Монгол төр 72 төрлийн халамж үзүүлдэг | News.MN

Монгол төр 72 төрлийн халамж үзүүлдэг

Монгол төр 72 төрлийн халамж үзүүлдэг

Монгол төр 72 төрлийн халамж үзүүлдэг

Халамжийн бодлого “хавтгайрах”-ын хэрээр иргэдийн амьжиргаанд сайнаар гэхээсээ илүү саараар нөлөөлж, бэлэнчлэх сэтгэлгээнд сургаж байна гэсэн шүүмжлэл дагалддаг. Нөгөө талаасаа эмзэг, тодорхой бүлгийн хүмүүсээ бодлогоор дэмжих нь төрийн үүрэг.  Ингээд төсвөөс олгодог төрийн халамжуудыг хүргэе.

Хамгийн сүүлд гэхэд Засгийн газраас иргэдийн амьжиргааг дэмжих зорилгоор сар бүр хүүхдэд 100 мянган төгрөг олгож эхлээд байна. Дээр нь хүүхдийн мөнгийг 30 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлж, хүнсний талоны хувь хэмжээг ч бас нэмэгдүүлчихлээ. Үүнээс ч өмнө халамжийн үйлчилгээ, тэтгэвэр тэтгэмжийг жил бүр нэмэгдүүлсээр ирсэн нь нууц биш.

Тухайлбал, “Цалинтай ээж”, “Насны хишиг” хөтөлбөр, Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай гээд халамжийн цөөнгүй хуультай.

Төрөөс халамжийн чиглэлээр 72 төрлийн үйлчилгээ үзүүлдэг. Жилд 800 мянга гаруй иргэн төрийн хишиг хүртдэг. Бараг таван хүн тутмын нэг нь халамж авч байна гэсэн үг. Жишээ нь, 250.000 иргэнд хүнсний эрхийн бичиг очдог. Тэдгээрийн 90 000 нь ажил хөдөлмөр эрхлэх насны эрүүл хүмүүс. Өнгөрсөн жил гэхэд халамжийн үйлчилгээнд 670 гаруй тэрбумыг зарцуулжээ. Тодруулбал,

 • Хүүхдэд олгох мөнгөн тэтгэмжид 2018 онд 2015.1 тэрбум зарцуулсан бол 2019 онд 218.9 тэрбум,
 • Цалинтай ээж хөтөлбөрт 2018 онд 96.8 тэрбум зарцуулсан бол 2019 онд 96.8 тэрбум,
 • Халамжийн тэтгэвэрт 2018 онд 96.5 тэрбум зарцуулсан бол 2019 онд 99.5 тэрбум,
 • Халамжийн бусад хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд 2018 онд 55.5 тэрбум, энэ төсвийг танаж 2019 онд 31.1 тэрбум,
 • Хүнс тэжээлийн тусламж, дэмжлэгт 2018 онд 42.2 тэрбум, 2019 онд 42.2 тэрбум,
 • Нөхцөлт мөнгөн тусламжид 2018 онд 35.2 тэрбумыг зарцуулсан бол 2019 онд 37.5 тэрбум,
 • Алдарт эхийн одонтой эхчүүдэд олгох мөнгөн тэтгэмжид 2018 онд 29.4 тэрбум, 2019 онд 29.4 тэрбум,
 • Амьжиргааг дэмжих нөхцөлд мөнгөн тэтгэмжид 2018 онд 23.1 тэрбум зарцуулсан бол 2019 онд 24 тэрбум,
 • Ахмад настнуудад үзүүлэх хөнгөлөлтөд 2018 онд 21.1 тэрбумыг зарцуулсан бол 2019 онд 26.1 тэрбум,
 • “Насны хишиг”-т 2018 онд 20.5 тэрбумыг зарцуулсан бол 2019 онд 22.3 тэрбум,
 • Жирэмсэн болон хөхүүл эхийн тэтгэмжид 2018 онд 19.8 тэрбумыг зарцуулсан бол 18.1 тэрбум,
 • Тэтгэвэр нэмэгдүүлэх эх үүсвэрт 2018 онд 17.8 тэрбум зарцуулсан бол 2019 онд 21.2 тэрбум болгож нэмэгдүүлжээ.
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний тэтгэмжид 2018 онд 12.3 тэрбум, 2019 онд 12.3 тэрбум,
 • Ахмад дайчин, алдар цолтой ахмад настны тэтгэмжид 2018 онд 6.4, 2019 онд 6.4 тэрбум,
 • Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээнд 2018 онд 3.3 тэрбумыг зарцуулсан бол 2019 онд 1.8 тэрбум зарцуулжээ.
 • Бусад үйл ажиллагааны зардалд 2018 онд 2.1 тэрбум, 2019 онд 2 тэрбум,
 • Цаатан иргэний тэтгэмжид 2018 онд 0.4 тэрбумыг зарцуулсан бол 2019 онд 0.6 тэрбум,
 • Асрамжийн үйлчилгээ 2018 онд 0.2 тэрбум, 2019 онд 0.2 тэрбум тус тус зарцуулжээ.

Халамж хүртэгсдийн дотор эрүүл саруул, эрхтэн бүтэн хөдөлмөрийн насны залуус, чинээлэг амьдралтай иргэд ч багтдаг гэх шүүмжлэл тасардаггүй. Энэ ч үнэний ортой байхыг үгүйсгэхгүй. Бодит орлогоо нуудаг, төрийн албанд ажилладаг танил талаа ашигладаг, хамаатан саднаа халамж, тэтгэмжид “хавчуулдаг” зэргээс болж халамжийн үйлчилгээ зорилтот бүлэгтээ хүрч чаддаггүй гэдэг. Дээр нь жилээс жилд үйлчилгээний төрөл нь нэмэгдсээр байгаа нийгмийн халамжийн бодлого хэт хавтгайрч, буруу тийш эргэсэн гэх олон асуудалд Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас хэр анхаарал хандуулж байна вэ. Эдгээр асуудалд Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас “Халамжийн үйлчилгээ хавтгайраагүй, зорилтот бүлэгтээ хүрч байгаа” гэх байр суурийг илэрхийлсэн. Тус яамнаас дээрх иргэдийн гомдол шүүмжлэлд үндэслэн халамжийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх байдлаар хяналтыг сайжруулах бодлого баримталж байгааг тодотгосон билээ.

ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ  ХАВТГАЙРААГҮЙ

ХНХЯ-ны Нийгмийн хамгааллын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Б.УНДРАЛ: 

Халамжийн үйлчилгээ хавтгайрсан асуудал байхгүй. Төрөөс халамжийн чиглэлээр 72 төрлийн үйлчилгээ үзүүлж байна. Эдгээр үйлчилгээ нь зорилтот бүлэгтээ хүрч байгаа. Тухайлбал, хүнсний талон. Нэн ядуу өрхийн наад захын хэрэгцээг хангах зорилгоор олгодог энэ үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийг хүн амын бүлгээр нь авч үзвэл 50 хувь буюу 112 мянган хүүхэд, арван мянга орчим ахмад, хорь гаруй мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байгаа юм.

Хөдөлмөрийн насны иргэдийн тухайд халамжаас хөдөлмөр эрхлэлт рүү шилжүүлэх зорилгоор тодорхой нөхцөлүүд тавьж байгаа. Тухайлбал, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээнд хамрагдсан байх, нийтийг хамарсан ажилд хамрагдах, хүүхдээ вакцинд хамруулах, сургууль, цэцэрлэгт хамруулах гэх мэт шаардлагыг хангах ёстой.

Эдгээр нөхцөлийг биелүүлээгүй тохиолдолд халамжийн мэргэжилтэн маань тухайн иргэнийг хүнсний талоноос хасах эрхтэй. Харин малчин өрх, жирэмсэн эх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд дээрх нөхцөлүүд хамаарахгүй. Хүнсний эрхийн бичгийн асуудлаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр  хүнсний талоныг дундаж болон түүнээс дээш орлоготой айл өрх авч байна гэсэн мэдээллийн мөрөөр бид саяхан шалгалт хийсэн. Нийслэлийн есөн дүүрэгт ажлын хэсэг гарган айл өрхүүдээр явж шалгахад хүнсний талон зорилтот бүлэгтээ л очсон байсан. Хэрэв үнэхээр чинээлэг айл хүнсний талон авч байгаа нь баталгаатай бол манай яаманд баримттайгаар мэдээлэл өгч болно. Энэ дагуу бид шалгана гэлээ.

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас цаашид нийгмийн халамжийн бодлогод өөрчлөлт оруулж Нийгмийн хамгааллын тухай хуульд шинэчилсэн найруулга хийхээр болжээ. Энэ хуулийн төсөлд зарим тэтгэвэр тэтгэмжийг нэгтгэх, зогсоох гэх мэт таналт хийх аж. Ингэснээр халамжийн үйлчилгээг зорилтот бүлэгт хүргэхэд чиглүүлэх зорилготой юм байна.

Б.ЦЭЦЭГ

Энэ мэдээнд өгөх таны сэтгэгдэл?
3
БурууБуруу
2
ЗөвЗөв
1
ХахаХаха
0
ХөөрхөнХөөрхөн
0
ГайхмаарГайхмаар
0
ХарамсалтайХарамсалтай
0
ТэнэглэлТэнэглэл
Баярлалаа!

Холбоотой мэдээ

11 сэтгэгдэл

News.mn сайтад сэтгэгдэл оруулахад анхаарах зүйлс

Avatar

bdjbd 2020-05-20 202.9.40.16

IIM NOVSHNUUD ZAIGAA TAVIJ OG

Avatar

Зочин 2020-05-20 202.179.21.217

Энэ олон халамж чинь Монголчуудыг ажил хийх сонирхолгүй бэлэнчлэх сэтгэлгээнд сургаж байна.Халамжаар гол зогоож амьдардаг ажил хийх хүсэлгүй хүмүүсийн армийг бэлтгэж байна.

Avatar

зочин. 2020-05-20 202.179.25.141

Зарим тэтгэвэр тэтгэмжийг нэгтгэх, зогсоох нь зүйтэй дээ.

Avatar

Зочин 2020-05-20 192.82.76.252

Халамж авч байгаад тэжээгчээ алдаад тэжээгчийн тэтгэмж авдаг хүн эрүүл боллоо гэхэд тэтгэмжийн нь хасдаг уу

Avatar

Зочин 2020-05-20 202.21.100.210

Тараасан мөнгөний гор чинь төгрөгийн ханшийн уналтаар илэрхийлэгдэж байна. Тараасан мөнгө удахгүй цаас болно.Сөрөг үр дагаварыг ард түмэн нөхөн төлнө

Avatar

Өвгөн 2020-05-20 49.0.212.186

Үүний гол нь шудрага нийгэмд амьдрах, хөдөлмөрлөх /хуулиар хамгаалагдаж/, орон гэртэй байх, бол уу, тэгвэл заавал халамж байх уу,? Зүгээр л орилох ч дээ.. Гэв ч үүнийг хийж чадаж, засах нь хэд бол

Avatar

Өвгөн 2020-05-20 49.0.212.186

Үүний гол нь шудрага нийгэмд ажилтай байх, үнэлэмж зөв байх, хөдөлмөрлөх /хуулиа барьж ажиллуулах/, орон гэртэй байх юм бол уу, тэгвэл халамж хэрэгтэй байх уу?

Avatar

Зочин 2020-05-20 68.145.61.75

Olon huuhedtei ailuud etseg exgui oncnin ger buld iluu sain halamj heregtei

Avatar

Зочин 2020-05-20 202.21.107.113

Хүний төлөө байдаг орнууд бүр их халамж өгч байна шүү дээ. Манайх газрын баялгаа зөв хувиарлах гүй зарим нь илүү их цөмсөн шүү. Өлсгөлөн хүмүүсийг жагсаачихгүйн тулд өгч л байг. Битгий сүржигнэ.цөм цөм хийгээд идээд байгаа авилгачдаа бичээч.

Avatar

jargal 2020-05-20 202.55.188.91

ard irgedde mongon demjleg vzvvlhen zow shvvdee ene hymraltai ved yaj ajil olj hiihewde tegeed hogjliin berhsheeltei hvmvvs oorsdiin duraar tiim bolood bdag yum bishishde zasgin gazrin shiidwerig zow gej demjij bna

Avatar

зг мэдэж бгаа байхөө 2020-05-20 64.119.25.80

зг мэдээд халамж авах ёстой хүмүүстээ өгч бгааг юунд ингэж дундаас ни хошуу дүрж байдаг юм бэ.халамж ярихын оронд нийгмийн баялагийн тэгш хувиарлалтын талаар яриж авах арга хэмжээ мааш их бна.энэ баялагийн тэгш бус хувиарлалтаас болж ядуу, баяны ялгаа тэнгэр газар шигээ харагдаж бна.энэ ялгааг ойртуулж өгвөл тэр халамж гэгч ни ад үзэгдэхгүй,харин ч бага болж буурах магадлалтай.баячуудын энэ их идэж ууж хулгайлж зувчуулж бгаагаас болж ард иргэд ядуу тарчигт хүрч нэг жаахан мөнгө өгчихөөр энэ улсы

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж