МОНГОЛ хар жагсаалтад орсныг албан ёсоор зарлав | News.MN

МОНГОЛ хар жагсаалтад орсныг албан ёсоор зарлав

МОНГОЛ хар жагсаалтад орсныг албан ёсоор зарлав

МОНГОЛ хар жагсаалтад орсныг албан ёсоор зарлав

Монгол Улс бусад 11 орны хамт Европын Холбооны хар жагсаалтад орох гэж буй талаар бид өмнө нь мэдээлсэн. Тэгвэл Европын Комисс  өчигдөр /2020.05.07/ ЕХ-ны мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл явцыг улам бэхжүүлэх цогц арга хэмжээгээ /Action Plan/ албан ёсоор танилцуулжээ. Тус комиссоос бохир мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх олон талт үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцуулсан бөгөөд ирэх 12 сарын хугацаанд Европын Холбоо дээрх гэмт хэрэгтэй тэмцэх дүрэм журмыг илүү сайн мөрдөх, хянах, зохицуулах тодорхой арга хэмжээнүүдийг тусгасан байна.

Европын комиссийн гүйцэтгэх дэд ерөнхийлөгч Валдис Домбровскис хэлэхдээ "Санхүүгийн системд нэвтэрч буй бохир мөнгөний урсгалыг бид зогсоох хэрэгтэй. Өнөөдөр бид мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааг цогц, алсын хараатай болгохын тулд хамгаалах системээ улам бүр сайжруулах арга хэмжээг авч байна. Европын холбооны дүрэм журам ба тэдгээрийн хэрэгжилтэд ямар нэгэн цоорхой үүсэх ёсгүй. Энэхүү арга хэмжээг авах нь мөнгө угаахтай тэмцэх олон улсын стандартыг бэхжүүлэхэд ЕХ-ны үүргийг улам бэхжүүлнэ гэж бид найдаж байна” гэжээ.

Мөн өдөр Европын Комисс нь ЕХ-ны санхүүгийн системд ноцтой аюул учруулж буй мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх  гэмт хэргийн эсрэг тааруу ажиллаж буй, өндөр эрсдэлтэй гуравдагч орнуудын шинэчилсэн жагсаалт болон тэдгээр улс орнуудыг тодорхойлох илүү ил тод, боловсронгуй аргачлалыг ч мөн нийтэлсэн юм.

Европын Холбооны Мөнгө угаахтай тэмцэх зөвлөмж (AMLD)-ийн дагуу Европын Комисс нь мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхтэй холбоотой стратеги дутагдалтай, ийм гэмт хэрэг гарах өндөр эрсдэлтэй гуравдагч орнуудыг тодорхойлох хууль ёсны үүрэг хүлээдэг. Энэ үүргийнхээ дагуу тус комисс нь тэдгээр улсуудын 2018 оноос хойшхи олон улсын түвшинд гаргасан ахиц дэвшлийг харгалзан жагсаалтаа шинэчилсэн байна. Энэхүү шинэ жагсаалт нь ФАТФ-ын гаргасан жагсаалттай ихэд нийцэж байгааг онцолжээ.

Ингээд Европын Холбооны “хар жагсаал”-д шинээр нэмэгдэж буй улсууд нь Багам, Барбадос, Ботсвана, Камбож, Гана, Ямайка, Маврики, Монгол, Мьянмар, Никарагуа, Панама, Зимбабве бол “хар жагсаалт”-аас Босни-Герцеговина, Этиоп, Гайана, Лаос, Шри Ланка, Тунис зэрэг улсууд гарч байна.

Одоо энэ жагсаалтыг нэг сарын дотор Европын парламентад өргөн барьж батлах юм байна. Цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан дээрх нэг сарын хугацаанд өөрчлөлт орж болно. Харин Европын парламентаар ороод батлагдсан тохиолдолд шинэ дүрэм 2020 оны аравдугаар сарын 1-нээс хэрэгжиж эхэлнэ.

Европын Холбооны Зөвлөлөөс 2017 оны арванхоёрдугаар сарын 5-ны өдөр Монгол Улсыг “татварын асуудлаар хамтран ажилладаггүй улсын жагсаалт”-ад оруулах шийдвэр гаргаж байсан ба 2018 оны нэгдүгээр сарын 23-ны өдөр энэ жагсаалтаас гарч байсан юм.

 “Хар жагсаалт”-д орсноор:

  • Европын Холбооны гишүүн орнуудын банк, санхүүгийн байгууллагууд эдгээр орнуудтай харилцаж буй үйлчлүүлэгчдийнхээ үйл ажиллагаанд илүү их анхаарал тавьж, хяналтаа нэмэгдүүлж эхэлнэ.
  • Энэ жагсаалтад багтсан улс орнуудын бизнес эрхлэгчид Европын Холбооны санхүүжилтийг шинээр авах эрхгүй болох
  • Европын Холбооны банкууд болон бусад санхүү, татварын фирмүүд эдгээр улстай харьцаж буй үйлчлүүлэгчдээ илүү нарийвчлан судлах шаардлагатай болно.
  • Европын улс орнуудад иргэд, ААН-үүд картаар гүйлгээ хийх боломжгүй болно
  • Зээлжих зэрэглэл буурах магадлалтай зэрэг шууд эрсдэлтэйгээс гадна шууд бус олон эрсдлүүд хүлээж байгаа юм.

Европын холбооны мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх “Action Plan” цогц үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

“Action Plan” хөтөлбөр нь зургаан үндсэн тулгуур үндэслэлээс бүрдсэн бөгөөд тус бүр нь ЕХ-ны мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааг сайжруулахад чиглэгдэж, ЕХ-ны дэлхий дахин дахь үүргийг бэхжүүлэхээс гадна ЕХ-ны дүрмийг сайтар хянаж, гишүүн орнуудын байгууллагуудын хоорондох уялдаа холбоог сайжруулах зориолготой болно.

ЕХ-ны дүрмийг үр дүнтэй хэрэгжүүлнэ: Европын Комисс нь ЕХ-ны дүрмийг гишүүн орнууд хэрхэн хэрэгжүүлж буй  дээр хяналт тавина. Үүнтэй зэрэгцэн “Action Plan” хөтөлбөр нь Европын банкны удирдлагыг (EBA) мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхэд хүчээ бүрэн дайчлахыг дэмжинэ.

ЕХ-ны цорын ганц дүрэм: ЕХ-ны одоогийн дүрмүүд нь үр дүнгүй, хэрэгжилт муу байгаа нь гишүүн орнууд үүнийг янз бүрийн байдлаар ашиглах боломжийг олгож байна. Тиймээс ЕХ-ны дүрмийг зөрчих бүрт системд цоорхой үүсгэж, үүнийг нь гэмт хэрэгтнүүд ашиглаж байна. Энэ байдалтай тэмцэхийн тулд Европын Комисс 2021 оны эхний улиралд илүү чанга, бат бэх багц дүрмийг боловсруулах болно.

ЕХ-ны түвшний хяналт: Одоогоор гишүүн улс тус бүр санхүүгийн гэмт хэрэгтэй холбоотой ЕХ-ны дүрмийг бие даан хянах үүрэгтэй байгаа бөгөөд энэ нь хяналтыг сулруулж байна. 2021 оны эхний улиралд Европын Комисс ЕХ-ны түвшний хяналт шалгалтын байгууллагыг байгуулахаар зорьж байна.

Гишүүн орнуудын Санхүүгийн тагнуулын нэгжийг зохицуулах, дэмжих механизм: Гишүүн улс орнуудын Санхүүгийн тагнуулын алба нь эрүүгийн ажиллагаатай холбоотой гүйлгээ, үйл ажиллагааг тодорхойлоход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. 2021 оны эхний улиралд Европын Комиссоос эдгээр байгууллагуудын үйл ажиллагааг цаашид зохицуулж, дэмжих Европын холбооны механизмыг бий болгоно.

ЕХ-ны түвшний эрүүгийн хуулийн заалтуудыг дагаж мөрдөх, мэдээлэл солилцох: ЕХ-ны хэрэгслүүд ба институцийн зохицуулалтын үндсэн дээр шүүх, цагдаагийн хамтын ажиллагаа нь мэдээллийн зохистой солилцоог хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Хувийн хэвшлийн байгууллагууд ч мөн мөнгө угаах болон терроризмтой тэмцэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Европын Комисс нь мэдээлэл солилцох үйл явцыг тодруулах, сайжруулах зорилгоор төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн үүргийн талаар удирдамж гаргана.

ЕХ-ны олон улс дахь үүрэг: Европын Холбоо нь Олон улсын санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллага  буюу ФАТФ-ын үйл ажиллагаа болон дэлхийн тавцанд мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх бусад байгууллагууд тэдгээрийн олон улсын стандартыг боловсруулах үйл хэрэгт идэвхтэй оролцдог. ЕХ-ны олон улс дахь үүргийг бэхжүүлж, энэ чиглэлээр хүчин чармайлтаа ахиулахын тулд дээрх арга хэмжээнүүдийг авч байгаа. Үүний тулд мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх санхүүгийн гэмт хэрэгтэй муу тэмцэж буй гуравдагч орнуудыг хянах шаардлага гарч ирж байгаа юм.

Эх сурвалж: ec.europa.eu

 

 

Энэ мэдээнд өгөх таны сэтгэгдэл?
39
БурууБуруу
19
ХарамсалтайХарамсалтай
7
ТэнэглэлТэнэглэл
3
ЗөвЗөв
3
ХахаХаха
1
ХөөрхөнХөөрхөн
1
ГайхмаарГайхмаар
Баярлалаа!

Холбоотой мэдээ

102 сэтгэгдэл

News.mn сайтад сэтгэгдэл оруулахад анхаарах зүйлс

Avatar

зочин 2020-05-08 150.129.140.40

Хар жагсаалт бидэнд хэр тус нэмэртэй юм бол сонгууль төхсөн үед нэг нь нэгнээ муулхад тус болох төдий зүйл шиг харагдах юм Хэрэв үнхээр тус болоё гэж байгаа бол болохгүй байгаа гэсэн хүмүүсийг биднээс илүү мэдэж байгаа биш үү гэтэл ямар хориг саадгүй явж л байгаа шүү дээ

Avatar

Зочин 2020-05-08 202.21.109.110

Хүк тэмцээл байгаа гэсэн саарал болоол хар болоол байдаг… Багаар нь дэмжнээ гэх юм ..эцстйн эцэст үр дүн тэрнээс сүр бадруулсан мэдэгдэл хийх дүр эсгэхдээл сайн юмдаа

Avatar

зочин 2020-05-08 103.26.195.44

Юун хар жагсаалт коронавирус дэлхийг айлгаж байхад монголчуудын хооронд яс хаяж эрүүл мэндийг муутгах муухай шүү дээ

Avatar

Зочин 2020-05-08 202.179.11.46

МАНгаруудын гавьяа тэд төрийн эрxэнд байгаа цагт МУлс xэзээ ч өөдлөxгүй

Avatar

2015 он 2020-05-08 66.181.161.125

2015 онд эдийн засгийн ил тод байдал нэрээр 38 их наяд төгрөг гарч ирсэн. үүнийгээ тайлбарла хариуцлага тооц гээд л байгаа шүү дээ

Avatar

Зочин 2020-05-08 66.181.161.6

Яасан Манаа

Avatar

ЗОЧИН 2020-05-08 64.119.22.99

УИХ,ЗГ-ЫН 50 ГИШҮҮН НЬ САНГУУДЫН МӨНГИЙГ З/БАЙГ-Р ХЭДЭН ЗУУН САЯАС ХЭДЭН ТЭРБУМААР НЬ 3% ХҮҮТЭЙ ХУЛГАЙЛААД 36% ХҮҮТЭЙ ЗЭЭЛЭЭД МӨНГӨ УГААХ ГЭМТ ХЭРЭГ ХИЙЧИХСЭН,ЭНЭ МӨНГӨӨ ТӨЛДӨГГҮЙ,БАТХҮҮ, УНДАРМАА МЭТИЙН ХУЛГАЙЧУУД НЬ ТӨСВИЙН ХЭДЭН ЗУУН ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙГ ЭРХ БАРИГЧИД,САЙД НАРТАЙГАА НИЙЛЭЭД ЗАЛИЛААД ИДЧИХДЭГ,ТОМЧУУЛ НЬ ХУЛГАЙЛСАН МӨНГӨӨ ОФФШОРТ НУУНА,КОНЦЕССЫГ ХАМААД АВЧИХНА,ИЙМ БАЙХАД ХАР ЖАГСААЛТАН ОРОХГҮЙ ЯАДГИЙМ,ЭНЭ МАН-ЫН ТӨР,ЗГ МУ-Г ХАР ЖАГСААЛТАНД ОРУУЛЖ ӨГӨӨД БАЯРТАЙ ГЭХ НЬ, ХАРАМСАЛТАЙ.

Avatar

Зочин 2020-05-08 202.126.89.54

Аргагүй дээ.Авилагачид,мөнгө угаагчид,хар тамхи зөөгчид,бас улс орноо тонон дээрэмдэгчид ,улс орныхоо эрх ашгаас урван гадны компаниудад давуу эрх олгогчид,тэр бүү хэл төрийн ордонд гарсан хүн амины тодорхой хэргээ ч шийдэж чадахгүй арга хэмжээ авч чаддаггүй хууль шүүхтэй газар энэ жагсаалтанд орохгүй бол хаанах орохын.Хууль шүүхийн тогтолцоонд нь ямар ч өөрчлөлт орсонгүй.Гэмт хэрэгтэн нь гишгэх газартай том байдаг газар нь Монгол.

Avatar

Зочин 2020-05-08 192.82.78.94

Яана даа. Амьдрах гэж урд хормойгоор ар хормойгоо нөхөж сөхөрчихгүй өдөр хоногоо авч явж буй ард түмэнд түмэн зовлонг үе үеийн шуналын дэв шүглэсэн дарга нар тэдний авгай нөхөр хүүхдүүд хамсаатнууд авчирлаа. Та нарын үйл лайгаар ард түмэн хойч ирээдүй маань зүгээр мөрөөрөө явж байгаад амьдарч чадахгүй зовж үхэх нь. Хөрөнгий нь хурааж шоронд оруул

Avatar

Зочин 2020-05-08 202.126.89.46

Zimbabve, Kamboj, Ganatai zaregtseed arai door n oroogui yum bna tiim ee!

Avatar

Зочин 2020-05-08 202.126.89.46

Shat shataaraa ih bagaar hulgaichid guilgachid, zasag barisan hoyor namyn halhavchin door bgaa gutamshiguud etseg uvgudiin yas n undulzuj bgaa, nudnii bulai idej hanadaggui uhaan muutai shunalyn tulamnuud

Avatar

Дорж 2020-05-08 202.21.108.183

ХҮҮРЭНСҮГ бол ХАР ЖАГСААЛТ. Хүүрэнсүг гэж ёстой нэрэндээ таарсан хүүр юм даа.

Avatar

Mongol 2020-05-08 66.181.161.125

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨРШӨӨЛИЙН ХУУЛИАР ХЯНАЛТГҮЙ МӨНГӨ 2015 ОНД 38 ИХ НАЯД БУЮУ 16 ТЭРБУМ ОРЧИМ ДОЛЛОР МОНГОЛ УЛСААС ГЭНЭТ ГАРЧ ИРСЭН ЮМ. ЭНЭ МӨНГИЙГ ТАЙЛБАРЛАЖ ЧАДАХГҮЙ БАЙГАА НИ ИХ НӨЛӨӨЛЖ БАЙНА ДАА.

Avatar

Зочин 2020-05-08 66.181.161.6

Чи Хүрэлсүх ийг өмөөрөө юу МАН-ын унаган а дэмжихгүй

Avatar

Зочин 2020-05-08 192.82.67.252

Өнөөдрөөс эхлээд монгол, монгол гэж орилоддохоо больцгоо. Бүгдээрээ Монбабве болцгооё! ккккккккк

Avatar

Зочин 2020-05-08 103.229.122.81

KKKKKKKK

Avatar

gan 2020-05-08 103.229.123.191

Olon jil tur barihdaa turiin albiig zavhruulsan huuchin MAXH iin darga N.Enhbayr.M.Enhbold C.Bayr U.Hurelsuh huuli zuin said Nyamdorj bolon tedentei hamt tur barilstsan said darga nartai salshgui holbootoi gedgiig ard irged sain medne.Avilgaliin zagalmailsan esteg Enhbayr turiin albiig naimaanii heregsel bolgoson hun Hukiin bagsh zagalmailsan esteg ni

Avatar

Зочин 2020-05-08 66.181.161.6

Тийм тэр уу Энхбаяр өөрөө авилга ч байж бас манан гэнээ

Avatar

загдаа ах нь 2020-05-08 202.131.243.190

Саарал хүмүүс сонгохоор тэгдийм Одоо бүсээ чангалаад Гамбир хайраад хар цайгаа уугаад Яг л Африк л шиг болж байхаар Малаа сайн маллаж Махаа бага идээд экспорт хийж попорхох л үлдлээ

Avatar

Z 2020-05-08 59.153.85.75

Хар жагсаалтад орвол тэр Авера mining гээд уран олборолтыг нь зогсоогоорой өөр юу байдгын EU-н компаниудыг монголд ажиллахад хэцүү болгоод өг. Хариутай бх хэрэгтэй. Дандаа бөхийж явна гэж юу бсийн. Ийм хэцүү үед, манайх шиг оронд хүндхэн л бнхд бүүр цагаа олсон юм шиг дарамтлаад л…ард түмэнд хүнд нь тусна, тэр терроризм, мөнгө угаагаад бгаа нөхөдөө л олж шийтгэнэ биз. Ер нь EU гэж хоёрын хооронд нэг хэрэггүй холбоо, жоохон дээрэлхүү, бага буурай орнуудыг дээрэлхэж дээрэмддэг.

Avatar

Зочин 2020-05-08 64.119.23.252

Batlaga orcuud l iim yum yariaad suuh baih ahhahahahhaha

Avatar

Хотын уугуул иргэн Бат 2020-05-08 202.179.24.29

Өөрсдөө өвчөндөө сүйрч байж бас өрөөлийг араасаа чангааж элдэв жэагсаалт гаргаж байдаг. Ийм хүнд хэцүү үед ийм хүнлэг бус шийдвэр гаргадаг ЕХ сөнөтүгэй. ЕХ өөрөө үхлийн хар жагсалтанд аль хэдийнээ орсон. Fuck crippled EU …..Go to Hell..666666666666666

Avatar

МУ иргэн 2020-05-08 66.181.161.16

Чи харин Улс төрийн авлигажсан төрийг бүү өмөөр

Avatar

Paвcaл 2020-05-08 73.42.213.129

Хөөрхий бид өарсдийгөө чингис, алтан ураг өөр юу ч билээ их дөвийлгөх юм. Гэтэл Багам, Барбадос, Ботсвана, Камбож, Гана, Ямайка, Маврики, Мьянмар, Никарагуа, Панама, Зимбабве зэрэг ядарсан улсуудтай зэрэгцүүлж Босни-Герцеговина, Этиоп, Гайана, Лаос, Шри Ланка, Тунис зэрэг хэн ч бус улсаас дорд үзжээ. Нөгөө тэнгэр заяа минь хаана байна аа? Аргагүй ш дээ. Дипломат нь хар тамхи зөөхөөр хармн ч бүр пад хар луу оруулаагүй байна гэж баярла.

Avatar

зочин 2020-05-08 202.55.183.108

Хадгаламж, зээл, ипотекийн хүү хэт өндөр байгаа нь мөнгө угаах томоохон арга гэж үзэж байгийн илрэл. Эдгээр хүүнүүдийг 60-80 хувь буулгасан тохиолдолд жагсаалтаас гарах байх. Хэтэрхий олон жил ард түмнээ шулж байна, цаашид ч шулахаар байгааг анхааруулсан хэрэг.

Avatar

Зочин 2020-05-08 66.181.189.89

Барууны хөрөнгө оруулагчдыг хөөж гаргаад 10 жил болж байна. Тэд 1 зоос байсан ч мартахгүй. Хамаг мөнгөө монголд хийсгэсэн бизнесүүд засгаа шахан лобби бүлэг байгуулаад олон жил ажиллаж байгаа. Монголчуудын алдаа гаргаж тэнэгтэхийг тэвчээртэй хүлээсэн. Гадны засгийн газар иргэдээ заавал хохиролгүй болгодог хуультай. ОТ 34 хувийг хурааж авах боломжтой. 1949 оны хятадын 1959 оны кубын хувьсгалаар хөрөнгөө алдсан барууныхан өгөө авцаа алданги тооцож суудаг гэнэлээ.

Avatar

бат. 2020-05-08 192.82.73.182

Саарал жагсаалтнаас гарч байгаа юм уу?

Avatar

Зочин 2020-05-08 192.82.67.252

Үгүй.

Avatar

Paвcaл 2020-05-08 73.42.213.129

Сааралаас гарч байгаа юм. Каратегаар бол хар бүстэй мастер боллоо.

Avatar

Монгол хүн 2020-05-08 192.82.64.208

Хятадын үлдэгдлүүдийг Монголын төрөөс зайлуулаачэй!
Хүрэлбаатар Нямдорж

Avatar

Зочин 2020-05-08 192.82.67.252

Хятад эмгэн тэмбүү мөн сайран шааж байна шүү. ккккккк

Avatar

Bygdeeree yhej dald oroosoi 2020-05-08 126.35.13.136

Elbegee ahdaa offshorchuudad bayarllaa

Avatar

Bat 2020-05-08 202.131.245.210

Энд ганцхан гарц байгаа Бүх авилгалчидийн хөрөнгийг хурааж хуулийн маш маш чанга хариуцлага тооцож шоронд дүүжлэх хэрэгтэй Олон улсын байгууллагууд үүнийг л хүсээд байгаа Манай дээр байгаа авилгалч нар хамгийн чухал энэ ажлыг нь хийхгүй худлаа бусад шаардлагыг нь хйиж байна гээд бас л нэг нэгнээ хуурсан тайлан хийдэг шигээ аргалах гээд үзээд байгаам Цаадуул нь юу гэж хууртахавдээ

Avatar

Зочин 2020-05-08 202.170.84.188

МОнголбанк гэж ажлаа хийдэггүй новшнууд өөрсдөдөө хэдэн зуун саяар нь шагнаж суухаас өөр юм мэддэг юм уу? Улс орон хорлож дууслааа… МАН зайлаарай

Avatar

Зочин 2020-05-08 192.82.67.252

Өөрсдөө бүгд хувьдаа ББСБ-тай мөнгө хүшлэгчид.

Avatar

Зочин 2020-05-08 192.82.69.54

SAARALAAS HAR BOLJ SAIHAN CH UNGUTEI BOLLOO. MONGOL YALJIINAA

Avatar

Зочин 2020-05-08 39.115.114.99

Ялгаварлан гадуурхалт расистууд өөрсдөө бол муу мууухай болгоныг хийдэг хүмүүс

Avatar

Зочин 2020-05-08 66.181.161.103

Манай Женко, Кук хоёрын маань амжилт ийм л болж байх шив дээ?!?! Эцэст нь монголын жирийн иргэд л үүний бүх гай зовлонг амсана даа!!! Амсах тусмаа дээрх 2-ыгоо улам бүр шүтэн магтаж дахин давтан сонгох байлгүй дээ?!?!

Avatar

иргэн 2020-05-08 202.179.24.7

за ингээд юун Саарал жагсаалтаас гарах харин ч бүүр уруудаад Хар жагсаалт руу орчихлоо, Дипломатууд нь Хар тамхи зөөж яваад баригдаад МУ-ын Төрлүүгээ чихэж байна, том том Авилгач Хулгайчидууд даа Хуулийн хариуцлага хүлээлгэж чадахгүй Шүүх Хууль хяналтынхан өөрсөд өө хамтарч Гэмт хэрэг үйлдээд Авилгажаад байхад аргагүй шүү дээ, мөн өчнөөн МУ-ын Хөрөнгө мөнгө Гадаадад Оффшор дансанд байна ,

Avatar

Зочин 2020-05-08 202.126.89.154

одоодоллар 5000 хүрэхнээ

Avatar

Зочин 2020-05-08 103.26.193.124

үнэн шүү МАНАН. ялангуяа дийлэнхдээ засгийн эрх барьсан МАН буруутай.

Avatar

Зочин 2020-05-08 192.82.67.252

AHyc намын сөнөөсөн улсыг сэхээх гэж ард нийтээрээ л зовж байна. Дээрээс нь энэ хорооноо вирус.

Avatar

Зочин 2020-05-08 66.181.164.243

Ёстой муу новшнууд .Хэлэх үг ч алга. Бүгдийг нь зайлуулбал таарна

Avatar

Зочин 2020-05-08 192.82.67.252

Ардчиллынхан идсэн бондын мөнгөө европод аваачиж угаасны гай нь одоо иншэж гарч ирж байгаа юм.

Avatar

Ман-ын гай 2020-05-08 66.181.161.16

Ардчилал гаргасан болохоос биш мөн оруулсан шүү новшоо

Avatar

Irgen 2020-05-08 70.181.127.87

20.30jil ulsaa udirdaj manan ene 2 named baigaa.Man.An 2 and olniig huurch munguur chi er doloolgoj huursaar odoo jugjil gedeg yumiig yzsengyi.odoo uur shine hychniig songoh cag boljee.
.

Avatar

Иргэн 2020-05-08 66.181.161.21

Оюутолгойн гэрээг цуцлах гээд байна уу үгүй юу гэсэн сануулга, Монголын мөнгийг луйварддаг капиталистуудын биднийг эрхэндээ байлгах гэсэн нэг арга, эднээс юуэд нь айхав дэ

Avatar

Зочин 2020-05-08 66.181.161.6

Юу гээд байгаа манай Оюутолгой улсад очсон одоо таван толгой г тийм болгоно уу

Avatar

zochin 2020-05-08 103.14.37.8

Ардчилсан намын хан бөөн баяр гуяа алгадаад гүйгээд байх шаардлаггүй. 30 жилийн завхарлын үр дүн шүүдээ.

Avatar

Зочин 2020-05-08 202.126.89.101

Хүрэлсүх сайхан сайхан бэлэг Монгол орондоо их барьж байндаа поп оюунэрдэнэ шударга ёсийг мандуулна гэсэн хаа байна

Avatar

Зочин 2020-05-08 176.63.23.216

Монголын банкууд мөнгө угаагаад байдаг болж таарч байна уу. Банкны эзэд нь Баясгалан Эрдэнэбилэг Баатарсайхан гээд юу ч хийхээс сийхгүй дандаа хүнд гарууд даа

Avatar

Зочин 2020-05-08 103.14.36.18

европод байдаг элчин сайдууд нь хар тамхины наймааны сүлжээнд орсон болохоор ийм арга хэмжээ авсан байхаа.Дээдчүүл ард түмнээ хөлдөө чирж байна даа. Засаг төр тухай бүр арга хэмжээ авч хариуцлага тооцсон бол иймдээ тулахгүй байсан даа.

Avatar

Зочин 2020-05-08 66.181.176.128

Хар тамхи
Оффшороос болж байгаа юм Бас банк бусуудаа цэгцлээгуй Сайн ажиллах л хэхэгтэй

Avatar

Буруутан олон бий 2020-05-08 202.70.34.70

Европын Холбооны чухал орон Германд сууж байсан элчин сайд нь 2013 онд мөнгө угаасан эрүүгийн хэрэгт татагдаж байсан, 2019 онд хар тамхичин дипломатууд үйлдэл дээрээ баригдаад байхлээр хар жагсаалт руу орохоос яахав дээ.

Avatar

БГД-ийн иргэн 2020-05-08 202.9.46.43

МАНАЙХААН… ФАТФ-Н ХАР ЖАГСААЛТ ЕХ-НЫ МӨНГӨ УГААЛТЫН ЭСРЭГ ХАР ЖАГСААЛТ 2 ЧИНЬ 2 ӨӨР ЮМ ШҮҮ… ЭНЭ 2-Г ХОЛЬЖ ОЙЛГООД БАЙХ ШИГ БАЙНА… ХЭЛ УСТАЙ НЬ ӨӨРСДӨӨ НЭТ УХААД ҮЗНЭ БИЗ ДЭЭ… ЗӨВ МЭДЭЭЛЭЛ ТҮГЭЭХ ҮҮДНЭЭС БИЧЛЭЭ…

Avatar

Хөрөнгө оруулагч 2020-05-08 103.10.22.34

Ардчилал муу гээд мөн ч их шуугих юм. Төв банкны томилгооноос харахад төрийн албан хаагчдын бизнес дэлхийд байхгүй хурдаар өсдөг нь тодорхой боллоо. Авилгачдыг, коммунистуудыг байнга сонгодог нь хар жагсаалсанд орох нигүүртэй анзаарах хэрэгтэй залуучууд. Эрх баригчдад ичих бурчирхай үнэхээр алга болж.
Хотоор баригдсан өндөр, өндөр хар байшинг Жаргалсайхан авилгалчдын хөшөө гэж хэлсэн шүү.
Жирийн бид хохирохгүй, улс төрч авилгачид их хохирно. Энэ сонгуульд залуучууд сайн оролцох хэрэгтэй.

Avatar

Зочин 2020-05-08 139.5.219.55

Энхбаярыг гаргасан бол ер шир, хар жагсаалтыг зохицуулах бснда. Еронхийлогч нь том гарын луйварчин менге угаагч, еронхий сайд нь казиночин банк дампууруулагч гэдэг нь монголын тухай танилцуулганд бгаа. Тэхээр монголоос болгоомжлолгуй яахав. Одоо ч юм улам дордоно доо, дээрх хумуус цаагуураа элбэгдоржтой их дотно гэсэн. Унэндээ, зугээр явуулаад бхыг нь харахад.

Avatar

Зочин 2020-05-08 202.55.188.89

БОЛЖ БОЛЖ. МОНГОЛООС АВАХУУЛААД ХАЛТАЙСАН ХЭДЭН УЛСУУД Л БАЙНА ЧААВААС. ХОЙД СО, ГАНА, КАМБОЖ, ЗИМБАБВЕ, МЬЯНМАРТАЙГАА ХӨЛ НИЙЛҮҮЛЭЭД АЛХААД Л БАЙЖ ДЭЭ ТЭНГЭР ЗАЯАТНУУД МИНЬ.

Avatar

Чагнаа 2020-05-08 124.158.109.140

Саарал жагсаалтад ороход Монгол банкны ерөнхийлөгчийг сольсон болж, арга хэмжээ авсан мэт жүжиг тавиад чухамдаа гол буруутны толгойг илж эрхэм гишүүн, дарга сайд болгосон нь хар жагсаалтад орсон гол үндэс. Мань мэтийгээ хуурдаг шигээ Дэлхийг, ЕХ-г хуурахгүй, тэд биднээс илүү сайн мэдэж байгаа. Энэ нь одоо Монголын Оффшорчдын мөнгө монголд хамааралгүй "нохойн хоол" болно гэгчээр болж хураагдахад бас нэг шатаар ойртож байгаа гэсэн үг

Avatar

БГД-ийн иргэн Баяраа 2020-05-08 202.9.46.43

Энэ Саарал жагсаалт чинь саяын Хар жагсаалттай хамаагүй л дээ… Саарал жагсаалт нь ФАТФ-нх, харин энэ Хар жагсаалт бол ЕХ-ных… сүүлийнх нь бол цэвэр мөнгө угаалттай холбоотой буюу Европт байдаг манай элчин сайдууд хар тамхитай холбогдсонтой шууд холбоотой… энэ нь хэдийгээр муу зүйл боловч ФАТФ-н Хар жагсаалтаас үр дагавар нь харьцангуй гайгүй… гэхдээ л муухай юм даа…

Avatar

Зочин 2020-05-08 43.242.242.59

Сөрөг хүчнийх нь баярлаж байгаа байхдаа. Нам болж мөнгөжих албан тушаалд очихын төлөө ашиг сонирхлоороо нэгдсэн нөхөд бол хэзээ ч улс орноо боддоггүй. тэд өөрийн эрх ашгаа нэгд тавьдаг. Гадаадад монголын нэрийг муугаар гаргасан хүмүүст болон дарга нарт нь хатуу арга хэмжээ ав. мөн энэ хүмүүс аль намд харьяалагдаж байсан хэн томилохыг санаачилсныг ил болгож тавь. Дараа дараагийн ажилд сургамжтай

Avatar

боги 2020-05-08 122.201.23.44

эрх баригчид Монгол улсын маань нэр төрийг ингэж баас шороотой нь хутгах гж зивүүн хулгайчууд

Avatar

Зочин 2020-05-08 202.126.89.46

JDU, Teso geed uvsyn kompani gehed Evropyn banknaas baga huutei heden terbum dollar hudal helj gurilyn uildver barina gej zeeleed mungiig n ogt uur biznesuuddee ashiglah jisheetei, shalgah geheer n nud argatsaasan lapsha herchsen guril zavaan uildverlesen bolj huurdag. Lapsha huurai goimondoo n ch hunsend horigloson behjuulegch hiideg. Uuniig mongolchuud meddeggui. Za ter zairmag chips n bas hogoor hiideg. Hamgiin muu budaanuudyg savlaj Slava gej zardag, hamgiin deed uneer zardag hulgaichid

Avatar

Зочин 2020-05-08 103.14.38.132

Шатаах устгах зүйлийг үйлдвэрлэх гэж.

Avatar

Зочин 2020-05-08 72.196.192.250

Offshorchin Erunhiiligchtei Mongol Ulsiig shuud l oruulaa biz dee !

Avatar

ЗОЧИН 2020-05-08 122.201.24.69

МАФИЖСАН МАН – ЫН ҮЕД УЛС ОРОН МААНЬ ОЛОН УЛСЫН ХАРАА ХЯНАЛТ , ДАРАМТ ШАХАЛТ , ЭДИЙН ЗАСАГ , БАНК САНХҮҮГИЙН ЭЛДЭВ ХОРИГТ УЛАМ БҮР ОРСООР ИРСЭН ХҮНД 4 ЖИЛИЙГ АРДАА ҮДЭЖ БАЙНА !!! ДОТООДДОО МАФИЖСАН МАН- ЫХАН БОЛЖ БҮТЭЖ САЙН САЙХАН БАЙГАА МЭТ ТАРХИ УГААСАН ОН ЖИЛҮҮД БАЙЛАА !!! ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛИАР МАФИЖСАН МАН – ААС САЛЦГААЯ !!

Avatar

МАН-аас салцгаая 2020-05-08 64.119.23.156

МАН Монголыг хар жагсаалтанд орууллаа. Сонгуулиар хариуцлага тооцож зайлуульяа

Avatar

Зочин 2020-05-08 202.131.228.20

МАН АН аль алинаас нь салцгаая

Avatar

Зочин 2020-05-08 202.9.46.167

ЭНЭ БОЛ АВЛИГАЧИН МӨНГӨ УГААГЧ ХЭДХЭН ХҮНЭЭС БОЛЖ БУЙ АСУУДАЛ. ҮҮНЭЭС ТЭД ХОЖИЖ МОНГОЛ ХОХИРНО НОЦТОЙ ХЭРГҮҮДЭЭ ХАВ ДАРААД БАЙХААР ДОР ДОР НЬ ШИЙДЧИХГҮЙ ДЭЭ. ҮҮНИЙ ХАРИУЦЛАГЫГ ХЭН ХҮЛЭЭХ ВЭ САНАЛАА ХЭЛЭЭЧ

Avatar

Зочин 2020-05-08 203.98.76.9

Монгол банк Монгол төгрөгөө удирдаж яадахгүй байна шүү дээ. Баяртсайханы үеээс л ийм юм болсон шүү дээ. Баярсайханы авч хаяаад түүний доодохын оронд нь тавихаар яаж өөрялөгдөх юм. Тэр үед нь ийм санал хэлж л байсан даа. Одоо энэ Лхагвасүрэн солих хэрэгтэй. Мөн Монгол банкны дэргэд зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг тэр чтгээр нь солих хэрэгтэй

Avatar

zochin 2020-05-08 202.126.89.244

Europuud mongold ataarhsandaa tegej baigaa um. Europiin ornuud corona delgereed terchigtee harla chihaad baigaa bizdee. tsaashdaach harlah bolno. europ mongoloos iluu har bolno.

Avatar

Зочин 2020-05-08 202.179.26.41

Тэнэгтээрэй эргүү минь

Avatar

Зочин 2020-05-08 202.126.89.46

Jishee heleh uu, Teso geed uvsyn kompani gehed Evropyn banknaas baga huutei heden terbum dollar hudal helj gurilyn uildver barina gej zeeleed mungiig n ogt uur biznesuuddee ashiglah jisheetei, shalgah geheer n nud argatsaasan lapsha herchsen guril zavaan uildverlesen bolj huurdag. Lapsha huurai goimondoo n ch hunsend horigloson behjuulegch hiideg. Uuniig mongolchuud meddeggui. Za ter zairmag chips n bas hogoor hiideg. Hamgiin deed uniig togtoodog. Hamgiin muu budaanuudyg savlaj Slava hemeen zar

Avatar

АМБАН САЙД 2020-05-08 192.82.72.80

ДИПЛОМАТ АЛБАНЫХНЫ УЛСДАА ОРУУЛСАН ХУВЬ НЭМЭР…

Avatar

Зочин 2020-05-08 202.55.188.88

МАНгарууд минь яана даа

Avatar

Зочин 2020-05-08 66.181.178.126

Энэ хориг тавьснаар Монгол хvнд бодитой учрах ганцхан хохирол бн!! ! Манай баячууд монголын банкны карттайгаа Европоор зугаалж болку юм бн!!

Avatar

Зочин 2020-05-08 66.181.161.22

Ali hediin offshor gargatsan bga malaa chms uhaantai bga bh hha

Avatar

Зочин 2020-05-08 202.126.89.248

Офшорынхоо учрыг мэдэх үү чи малааа

Avatar

Зочин 2020-05-08 176.63.23.216

Өө ингээд л мангартаад байдаг юм. Eвропоос орж ирж байгаа хүнс дэлгүүрийн лангууны хэдэн хувийг эзэлдэг, бид иддэг уудаг бол ай

Avatar

Зочин 2020-05-08 202.131.228.20

Бузар феодалуудад баяр хүргэе

Avatar

Цог 2020-05-08 202.126.88.57

Хийн хоолой гээд бсан энэ чинь бохир мөнгө бхдаа.

Avatar

Саарал дахиад ХАРЖАГСААЛТАНД орлоо 2020-05-08 64.119.23.156

МАН засаг барьж байх заваан хугацаанд. Засаг огцор

Avatar

Зочин 2020-05-08 124.158.109.140

Энэ засгаас өмнөх юм шүү дээ. Энэ засгаар туг тахиад буруутнууд цэвэр үлдэх гэсэн арга.

Avatar

Зочин 2020-05-08 202.21.108.223

ЕХ г хар тамхиар дарж байгаа Монголын мафийн толгойлогч хэн бэ? Гэрэл үү? Хүүкүү ?

Avatar

бат 2020-05-08 202.9.40.151

мэдээж шүү дэ.монголын бүх авилгачин ,төрд шургалсан хулгайч нарын бохир мөнгийг арилжааны банк нь угааж цэвэршүүлэн эдийн засагт оруулж байхад. монголоос өөр бусад бүх оронд бүх орлого татвар төлж байж цэвэр мөнгө болдог.монголд хэн ч мөнгөний эх үүсвэрийг шалгадаггүй.хулгайч нь хуульчлагдсан улс бол монгол.

Avatar

зочин 2020-05-08 183.177.99.226

МАН ынхан Баруун байгаа Хар тамхичин Дипломатчуудаас чинь болж байгаа юм . Тэд эхлээд 70 кг ыг дараа 1 тонн арай цайрсан юм биш үү ямар гурил зарж байгаа ш дээ

Avatar

Зочин 2020-05-08 202.179.25.114

Ервопын Холбоо ямар их чухал түнш биш. Сүржигнэх хэрэг байгаа юм уу. Хар жагсааллт сайхан болж зай барих хэрэгтэй. Угаасаа тэд өөрсдийн бодлогоо шахаж байдаг. Хятад, Орос, Япон , Энэтхэг улсуудтайгаа харилцаагаа сайжруулах хэрэгтэй. Ервопын Холбоо ер нь удаан оршин байх юм уу

Avatar

Иргэн 2020-05-08 66.181.161.105

76 эрхэмийн баталсан цоорхой хуулиуд, 60 тэрбум, ЖДҮ, 70 кг хар тамхи, дипломатуудын контрбандын гавъяа юм.

Avatar

Зочин 2020-05-08 203.91.119.42

МАН засаг барих хугацаандаа ХАР СААРАЛ жагсаалтанд орууллаа даа

Avatar

STALIN 2020-05-08 182.160.36.180

ULS ORNIIG SUIRUULSEN XULGAICH NARTAI ODOONOOS ZEVSEG TANK ASHIGLAAD TEMTSEH TSAG BOLSON.UR XUUXED,XOICH UEDEE ZORIULJ SHIRUUN UZEX TSAG N BOLSON SONGUULI BIDEND EROOSOO XEREGGUI.MONGOL OROND ONOODOR STALIN MAYGIIN ZASAGLAL XEREGTEI.ARDCHILAL BID NARIIG DOROMJILJ BNAA

Avatar

Зочин 2020-05-08 64.119.20.237

Hurdan oroh ni Mongoliin avral. Deeguuree hyanaltgui idej baihad zogsooh gants huch ni ene yum daa.

Avatar

Зочин 2020-05-08 192.82.64.153

Үмхий хулгачид төр шургалсан мөнгөө оффшорт нуусан нь үнэн байхад аргаггүй ш дээ төр нь ерөнхийлөгч нт офшороос мөнгө оруулна гэсэн яасан дунд нь АРД ТҮМЭН Л ХОХИРНО идсэн уусан УИХ-ын гишүүд сайд дарга нар нь идсэн мөнгөө идээл хэвтэнэ даанч дээ Монгол минь

Avatar

Зочин 2020-05-08 103.111.68.3

ЭНЭ АРДЧИЛСАН ПАРЛАМЕНТ НЭРТЭЙ ХУЛГАЙЧДЫН ЗАСАГЛАЛ МОНГОЛЫГ СӨНӨӨЛӨӨ. БИДЭНД ХҮЧТЭЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАСАГЛАЛ ХЭРЭГТЭЙ. АРДЧИЛСАН СОНГУУЛЬ НЭРИЙН ДООР 4Х4 ЖИЛЭЭР 200 ШИНЭ ХУЛГАЙЧЫГ ТӨРД ГАРГАСААР БАЙТАЛ МОНГОЛ СӨХӨРЛӨӨ….ҮР ХҮҮХДҮҮДИЙНХЭЭ ТӨЛӨӨ БОСЦГООЁ..…

Avatar

irgen 2020-05-08 59.153.113.171

Яг зөв хэллээ

Avatar

BB 2020-05-08 66.181.185.72

Songuuliar dung ni tavi.

Avatar

Зочин 2020-05-08 66.181.161.6

Ардчилсан нам олонх болсон ганц удаа МАН олон удаа биздээ

Avatar

Зочин 2020-05-08 66.181.181.115

Баярлалаа

Avatar

Засгийн газар будаа 2020-05-08 64.119.23.156

Монгол хар жагсаалтанд орлоо

Avatar

Зочин 2020-05-08 202.179.24.114

Ичмээр юм. Ботсван, Мьянмар, Зимбабве гээд дэлхийн буурай орнуудтай зэрэгцэн явдаг болжээ Монгол орон.

Avatar

Зочин 2020-05-08 103.111.68.3

ИЙМ БОЛООД 20 ЖИЛ БОЛСООН, ИЧИХ ЮМ БАЙХГҮЙ, БОДИТ БАЙДАЛ ИЙМ Л БАЙНА. ЭНЭ АРДЧИЛСАН НЭРТЭЙ ПАРЛАМЕНТ ХЭМЭЭХ ХУЛГАЙЧДЫН ЗАСАГЛАЛ МОНГОЛЫГ СӨНӨӨЛӨӨ. БИДЭНД ХҮЦТЭЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАСАГЛАЛ ХЭРЭГТЭЙ. АРДЧИЛСАН СОНГУУЛЬ НЭРИЙН ДООР 4Х4 ЖИЛЭЭР 200 ШИНЭ ХУЛГАЙЧЫГ ТӨРД ГАРГАСААР БАЙТАЛ МОНГОЛ СӨХӨРЛӨӨ….ҮР ХҮҮХДҮҮДИЙНХЭЭ ТӨЛӨӨ БОСЦГОО БООЛУУДАА…

Avatar

АРД 2020-05-08 49.0.212.140

ХЯТАДЫН ТАНК ТӨМӨР ЗАМААР ОРЖ ИРНЭ ГЭДЭГ ХҮН ХЭРЭГГҮЙ. ТАНКИЙГ ШҮХРЭЭР БУУЛГАДАГ БОЛСОНШД

Avatar

Зочин 2020-05-08 202.179.24.23

За битгий шаагаад бай. Та нар ардын намыг олон жил сонгосны үр дүн энэ. Ердөө л тэр. Мандуулна гэсэн яасан новшоо хар коммунист минь.

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж