ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ: Худал мэдээлэл тараавал ИНГЭЖ шийтгэнэ | News.MN

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ: Худал мэдээлэл тараавал ИНГЭЖ шийтгэнэ

Хуучирсан мэдээ: 2020.01.16-нд нийтлэгдсэн

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ: Худал мэдээлэл тараавал ИНГЭЖ шийтгэнэ

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ: Худал мэдээлэл тараавал ИНГЭЖ шийтгэнэ

УИХ-ын өнгөрөгч Баасан гаригийн чуулганы хуралдаанаар Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж баталсан билээ.

ДЭЭРХ ХУУЛИУДАД ОРСОН ГОЛ ӨӨРЧЛӨЛТҮҮДИЙГ ЭЦСИЙН БАТЛАГДСАН ХУВИЛБАРААР НЬ “ХУУЛЬ ТӨРСНИЙ ДАРАА” БУЛАНГААРАА ХҮРГЭЖ БАЙНА.

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

10 дугаар зүйлийн 5, 6 дахь хэсэг

-Татвар төлөхөөс зайлсхийх гэмт хэргийг хэргийн хөөн хэлэлцэх хугацаа гэмт хэрэг үйлдсэн өдрөөс хойш таван жил байна.

– “Яллагдагч, шүүгдэгч оргон зайлсан бол хөөн хэлэлцэх хугацаа тоолохыг оргон зайлсан өдрөөс зогсоож уг этгээд баригдсан, эсхүл хэргээ өөрөө илчилж ирсэн өдрөөс хөөн хэлэлцэх хугацааг сэргээн тоолно.”

-"Хуулийн этгээдийн нэрийн өмнөөс, хуулийн этгээдийн ашиг сонирхлын төлөө гэмт хэрэг үйлдэж энэ хуулийн тусгай ангид хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээр заасан бол тухайн зүйл, хэсэгт заасан гэмт хэргийн хөөн хэлэлцэх хугацаатай адил байдлаар хөөн хэлэлцэх хугацааг тоолно.”

“13.9 дүгээр зүйл.Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль зөрчих

 Нийтийн хэрэгцээнд зориулан мал эмнэлэг, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй орчинд мал төхөөрсөн бол зөрчлийг арилгуулж хүнийг хоёр зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг хоёр мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно"

“12.6 дугаар зүйл.Биеэ үнэлэхийг зохион байгуулах

1.Бусдыг биеэ үнэлэхэд зуучилсан, татан оролцуулсан бол зургаан сараас гурван жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл зургаан сараас гурван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

2.Биеэ үнэлэх газар байгуулсан, санхүүжүүлсэн, биеэ үнэлэхийг зохион байгуулсан, биеэ үнэлэхэд нь тээврийн хэрэгсэл, орон байр, бусад зүйлээр хангасан бол нэг жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл нэг жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

3.Энэ гэмт хэргийг зохион байгуулалттай гэмт бүлэг үйлдсэн бол таван жилээс арван хоёр жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ. Тайлбар: -Энэ гэмт хэргийг үйлдэхдээ арван найман насанд хүрээгүй хүний биеийг үнэлүүлсэн бол энэ хуульд заасан хүн худалдаалах  гэмт хэрэгт хамаарна.

Мөрийтэй тоглоом тоглох

 1.Олон нийтийн газар ашиг олох зорилгоор шоо, хөзөр, бусад эд зүйл ашиглан үр дүнг нь урьдчилан төсөөлөх боломжгүй, аз туршиж тоглодог мөрийтэй тоглоом тоглосон бол зөрчил үйлдэхэд ашигласан эд зүйл, хэрэгсэл, хууль бусаар олсон хөрөнгө, орлогыг хурааж хүнийг нэг зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.”

Мөрийтэй тоглоом зохион байгуулах

1.Олон нийтийн газар, эсхүл мэдээллийн технологи ашиглан ашиг олох зорилгоор шоо, хөзөр, бусад эд зүйл ашиглан үр дүнг нь урьдчилан төсөөлөх боломжгүй, аз туршиж тоглодог мөрийтэй тоглоом зохион байгуулсан бол дөрвөн зуун тавин нэгжээс арван дөрвөн мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл хоёр зуун дөчин цагаас долоон зуун хорин цаг хүртэл хугацаагаар нийтэд тустай ажил хийлгэх, эсхүл зургаан сараас гурван жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл зургаан сараас гурван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

2.Үр дүнг нь урьдчилан төсөөлөх боломжгүй, аз туршиж тоглодог хуулиар хориглосон мөрийтэй тоглоомын газар байгуулсан, эсхүл ажиллуулсан бол таван мянга дөрвөн зуун нэгжээс хорин долоон мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл нэг жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл нэг жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

Өнөөдөр сэтгүүлчдийн дунд хамгийн их шүүмжлэл дагуулж буй гүтгэх үйлдлийг Эрүүгийн хуулиар зохицуулахаар тусгасан.

Уг заалт анх өргөн барьсан хуулийн төсөлд:

“13.14 дүгээр зүйл.Гүтгэх

1.Хүний нэр төр, алдар хүнд, хуулийн этгээдийн ажил хэргийн нэр хүндэд халдаж илт худал мэдээллийг нийтийн сүлжээгээр тараасан бол дөрвөн зуун тавин нэгжээс нэг мянга гурван зуун тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл хоёр зуун дөчин цагаас долоон зуун хорин цаг хүртэл хугацаагаар нийтэд тустай ажил хийлгэх, эсхүл нэг сараас гурван сар хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ял шийтгэнэ.

2.Хүний нэр төр, алдар хүнд, хуулийн этгээдийн ажил хэргийн нэр хүндэд халдаж илт худал мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тараасан бол дөрвөн зуун тавин нэгжээс хоёр мянга долоон зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл хоёр зуун дөчин цагаас долоон зуун хорин цаг хүртэл хугацаагаар нийтэд тустай ажил хийлгэх, эсхүл нэг сараас зургаан сар хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ял шийтгэнэ гэж анх хуулийн төсөлд байсныг,

ЭЦСИЙН БАТЛАГДСАН ХУВИЛБАР НЬ: 13.14 дүгээр зүйл. Худал мэдээлэл тараах

 1.Хүний нэр төр, алдар хүнд, хуулийн этгээдийн ажил хэргийн нэр хүндэд халдсан илт худал мэдээллийг олон нийтэд тараасан бол дөрвөн зуун тавин нэгжээс нэг мянга гурван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл хоёр зуун дөчин цагаас долоон зуун хорин цаг хүртэл хугацаагаар нийтэд тустай ажил хийлгэх, эсхүл нэг сараас гурван сар хүртэл зорчих эрхийг хязгаарлах ял шийтгэнэ.

 “12.2 дугаар зүйл.Бэлгийн дур хүслээ ёс бусаар хангах

 1.Хохирогчийн хүсэл зоригийнх нь эсрэг хүч хэрэглэж, эсхүл хүч хэрэглэхээр заналхийлж, эсхүл биеэ хамгаалж чадахгүй байдлыг далимдуулж бэлгийн дур хүслээ ёс бусаар хангасан нь хүчиндэх гэмт хэргийн шинжгүй бол зургаан сараас гурван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

 2.Энэ гэмт хэргийг арван дөрвөөс дээш арван найман насанд хүрээгүй хүний эсрэг үйлдсэн бол нэг жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

3.Энэ гэмт хэргийг бага насны хүүхдийн эсрэг үйлдсэн бол хоёр жилээс найман жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ. Тайлбар: -Бэлгийн дур хүслээ ёс бусаар хангах гэмт хэргийн хохирогч нь аль ч хүйсийн хүн байж болно.”

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

59.1.Тавин сая төгрөгөөс дээш хөрөнгийн шаардлага бүхий гүйцэтгэх баримт бичгийн шаардлагыг тогтоосон хугацаанд биелүүлээгүй, эсхүл тэжээн тэтгэх үүргээ гурван сараас дээш хугацаагаар биелүүлээгүй төлбөр төлөгчийн гадаадад зорчих эрхийг дараахь үндэслэлээр түдгэлзүүлж болно:

59.1.1.эрэн сурвалжлагдаж байгаа, эсхүл төлбөр төлөхөөс санаатай зайлсхийсэн; 59.1.2.хөрөнгөө нуун дарагдуулсан; 59.1.3.төлбөр төлөхөөс зайлсхийх зорилгоор гадаад улсад оргон зайлж болзошгүй. 59.2.Энэ хуулийн 59.1-д заасан шийдвэр гарсан бол төлбөр төлөгч-иргэн, төлбөр төлөгч-хуулийн этгээдийн удирдах албан тушаалтан, эсхүл төлөөлөгчид түүний гадаадад зорчих эрхийг түдгэлзүүлэх тухай мэдэгдэнэ. 59.3.Шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр төлөгчийн гадаадад зорчих эрхийг түдгэлзүүлэх тухай саналыг ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчид, ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч үндэслэлтэй гэж үзвэл ажлын 3 өдрийн дотор ерөнхий шийдвэр гүйцэтгэгчид хүргүүлж шийдвэрлүүлнэ. 59.4.Төлбөр төлөгч албан ажлын, эсхүл эрүүл мэндийн шалтгаанаар түр хугацаагаар гадаадад зорчих зайлшгүй шаардлага гарсан тохиолдолд энэ хуулийн 44 дүгээр зүйлд заасан иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг баталгаажуулах шаардлагатай арга хэмжээ авсны үндсэн дээр төлбөр төлөгчийн гадаадад зорчих эрхийг түр сэргээнэ.”

Энэ мэдээнд өгөх таны сэтгэгдэл?
2
ЗөвЗөв
1
ТэнэглэлТэнэглэл
0
ХахаХаха
0
ХөөрхөнХөөрхөн
0
ГайхмаарГайхмаар
0
ХарамсалтайХарамсалтай
0
БурууБуруу
Баярлалаа!

Холбоотой мэдээ

12 сэтгэгдэл

News.mn сайтад сэтгэгдэл оруулахад анхаарах зүйлс

Avatar

Зочин 2020-01-16 192.82.65.76

Хохирогчийн хүсэл зоригийнх нь эсрэг хүч хэрэглэж, эсхүл хүч хэрэглэхээр заналхийлж, эсхүл биеэ хамгаалж чадахгүй байдлыг далимдуулж бэлгийн дур хүслээ ёс бусаар хангасан нь хүчиндэх гэмт хэргийн шинжгүй бол зургаан сараас гурван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.– гэдэг заалтад угаасаа л хүний эсрэг гэмт хэргийн шинжтэй зүйлийг яаж гэмт хэргийн шинжгүй гэж ангилж байна аа(((((

Avatar

зочин 2020-01-16 202.131.225.197

Зорчих эрхийг хязгаарлана гээд их олон заалт байна. Хаагуур, хаашаа, юугаар зорчих эрх юм болдоо, Хууль нь ойлгомжтой тодорхой байх нь чухал байхдаа

Avatar

зочин 2020-01-16 202.21.117.2

Бага насны хүүхэд хүчиндсэн бол 2 биш 10 -аас дээш жил өгөөчээ

Avatar

Зочин 2020-01-16 64.119.20.80

Та хүүхдээ хамгаал, хүмүүжүүл- хууль бүгдэд хамаарна.

Avatar

үзэгдэлтэй нь бус шалтгаантай нь тэмцээч ээ. 2020-01-16 202.126.89.156

Бурхан багш аливаа зовлонгийн үзэгдэлтэй нь бус учир шалтгаантай нь тэмцэхийг сургасан.Бас "Тунгалаг Тамир" кинон дээр Эрдэнэд хандаж Сүхбаатар "Чи Долгорт дэндүү хатуу хандсан.Хөөрхий тэр эмэгтэйн буруу ч биш байж болно.Хатуу амьдрал гэдэг хүнийг гэмт хэрэг ч хийлгэхэд хүргэдэг" гэж хэлдэг.Биеэ үнэлж байгаа охид жаргалтайдаа биеэ үнэлээгүй.Амьдрал хүнд болоод л ийм зам руу орсон.Энэ байдлыг байхгүй болгоё гэвэл эрэлт болсон зөвхөн худалдан авагч эрчүүдийг нь л шийтгэх хэрэгтэй.Тэгэж байж л алг

Avatar

зочин 2020-01-16 203.91.119.42

12.2-йн 3 арай л дэндүүү хөнгөдсөн дөө

Avatar

Зочин 2020-01-16 202.9.40.25

bie unelegchdiig ygaad orhiduulsan yum ve ted chin uursduu bie uneldeg bizdee

Avatar

Зочин 2020-01-16 202.21.109.56

Steam mn shalaarai moriitoi togloom

Avatar

Зочин 2020-01-16 202.55.188.87

Сонин юм. Энд биеэ үнэлсэн хүнд ѳѳрт нь тооцох хариуцлага алга.

Avatar

Амьтан 2020-01-16 192.82.64.212

яагаад биеээ үнэлэж болдоггүй юм. Өөр юу хийх юм. эсвэл энэ тэнд 400,000 амьдраад байгаарай

Avatar

МЭНГЭТ 2020-01-16 66.181.181.48

ОР НЭРИЙН ТӨДИЙ ЮМ БОЛЖ ДЭЭ ЧААВААС.

Avatar

Зочин 2020-01-16 64.119.20.80

Эрүүлжүүлхэд 1 хоноод гарахдаа юу ярих бол… Амьдраад үзэхэд яах бол…

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж