Сэлэнгэ аймагт гурилын үнэ 50 төгрөгөөр өсч, үхрийн цул мах хямдарчээ | News.MN

Сэлэнгэ аймагт гурилын үнэ 50 төгрөгөөр өсч, үхрийн цул мах хямдарчээ

Хуучирсан мэдээ: 2010.03.14-нд нийтлэгдсэн

Сэлэнгэ аймагт гурилын үнэ 50 төгрөгөөр өсч, үхрийн цул мах хямдарчээ

2010 оны гуравдугаар сарын 10-ны байдлаар Улаанбаатар хотын хүнсний
зах, дэлг
үүрт  худалдаалагдаж
байгаа х
үнсний гол нэрийн барааны үнийг дүнгээр нь өмнөх 2010 оны хоёрдугаар сарын дундаж үнэтэй
харьцуулахад 6.
3 хувь, өмнөх долоо хоногийнхоос 0.1 хувиар өссөн байна гэж Үндэсний
статистикийн газраас мэдээлж байна. Тус газраас гаргасан
өргөн
хэрэглээний барааны
үнийн талаарх мэдээллийг доор нийтлэв.

 

 Махны
дундаж
үнэ: 2010 оны 3 дугаар сарын 10-ны байдлаар хонины махны үнэ 2010
оны 2 дугаар сарын дундаж
үнээс 13.4-14.8 хувь, үхрийн
махны
үнэ 8.0-9.1 хувь, ямааны махны үнэ 11.8 хувь, адууны махны үнэ 22.3
хувиар
өсчээ.

 Өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэтэй
харьцуулахад хонины махны
үнэ 0.8-2.4 хувь, үхрийн ястай махны үнэ 1.4 хувь,
ямааны махны
үнэ 3.7 хувиар өссөн бол үхрийн цул
махны
үнэ 0.3 хувиар буурч, адууны махны үнэ харьцангуй
тогтвортой байна.

 2010 оны 3 дугаар сарын 10-ний байдлаар 1 кг
хонины /ястай/ махны
үнэ дунджаар 3563 төгрөг, үхрийн мах/ястай/ – 4175 төгрөг, ямааны
мах – 2350 т
өгрөг, адууны мах – 3117 төгрөг, хонины
цул мах – 3813 т
өгрөг, үхрийн цул мах – 44513 төгрөгийн үнэтэй
байна.

Гурилын үнэ: 2010 оны 3 дугаар сарын 10-ны
байдлаар
өмнөх 2010 оны 2 дугаар сарын дундаж үнэтэй харьцуулахад “Алтан тариа”-н задгай дээд гурил 8.7 хувь, 1-р зэргийн
гурилын
үнэ 6.8 хувь, 2-р зэргийн гурилын үнэ 5.4
хувь,
“Алтан тариа”
савласан дээд гурилын
үнэ 4.8 хувь, 1-р зэргийн гурилын үнэ 3.8
хувь, 2-р зэргийн гурилын
үнэ 3.4 хувь, импортын орос дээд гурилын үнэ 5.2
хувь, 1-р зэргийн гурилын
үнэ 2.7 хувь, хятад дээд гурилын үнэ 1.4
хувиар тус тус буурсан бол “Алтан тариа”-н дээдийн дээд зэргийн гурилын
үнэ
харьцангуй тогтвортой байна.

            Өмнөх 7
хоногийнхтой харьцуулахад
“Алтан тариа”-н задгай дээд гурил 6.0
хувь,

1-р зэргийн
гурилын
үнэ 5.4
хувь, 2-р зэргийн гурилын
үнэ 2.9
хувь,
“Алтан тариа”
савласан дээд гурилын
үнэ 2.9
хувь, 1-р зэргийн гурилын
үнэ 3.0
хувь, 2-р зэргийн гурилын
үнэ 2.1
хувь, импортын орос дээд зэргийн гурилын
үнэ 2.6 хувиар буурсан бол “Алтан тариа”-н дээдийн
дээд зэргийн гурилын
үнэ, импортын орос 1-р зэргийн гурилын үнэ, хятад
дээд гурилын
үнэ харьцангуй тогтвортой байна.   (Зураг 3, 4).

 

 

Будаа, элсэн чихрийн дундаж үнэ: 2010 оны 3 дугаар сарын 10-ны
байдлаар цагаан будааны
үнэ өмнөх 2010 оны 2 дугаар сарын дундаж үнэтэй
харьцуулахад 1.2 хувиар
өссөн бол өмнөх 7 хоногийнхтой харьцуулахад харьцангуй тогтвортой
байна.

Шар будааны үнийг өмнөх 2
дугаар сарын дундаж
үнэтэй харьцуулахад 0.3 хувиар буурсан бол өмнөх 7 хоногийнхтой харьцуулахад харьцангуй
тогтвортой байна.

Элсэн чихрийн үнэ өмнөх 2
дугаар сарын дундаж
үнээс 1.8 хувь, өмнөх 7
хоногийнхтой харьцуулахад 1.1 хувиар буурсан байна.

 

            Төмс, хүнсний
ногооны дундаж
үнэ: 2010 оны
3 дугаар сарын 10      -ны байдлаар т
өмс, хүнсний ногооны үнийг өмнөх 2
дугаар сарын дундаж
үнэтэй харьцуулахад дотоодын төмсний үнэ 1.1
хувь, дотоодын луувангийн
үнэ 3.9 хувь, манжингийн үнэ 3.4
хувь, сонгины
үнэ 14.1 хувиар өссөн бол
байцааны
үнэ 1.7 хувиар буурчээ.

            Өмнөх 7
хоногийн дундаж
үнэтэй
харьцуулахад манжингийн
үнэ 3.1 хувь, сонгины үнэ 9.2
хувиар
өссөн бол төмс, байцаа, луувангийн үнэ
харьцангуй тогтвортой байна.

            Сүү, өндөг,
ургамлын тос, цөцгийн
тосны
дундаж
үнэ: 2010 оны
3 дугаар сарын 10-ны байдлаар
өмнөх 2 дугаар сарын дундаж үнэтэй
харьцуулахад шингэн с
үүний үнэ 2.6 хувиар буурсан бол ургамлын тосны үнэ 0.5
хувь,
өндөгний үнэ 0.1 хувиар өсч цөцгийн
тосны
үнэ тогтвортой байлаа.

            Өмнөх 7
хоногийнхтой харьцуулахад
өндөг, ургамлын
тос, шингэн с
үү болон цөцгийн тосны үнэ харьцангуй тогтвортой байна.

           

Хүнсний
гол нэрийн барааны
үнэ, аймгаар

Хүнсний гол
нэрийн барааны
7 хоногийн үнийн судалгаанд  аймгийн төвүүдээс  гурил,
хонь, үхрийн мах, талх, цагаан будаа, шингэн
с
үү, элсэн чихрийн үнийг судалж байна
(Хавсралт хүснэгт 3).

Гурилын үнэ:
2010 оны 3 дугаар сарын 10-ны байдлаар аймгийн төвүүдийн хүнсний
зах
, дэлгүүрт хэрэглээ
ихтэй 1-р
зэргийн гурилын үнэ 480-1000 төгрөгийн
хооронд
худалдаалагдаж байна.
Гурилын үнэ Архангай, Дорноговь, Дархан-Уул, Говьсүмбэр
аймагт
өмнөх 7 хоногийнхоос 10-60 төгрөгөөр буурч, Сэлэнгэ аймагт 50 төгрөгөөр өссөн бол
бусад аймгуудад
өөрчлөгдөөгүй тогтвортой байв.                                                                                         
                                   

Баян-Өлгий аймагт 1-р зэргийн гурилын үнэ
хямд буюу
480 төгрөг байхад Говь-Алтай аймагт 1000 төгрөг байгаа нь өндөр үнэ
байна.

Махны үнэ: 2010 оны 3 дугаар сарын 10-ны байдлаар аймгуудад худалдаалагдаж байгаа хонины махны үнийг өмнөх 7
хоногийн дундаж
үнэтэй харьцуулахад Архангай, Дорноговь, Дорнод, Завхан, Өвөрхангай,
Сэлэнгэ, Т
өв, Ховд, Орхон аймагт 150-500 төгрөгөөр өсч, Увс,
Дархан-Уул аймагт 100-400 т
өгрөгөөр буурч бусад аймагт үнэ
тогтвортой байна. Хонины махны
үнэ Орхон
аймагт хамгийн
өндөр үнэтэй буюу 3800 төгрөг байхад
Говь-Алтай аймагт хонины махны
үнэ 2200 төгрөг байгаа нь хямд үнэ байна.

Аймгуудад үхрийн
махны
үнэ өмнөх 7 хоногийнхоос Архангай, Говь-Алтай, Дорноговь, Дорнод, Завхан, Өвөрхангай,
Ховд аймагт 100-
500 төгрөгөөр өссөн бол Төв, Увс,
Дархан-Уул, Орхон аймагт 100-500 т
өгрөгөөр буурч бусад аймагт үнэ нь
тогтвортой байв. Дундговь,
Өмнөговь аймагт үхрийн мах зарагдахгүй байна. Үхрийн
махны
үнэ Төв аймагт 4400 төгрөг буюу
хамгийн
өндөр үнэ байхад Говь-Алтай аймагт 2500 төгрөг байгаа
нь хямд
үнэ байна.

Малын сүүний үнэ: 2010 оны 3 дугаар сарын 10-ны байдлаар малын сүү
аймгуудад 1300-2000 т
өгрөгийн хооронд худалдаалагдаж байна. Өмнөх 7
хоногийн
үнэтэй харьцуулахад сүүний үнэ
Дорноговь, Завхан, Х
өвсгөл аймагт 30-200 төгрөгөөр нэмэгдсэн бол Дорнод, Сэлэнгэ, Ховд аймагт 100-200 төгрөгөөр буурч,
бусад аймагт харьцангуй тогтвортой байв. Дундговь аймагт малын с
үү
зарагдахг
үй байна. Сүүний үнэ Баянхонгор, Говь-Алтай, Завхан, Өвөрхангай,
Увс аймагт
өндөр буюу 2000 төгрөг байгаа
бол С
үхбаатар, Хэнтий аймагт хямд буюу 1300 төгрөг байна.

Элсэн чихэр, цагаан будааны үнэ: 2010 оны 3 дугаар сарын 10-ны байдлаар цагаан будааны үнэ өмнөх долоо
хоногтой харьцуулахад аймгуудад харьцангуй тогтвортой байна. Аймгуудад цагаан
будааны
үнэ
1200-1600 т
өгрөгийн хооронд хэлбэлзэж байна.

Элсэн чихрийн үнэ өмнөх долоо
хоногтой харьцуулахад Дорноговь, Дорнод, Орхон аймагт 20-100 т
өгрөгөөр буурч
бусад аймагт
үнэ тогтвортой байна. Аймгуудад элсэн чихэр 1400-2000 төгрөгийн
хооронд худалдаалагдаж
байна.

 

 

0 сэтгэгдэл

News.mn сайтад сэтгэгдэл оруулахад анхаарах зүйлс

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж