Монгол Улс урт зам тууллаа – Одоо эдгээр ололтыг бэхжүүлэхэд юу шаардлагатай вэ? | News.MN

Монгол Улс урт зам тууллаа – Одоо эдгээр ололтыг бэхжүүлэхэд юу шаардлагатай вэ?

Монгол Улс урт зам тууллаа – Одоо эдгээр ололтыг бэхжүүлэхэд юу шаардлагатай вэ?

Монгол Улс урт зам тууллаа – Одоо эдгээр ололтыг бэхжүүлэхэд юу шаардлагатай вэ?

Дэлхийн Банкны Зүүн Ази, Номхон Далайн бүс нутгийг хариуцсан Дэд Ерөнхийлөгч, хатагтай Виктория Кваква Монголын эдийн засгийн нөхцөл байдлын талаар өөрийн сэтгэгдэл бүхий  нийтлэлийг Дэлхийн банкны  цахим хуудаснаа ийн нийтэлжээ.


Эдийн засгийн тогтвортой сэргэлтийг хадгалахын тулд эдийн засгийг төрөлжүүлэхэд чиглэсэн оновчтой менежмент хэрэгжүүлж, хөрөнгө оруулалтын таатай орчныг бүрдүүлэх шаардлагатай байна. 

Намайг хамгийн сүүлд 2016 онд Монгол Улсад айлчилж байх үед тус улсад эдийн засгийн гүнзгий хямрал, төсвийн ихээхэн алдагдал, тогтворгүй өндөр өр нүүрлэсэн байлаа. Түүнээс хойш гайхалтай сайн өөрчлөлтүүд бий болжээ. Үүнд чухал нөлөө үзүүлсэн нэг хүчин зүйл нь Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөрийг олон улсын байгууллагууд, түншүүдийн дэмжлэгтэйгээр Засгийн газраас хэрэгжүүлж, хүчин чармайлт гаргасан явдал бөгөөд үүнд талархууштай юм. 2017 оноос хойш эдийн засгийн өсөлт дунджаар 6.5 хувьтай байсан ба 2016 онд төсвийн алдагдал ДНБ-ний 15.3 хувьд хүрээд байсан нь эрчтэй буурч харин эсрэгээрээ өнгөрсөн онд 2.6 хувийн ашигтай гарч, өрийн хэмжээ буурчээ. Гэхдээ өрийн хэмжээ өндөр хэвээр байгааг хэлэх нь зүйтэй.

Дэлхийн банк энэхүү ахиц дэвшлийг нөхцөлдүүлэхийн тулд төсвийн алдагдлыг нөхөх, нийгмийн халамжийн зарцуулалтыг сайжруулах, хувийн хэвшлийн ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд хөрөнгө оруулалтын орчныг бэхжүүлэх зорилт бүхий төсвийн хоёр арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн, дэмжлээ. Олон улсын санхүүгийн корпораци болон Хөрөнгө оруулалтыг баталгаажуулах олон талт агентлаг дахь бидний хамтран зүтгэгчид нар санхүүгийн болон уул уурхайн салбарт хамтран ажиллаж, энэхүү ахиц дэвшилд хувь нэмрээ оруулсан. Дэлхийн орлого багатай орнуудад хөнгөлөлттэй санхүүжилт олгодог Дэлхийн Банкны Группын Олон улсын хөгжлийн ассоциацаас Монгол Улс удахгүй ахиж дунд орлоготой улс орны статустай болж байгаа нь Монгол Улсын хөгжлийн чиг хандлагад итгэх итгэлийг бататгалаа.

Эдгээр ахиц, дэвшилд хүрсэн ч гэлээ цаашид хийх зүйл их байна. Олон улсын төлөв байдал улам бүр тогтворгүй, эргэлзээтэй болж байгаа энэ үед тууштай байдлыг хангаж, бодлогын өөрчлөлтөөс зайлсхийж, шаардлагатай шинэчлэл хийхэд олон нийтийн зүгээс өргөнөөр дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай байна. Одоогийн байдлаар гурван гол эрсдэл тулгараад байгааг онцолъё.

Нэгдүгээрт, ядуурал өндөр хэвээр байна. Үндэсний статистикийн хорооны урьдчилсан тооцооллоос үзэхэд хотын ядуурлын түвшинд ахиц гарахаа больж, зогсонги байдалд хүрчээ. Нөгөө талаас махны үнэ өндөр байгаа нь малчид, хөдөө орон нутгийн иргэдэд эерэгээр нөлөөлж байгаа хэдий ч уул уурхай болон үйлдвэрлэлийн салбарын ашиг нь нийгэмд хүртээмжтэйгээр очихгүй, тэр дундаа хотын хүн амын дийлэнхэд нь орлогын боломжийг бий болгож, хүрэхгүй байна. Тиймээс илүү их, илүү сайн ажлын байр бий болгох нь нэн тэргүүний зорилт хэвээр байна.

Хоёрдугаарт, иргэдийн амьжиргааны түвшинг тогтвортойгоор сайжруулахын тулд институцүүдийг илүү хүчтэй болгож, засаглалыг сайжруулах хэрэгтэй байна. Энэ нь хувийн хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг улам нэмэгдүүлж, төрийн үйлчилгээг илүү чанартай болгох чухал ач холбогдолтой юм.

Гуравдугаарт, санхүүгийн салбар болон улс орны гадаад тэнцвэр нь Монгол Улсын эдийн засгийн тогтвортой байдлын “Ахиллесийн өсгий” буюу сул тал болсон хэвээр байна.

Эдгээр эрсдэлийг арилгах, өсөлт-уналтын мөчлөгийг зогсоохын тулд бодлого боловсруулагчид юу хийж чадах вэ?

Засгийн газраас шинэчлэлийн чиг хандлагаа хадгалах хэрэгтэй. Ингэхдээ хувийн секторт ажлын байр, өндөр орлого олох боломжийг бий болгох үйл ажиллагаанд илүү их анхаарлаа төвлөрүүлэх ёстой ба төсвийн аливаа шахалтаас зайлсхийж, өмнөх алдаатай туршлагаа давтахгүй байх хэрэгтэй. Үүнд хүрэхийн тулд хөрөнгө оруулалтын орчин ил тод, урьдчилан таамаглаж болохуйц байвал зохино.

Ядуу, эмзэг өрхүүдийг хамгаалж, дэмжих хэрэгтэй. Үүний тулд нийгмийн хамгааллын системийг улам боловсронгуй болгож, халамжийн бодлогыг илүү оновчтой чиглүүлэх боломжтой. Төсвийн алдагдалд нөлөөлөөд байгаа тэтгэврийн тогтолцооны талаар мөн арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Үүнд илүү зоримог шинэчлэл шаардлагатай болов уу.

Санхүүгийн секторт тулгараад буй эрсдэлийг яаралтай шийдвэрлэх шаардлагатай байна. ОУВС-тай тохиролцсоны дагуу банкны салбарыг амжилттай дахин хөрөнгөжүүлэх нь болзошгүй гадаад сөрөг цочролын үед санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах юм. Монгол Улс энэ асуудлыг цаг алдалгүй шийдвэрлэх хэрэгтэй. Санхүүгийн арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын “Саарал жагсаалт”-аас гарахын тулд Монгол Улс мөнгө угаахтай тэмцэх асуудлаа шийдвэрлэвэл зохих ба энэ нь олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудаас санхүүжилт татах боломжийг хадгалах юм.

Эцэст нь хэлэхэд, Монголбанк валютын ханшийг илүү уян хатан болгож, интервенцийн хэмжээг хязгаарлах боломжтой. Эдийн засаг харьцангуй тогтвортой хэвээр байгаа энэ үед валютын ханшийн уян хатан байдалд хадгаламж эзэмшигчид болон хөрөнгө оруулагчдыг дасгах хэрэгтэй юм.

Сүүлийн гурван жилийн хугацаанд олсон ололт амжилтыг үндэслэн эдгээр бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд олон улсын байгууллага, орнууд нь Монгол Улсад дэмжлэг үзүүлэхэд бэлэн байна. 1991 оноос хойш Дэлхийн банк нь Монгол Улсын байнгын түнш байсан бөгөөд нэг тэрбум гаруй ам.долларын санхүүжилтийг олгожээ. Бид дэд бүтэц, боловсрол, эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлэх, засаглалыг сайжруулах чиглэлээр хөрөнгө оруулалтуудыг хийж ирсэн. Өнөөдрийг хүртэл гаргасан ахиц дэвшлийг бид өндрөөр үнэлж байгаа ба ард иргэдийнхээ амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх хүсэл эрмэлзэлтэй, дундаж орлоготой улс орон болох зорилт бүхий Монгол Улстай түншлэлийн харилцаагаа улам бэхжүүлнэ гэж найдаж байна.

Монгол Улс урт замыг тууллаа. Эдгээр үр дүнг хамтдаа бэхжүүлье.

Эх сурвалж: www.worldbank.org

Энэ мэдээнд өгөх таны сэтгэгдэл?
2
ЗөвЗөв
0
ХахаХаха
0
ХөөрхөнХөөрхөн
0
ГайхмаарГайхмаар
0
ХарамсалтайХарамсалтай
0
ТэнэглэлТэнэглэл
0
БурууБуруу
Баярлалаа!

Холбоотой мэдээ

11 сэтгэгдэл

News.mn сайтад сэтгэгдэл оруулахад анхаарах зүйлс

Avatar

Зочин 2020-02-03 203.169.49.110

ОДОО энэ хүүхэд хөлд орох цаг болсоон. Удвал Азийн Венесуэль болж дампуурах.

Avatar

Зочин 2020-02-03 103.212.119.99

Механик зүйл саад хийж байа тэр саадыг давчихвал дорхноо хөгжөөд

Avatar

зочин 2020-02-03 202.9.46.63

Дор хаяж 100 тэрбум $ ийн эдийн засагтай болох хэрэгтэй л байна даа …Нэг муу 5- 10 хан $ ийг зөв буруу зарцуулна ч гэж юуч байхав дэ ..чаавас ..

Avatar

зөв шийд 2020-02-03 192.82.66.101

энэ ололтуудыг бэхжүүлэхийн тулд одоо улс төрд байгаа хүмүүс бүгд саналаараа улс төрөөс шууд яаралтай гарах, ялангуяа хөгшчүүл нь одоо больцгоо, Монголчуудын амьдралаар зөндөө л тоглолоо

Avatar

w 2020-02-03 202.9.47.30

yugaa ch medehgui nusan buunuud elentsgiih n uls tor vee. bandaaj gantulgiig har.

Avatar

Зочин 2020-02-03 103.57.95.151

2016 оноос хойш уул уурхайн бүтээгдхүүн алт зэс нүүрсний үнэ өссөн нь нь тасөв ашигтай болход нөлөөлсөн болохоос засгын газрын үйл ажиллагаа ямарч хамаагүй харин ч илүү боломж алдсан

Avatar

Зочин 2020-02-03 203.91.115.51

Сайхан хандлага.

Avatar

Зочин 2020-02-03 202.21.108.211

"Эдийн засаг харьцангуй тогтвортой хэвээр байгаа энэ үед валютын ханшийн уян хатан байдалд хадгаламж эзэмшигчид болон хөрөнгө оруулагчдыг дасгах хэрэгтэй юм." хэхэ энэ юу гэсэн үг вэ? Ханш өсөх гэж хэлж чаддаггүй юм. Олон хүн ойлгочихно….
Ингэж хэлдэг юм

Avatar

Зочин 2020-02-03 202.9.40.45

Засгийн газар зорирог алхам хийж байгаад талархаж байна. Амжилт хүсье.

Avatar

Зочин 2020-02-03 202.9.40.165

Зөв бичжээ.

Avatar

Зочин 2020-02-03 202.9.40.165

Зайлшгүй хийх ёстой, анхаарч ажиллах олон асуудлыг хөнджээ. Авахыг нь авч хаяхыг нь хаяж өөрийн улсын онцлгот тохируулж ажиллая. Монгол орны иргэд ядуу байх учиргүй. Эх орондоо сэтгэл хангалуун амьдрах ёстой

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж