Хөөн хэлэлцэх хугацаа: ЦЭЦ ба САЙД | News.MN

Хөөн хэлэлцэх хугацаа: ЦЭЦ ба САЙД

VS

Хөөн хэлэлцэх хугацаа: ЦЭЦ ба САЙД

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн 2020 оны XII дүгнэлтийг УИХ хүлээж авах эсэх асуудал өнөөдөр олон нийтийн анхааралд байна.  Тодруулбал, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн 2020 оны арванхоёрдугаар сарын 25-ны өдрийн дунд суудлын хуралдаанаар УИХ-аас 2020 оны нэгдүгээр сарын 10-ны өдөр баталсан Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн гэж үзсэн юм. Энгийнээр тайлбарлавал,  2017 оны долдугаар сарын 1-ээс 2020 оны нэгдүгээр сарын 10-ны өдрийн хооронд хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан үндэслэлээр мөрдөн байцаалтын шатанд прокурорын тогтоолоор хэрэгсэхгүй болгосон Эрүүгийн хуулийн 22-р бүлэгт заасан гэмт хэргийг сэргээн шалгахгүй гэсэн дүгнэлтийг Үндсэн хуулийн цэц гаргасан. Энэхүү дүгнэлтийг  УИХ-аар хүлээж авах эсэхийг шийдвэрлэх хугацаа нь энэ долоо хоногт дуусгавар болно.  Даваа гаригт МАН-ын бүлгээр Цэцийн дээрх дүгнэлтийг хэлэлцээд хүлээж авах боломжгүй гэж үзсэн юм. Улмаар Хууль зүйн байнгын хороо хуралдаж, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн 2020 оны XII дүгнэлтийг хэлэлцээд хууль зөрчсөн гэж үзсэн. Тиймээс энэ долоо хоногийн VS буландаа Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн 2020 оны XII дүгнэлтийг хүлээж авах нь зөв, буруу эсэх  талаар талуудын эсрэг, тэсрэг байр суурийг хүргэж байна.

Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр
/Дунд суудлын хуралдаан/

-Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдаанаар Монгол Улсын Их Хурлаас 2020 оны нэгдүгээр сарын 10-ны өдөр баталсан Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 2, Аравдугаар зүйлийн 2, 3, Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 1, 2 дахь хэсэг, Арван зургадугаар зүйлийн 14 дэх заалт, Арван есдүгээр зүйлийн 1, Дөчин долдугаар зүйлийн 1, 2, Дөчин есдүгээр зүйлийн 1, 2, Тавьдугаар зүйлийн 2, Далдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн холбогдох заалтыг тус тус зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан хэлэлцсэн.

Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль нь Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шидвэрлэж, дараах дүгнэлтийг Үндсэн хуулийн цэцээс гаргасан байна. Үүнд,

1.Монгол Улсын Их Хурлаас 2020 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр баталсан Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн шударга ёс, эрх чөлөө, тэгш байдал,... хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн.”, Аравдугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн “Монгол Улс олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ шударгаар сахин биелүүлнэ.”, Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн “Монгол Улсад хууль ёсоор оршин суугаа хүн бүр хууль, шүүхийн өмнө эрх тэгш байна.”, Арван есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн “Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц ... хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх ... үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна.” Далдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн “Үндсэн хуульд хууль ... бүрнээ нийцсэн байвал зохино.” гэж заасныг тус тус зөрчсөн байна.

2.Монгол Улсын Их Хурлаас 2020 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр баталсан Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Аравдугаар зүйлийн 3, Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Арван зургадугаар зүйлийн 14 дэх заалт, Дөчин долдугаар зүйлийн 1, 2, Дөчин есдүгээр зүйлийн 1, 2, Тавьдугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг тус тус зөрчөөгүй байна.

3.Монгол Улсын Их Хурлаас 2020 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр баталсан Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийг Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасны дагуу 2020 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлэн түдгэлзүүлсүгэй гэж.

 

ХЗДХ-ийн сайд Х.Нямбаатар:

-Монгол Улс 2005 онд Авлигын эсрэг конвецид нэгдэж орсон. Ингэснээр нийтийн албан тушаалтанд чиг үүргээ гүйцэтгэхэд нь олгосон аливаа дархан эрх буюу хуулийн харъяаллын давуу эрх ба энэ конвенцийн дагуу тогтоосон гэмт хэргийг шаардлагатай тохиолдолд үр дүнтэйгээр мөрдөн шалгах, яллах ийм хэрэгт шүүхийн шийдвэр гаргах боломжийн хооронд зохих тэнцвэрийг эрхзүйн тогтолцоо болон Үндсэн хуулийн зарчимдаа нийцүүлэн тогтоох буюу хадгалахад шаардлагатай байж болох арга хэмжээнүүдийг авна гэж заасан энэхүү үүргийг Монгол Улс хүлээсэн. Хийсэн гэм буруугаа заавал хуулийн байгууллагаар шалгуулж, шүүхээр гэм буруугуу шүүлгэх ёстой гэдэг энэ зарчмуудыг дагаж Монгол Улсын Их Хурлаас 2020 оны нэгдүгээр сарын 10-ны өдөр Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль батлагдсан. Харамсалтай нь манай хууль хяналтын байгууллагууд хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэлгүй 10 жил болсон. 10 жилийн өмнөх авлигын хэргүүд 2019 хүртэл шийдэгдэхгүй явж ирсэн. Бид 2020 оны нэгдүгээр сарын 10-ны өдөр баталсан Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулиар Эрүүгийн хуульд хөөн хэлэлцэх хугацааг яаж тоолох вэ гэдэг аргачлалыг шинээр тогтоосон. Тухайн гэмт хэрэг үйлдсэн өдрөөс эхлээд яллагдагчаар татагдах хүртэл хөөн хэлэлцэх хугацааг тоолно.Яллагдагчаар татсанаас хойш хөөн хэлэлцэх хугацааг тоолохгүй гэсэн зохицуулалтыг тусгасан. Одоо энэ зохицуулалт хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа.

2017 оны долдугаар сарын 1-нээс үйлчилж эхэлсэн Эрүүгийн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөөр бий болсон зохицуулалт нь гэмт хэрэг үйлдсэн өдрөөс хойш шүүхийн шийдвэр гарах хүртэл хөөн хэлэлцэх хугацаа тоологдоно гэдэг ийм завсрын зохицуулалт байсан. Гэтэл уг зохицуулалтаас үүдэж хэрэгт шалгагдаж байгаа хүмүүс шүүх хуралдааныг хийлгэхгүй байхын тулд янз бүрийн хүсэлт гаргадаг, өмгөөлөгчөө удаа дараа сольдог зэрэг ийм байдалтай явж ирсээр хөөн хэлэлцэх хугацааг дуусгах сонирхолтой байсан. Тиймээс үүнийг таслан зогсоохын тулд  2020 оны нэгдүгээр сарын 10-ны өдөр Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийг УИХ-аар баталсан. Энэ хууль хэрэгжиж эхэлснээр хөөн хэлэлцэх хугацаа нь дуусгавар болох гэж байсан тодорхой тооны хэргүүдийг сэргээж, шүүхээр шийдсэн. Олон улсын жишигт ч ийм зүйл өмнө нь тохиолдож байсан учраас хүн төрөлхтний эсрэг гэмт хэрэг үйлдсэн хүмүүст хөөн хэлэлцэх хугацааг тооцохгүй гэсэн олон улсын эрхзүйн шийдвэрүүд гарсан байдаг. Эрүүгийн эрхзүйд материалаг хэм хэмжээг буцааж хэрэглэдэг. Өөрөөр хэлбэл, тухайн хүний эрхзүйн байдлыг дээрдүүлж болдог. Гэтэл Эрүүгийн хуульд дотор процессийн шинжтэй хэм хэмжээ байдаг нь Эрүүгийн хуулийн 1.10 дахь заалт буюу гэмт хэрэг үйлдсэн өдрөөс хөөн хэлэлцэх хугацааг тоолох аргачлал. Энэ зарчмыг баримталж бид хөөн хэлэлцэх хугацаатай холбоотой зохицуулалтыг баталсантай холбогдуулж Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийг баталсан. Цэц үүнийг буруу гэж үзсэн байна. Бид олон улсын Авлигын эсрэг конвенцид нэгдэн орсон хэм хэмжээнийхээ хүрээнд Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийг хүлээж авах боломжгүй.

 

Энэ мэдээнд өгөх таны сэтгэгдэл?
5
ЗөвЗөв
4
ТэнэглэлТэнэглэл
2
ГайхмаарГайхмаар
1
БурууБуруу
0
ХахаХаха
0
ХөөрхөнХөөрхөн
0
ХарамсалтайХарамсалтай
Баярлалаа!

Холбоотой мэдээ

22 сэтгэгдэл

News.mn сайтад сэтгэгдэл оруулахад анхаарах зүйлс

Avatar

Ганаа 2021-01-06 202.9.40.143

Үндсэн хуулинд шударга ёс тэгш байдлыг дээдлэнэ… гэж байдаг Ард. Түмний нийтлэг эрх ашигт хууль нийцсэн байх Энэ бол үндсэн хуулийн бодлого зарчим мөн биш гэж үү?!

Avatar

Zochin 2021-01-06 66.181.180.67

Huun heleltseh hugatsaag uurchilsun ni 80..90 eed onii zaluusaa……odoonii naad 50..60..70 aad onii darga nar..bugd ih baga..gemt uildeltei..Bugdiig ni..uursdiinh uurchilsin huuliinh ni daguu..60..70..80 Nasalsan ch hamaagui..hereg huuchrahgui ee geed..Shorond ni hiigeerei..No gui hun 1 ch bhgui shuu..Harin uursduu Ulsaa sain shan avch yavaarai…

Avatar

Эрдэнэ 2021-01-06 66.181.180.67

Өөрсдийн дайснуудаа..түр зайлуулж шоронд хийхийн тул хууль засна..Дараа нь өөрсдөө түүндээ хамрагдан Шорондоо орцгооно..Болдогсон бол бие биенээ..алж тэмцэлдэхийг хүснэ…Энэ улс төрчид үү..Өөрт хэрэгтэй л бол Үхсэн Чойбалсанг ч хөөн хэлэлцэх хугацааг сэргээн Цаазлахыг хүснэ..

Avatar

Zochin 2021-01-06 66.181.180.67

Uursdiin ursuldugchduu Sharon hiihiin tul..Undsen huuli zucchini bj..Huuliig zorgooroo uurchluud bval..Huuli gedeg utgaa aldana..Tuhain tsag ue ueiin olon zuun shudarga tsagdaa bolon prokuror.shuugchdiin hudulmuriig neg said..gishuun garch ireed uguisgeed bval ter olon jil Ted used demi ajillasan bna uu da..Hedhen ner buhii ..avilga alban tushaaltnuudig ..ursuldugchduu shorond hiihiin tul olon zuun engiin humuusiin erh ashgiig hohirooj homorgolon shift gej huuli zasaj bolohgui..

Avatar

Зочин 2021-01-06 66.181.189.61

Ер нь бол ичсэн хүн хүн а**а гэгчээр энэ нямбаатар өөрөө гэмт эхэлж эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулж гэмт хэрэгтнүүдийг ялаас мултлах бүх ажлыг гардан зохион байгуулчаад адаг сүүлд нь ард түмэнд азаартаад булхай луйвар нь мэдэгдээд ирэнгүүт бантсандаа хийсэн юм нь цэц дээр унаж байна. эрх зүйн онолын хувьд шүүгдэгчийн эрх зүйн байдлыг дордуулсан хуулийг буцаан хэрэглэхгүй л дээ. оу жишиг тийм. харин нямбаатар гэж хоньчин бандсандаа оу хэм хэмжээг өөрчилөх гэж тэнэгтэж байна.

Avatar

Зочин 2021-01-06 203.91.115.50

АН-ы хулгайч нар болон элбэгдоржийн энэ сайт хөөн хэлэлцэх хугацаагаараа хэргээс мултрах гэж ЦЭЦ-ийг мөнгөөр зодоод байгаа нь үнэхээр эвгүй

Avatar

Баасансүрэн 2021-01-06 202.126.88.225

Хэрэг хуучирдаггүй. Хэрэг хийсэн л бол эрт орой нь хамаагүй тэр хүн үйлдсэн хэрэгтээ зохих шийтгэл хүлээж иргэн, улсад учруулсан хохирлыг төлж барагдуулах ёстой.

Avatar

ХУУЛЬЧ 2021-01-06 192.82.64.190

НИЙГМИЙН ХАМГИЙН ХОРТОЙ,, ХАМГИЙН ТАРХСАН ,,ӨВЧИН БОЛОХ АЛБАН ТУШААЛ,, АВИЛГА ХОЙНО ОЙЛГОЖ ХҮЛЭЭН АВАХ УЧИРТАЙ ЛДАА,,,,,,,, ТЭР ӨВЧИН МОНГОЛЧУУДААСАА УРВАСАН , ,ШАРВАСАН ,,,,ХУВИА БОДСОН ,БЭРТЭГЧИНГҮҮДИЙН АНГИ ДАВХРАГ БИЙ БОЛГОДГООРОО ХОРТОЙ,,,,,,, ТИЙМ УЧРААС ХӨӨН ХЭЛЭЛЦЭХ ХУГАЦААГ ӨӨРЧИЛСӨН НЬ ЗӨВ ШҮҮ

Avatar

Зочин 2021-01-06 202.9.47.46

мэдээж ял завшсан луйварчдын хань хамсаатангууд бүгд бүх хүчээр үүнийг "буруу"гэж зүтгүүлнэ дээ. Иргэд саналаа сайн өгөх хэрэгтэй.Монгол орны бүх баялгийг дээрэмдсэн эзэнгүйдүүлж завшсан авилгыг цэцэглүүлсэн албан тушаалын бүх хэрэг энэ үед хийгдсэн шүү.Шүүх прокурор цагдаа нарын хөрөнгөжсөн үе.Бид монгол орноо луйварчдын савраас салгах ёстой.Хохирлоо луйварчдаар төлүүл.

Avatar

Зочин 2021-01-06 202.9.47.46

сэргээж чадаад яллавал монгол төр шударга байх үндэс тавигдана.Яаж хуулиар тоглож б.гааг сайн унш даа.Хуулийн дээд ЦЭЦ тнр үеэс л тоглоомын талбар болсон шд.Тиймээс тэр ариун газарт маань "б**с"могс гээд л…муу муухай зүйлс гарч эхэлсэн.Хөөн хэлэлцэх хугацааг сэргээж хууль завшсан бүх луйварчдыг яллаж хөрөнгийг хурааж ялыг эдлүүлж иргэдийг хохиролгүй болго.Шударга ёс байх ёстой. Нямбаатар анх л бараг энэ асуудлыг сөхөж б.сан шүү.Амжилт.

Avatar

б 2021-01-06 43.242.243.92

Энэ Нямбаатар гэж үнэн поп гар мэдсээр байж жонхуу хутгачихаад гэмгүй царайлаад. Буруу гэдгийг нь захын хуулийн оюутан хэлээд өгнө ш дээ.

Avatar

Зочин 2021-01-06 103.212.118.56

Хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан гэсэн шалтгаанаар хэргийг хааж болохгүй.Үүнд буруу юу байгаа билээ. Хэн үндсэн хуулийн дээр гарах гээв.Үндсэн хуульд хэрэг хөөн хэлэлцэх хугацаа дуусвал хаа гэсэн заалт байгаа юм уу

Avatar

Баасансүрэн 2021-01-06 202.126.88.225

Хэрэг хуучирдаггүй. Хэрэг хийсэн л бол эрт орой нь хамаагүй тэр хүн үйлдсэн хэрэгтээ зохих шийтгэл хүлээж иргэн, улсад учруулсан хохирлыг төлж барагдуулах ёстой.

Avatar

Иргэн 2021-01-06 66.181.180.126

Нямбаатар гэж үндсэн хуулиаас дээгүүр эрхэм байх юм.
Төрийн өндөр албан тушаалтангууд хэдэн тэр бумаар нь авилгал авчаад хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан гээд суллагдаж байна.
Хэрэг хуйчирдэггүй гэдэг байхаа

Avatar

Зочин 2021-01-06 202.126.90.61

Sergeeh heregtei. Hereg huuchirdaggui gedeg ugiig barimtlah heregtei. Hereg uildegch nas barsan tohioldold l hergiig haadag baih heregtei. Hoon heleltseh hugatsaanaas bolj olon alban tushaaltnuud yal zavshij bna

Avatar

Зочин 2021-01-06 192.82.78.224

Уул нь хугацаа байдаг бол жинхэнэ ард түмнээрээ хэлэлцүүлдэг асуудал чинь энэ дээ. Хуульчдаас илүү л дүнг нь гаргаад өгнө дөө

Avatar

zochin 2021-01-06 202.179.15.71

SERGEESEH H ZOV,DEMJIJ BNA

Avatar

иргзн 2021-01-06 202.179.26.88

уг нь Хуулийнхан Хэрэг хуучирдаггүй гэдэг биз дээ, Гэмт хэрэг хийсэн л бол Ялаа үүрэх нь зайлшгүй биз дээ

Avatar

Зочин 2021-01-06 192.82.74.50

Gemt hereg hulgai luivar hiisen humuus yahaara huuli gej guuli bolson zuileer yalaas multarch yavj baih yostoi yu, Ingeed bval gemt hereg hiicheed zugataj yavaal garchina gej boddog bolno bzde

Avatar

Зочин 2021-01-06 192.82.71.213

НЯМБААТАР ЗАХИАЛГА ГҮЙЦЭТГЭГЧ .

Avatar

БИ 2021-01-06 103.142.76.41

Nyambaatariin zuv Ingej baij Tomchuud gegddeg humuusiin yalaas multrah asuudal bagasna

Avatar

Ff 2021-01-06 37.187.166.132

Tsetsiin dugneltiig buren unshuul sain oilgono. Onol, surgaali baij boloh buh zuilees gajuudsan zuil bolson gesen bn lee

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж