалгаа шинжилгээний зориулалтаар ашиглах зөвшөөрлийн хүсэлт хүлээн авах

НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗАР

 • Хурын ус хуримтлуулж, хөв цөөрөм байгуулах, суваг шуудуу татах дүгнэлт гаргах
 • Усны мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох талаар дүгнэлт, Засаг даргын тодорхойлолт гаргах
 • Цооног өрөмдөх, худаг гаргах зөвшөөрөл
 • Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулах хүсэлт хүлээн авах

ХОТЫН СТАНДАРТ, ОРЧНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

 • Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах хүсэлт хүлээн авах

НИЙСЛЭЛИЙН СОЁЛ УРЛАГИЙН ГАЗАР

 • Автомат тоглоом, Биллъярд
 • Диско клуб
 • Тайчих клуб
 • Караоке
 • Соёл урлагийн /дуу, хөгжим, бүжиг, драм, кино, драм, загвар, хөтлөгч, жүжигчин, тайзны яриа, илтгэх урлаг, уран зураг, фото зураг, төрөл бүрийн хатгамал, нүүр будаг, хувиргалт/ сургалтын газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ олгох, сунгах хүсэлт хүлээн авах
 • Дэлгэцийн болон дүрс бичлэгийн бүх төрлийн кино үзвэрийн газруудын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ олгох, сунгах хүсэлт хүлээн авах

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА

 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл шинээр авах
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл сунгуулах
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрлийн эрх сэргээх
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл захирлын нэр солих
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийлгэх
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрлийн хаясан үрэгдүүлсэнг дахин авах
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл шинээр авах
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл сунгуулах
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрлийн эрх сэргээх
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрлийн захирлын нэр солих
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийлгэх
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрлийн хаясан үрэгдүүлсэнг дахин олгох
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх зөвшөөрөл шинээр авах
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх зөвшөөрөл сунгуулах
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх зөвшөөрлийн эрх сэргээх
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийлгэх
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх зөвшөөрлийн захирлын нэр солих
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх зөвшөөрлийн хаясан үрэгдүүлсэнг дахин олгох
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн захирлын нэр солих
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийлгэх
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаясан үрэгдүүлсэнг дахин олгох
 • Улирлын түр үйлчилгээнд спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл
 • Хөдөлмөр эрхлэлтийн лавлагаа
 • Орон сууцны холбогдолтой баримтын лавлагаа

НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР

 • Нас барсны бүртгэлийн архивын лавлагаа
 • Хурлын тэмдэглэлийн лавлагаа олгох
 • Захирамжлалын баримт бичгийн лавлагаа (захирамж, тогтоол, тушаал, шийдвэр)
 • Цалингийн тодорхойлолт
 • Ерөнхий боловсролын сургуулийн Улсын шалгалтын нэгдсэн дүнгийн хуулбар
 • Шилжилт хөдөлгөөний холбогдолтой лавлагаа
 • Шүүхийн шийдвэрийн архивын лавлагаа
 • Акт дүгнэлтийн лавлагаа олгох
 • Нотариатын баримтын хуулбар
 • Банк санхүүгийн архивын лавлагаа олгох
 • Өмч хувьчлалтай холбогдох баримтын лавлагаа
 • Цагаатгалын лавлагаа олгох

НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

 • Жуулчин тээврийн автобусыг улсын дугаарын хязгаарлалтаас чөлөөлөх зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ
 • Дэн буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах
 • Зочид буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах
 • Амралтын газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах
 • Жуулчны баазын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах
 • Аялал жуулчлалын байгууламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл сунгуулах

ХИЛ ХАМГААЛАХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

 • Ашигт малтмалын хайгуул хийх зорилгоор
 • Ашигт малтмал олборлолт, ашиглалтын зорилгоор
 • Газрын тос, эрдэс баялгийн тээвэрлэлт хийх /Улс хоорондын, уртын/ зорилгоор
 • Уул уурхайн тэсэлгээ, өрөмдлөг хийх зорилгоор
 • Нүүрс шигших угаах, баяжуулах зорилгоор
 • Бичил уурхайн үйл ажиллагаа эрхлэх зорилгоор
 • Түүх, угсаатны зүй, нүүдлийн соёл иргэншлийн судалгаа хийх зорилгоор
 • Эрдэм шинжилгээний судалгаа хийх зорилгоор
 • Геофизикийн судалгаа хийх зорилгоор
 • Палентологийн судалгаа хийх зорилгоор
 • Археологийн судалгаа хийх зорилгоор
 • Газар хөдлөлтийн чичирхийллийг судлах зорилгоор
 • Ургамал судлах зорилгоор
 • Усны хайгуул, гедрогеологийн судалгаа хийх зорилгоор
 • Зэрлэг ан, амьтны /хэвлээр явагч, хөхтөн амьтан,
 • шувуу, загас, цагаан зээр, ховордсон бусад ан амьтан судлах зорилгоор
 • Халдварт өвчний голомтын тандалт хийх зорилгоор
 • Хилийн боомт, чөлөөт бүсийн бүтээн байгуулалтын ажил хийх зорилгоор
 • Авто болон төмөр зам барих, засах
 • /Замын гүүр, далан, ус зайлуулах байгууламж/ зорилгоор
 • Цахилгаан дамжуулах шугам болон шилэн кабель татах зорилгоор
 • Гаалийн хяналтын талбай байгуулах, авто пүү ажиллуулах зорилгоор
 • Замын хяналт, шалгалт явуулах зорилгоор
 • Замын засвар үйлчилгээ, арчлан хамгаалалтын ажил эрхлэх зорилгоор
 • Жуулчны суурин бааз, кемп ажиллуулах зорилгоор
 • Жуулчны түр бааз, кемп ажиллуулах зорилгоор
 • Амрах, аялах, зугаалах зорилгоор
 • Мод, модон бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх зорилгоор
 • Самар, жимс, эмийн ургамал түүх, мод бэлтгэх, ойн цэвэрлэгээ хийх зорилгоор
 • Түгээмэл тархацтай байгалийн баялаг ашиглах /хайрга, дайрга, элс бэлтгэх/ зорилгоор
 • Газар тариалан эрхлэх зорилгоор
 • Худаг, уст цэг гаргах зорилгоор
 • Хадлан тэжээл хадах, бэлтгэх зорилгоор
 • Мал аж ахуй /өвөлжилт хаваржилт, мал бэлчээрлүүлэх/ эрхлэх зорилгоор
 • Фермерийн аж ахуй эрхлэх зорилгоор
 • Харуул, хамгаалалт зорилгоор
 • Ажил үйлдвэрлэл, үйлчилгээ /цайны газар, зочид буудал, халуун ус, мах махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх зорилгоор
 • Автомашин түрээсийн үйлчилгээ эрхлэх зорилгоор
 • Катерингийн үйлчилгээ эрхлэх зорилгоор
 • Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээ эрхлэх зорилгоор
 • Гаалийн бүрдүүлэлт хийх зорилгоор
 • Авто зогсоол, ажилчдын амралтын байр байгуулах, ажиллуулах зорилгоор
 • Шатахуун түгээх станц ажиллуулах зорилгоор
 • Үүрэн холбооны антени суурьлуулах, сүлжээний засвар үйлчилгээ хийх зорилгоор
 • Бүх төрлийн сургалт зохион байгуулах зорилгоор
 • Геологийн болон байр зүйн зураглал хийх зорилгоор
 • Кино, нэвтрүүлгийн зураг авалт зорилгоор
 • Нислэг үйлдэх зорилгоор
 • Шашны зан үйл хийх зорилгоор
 • Хилийн бүс, зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл – Хилийн боомтод нэвтрэх байнгын зөвшөөрөл шинээр авах, сунгах /төлбөргүй/;
 • Хилийн бүс, зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл – Хилийн боомтод нэвтрэх түр зөвшөөрөл /төлбөргүй/;

УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗАР

 • Шинэ баригдах барилгад цэвэр, бохир усны техникийн нөхцөл олгох
 • Гэр хорооллын шугамнаас цэвэр, бохир усны техникийн нөхцөл олгох
 • Цэвэр, бохир усны шугамын тодруулга хийх
 • Хуучин барилгад цэвэр, бохир усны техникийн нөхцөл олгох
 • Техникийн нөхцөл сунгах
 • Цэвэр бохир усны шугамын холбох цэг өөрчлөх зөвшөөрөл олгох
 • Цэвэр, бохир усны шугам зөөх зөвшөөрөл олгох
 • Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар
 • Мал, амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн
 • Өлөн гэдэс дамжуулан тээвэрлэх
 • Ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн
 • Амьд мал, амьтан, шувуу, үр, хөврөл
 • Мал, амьтны гаралтай түүхий эдэд
 • Мал, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүнд
 • Ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн
 • Ангийн олзвор
 • Усны амьтан
 • Мал, амьтны гаралтай түүхий эдэд (ноос, ноолуур)
 • Евроазийн холбооны улсууд руу экспротлох түүхий эдийн гэрчилгээ (үс, ноос, эвэр, туурай гэх мэт.)
 • Солонгос улс руу экспортлох адууны махны махан дайвар бүтээгдэхүүн
 • Европын холбооноос бусад орон руу экспортлох амьтны эрүүл мэндийн гэрчилгээ (Өлөн гэдэс)
 • Европын холбооны орон руу экспортлох амьтны эрүүл мэндийн гэрчилгээ (Өлөн гэдэс)
 • Мал, амьтны гаралтай түүхий эдэд (Арьс, шир)
 • Мах махан бүтээгдэхүүний ариун цэврийн гэрчилгээ
 • Малын яснаас гаргаж авсан бүтээгдэхүүн
 • Адууны ясны гурил
 • Малын яс болон өөхнөөс гаргаж авсан бүтээгдэхүүн
 • Евроазийн холбооны улсууд руу экспортлох үхрийн мах, дайвар бүтээгдэхүүний гэрчилгээ
 • Евроазийн холбооны улсууд руу экспротлох хиам, лаазалсан мах, махан бүтээгдэхүүний гэрчилгээ
 • Евроазийн холбооны улсууд руу экспротлох адууны мах, дайвар бүтээгдэхүүний гэрчилгээ
 • Евроазийн холбооны улсууд руу экспротлох хонь ямааны махны гэрчилгээ
 • Сүүн сүүн бүтээгдэхүүний гэрчилгээ
 • БНХАУ-д экспортлох дулааны аргаар боловсруулсан үхэр, хонь, ямааны махан бүтээгдэхүүнд олгох мал эмнэлгийн гэрчилгээ
 • БНХАУ-д экспортлох үхрийн маханд олгох мал эмнэлгийн гэрчилгээ
 • БНХАУ-д экспортлох хонь, ямааны маханд олгох мал эмнэлгийн гэрчилгээ
 • БНХАУ-д экспортлох адууны маханд олгох мал эмнэлэг ариун цэврийн гэрчилгээ
 • Японлуу гаргах сүүний гэрчилгээ
 • БНХАУ-д экспортлох адууны махан бууз банш
 • Ургамал, үр, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн
 • БНХАУ руу экспортлох хивэгний эрүүл мэндийн гэрчилгээ
 • Мод, модон бэлдэц, монгол гэрийн мод
 • Хятад улсруу экспортлох үржлийн адууны эрүүл мэндийн гэрчилгээ
 • Хятад улсруу экспортлох нядалгааны адууны эрүүл мэндийн гэрчилгээ
 • Зэрлэг шувууны эрүүл мэндийн гэрчилгээ
 • Амьтны эрүүл мэндийн гэрчилгээ (Нохой, муур)
 • Мал эмнэлэгийн рентген оношлогооны аппарат ашиглах, хадгалах зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл
 • Рентген шинжилгээний тоног төхөөрөмж ашиглах зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл
 • Эрүүл мэндийн чиглэлээр рентген аппарат ашиглах, хадгалах эрхийн зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл
 • Рентген хяналтын аппарат ашиглах, хадгалах эрхийн зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл
 • Цацрагийн үүсгүүр ашиглах, хадгалах тусгай зөвшөөрөл хүсэх өргөдлийн маягт
 • Цацрагийн үүсгүүр тээвэрлэх өргөдлийн маягт
 • Цөмийн онош зүйн үүсгүүр ашиглах хадгалах тусгай зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл
 • Туяа эмчилгээний үүсгүүрийн ашиглах зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл
 • Цооногийн өрөмдлөгийн судалгаанд цацрагийн үүсгүүр ашиглах, хадгалах, тээвэрлэх эрхийн зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл
 • Цацрагийн үүсгүүр экспорт тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл
 • Рентген аппарат тоног, төхөөрөмж экспортлох тусгай зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл
 • Эмнэлгийн эмчилгээ оношлогонд ашиглах цацрагийн үүсгүүр импротлох зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл
 • Рентген аппарат тоног, төхөөрөмж импортлох тусгай зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл
 • Цацрагийн үүсгүүр импротлох тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл
 • Тэсрэх материал тээвэрлэх хуудас
 • Тэсрэх материал ашиглах хяналтын хуудас

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМ

 • Монгол Улсын иргэдийг гадаадад хөдөлмөр эрхлэхэд зуучлах тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ
 • Японы ур чадварын дадлагажигчийн тодорхойлолт

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ

 • Эрчим хүчний барилга байгууламж эзэмших тусгай зөвшөөрөл
 • Эрчим хүчний барилга байгууламжийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ААН-ийн цахим лавлагаа

УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ТӨХК

 • Цахилгаан эрчим хүчний төлбөрийн үлдэгдэл шалгах, төлбөр төлөх үйлчилгээ
 • Шинээр цахилгаан эрчим хүчинд холбогдох техникийн нөхцлийн хүсэлт илгээх, олгох
 • Дулааны эрчим хүч хэрэглэгчийн төлбөр, тооцооны лавлагаа, онлайн төлбөр тооцоо

УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ ТӨХК

 • Шинээр дулаан хангамжийн сүлжээнд холбогдох,техникийн нөхцлийн хүсэлт хүлээн авах, шийдвэрлэх
 • Дулааны тоолуурын техникийн нөхцлийн хүсэлт хүлээн авах, шийдвэрлэх

ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ

 • Хэрэглэгчийн онлайн систем

Эрдэнэт Булганы Цахилгаан Түгээх Сүлжээ

 • Хэрэглэгчийн онлайн төлбөр тооцооны систем

БАГАННУУР ЗҮҮН ӨМНӨД БҮСИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ

 • Хэрэглэгчийн онлайн төлбөр тооцооны систем

ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО

 • Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт,засвар үйлчилгээ
 • Харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн тохирлын гэрчилгээ шинээр авах – Баталгаажуулалт
 • Мэдээлэл холбооны сүлжээ байгуулах, эзэмших, ашиглах
 • Сансрын холбооны сүлжээ байгуулах, эзэмших, ашиглах
 • Шуудангийн сүлжээ байгуулах, эзэмших, ашиглах
 • Суурин холбооны тусгай зөвшөөрөл
 • Үүрэн холбооны тусгай зөвшөөрөл сунгалт
 • Сансрын хөдөлгөөнт холбооны тусгай зөвшөөрөл
 • Интернетийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл
 • Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
 • Бүртгэлийн гэрчилгээ
 • Радио давтамж ашиглах эрхийн бичиг
 • Радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл
 • Үүрэн холбооны үйлчилгээнд Радио давтамжийн тусгай зөвшөөрөл авах
 • Интернетийн үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах
 • Сансрын холбооны сүлжээ байгуулах, эзэмших, ашиглах үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах
 • Сансрын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах
 • Радио, телевизийн газрын сүлжээний үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах
 • Олон суваг дамжуулах үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах (Хиймэл дагуулаар дамжуулах)
 • Олон суваг дамжуулах үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах (Бусад)
 • Радио давтамжийн тусгай зөвшөөрөл сунгалт –
 • Арилжааны радио
 • Өргөн нэвтрүүлгийн тусгай зөвшөөрөл шинээр авах – Радио, телевизийн газрын сүлжээний үйлчилгээ
 • Олон нийтийн радио, телевиз
 • Өргөн нэвтрүүлгийн телевиз
 • Арилжааны телевиз
 • Арилжааны радио
 • Төлбөртэй радио, телевиз
 • Олон суваг дамжуулах үйлчилгээ
 • (Хиймэл дагуулаар дамжуулах) (Бусад)

АРХИВЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

 • Хөдөлмөр эрхлэлтийн лавлагаа
 • Цалингийн баримт бичгийн лавлагаа
 • Хүн амын тооллогын лавлагаа
 • Мал тооллогын лавлагаа
 • Бусад лавлагаа

БОЛОВСРОЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТӨВ

 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА ГЕОДЕЗИ ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР

 • Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах
 • Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сэргээх
 • Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нөхөж авах
 • Зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах
 • Зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сэргээх
 • Зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нөхөж авах
 • “Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх шинээр авах
 • “Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сунгах
 • “Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх нөхөж авах
 • “Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сэргээх
 • “Газрын кадастр”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх шинээр авах
 • “Газрын кадастр”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сунгуулах
 • “Газрын кадастр”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх нөхөж авах
 • “Газрын кадастр”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сэргээх
 • “Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа”-ны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх шинээр авах
 • “Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа”-ны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сунгуулах
 • “Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа”-ны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх нөхөж авах
 • “Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа”-ны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сэргээх
 • “Газрын нөхөн сэргээлт”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх шинээр авах
 • “Газрын нөхөн сэргээлт”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сунгуулах
 • “Газрын нөхөн сэргээлт”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх нөхөж авах
 • “Газрын нөхөн сэргээлт”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сэргээх
 • Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн тодорхойлолт
 • Зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн тодорхойлолт
 • “Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийн тодорхойлолт
 • “Газрын кадастр”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийн тодорхойлолт
 • “Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа”-ны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийн тодорхойлолт
 • “Газрын нөхөн сэргээлт”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийн тодорхойлолт

МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ ТӨХК

 • Барилга байгууламжуудыг холбоожуулах үед техникийн нөхцөл олгох, сунгах /В/
 • Шилэн кабель суурилуулах техникийн нөхцөл шинээр олгох, сунгах /А/
 • Хороолол хотхоны хэмжээний барилга байгууламжуудыг холбоожуулах техникийн нөхцөл олгох, сунгах /D/
 • Холбооны худаг сувагчлал, кабель шугамын байгууламжийг хамгаалах, боломжтой тохиолдолд шилжүүлэх техникийн нөлцөл олгох, сунгах /С/

НИЙСЛЭЛИЙН ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР

 • Барилгажсан хэсэгт барилга барих хүсэлт гаргах
 • Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн байршилд барилга барих хүсэлт гаргах
 • Тусгай хамгаалалттай газар нутагт барилга барих хүсэлт гаргах

ХХААХҮЯ

 • Тамхи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл
 • Тамхи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл сунгалт
 • Тамхи импортлох тусгай зөвшөөрөл
 • Тамхи импортлох тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Спирт үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл
 • Спирт үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл сунгалт
 • Архи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл
 • Архи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Дарс үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл
 • Дарс үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Шар айраг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл
 • Шар айраг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Архи импортлох тусгай зөвшөөрөл
 • Архи импортлох тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Дарс импортлох тусгай зөвшөөрөл
 • Дарс импортлох тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Шар айраг импортлох тусгай зөвшөөрөл
 • Шар айраг импортлох тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Уламжлалт аргаар үйлдвэрлэсэн согтууруулах ундаа импортлох тусгай зөвшөөрөл
 • Уламжлалт аргаар үйлдвэрлэсэн согтууруулах ундаа импортлох тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг борлуулах тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг борлуулах тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Тамхины ургамал тарих тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Тамхины ургамал тарих тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Таримал ургамлын үр үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Таримал ургамлын үр үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг импортлох тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг импортлох тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Шинээр малын үүлдэр, омог бий болгох тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Шинээр малын үүлдэр, омог бий болгох тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Гадаадаас сайжруулагч мал, амьтан авах тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Гадаадаас сайжруулагч мал, амьтан авах тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Бичил биетнийг өсгөвөрлөх тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Бичил биетнийг өсгөвөрлөх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Мал гадаадад гаргах тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Мал гадаадад гаргах тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Үр, өндгөн эс, хөврөлийг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Үр, өндгөн эс, хөврөлийг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Үр, өндгөн эс, хөврөлийг үйлчилгээнд нэвтрүүлэх тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Үр, өндгөн эс, хөврөлийг үйлчилгээнд нэвтрүүлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Үржүүлгийн бүтээгдэхүүн гадаадад гаргах тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Үржүүлгийн бүтээгдэхүүн гадаадад гаргах тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Цэвэр үүлдрийн адуу экспортод гаргах лиценз
 • Үржлийн бусад адуу экспортод гаргах лиценз
 • Цэвэр үүлдрийн үржлийн үхэр экспортод гаргах лиценз
 • Үржлийн бусад үхэр экспортод гаргах лиценз
 • Цэвэр үүлдрийн гахай экспортод гаргах лиценз
 • Хонь экспортод гаргах лиценз
 • Ямаа экспортод гаргах лиценз
 • Тэмээ экспортод гаргах лиценз
 • Малын гүн хөлдөөсөн үр, хөврөл үр экспортод гаргах лиценз
 • Мал эмнэлгийн зориулалттай вакцин, бусад бичил биетний өсгөвөр экспортод гаргах лиценз
 • Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Тамхи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Тамхи импортлох тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Спирт үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Архи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Дарс үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Шар айраг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Архи импортлох тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Дарс импортлох тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Шар айраг импортлох тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Уламжлалт аргаар үйлдвэрлэсэн согтууруулах ундаа импортлох тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг борлуулах тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Тамхины ургамал тарих тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Таримал ургамлын үр үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг импортлох тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Шинээр малын үүлдэр, омог бий болгох тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Гадаадаас сайжруулагч мал, амьтан авах тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Бичил биетнийг өсгөвөрлөх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Мал гадаадад гаргах тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Үр, өндгөн эс, хөврөлийг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Үр, өндгөн эс, хөврөлийг үйлчилгээнд нэвтрүүлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Үржүүлгийн бүтээгдэхүүн гадаадад гаргах тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО

 • Сонгогчийн мэдээлэл

ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР

 • Жижиг, дунд, үйлдвэр эрхлэгчийн тодорхойлолт

МИАТ

 • Агаарын тээврийн нислэгийн тийз захиалах

УБТЗ

 • Төмөр замын тасалбар захиалах

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ

 • Вакцины гэрчилгээ

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМ

 • Архивын лавлагаа (ажилд томилсон, чөлөөлсөн, сургалт, чөлөө г.м)
 • Гэрээ, хэлэлцээрийн хуулбар авах
 • Цалингийн тодорхойлолт авах /7 хүртэлх жилийн/
 • Архивын сан хөмрөгт баримт байхгүй тодорхойлолт

НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

 • Галын дүгнэлт

ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН ГАЗАР

 • Дугаарын хязгаарлалтаас чөлөөлөх хүсэлт

НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР

 • Ажилчдын автобусны зөвшөөрөл олгох
 • автомашины засварын үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох
 • Ангиллын гэрчилгээ – В (Автомашины угаалгын үйлчилгээ)
 • Ангиллын гэрчилгээ – С (Автомашин, сэлбэг хэрэгслийн худалдаа үйлчилгээ)
 • Хүүхдийн автобусны зөвшөөрөл олгох

ЗГХЭГ

 • Өргөдөл гомдол санал хүсэлт гаргах үйлчилгээ

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

 • Эмнэлгийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагуудад ажлын байрны дүгнэлт гаргах
 • Эмийн сангийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагуудад ажлын байрны дүгнэлт гаргах
 • Сувилалын чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагуудад ажлын байрны дүгнэлт гаргах
 • Сувилалын чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах
 • Ахуйн хортон шавьж, мэрэгч устгал, ариутгалын үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагуудад ажлын байрны дүгнэлт олгох
 • Ахуйн хортон шавьж, мэрэгч устгал, ариутгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах
 • Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах
 • Эмийн сангийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах
Энэ мэдээнд өгөх таны сэтгэгдэл?
1
ЗөвЗөв
0
ХахаХаха
0
ХөөрхөнХөөрхөн
0
ГайхмаарГайхмаар
0
ХарамсалтайХарамсалтай
0
ТэнэглэлТэнэглэл
0
БурууБуруу
Баярлалаа!

Холбоотой мэдээ

1 Сэтгэгдэл

News.mn сайтад сэтгэгдэл оруулахад анхаарах зүйлс

Avatar

Зочин 2021-05-10 202.55.188.40

Туухэн дэх маш муу хамгын тэнэг хуухэлдэй шиг ЗГ байсан. 100 хоногт 200-д хун ухуулж, халдварыг маш их ихэсгэж Монголыг гамшиг болгосон. Байдал хурцдаагуй байгаа дээр огцор гэж хэлээд ч энэ бацаан огцрох зурхгуй л дээ, цаана нь залуурддаг эздууд нь байгаа учраас. Тэртэй тэргуй сонгуулын дараа шалтаг гаргаж байгаад эзэд нь энэ хуухэлдэйгээ авч хаяна л даа ойлгомжтой.

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж