Сонгуулийн сурталчилгаа албан ёсоор эхэллээ | News.MN

Сонгуулийн сурталчилгаа албан ёсоор эхэллээ

Хуучирсан мэдээ: 2020.06.02-нд нийтлэгдсэн

Сонгуулийн сурталчилгаа албан ёсоор эхэллээ

Сонгуулийн сурталчилгаа албан ёсоор эхэллээ

Энэ удаагийн сонгууль 29 тойрог, 76 мандаттай буюу нийслэлийг ес, аймгийг 20 тойрог болгон УИХ-ын сонгуулийн тухай хуулийг баталсан. 2020 оны УИХ-ын сонгуульд 14 нам, эвсэл  121 бие даагч гээд нийт 639 нэр дэвшигч өрсөлдөж байна. Сонгуульд 121 хүн бие даан өрсөлдөж байгаа нь хамгийн их бие даагчтай сонгууль болж буй аж. Нийт нэр дэвшигчдийн 378 нь орон нутагт, 261 нь нийслэлийн тойргуудад өрсөлдөж байгаа юм. Мөн одоогийн УИХ-ын гишүүдээс 52 нь сонгуульд нэр дэвшээд байна.

Улс төрийн намуудаас АН болоод МАН 29 тойрогт 76 нэр дэвшигчээ дэвшүүлээд байгаа.  Та бидний эвсэл, Шинэ эвсэл-ээс мөн 76 хүнийг нэр дэвшүүлсэн. "Зөв хүн электорат эвсэл"-ээс 59, "Эрх чөлөөг хэрэгжүүлэгч нам"-аас 13 тойрогт 16 нэр дэвшигч, "Эх орончдын нэгдсэн нам"-аас нэг, "Дэлхийн монголчууд нам"-аас нэг, "Хөгжлийн хөтөлбөр нам"-аас долоо, Сахигтун! Үндсэн хуулийн 19 эвсэл 70, "Зон олны нам"-аас 30, "Ард түмний олонхийн засаглал нам 25, "Гэр хороолол хөгжлийн нам"-аас таван  нэр дэвшигч гэх зэргээр нэр дэвшжээ.

Энэ удаагийн УИХ-ын сонгуульд Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар тойрогт мөн Баянгол дүүргийн 26 дугаар тойрог, Сүхбаатар дүүрэгт  хамгийн олон буюу тус бүр 35 нэр дэвшигч өрсөлдөж байна. Сүхбаатар аймгийн 12 дугаар тойрогт хамгийн бага буюу 11 нэр дэвшигч хоёр мантадын төлөө өрсөлдөж байгаа юм.

Нэр дэвшигчид үнэмлэхээ гардан авсан өдрөөс буюу зургадугаар сарын 2-ноос сонгуулийн сурталчилгааг эхлүүлж, санал авах өдрийн өмнөх өдрийн 00:00 цагаас өмнө зогсооно. УИХ-ын ээлжит сонгуулийн санал хураалт зургадугаар сарын 24-ний өдөр улс орон даяар явагдана.

Энэ удаагийн сонгууль цар тахлын үед явагдах учраас сонгуулийн үед "COVID-19"-өөс сэргийлэх журмыг Засгийн газраас баталсан. Уг журамд Нам, эвсэл, нэр дэвшигч сонгуулийн сурталчилгааны үед аливаа арга хэмжээ, сонгогчидтой хийх уулзалт, хурал, цуглааныг цахим хэлбэрээр зохион байгуулна.  Цахим хэлбэрээр зохион байгуулах боломжгүй тохиолдолд аливаа арга хэмжээ, уулзалт, хурал, цуглаан зохион байгуулах байр, танхимыг урьдчилан цэвэрлэж, ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийсэн байна. Арга хэмжээнд оролцогч хүн хоорондын зай 1,5 метрээс доошгүй байх бөгөөд биеэр хүрэлцэхгүй (гар барих, тэврэх, үнсэх) зайнаас харилцаж, оролцогчид амны хаалт заавал зүүсэн байна.

 Уулзалт, хурал, цуглааныг зохион байгуулах байр танхимд болон гадна талбайд оролцогчдыг суух боломж нөхцөлөөр хангаж байрлуулсан байна. Хүн суух сандал хоорондын зай 1,5 метрээс доошгүй байна гэж заасан.

 39 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ.СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГАА

39.1.Сонгуулийн сурталчилгааг нэр дэвшигчид үнэмлэх олгосон өдрөөс эхлүүлж, санал авах өдрөөс 24 цагийн өмнө буюу санал авах өдрийн өмнөх өдрийн 00:00 цагаас өмнө зогсооно.

39.2.Сонгуулийн сурталчилгааг дараах арга, хэлбэрээр явуулна:

39.2.1.сонгуулийн сурталчилгааны материал хэвлүүлэх, сонгогчдод тараах;

39.2.2.нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд сонгуулийн сурталчилгааны зурагт самбар байрлуулах;

39.2.3.хуульд өөрөөр заагаагүй бол намын далбааг гудамж, талбайд байрлуулах, таних тэмдэг, уриа ашиглах;

39.2.4.сонгогчидтой уулзалт, хурал, цуглаан хийх;

39.2.5.ухуулах байр ажиллуулах;

39.2.6.радио, телевизийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг ашиглах;

39.2.7.цахим орчин ашиглах;

39.2.8.өдөр тутмын болон бусад сонин сэтгүүлд сонгуулийн сурталчилгааны материал нийтлүүлэх.

39.3.Сонгуулийн сурталчилгааны уулзалт, хандивын талаар сонгогчдод зар, урилга явуулсныг сурталчилгааны хэвлэмэл материалд оруулан тооцохгүй. Зар, урилга нь А5 хэмжээнээс илүүгүй байна.

39.4.Сонгуулийн сурталчилгааны аливаа материалын баруун доод хэсэгт сонгуульд оролцож байгаа нам, эвсэл, нэр дэвшигчийн нэрийг тодорхой харагдахуйц байдлаар товчлохгүй бичих бөгөөд энэ нь телевизийн нэвтрүүлгийн нийт хугацаанд хамаарна. Радиогийн нэвтрүүлгийн тухайд эхлэл, төгсгөлд нам, эвсэл, нэр дэвшигчийн нэрийг дурдана.

39.5.Сонгуулийн сурталчилгаа явуулсан хэвлэл мэдээллийн байгууллага сонгуулийн сурталчилгаа дууссанаас хойш 10 хоногийн дотор сурталчилгаа явуулсан талаарх тайланг нийтэд мэдээлнэ.

39.6.Энэ хуулийн 39.1-д заасныг зөрчсөн радио, телевизийн байгууллагын олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчийн сүлжээгээр дамжих эрхийг Харилцаа холбооны зохицуулах хороо зөрчил гарсан өдрөөс эхлэн гурван сар хүртэл хугацаагаар хязгаарлана.

41 дүгээр зүйл.Сонгуулийн сурталчилгааны хэвлэмэл материал хэвлүүлэх, тараах, хүргэх

41.1.Сонгуулийн сурталчилгаа явуулах эрх бүхий этгээд сонгуулийн сурталчилгааны хэвлэмэл материалыг дараах хэлбэр, хэмжээнээс хэтрүүлэхгүйгээр сонгогчдод тараах эрхтэй:

41.1.1.гурван хэвлэлийн хуудас сонин;

41.1.2.гурван хэвлэлийн хуудас сэтгүүл;

41.1.3.нэг хэвлэлийн хуудас ухуулах хуудас.

41.2.Нэг нам, эвслийн нэр дэвшигчид сонгуулийн сурталчилгааны хэвлэмэл материалаа нэгдмэл байдлаар хамтран гаргаж болно.

47 дугаар зүйл.Сонгуулийн сурталчилгаанд цахим орчин ашиглах

47.1.Сонгуулийн сурталчилгаанд дараах хэлбэрийн цахим хуудас ашиглаж болно:

47.1.1.нэр дэвшигчийн болон нам, эвслийн өөрийн тус бүр нэг цахим хуудас;

47.1.2.цахим орчин дахь олон нийтийн сүлжээний цахим хуудас;

47.1.3.бусад цахим хуудас.

47.2.Нэр дэвшигч энэ хуулийн 47.1.1, 47.1.2-т заасан цахим хуудсыг сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглах тохиолдолд цахим хуудсыг нэр дэвшигчийн үнэмлэх авсан өдрөөс хойш гурав хоногийн дотор тухайн аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороонд бүртгүүлнэ.

47.3.Энэ хуулийн 47.1.1, 47.1.3-т заасан цахим хуудас ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулахдаа сэтгэгдэл бичигдэхгүй тохиргоотойгоор нийтэлнэ.

47.4.Энэ хуулийн 47.2-т заасны дагуу бүртгүүлээгүй цахим хуудсыг сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглах, бусдын нэр болон хуурамч хаяг ашиглахыг тус тус хориглоно.

47.5.Энэ хуулийн 47.1.3-т заасан цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах төлбөр нь ээлжит сонгуулийн жилийн 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнөх жилийн 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд баримталсан зар сурталчилгаа, мэдээ, мэдээллийн төлбөрийн дундаж хэмжээнээс хэтрэхгүй байна.

47.6.Сонгуулийн сурталчилгаа явуулах эрх бүхий этгээд сонгуулийн сурталчилгааны материалыг цахим хэлбэрээр буюу цахим шуудангаар сонгогчдод хүргүүлж болно.

47.7.Энэ хуулийн 35.3, 47.4-т заасныг зөрчсөн талаарх гомдлын дагуу Харилцаа холбооны зохицуулах хороо цагдаагийн байгууллагын саналыг үндэслэн дараах арга хэмжээг нэн даруй авна:

47.7.1.энэ хуулийн 47.1.1, 47.1.3-т заасан цахим хуудасны Монгол Улсаас хандах хандалтыг сонгуулийн дүн гарч дуусталх хугацаагаар хаах;

47.7.2.энэ хуулийн 47.1.2-т заасан тухайн цахим хуудсыг хаах, эсхүл түр хязгаарлах арга хэмжээ авах.

47.8.Үүрэн холбооны болон интернетийн үйлчилгээ эрхлэгч нь холбогдох эрх бүхий байгууллагын шийдвэрийн дагуу зөрчил гаргасан цахим хуудас болон тухайн мэдээ, мэдээллийг өөрийн сүлжээнд хаах үүрэг хүлээнэ.

47.9.Цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах, түүнд хяналт тавих журмыг цагдаагийн төв байгууллага болон Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны саналыг үндэслэн Сонгуулийн Ерөнхий хороо хамтран баталж, мөрдүүлнэ.

47.10.Нэр дэвшигч болон нам, эвсэл нь энэ хуулийн 47.1.1, 47.1.2-т заасан цахим хуудсаа энэ хуулийн 39.1-д заасан сонгуулийн сурталчилгаа дуусах хугацаанд хаана.

47.11.Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь Сонгуулийн ерөнхий хорооны саналыг үндэслэн цахим орчин дахь олон нийтийн сүлжээний хандалтыг хязгаарлах, тархалтыг бууруулах технологийн арга хэмжээг сонгуулийн сурталчилгаа дууссан өдрөөс санал авах өдрийн дараах өдөр хүртэл авч болно.

 

Энэ мэдээнд өгөх таны сэтгэгдэл?
3
ТэнэглэлТэнэглэл
1
ЗөвЗөв
1
ХахаХаха
0
ХөөрхөнХөөрхөн
0
ГайхмаарГайхмаар
0
ХарамсалтайХарамсалтай
0
БурууБуруу
Баярлалаа!

Холбоотой мэдээ

13 сэтгэгдэл

News.mn сайтад сэтгэгдэл оруулахад анхаарах зүйлс

Avatar

Зочин 2020-06-02 185.220.101.165

>>> Халуун охид та нарыг хүлээж байна — https://is.gd/uB2aoF

Avatar

^£^ 2020-06-02 202.126.88.130

За Монгол Тулгатны 76 Ямаагаа сонгох цаг боллоо. Иргэдээ тун чиг сайн тунгааж зөв сонгоорой !!!

Avatar

Зочин 2020-06-02 59.153.113.94

Сонгуулийг хүртэл луйвардаж, засагт гарах бүр дээ нэмэх баланстай улс хүлээж аваад, хасах баланстай болгож дампууртал нь иддэг АН-ыг л лав сонгож таарахгүй, бүр ГАНЦ СУУДАЛ Ч ӨГЧ БОЛОХГҮЙ. АН-ын хоёр зууны их луйврын хажууд ганц тэрбумын зээл авсан ЖДҮ юу юм бэ. 60 тэрбумын схем зохиож олон жил гүжирдлэг хийж байна.Гаднаас өндөр хүүтэй зээл авч яалаа! Тэдний хамгийн сүүлийн буюу 2012-2016 онд идсэн 20 тэрбум долларыг төлүүлэхийг ард түмэн шардсаар.

Avatar

Зочин 2020-06-02 64.119.19.246

2012-2016 онд АН идсэн 20 тэрбум доллар хаанаас гаргасан тоо вэ?яБодитой үнэн юм бичмээр байна шүү !

Avatar

Зочин 2020-06-02 66.181.178.107

toriig manangaas salgaj baylagtaa ezen bolj mongo huuleltiig taslan zogsooj ard tumendee gerel haruulj chadah aaviin huuhed eej iin ohiniig demjicgey hudlaa iim tiim niigem hereggui mongold tohirson niigem baiguulcgay irgen bur mongol hun bolj torsondoo baharhah tiim niigem husej baina

Avatar

Аззаяа 2020-06-02 66.181.177.130

Сонгогдсон тоо, хийсэн ажил энэ тэрийг нь харвал ер нь Зика, Миеэ 2 зэрэгцээд гарчихвал болох гээд байна даа.

Avatar

Сонгогч 2020-06-02 119.40.100.66

Манайхан одоо сонголтоо хийхдээ ухаалагаар хийнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Сонгогч түмний минь сонголт мэргэн байг ээ.

Avatar

Зочин 2020-06-02 202.9.46.144

Манан маф-г устгах бүх хүнийг дэмжинэ

Avatar

Бие даагчдаас дэмжинэ ээ 2020-06-02 103.212.116.223

Өөр сонголт хийнэ.

Avatar

Зочин 2020-06-02 124.158.109.232

Сонгуулиасаа өмнө АНУ-д байгаа ард иргэдийн 20 хүрээгүй 17, 18 настай оюутан сурагчидийг татаж аваачээ АНУ-д вирусийн халдвар хамгийн өндөр байна бас хажуугаар нь иргэдийн бослого хөдөлгөөн гарч байна. Бусад орноос иргэдээ дахин дахин л татаж байна. Төр засгийн шийдвэрийг, авч байгаа арга хэмжээг хүндэтгэн маш удаан хүлээлээ. Монгол улсын ирээдүй ялгаагүй л хүүхдүүд шүү дээ

Avatar

Зочин 2020-06-02 202.126.90.28

MAN AN Elektorataas busad ni hognuud.galzuuchuud.Uls oron ene baigaagaasaa ulam dordono.Heden sain bie daagchid bol baina.

Avatar

Зочин 2020-06-02 66.181.183.37

Хүрэлсүхийн баг үүрд баяртай

Avatar

Баяр 2020-06-02 139.5.217.18

ЖДҮ, 60 тэрбум, Казино, Концессчидийн хулгайчдаас бүрдсэн Хүрэлсүхийн багт Баяртай гэж хэлээд УНАГААЦГААЯ ИРГЭДЭЭ

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж