&#34Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв&#34-өөс үзүүлж буй 230 гаруй үйлчилгээний жагсаалтыг танилцуулж байна | News.MN

&#34Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв&#34-өөс үзүүлж буй 230 гаруй үйлчилгээний жагсаалтыг танилцуулж байна

Хуучирсан мэдээ: 2016.01.18-нд нийтлэгдсэн

&#34Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв&#34-өөс үзүүлж буй 230 гаруй үйлчилгээний жагсаалтыг танилцуулж байна

Д/д

Байгууллага

Үйлчилгээний салбар

Үйлчилгээний төрөл

Үйлчилгээний нэр

1

1

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

Төрийн захиргаа

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах

2

2

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

Төрийн захиргаа

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн
иргэдтэй хийх уулзалтыг зохион байгуулах

3

3

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

Төрийн захиргаа

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Лавлагаа, мэдээлэл өгөх

4

4

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

Төрийн захиргаа

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Амралтын газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох

5

5

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

Төрийн захиргаа

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Дэн буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох

6

6

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

Төрийн захиргаа

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Зочид буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох

7

7

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

Төрийн захиргаа

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Жуулчин тээврийн автобусыг улсын дугаарын хягзгаарлалтаас чөлөөлөх,
зөвшөөрөл олгох

8

8

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

Төрийн захиргаа

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Караоке ажиллуулах зөвшөөрөл олгох

9

9

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

Төрийн захиргаа

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Диско үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох

10

10

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

Төрийн захиргаа

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Цэнгээнт бүжгийн төрлүүдээр үйлчлэх зөвшөөрөл олгох

11

11

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

Төрийн захиргаа

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Тайчих үзүүлбэр үзүүлэх зөвшөөрөл олгох

12

12

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

Төрийн захиргаа

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Дэлгэцийн болон бүх төрлийн кино үзвэрийн газруудын зөвшөөрөл олгох

13

13

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

Төрийн захиргаа

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Соёл урлагийн мэргэжлийн /дуу, хөгжим, бүжиг, драм, цирк г.м/ төлбөрт
сургалтын зөвшөөрөл олгох

14

14

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

Байгаль хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Орчны агаарт хэмжилт хийх

15

15

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

Байгаль хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Авто тээврийн хэрэгслийн утааны хийн хэмжилт

16

16

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

Байгаль хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Зуух болон хаягдал утааны хийн хэмжилт

17

17

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

Байгаль хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Хаягдал түлшний утааны хэмжилт хийх

18

18

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

Онцгой байдал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Гал түймэр гарсан тухай акт гаргах

19

19

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

Онцгой байдал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Аж, ахуйн нэгж байгууллага иргэдийн
барилга байгууламжид галын дүгнэлт олгох

20

20

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

Онцгой байдал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Галын аюултай объектод галын аюулгүй байдлын зөвшөөрөл олгох

21

21

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

Онцгой байдал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Барилгын зураг төслийг хянаж байцаагчийн дүгнэлт гаргах

22

22

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуй

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Архины үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаанд дүгнэлт гаргах

23

23

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуй

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Тамхины үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаанд дүгнэлт гаргах

24

1

Захирагчийн ажлын алба

Төрийн захиргаа

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Улирлын түр үйлчилгээнд спиртийн сул
агууламжтай согтууруулах ундаагаар
 үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

25

2

Захирагчийн ажлын алба

Төрийн захиргаа

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах
ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох

26

3

Захирагчийн ажлын алба

Төрийн захиргаа

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах
ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийг сунгах

27

4

Захирагчийн ажлын алба

Төрийн захиргаа

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах
ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийг эрх сэргээх

28

5

Захирагчийн ажлын алба

Төрийн захиргаа

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах
ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох

29

6

Захирагчийн ажлын алба

Төрийн захиргаа

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах
ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах

30

7

Захирагчийн ажлын алба

Төрийн захиргаа

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах
ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх

31

8

Захирагчийн ажлын алба

Төрийн захиргаа

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай
зөвшөөрөл шинээр олгох

32

9

Захирагчийн ажлын алба

Төрийн захиргаа

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай
зөвшөөрөл сунгах

33

10

Захирагчийн ажлын алба

Төрийн захиргаа

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай
зөвшөөрөл эрх сэргээх

34

11

Захирагчийн ажлын алба

Төрийн захиргаа

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх
тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох

35

12

Захирагчийн ажлын алба

Төрийн захиргаа

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх
тусгай зөвшөөрлийг сунгах

36

13

Захирагчийн ажлын алба

Төрийн захиргаа

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх
тусгай зөвшөөрлийг сэргээх

37

14

Захирагчийн ажлын алба

Нийгмийн хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

“0” тоот эзэмших эрхийн бичиг олгох

38

15

Захирагчийн ажлын алба

Нийгмийн хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Эзэмшигч нас барсан “0” тоотын эрхийн бичгийг шилжүүлэх

39

16

Захирагчийн ажлын алба

Нийгмийн хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Нэр шилжүүлсэн “0” тоотын эрхийн бичиг олгох

40

17

Захирагчийн ажлын алба

Нийгмийн хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Үрэгдүүлсэн “0” тоотын эрхийн бичиг дахин олгох

41

1

Нийслэлийн Авто замын газар

Авто зам, дэд бүтэц

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Авто зам сэтлэх зөвшөөрөл олгох

42

2

Нийслэлийн Авто замын газар

Авто зам, дэд бүтэц

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Авто замд орц гарц шинээр гаргах

43

3

Нийслэлийн Авто замын газар

Авто зам, дэд бүтэц

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөлтэй зөвшилцөх

44

1

Нийслэлийн Архивын газар

Төрийн захиргаа

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Акт дүгнэлтийн лавлагаа олгох

45

2

Нийслэлийн Архивын газар

Төрийн захиргаа

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Ажилласан жилийг тодорхойлох лавлагаа олгох

46

3

Нийслэлийн Архивын газар

Төрийн захиргаа

Богино хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Архитектур төлөвлөлтийн даалгаврын лавлагаа олгох

47

4

Нийслэлийн Архивын газар

Төрийн захиргаа

Богино хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Банк санхүүгийн лавлагаа олгох

48

5

Нийслэлийн Архивын газар

Төрийн захиргаа

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Ерөнхий боловсролын сургуулийн шалгалтын лавлагаа олгох

49

6

Нийслэлийн Архивын газар

Төрийн захиргаа

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Нас барагсдын бүртгэлийн лавлагаа олгох

50

7

Нийслэлийн Архивын газар

Төрийн захиргаа

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Нотариатын лавлагаа олгох

51

8

Нийслэлийн Архивын газар

Төрийн захиргаа

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Орон нутгаас шилжиж ирсэн тухай лавлагаа олгох

52

9

Нийслэлийн Архивын газар

Төрийн захиргаа

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Орон сууц эзэмших эрхийн бичгийн лавлагаа олгох

53

10

Нийслэлийн Архивын газар

Төрийн захиргаа

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Орон сууцны зориулалт өөрчилсөн тухай лавлагаа олгох

54

11

Нийслэлийн Архивын газар

Төрийн захиргаа

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Өмч хувьчлалын тухай лавлагаа олгох

55

12

Нийслэлийн Архивын газар

Төрийн захиргаа

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Худалдан авах ажиллагаатай холбогдох лавлагаа олгох

56

13

Нийслэлийн Архивын газар

Төрийн захиргаа

Богино хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Хурлын тэмдэглэлийн лавлагаа олгох

57

14

Нийслэлийн Архивын газар

Төрийн захиргаа

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Тогтоол захирамжийн лавлагаа олгох

58

15

Нийслэлийн Архивын газар

Төрийн захиргаа

Богино хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Цагаатгалын лавлагаа олгох

59

16

Нийслэлийн Архивын газар

Төрийн захиргаа

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Цалингийн лавлагаа олгох

60

17

Нийслэлийн Архивын газар

Төрийн захиргаа

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Шүүхийн шийдвэрийн лавлагаа олгох

61

18

Нийслэлийн Архивын газар

Төрийн захиргаа

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Төрийн архивт баримт байхгүй тодорхойлолт олгох

62

19

Нийслэлийн Архивын газар

Төрийн захиргаа

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Иргэн, аж ахуйн нэгжийн захиалгаар мэдээлэл бэлтгэх

63

20

Нийслэлийн Архивын газар

Төрийн захиргаа

Богино хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Уншлагын танхимын үйлчилгээ

64

1

Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар

Байгаль хамгаалал

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Худаг гаргах зөвшөөрөл олгох

65

2

Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар

Байгаль хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Ус ашиглах зөвшөөрөл, эрхийн бичиг олгох, гэрээ байгуулах

66

3

Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар

Байгаль хамгаалал

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Элбэг ургамлыг ахуйн болон судалгаа шинжилгээний зориулалтаар
ашиглуулах зөвшөөрөл олгох

67

4

Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар

Байгаль хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө баталж, хугацаа сунгах

68

5

Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар

Байгаль хамгаалал

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын дүгнэлт гаргах

69

6

Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар

Байгаль хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гаргах

70

7

Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар

Байгаль хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Ан амьтны мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох, сунгах, дүгнэлт гаргах

71

8

Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар

Байгаль хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Байгалийн ургамлын мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох, сунгах,
дүгнэлт гаргах

72

9

Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар

Байгаль хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Газрын хэвлийн мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох, сунгах, дүгнэлт олгох

73

10

Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар

Байгаль хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Ойн мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох, дүгнэлт олгох

74

11

Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар

Байгаль хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Хурын ус хуримтлуулж, хөв цөөрөм байгуулах, суваг шуудуу татах
дүгнэлт гаргах

75

12

Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар

Байгаль хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Усны мэргэжлийн байгууллагын эрх олгоход дүгнэлт гаргах

76

13

Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар

Байгаль хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргах

77

1

Нийслэлийн Боловсролын газар

Боловсрол

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Ерөнхий боловсролын баримт бичиг нөхөн олгох

78

3

Нийслэлийн Боловсролын газар

Боловсрол

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Гадаад улс орнуудын ерөнхий боловсролын сургуульд сурч буй Монгол
хүүхдүүд нийслэлийн ЕБС-д шилжин ирж суралцах асуудлыг шийдвэрлэх

79

1

Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар

Хот төлөвлөлт

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Барилга барих хүсэлт хүлээн авч шийдвэрлэх

80

2

Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар

Хот төлөвлөлт

Богино хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох

81

3

Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар

Хот төлөвлөлт

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах

82

4

Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар

Хот төлөвлөлт

Богино хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Барилга байгууламжид хаяг дугаар оруулах

83

5

Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар

Хот төлөвлөлт

Богино хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Барилга байгууламжийн тэг тэнхлэгийг газарт байгуулах

84

6

Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар

Хот төлөвлөлт

Богино хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Инженерийн байгууламжийн гүйцэтгэлийн зураг хүлээн авах, хянах

85

7

Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар

Хот төлөвлөлт

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Ерөнхий төлөвлөгөөний зурган мэдээллээр үйлчлэх

86

8

Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар

Хот төлөвлөлт

Богино хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Архивын лавлагаа олгох

87

9

Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар

Хот төлөвлөлт

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Гудамж талбайд нэр өгөх нэрэмжит болгох

88

10

Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар

Хот төлөвлөлт

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Гудамж талбайд хөшөө дурсгалын самбар байршуулах зөвшөөрөл олгох

89

11

Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар

Хот төлөвлөлт

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Барилга, байгууламжийн эх загвар зураг батлах

90

12

Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар

Хот төлөвлөлт

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Усан хангамж ариутгах татуургын шугам сүлжээний трасс зөвшилцөх,
зөвшөөрөлцөх

91

13

Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар

Хот төлөвлөлт

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Мэдээлэл холбооны шугам сүлжээний трасс зөвшилцөх, зөвшөөрөлцөх

92

14

Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар

Хот төлөвлөлт

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Дулаан хангамжийн шугам сүлжээний трасс зөвшилцөх, зөвшөөрөлцөх

93

15

Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар

Хот төлөвлөлт

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээний трасс зөвшилцөх, зөвшөөрөлцөх

94

16

Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар

Хот төлөвлөлт

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ /үерийн далан суваг, хөрсний ус/-ний
трасс зөвшилцөх, зөвшөөрөлцөх

95

17

Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар

Хот төлөвлөлт

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Инженерийн шугам сүлжээний зурган мэдээллээр үйлчлэх

96

18

Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар

Хот төлөвлөлт

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Нийтийн эдэлбэр газарт авто зогсоол төлөвлөх, байгуулах хүсэлт хүлээн авах

97

19

Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар

Хот төлөвлөлт

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Нийтийн эдэлбэр газрыг төлөвлөж, тохижуулах хүсэлт хүлээн авах

98

1

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар

Хяналт шалгалт

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Худалдаа, нийтийн хоолны технологи, үйл ажиллагааны тухай дүгнэлт гаргах

99

2

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар

Хяналт шалгалт

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Хүүхдийн цэцэрлэгийн хоол, хүнсний бүтээгдэхүүний шинжилгээний
дүгнэлт гаргах

100

3

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар

Хяналт шалгалт

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи үйл ажиллагааны тухай улсын
байцаагчийн дүгнэлт гаргах

101

4

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар

Хяналт шалгалт

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Ундны усыг итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлэн чанар, аюулгүй
байдлын дүгнэлт гаргах

102

5

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар

Хяналт шалгалт

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Мал амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй
байдлын дүгнэлт гаргах

103

6

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар

Хяналт шалгалт

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй
байдал хангасан эсэх тухай дүгнэлт гаргах

104

7

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар

Хяналт шалгалт

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Химийн бодисын агуулахын дүгнэлт гаргах

105

8

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар

Хяналт шалгалт

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Шинээр байгуулагдаж байгаа цэцэрлэгийн хүүхдийн тоглоом, цагаан хэрэглэлд
шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах

106

9

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар

Хяналт шалгалт

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Халдваргүйтгэл, ариутгалын бодисын чанарын дүгнэлт гаргах

107

10

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар

Хяналт шалгалт

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Монгол улсын хилээр нэвтрүүлэх гэрийн тэжээвэр амьтанд мал эмнэлэг,
ариун цэврийн экспортын гэрчилгээ олгох

108

11

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар

Хяналт шалгалт

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Музей, номын сангийн хадгалалт хамгаалалтын байдалд улсын байцаагчийн
дүгнэлт гаргах

109

12

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар

Хяналт шалгалт

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт зүйлийн хадгалалт, хамгаалалтын байдалд
улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргах

110

13

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар

Хяналт шалгалт

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Монгол улсын хилээр нэвтрүүлэх хувийн хэрэгцээний зориулалтаар авч гарах
мал, амьтны гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнд мал эмнэлэг, ариун цэврийн
экспортын гэрчилгээ олгох

111

14

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар

Хяналт шалгалт

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээ олгох

112

15

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар

Хяналт шалгалт

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны дүгнэлт гаргах /химийн бодис/

113

16

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар

Хяналт шалгалт

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл шинээр эрхлэх болон тусгай зөвшөөрөл
сунгах талаарх дүгнэлт, санал гаргах

114

1

Нийслэлийн Нийгмийн даатгалын газар

Нийгмийн хамгаалал

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах

115

2

Нийслэлийн Нийгмийн даатгалын газар

Нийгмийн хамгаалал

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулах

116

1

Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний газар

Нийгмийн хамгаалал

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Хөдөлмөрийн чадвараа 50 ба түүнээс дээш хувиар алдсан 16 насанд хүрсэн
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний халамжийн тэтгэврийн сунгалт хийх

117

2

Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний газар

Нийгмийн хамгаалал

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Жирэмсэн болон хөхүүл, нярай хүүхэдтэй эхчүүдэд мөнгөн тэтгэмжийн
сунгалт хийх

118

3

Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний газар

Нийгмийн хамгаалал

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Нийслэл, аймгийн төвийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл /таксинаас бусад/-ээр
орон нутгийн харьяалал харгалзахгүйгээр үнэ төлбөргүй зорчих эрх олгох

119

4

Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний газар

Нийгмийн хамгаалал

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Өрхийн амжиргааны түвшингийн лавлагаа олгох

120

5

Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний газар

Нийгмийн хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Хөл, гар, шүд (үнэт металлаар хийхээс бусад)-ний протез, сонсох, харах
эрхтний ортопедийн хэрэгсэл худалдан авсан болон дотоодод хийлгэсэн
ахмад настанд зардлын үнийг олгох

121

6

Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний газар

Нийгмийн хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Ахмадын зориулалттай амралт, сувилалын газарт амрах эрхийн бичгийг
хөнгөлөлттэй үнээр олгох

122

7

Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний газар

Нийгмийн хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Эмчилгээ, сувилгаа зайлшгүй шаардлагатай ахмад настан эмнэлгийн
байгууллагын дүгнэлтээр магадлан итгэмжлэгдсэн дотоодын рашаан
сувилалд амарч сувилуулах тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн нэг талын
зардал, эрхийн бичгийн үнийн 50 хувийг жилд нэг удаа нөхөн олгох

123

8

Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний газар

Нийгмийн хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Хүндэт донор ахмад настан дотоодын рашаан сувилалд амарч
сувилуулах тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн нэг талын зардал,
эрхийн бичгийн үнийн 50 хувийг жилд нэг удаа олгох

124

9

Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний газар

Нийгмийн хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжид заасан оршуулгын тэтгэмж
авах эрх үүсээгүй, ганц бие ахмад настан нас барвал оршуулгын
тэтгэмжийн 75 хувьтай тэнцэх хэмжээний тусламж олгох

125

10

Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний газар

Нийгмийн хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Ахмад дайчин, түүнчлэн дайнд оролцож яваад амь үрэгдсэн иргэний эхнэр
/нөхөр/-т сар бүр мөнгөн тусламж үзүүлэх

126

11

Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний газар

Нийгмийн хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Монгол Улсын төрийн шагналт, төрийн соёрхолт, түүнчлэн Улсын ударник,
Хувьсгалт тэмцлийн ахмад зүтгэлтэнд сард нэг удаа мөнгөн тусламж
үзүүлэх

127

12

Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний газар

Нийгмийн хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Монгол Улсын болон Хөдөлмөрийн баатар, ардын болон гавьяат цолтон,
төрийн шагналт, төрийн соёрхолт, ахмад дайчин, Улсын ударник, хувьсгалт
тэмцлийн ахмад зүтгэлтэнд нийслэлээс аймагт, аймгаас нийслэлд ирэх,
буцах замын зардлыг сард нэг удаа олгох

128

13

Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний газар

Нийгмийн хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Монгол Улсын болон Хөдөлмөрийн баатар, ардын болон гавьяат цолтон,
төрийн шагналт, төрийн соёрхолт, ахмад дайчин, Улсын ударник, хувьсгалт
тэмцлийн ахмад зүтгэлтэнд дотоодын рашаан сувилалд ирэх, буцах замын
зардал, эрхийн бичгийн үнийг сард нэг удаа нөхөн олгох

129

14

Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний газар

Нийгмийн хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Монгол Улсын болон хөдөлмөрийн баатар, ардын цолтон, ахмад дайчин,
түүнчлэн дайнд оролцож яваад амь үрэгдсэн иргэний эхнэр /нөхөрт/-т
орон сууцны хөлс төлөхөд нь буюу нийтийн халаалтгүй сууц, гэрт амьдардаг
бол түлш худалдан авахад нь жилд нэг удаа мөнгөн тусламж олгох

130

15

Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний газар

Нийгмийн хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Төрийн өндөр албан тушаал хашиж байсан ахмад настанд түлээ нүүрсий
үнийн туслаж үзүүлэх

131

16

Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний газар

Нийгмийн хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

18 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн дотоодод хийлгэсэн
протезийн үнийг эдэлгээний хугацаа дууссан болон тухайн хүүхдийн
өсөлтийн улмаас бие эрхтэнд нь таарахгүй болсон тохиолдолд тухай
бүр 100 хувь нөхөн олгох;

132

17

Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний газар

Нийгмийн хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас
протез хийлгэх, сэргээн засалттай холбогдсон хөнгөлөлт авах эрх үүсээгүй
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний дотоодод хийлгэсэн протезийн үнийг 3 жил
тутамд нэг удаа 100 хувь нөхөн олгох

133

18

Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний газар

Нийгмийн хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

18 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, түүнчлэн үйлдвэрлэлийн
осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас протез, сэргээн
засалттай холбогдсон хөнгөлөлт авах эрх үүсээгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэний дотоодод хийлгэсэн болон худалдан авсан ортопед, тэргэнцэр
зэрэг тусгай хэрэгслийн үнийг 3 жил тутам нэг удаа 100 хувь нөхөн олгох

134

19

Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний газар

Нийгмийн хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд болон түүний асран хамгаалагч харгалзан
дэмжигчийн цэцэрлэг сургуульд ирж, очих унааны зардлыг жилд нэг
удаа хөнгөлөх эсхүл автобусаар үйлчлэх;

135

20

Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний газар

Нийгмийн хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Эмчилгээ, сувилгаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, түүний
асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн болон үйлдвэрлэлийн осол,
мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас протез хийлгэх, сэргээн
засалттай холбогдсон хөнгөлөлт авах эрх үүсээгүй хөдөлмөрийн чадвараа
бүрэн алдсан иргэн дотоодын рашаан сувилалд сувилуулбал нэг талын
унааны зардал, эрхийн бичгийн үнийн 50 хувийг жилд нэг удаа нөхөн олгох

136

21

Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний газар

Нийгмийн хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн болон хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн
алдсан иргэний нэг хүүхдийн цэцэрлэгийн хоолны
зардлын төлбөрт хөнгөлөлт үзүүлэх

137

22

Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний газар

Нийгмийн хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Насанд хүрсэн бүрэн хараагүй иргэний харилцаа холбооны зардалд
хөнгөлөлт үзүүлэх

138

23

Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний газар

Нийгмийн хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Бүрэн хараагүй хүн эмнэлэгийн байгууллагын дүгнэлтээр эмчлүүлэх,
рашаан сувилалд сувилуулахаар аймгаас нийслэлд, нийслэлээс аймагт
зорчих шаардлагатай болвол ирж буцахунааны зардлын 75 хувийг жилд
нэг удаа нөхөн олгох

139

24

Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний газар

Нийгмийн хамгаалал

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд нь хүүхдийн зусланд амарвал эрхийн
бичгийн үнийн 50 хувийг жилд нэг удаа олгох

140

1

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

Өмчийн харилцаа

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Газар эзэмших, ашиглах эрхийг баталгаажуулах

141

2

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

Өмчийн харилцаа

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Газар эзэмших, ашиглах эрхийг барьцаанд бүртгүүлэх

142

3

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

Өмчийн харилцаа

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Газар эзэмших, ашиглах эрхийг барьцаанаас чөлөөлөх

143

4

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

Өмчийн харилцаа

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Газар эзэмших, ашиглах эрхийн барьцаанд бүртгэлгүй лавлагаа олгох

144

5

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

Өмчийн харилцаа

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Газар эзэмших, ашиглах эрхийн хугацаа сунгах

145

6

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

Өмчийн харилцаа

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Газар эзэмших, ашиглах эрх шилжүүлэх

146

7

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

Өмчийн харилцаа

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Газар эзэмших, ашиглах зориулалт өөрчлөх

147

8

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

Өмчийн харилцаа

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Газар эзэмших, ашиглах талбайн хэмжээ өөрчлөх

148

9

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

Өмчийн харилцаа

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Кадастрын зургаар үйлчлэх

149

10

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

Өмчийн харилцаа

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Газрын төлбөрийн лавлагаа буюу нэхэмжлэл бичиж өгөх

150

11

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

Өмчийн харилцаа

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн акт гаргах

151

12

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

Өмчийн харилцаа

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гээгдүүлсэн,
үрэгдүүлсэн гэрчилгээ, гэрээ нөхөн олгох

152

13

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

Өмчийн харилцаа

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Барилга, байшин, хаяг дугаар бүртгэх

153

14

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

Өмчийн харилцаа

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт газар өмчлөөгүй тухай тодорхойлолт
гаргаж өгөх

154

15

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

Өмчийн харилцаа

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Хөдөө орон нутагт газар өмчилсөн иргэдийн жагсаалтаас хасалт хийх

155

16

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

Өмчийн харилцаа

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Гэрээ дүгнэсэн акт гаргах

156

17

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

Өмчийн харилцаа

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглуулах гэрээ байгуулах

157

18

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

Өмчийн харилцаа

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Газар эзэмших, ашиглах эрх олгосон захирамжийн лавлагаа олгох

158

19

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

Өмчийн харилцаа

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Кадастрын зургийн хэлбэр, эдэлбэр, байршил өөрчлөх

159

20

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

Өмчийн харилцаа

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Дүүргийн Засаг даргын захирамжийг нийслэлийн Засаг даргын
захирамжаар баталгаажуулах

160

1

Нийслэлийн Татварын газар

Санхүү, эдийн засаг

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Татвар төлөгчөөр бүртгэх /иргэн, аж ахуйн нэгж/

161

2

Нийслэлийн Татварын газар

Санхүү, эдийн засаг

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Татвар төлөгчид тоон гарын үсэг олгох

162

3

Нийслэлийн Татварын газар

Санхүү, эдийн засаг

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Данс андуурсан орлого залруулах хүсэлт хүлээн авах

163

4

Нийслэлийн Татварын газар

Санхүү, эдийн засаг

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Татварын хуулиар зөвлөгөө өгөх

164

5

Нийслэлийн Татварын газар

Санхүү, эдийн засаг

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Лавлагаа, тодорхойлолт гаргаж өгөх

165

6

Нийслэлийн Татварын газар

Санхүү, эдийн засаг

Богино хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Татварын хууль тогтоомжийг сурталчлах, мэдээллээр хангах

166

7

Нийслэлийн Татварын газар

Санхүү, эдийн засаг

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар хураах

167

8

Нийслэлийн Татварын газар

Санхүү, эдийн засаг

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Агаарын бохирдлын төлбөр хураах

168

9

Нийслэлийн Татварын газар

Санхүү, эдийн засаг

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Авто зам ашигласны төлбөр хураах

169

10

Нийслэлийн Татварын газар

Санхүү, эдийн засаг

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Сургалтын төлбөрийн татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлүүлэх

170

11

Нийслэлийн Татварын газар

Санхүү, эдийн засаг

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Орон сууцны татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлүүлэх

171

1

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

Бүртгэл

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Байнга оршин суугаа хаягийн лавлагаа олгох

172

2

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

Бүртгэл

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Гэрлэлт бүртгэлийн лавлагаа олгох

173

3

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

Бүртгэл

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Гэрлэлт сэргээсний бүртгэлийн лавлагаа олгох

174

4

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

Бүртгэл

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Гэрлэлт цуцлуулсны бүртгэлийн лавлагаа олгох

175

5

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

Бүртгэл

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Иргэний үнэмлэхний дэлгэрэнгүй лавлагаа олгох

176

6

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

Бүртгэл

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Нас барсны бүртгэлийн лавлагаа олгох

177

7

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

Бүртгэл

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Овог эцэг/эх/-ийн нэр, нэр өөрчилсний бүртгэлийн лавлагаа олгох

178

8

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

Бүртгэл

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Төрсний бүртгэлийн лавлагаа олгох

179

9

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

Бүртгэл

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Үрчлэлтийн бүртгэлийн лавлагаа олгох

180

10

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

Бүртгэл

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Иргэний шинэчилсэн бүртгэлийн лавлагаа олгох

181

11

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

Бүртгэл

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Эцэг/эх/ тогтоосны бүртгэлийн лавлагаа олгох

182

12

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

Бүртгэл

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Гэрлэлтийг бүртгэх

183

13

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

Бүртгэл

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Гэрлэлт цуцлуулсныг бүртгэх

184

14

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

Бүртгэл

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Гэрлэлт сэргээснийг бүртгэх

185

15

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

Бүртгэл

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Төрсний гэрчилгээний дахин олголтыг бүртгэх

186

16

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

Бүртгэл

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Гэрлэлтийн гэрчилгээний дахин олголтыг бүртгэх

187

17

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

Бүртгэл

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Төрөөс үнэгүй өмчлүүлсэн газар өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгэх

188

18

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

Бүртгэл

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Газар эзэмших, ашиглах эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгэж,
баталгаажуулах

189

19

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

Бүртгэл

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Төрөөс хувьчилсан газар болон орон сууцнаас бусад үл хөдлөх эд
хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлд анх удаа бүртгэж
баталгаажуулах

190

20

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

Бүртгэл

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Хувийн сууцыг өмчлөх эрхийг эд хөрөнгийн улсын бүртгэлд анх
удаа бүртгэх

191

21

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

Бүртгэл

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Өв залгамжлах эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэх

192

22

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

Бүртгэл

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Хамтран өмчлөгч хасагдах, нэмэгдэх өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд
бүртгэх

193

23

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

Бүртгэл

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Бэлэглэх гэрээг улсын бүртгэлд бүртгэх

194

24

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

Бүртгэл

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Худалдах, худалдан авах гэрээг улсын бүртгэлд бүртгэх

195

25

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

Бүртгэл

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Арилжих /солих/ гэрээг эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэх

196

26

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

Бүртгэл

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны гэрээг эд хөрөнгийн эрхийн улсын
бүртгэлд бүртгэх

197

27

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

Бүртгэл

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээг эд хөрөнгийн эрхийн улсын
бүртгэлд бүртгэх

198

28

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

Бүртгэл

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Барьцаа, түрээсийн гэрээ дуусгавар болсныг эрхийн бүртгэлд бүртгэх

199

29

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

Бүртгэл

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа
олгох /5 хүртэлх/

200

30

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

Бүртгэл

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн эд хөрөнгийн лавлагаа олгох

201

31

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

Бүртгэл

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа
олгох /5-аас дээш/

202

32

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

Бүртгэл

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Нас барсаны гэрчилгээний дахин олголтыг бүртгэх

203

1

Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газар

Нийгмийн хөгжил

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох

204

2

Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газар

Нийгмийн хөгжил

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн харилцаа
бүтээмжийн сургалт, мэдээлэл зөвлөгөө өгөх

205

3

Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газар

Нийгмийн хөгжил

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Их дээд, сургууль болон МСҮТ-д суралцагчдыг цагийн ажлын байраар
хангах

206

4

Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газар

Нийгмийн хөгжил

Шуурхай үзүүлэх үйлчилгээ

Ажлын байранд зуучлах

207

1

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар

Эрүүл мэнд

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Эмнэлгийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх
байгууллагуудад ажлын байрны дүгнэлт гаргах

208

2

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар

Эрүүл мэнд

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Эмнэлгийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай
зөвшөөрөл хүссэн төсөл хүлээн авах

209

3

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар

Эрүүл мэнд

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Эмнэлгийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай
зөвшөөрөл олгох

210

4

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар

Эрүүл мэнд

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Эмнэлгийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай
зөвшөөрөл сунгах

211

5

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар

Эрүүл мэнд

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Эмийн сангийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагуудад
ажлын байрны дүгнэлт гаргах

212

6

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар

Эрүүл мэнд

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Эмийн сангийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай
зөвшөөрөл хүссэн төсөл хүлээн авах

213

7

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар

Эрүүл мэнд

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Эмийн сангийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай
зөвшөөрөл олгох

214

8

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар

Эрүүл мэнд

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Эмийн сангийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай
зөвшөөрөл сунгах

215

9

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар

Эрүүл мэнд

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Сувилалын чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх
байгууллагуудад ажлын байрны дүгнэлт гаргах

216

10

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар

Эрүүл мэнд

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Сувилалын чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай
зөвшөөрөл хүссэн төсөл хүлээн авах

217

11

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар

Эрүүл мэнд

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Сувилалын чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай
зөвшөөрөл олгох

218

12

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар

Эрүүл мэнд

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Сувилалынчиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай
зөвшөөрөл сунгах

219

1

Улаанбаатар Дулааны Сүлжээ ТӨХК

Авто зам, дэд бүтэц

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Дулаан хангамжийн техникийн нөхцөл олгох

220

2

Улаанбаатар Дулааны Сүлжээ ТӨХК

Авто зам, дэд бүтэц

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд холбох

221

1

Улаанбаатар Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК

Авто зам, дэд бүтэц

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл олгох

222

2

Улаанбаатар Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК

Авто зам, дэд бүтэц

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл сунгах

223

3

Улаанбаатар Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК

Авто зам, дэд бүтэц

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөлийн нэр шилжүүлэх

224

4

Улаанбаатар Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК

Авто зам, дэд бүтэц

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл нөхөн авах

225

5

Улаанбаатар Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК

Авто зам, дэд бүтэц

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөлийн зориулалт өөрчлөх

226

6

Улаанбаатар Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК

Авто зам, дэд бүтэц

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам болон кабелийн шугам, дэд
станц зөөж байршил өөрчлөх

227

1

Ус сувгийн удирдах газар

Авто зам, дэд бүтэц

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Шинэ баригдах барилгад цэвэр, бохир усны техникийн нөхцөл олгох

228

2

Ус сувгийн удирдах газар

Авто зам, дэд бүтэц

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Хуучин барилгад цэвэр, бохир усны техникийн нөхцөл олгох

229

3

Ус сувгийн удирдах газар

Авто зам, дэд бүтэц

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Гэр хорооллын шугамнаас цэвэр, бохир усны техникийн нөхцөл олгох

230

4

Ус сувгийн удирдах газар

Авто зам, дэд бүтэц

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Техникийн нөхцөл сунгах

231

5

Ус сувгийн удирдах газар

Авто зам, дэд бүтэц

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Цэвэр, бохир усны шугамын тодруулга хийх

232

6

Ус сувгийн удирдах газар

Авто зам, дэд бүтэц

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Цэвэр, бохир усны шугам зөөх зөвшөөрөл олгох

233

7

Ус сувгийн удирдах газар

Авто зам, дэд бүтэц

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Цэвэр бохир усны шугамын холбох цэг өөрчлөх зөвшөөрөл олгох

234

1

Мэдээлэл, холбооны сүлжээ ТӨХК

Авто зам, дэд бүтэц

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Дохиолол, холбооны хангамжийн техникийн нөхцөл олгох

235

1

Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар

Төрийн захиргаа

Урт хугацаанд үзүүлэх үйлчилгээ

Захиалагчийн хяналт хийх

 

"Болор дуран"-аар шалгав.

0 сэтгэгдэл

News.mn сайтад сэтгэгдэл оруулахад анхаарах зүйлс

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж