ФАТФ-ЫН ХЯНАЛТААС ЯАЖ ГАРАХ ВЭ | News.MN

ФАТФ-ЫН ХЯНАЛТААС ЯАЖ ГАРАХ ВЭ

Хуучирсан мэдээ: 2019.10.19-нд нийтлэгдсэн

ФАТФ-ЫН ХЯНАЛТААС ЯАЖ ГАРАХ ВЭ

ФАТФ-ЫН ХЯНАЛТААС ЯАЖ ГАРАХ ВЭ

 

Монгол Улс нь ФАТФ-ын саарал жагсаалтад орох асуудлаар тал бүрээс байр сууриа илэрхийлж байна. Гэтэл энэ шуум нь дунд яг яавал энэ жагсаалтад ордог талаар хүмүүс төдийлөн дэлгэрэнгүй ярихгүй байгаа. Тэгэхлээр үүгээр энэхүү процессын талаар ФАТФ-ын веб хуудсан дээрх эх сурвалж дээр үндэслэн тайлбарлая.

Юун түрүүнд тодруулж хэлэхэд ФАТФ байгууллагаас албан ёсоор саарал эсвэл хар гэсэн жагсаалтыг гэж гаргадаггүй. Уг байгууллагаас мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх стратегийн дутагдал бүхий буюу өндөр эрсдэлтэй улсын жагсаалтыг зарладаг ба үүнийг энгийнээр “саарал жагсаалт” хэмээн нэрлэдэг. Харин ФАТФ-ын зөвлөмжийг огт дагадаггүй, хамтран ажилладаггүй улсуудын жагсаалтыг “хар жагсаалт” гэж ярьдаг.

ФАТФ-ЫН ХЯНАЛТАД ОРОХ ҮЙЛ ЯВЦ

ФАТФ-аас олон улсын санхүүгийн системд эрсдэл учруулж буй мөнгө угаахтай тэмцэх тал дээр хоцрогдолтой байгаа улс орнуудыг тогтмол тодорхойлж, хянаж байдаг. ФАТФ-ийн Олон улсын хамтын ажиллагааны бүлэг нь үүнийг гүйцэтгэх үүрэгтэй. Хяналтад оруулах эсвэл жагсаалтад оруулах процесс нь анх 2007 онд эхэлсэн бөгөөд 2009, 2015 онуудад сайжруулан өөрчилсөн байна.

ФАТФ нь тухайн улсаас үүдэлтэй аюул занал, эмзэг байдал, эсвэл харьяаллын хүрээнд үүсэх тодорхой эрсдэлийг үндэслэж хяналтдаа оруулдаг. Тухайлбал, аливаа улсыг хяналтдаа авч, хар эсвэл саарал жагсаалтад оруулахдаа дараах нөхцөл байдлыг харгалзаж үздэг. Үүнд:

 • Тухайн улс нь ФАТФ маягийн бүсийн байгууллага (Монгол Улсын хувьд Ази номхон далайн бүсийн байгууллага)-д гишүүнээр элсэхгүй, үйл ажиллагаанд оролцдоггүй эсвэл харилцан үнэлгээний үр дүнг цаг тухайд нь хүргүүлэхгүй, мэдээлэхэд саад учруулбал;
 • Тухайн улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, үй олноор хөнөөх зэвсгийг дэлгэрүүлэхгүй байх үйл ажиллагаанд гажуудал үүсч, улмаар үүссэн аюул, эрсдэл нь үнэлгээ хийж байгаа төлөөлөгчдийн анхаарлыг татахуйц өндөр хэмжээнд хүрвэл;
 • Харилцан үнэлгээний үр дүнд муу үнэлгээ авбал. Ялангуяа дараах чиглэлээр дутагдалтай гарвал:
  • Техникийн хэрэгжилт буюу 40 зөвлөмжөөс 20 ба түүнээс дээш үзүүлэлт дээр хангалтгүй болон зарим нь хангалтгүй гэсэн үнэлгээ авах (Монгол Улс 2017 онд 5 зөвлөмж хангалтгүй, 15 зөвлөмж зарим нь хангалтгүй гэж анхааруулга авч байснаас өдгөө хангагдаагүй зөвлөмж байхгүй, зарим нь хангалтгүй 5 зөвлөмжтэй байгаа);
  • 3, 5, 6, 10, 11, 20 зөвлөмжүүдээс 3 ба түүнээс дээш дээр хангалтгүй болон зарим нь хангалтгүй үнэлгээ авах;
  • Үр дүнтэй байдлын буюу шууд хэрэгжилтийн 11 үзүүлэлтээс 9-д нь муу болон дунд зэргийн үнэлгээ авах (өдгөө 4 зөвлөмж муу болон дунд үнэлгээтэй үлдээд байгаа);
  • Үр дүнтэй байдлын 6 болон түүнээс олон үзүүлэлтэд муу үнэлгээ авах юм бол саарал цаашлаад хар жагсаалтад ордог.

Улс орнууд нь Олон улсын хамтын ажиллагааны бүлгийн хяналт буюу хар, саарал жагсаалтад орохдоо мөн тодорхой шатыг дамждаг. Ингэхдээ харилцан үнэлгээний үр дүнг үндэслэн 1 жилийн хугацаатай ажиглалтад орох ба ФАТФ болон түүнтэй төстэй бүсийн байгууллагын шаардлага, зөвлөмжийг биелүүлж, үүсээд байгаа учир дутагдлыг арилгах тал дээр ажиллаж байгаа эсэхийг албан ёсоор шалгадаг.

ФАТФ нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх стратегийн дутагдлыг үргэлжлүүлэн үнэлэхдээ мөн л техникийн 40 зөвлөмж болон шууд хэрэгжилтийн 11 үзүүлэлт дээр гарсан ахицыг харгалздаг. Хэрэв ФАТФ нь стратегийн дутагдлыг арилгахад хангалттай ахиц гараагүй байна гэж үзвэл үүсээд байгаа дутагдлыг арилгах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (action plan)-ыг тухайн улстай хамтран боловсруулна.

Олон улсын хамтын ажиллагааны бүлэгт хамрагдаж, жагсаалтад орсон бүх орнуудын хувьд үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж хууль, журам, үйл ажиллагааны шинэчлэлийг хийх болно гэсэн улс төрийн дээд түвшний амлалт, хүчин чармайлтыг ФАТФ-ын зүгээс шаарддаг.

ОЛОН НИЙТЭД ЗАРЛАХ

ФАТФ нь жил бүр гурван удаа 2, 6, 10 саруудад хуралддаг ба хурал бүрийн эцэст хоёр тусдаа хэвлэлийн мэдэгдэл гаргана. Эдгээр мэдэгдлүүд нь улс орнуудын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хүрээнд хийгдсэн ажлын товч хураангуй ба шийдвэрлэх шаардлагатай стратегийн дутагдлуудын жагсаалтыг гаргаж, мэдээлдэг. Эдгээр мэдэгдлүүд нь хяналтад байгаа улсуудын дутагдлыг тухайн үед үүссэн эрсдэлийн түвшинтэй дүйцүүлэн тодорхойлдог.

ФАТФ-ЫН ОЛОН НИЙТИЙН МЭДЭГДЭЛ

ФАТФ-ын мэдэгдэлд хяналтад оруулсан улсуудыг хоёр хуваадаг.

 • ФАТФ-ын зүгээс гишүүн болон гишүүн бус улсуудад анхааруулга болгож харилцахдаа холбогдох эрсдэлийг харгалзан үзэн нэмэлт хяналт тавих шаардлагатай орнуудыг энд багтааж мэдээлдэг. Өөрөөр хэлбэл эдгээр улсуудыг саарал жагсаалтад орууллаа гэж үздэг. Нэмэлт хяналт тавих гэдэг нь тухайн улсын харилцагчийн талаарх зохих түвшний нэмэлт мэдээллийг шаардах, хөрөнгийн эх үүсвэр нарийвчлан тодорхойлох, аливаа бизнесийн харилцааг өргөн хүрээнд хянах зэрэг багтана.
 • ФАТФ-ын зүгээс урд нь анхааруулга өгч байсан ч урт хугацаанд стратегийн ноцтой зөрчил оршин буй, арга хэмжээ авахгүй байгаа улсуудыг энд зарлах ба ФАТФ-аас гишүүн болон гишүүн бус орнуудыг, цаашлаад олон улсын санхүүгийн тогтолцоог хамгаалах зорилгоор сөрөх арга хэмжээ авч байгааг зарладаг. Сөрөх арга хэмжээнд тодорхой хяналт шаардлагыг дахин нэмэгдүүлэхээс авахуулаад, тухайн улсын санхүүгийн гүйлгээг хязгаарлах хүртэл ажиллагаа багтана. Үүнийг өөрөөр хар жагсаалт хэмээн нэрлэдэг.

ФАТФ-ЫН ХЯНАЛТ, ЖАГСААЛТААС ГАРАХ

Аливаа улс нь ФАТФ-ын хяналт буюу жагсаалтад орсонтой адил мөн гарах боломжтой ба ингэхдээ үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд заасан заалт болгонд ихээхэн ахиц гаргасан байх ёстой. Хэрэв ФАТФ-ын зүгээс энэ нь хангагдсан гэж үзвэл газар дээрх үнэлгээг зохион байгуулж, төлөөлөгчийг томилон тухайн улсад хууль, журам, үйл ажиллагааны шинэчлэл хийгдэж буйг мөн хэрэгжилтийг хангахад шаардлагатай улс төрийн хүчин чармайлт, институцийн чадавхи байгаа эсэхийг баталгаажуулна. Газар дээрх үнэлгээний үр дүн эерэг бол ФАТФ нь дараагийнхаа хурлаар тухайн улсыг авч хэлэлцэж, олон нийтийн мэдэгдлээс нэрийг нь хасна. Улмаар тухайн улс нь ФАТФ эсвэл түүнтэй төстэй холбогдох бүс нутгийн байгууллагын хүрээнд, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоогоо сайжруулан, үйл ажиллагаагаа урьдын адилаар хэвийн тайлагнаж байх болно.

Н.БАТЖИН

Эх сурвалж: www.fatf-gafi.org

Энэ мэдээнд өгөх таны сэтгэгдэл?
3
ТэнэглэлТэнэглэл
1
ЗөвЗөв
1
ГайхмаарГайхмаар
0
ХахаХаха
0
ХөөрхөнХөөрхөн
0
ХарамсалтайХарамсалтай
0
БурууБуруу
Баярлалаа!

Холбоотой мэдээ

26 сэтгэгдэл

News.mn сайтад сэтгэгдэл оруулахад анхаарах зүйлс

Avatar

Зочин 2019-10-19 103.229.122.240

Хулгайч Хүрэлсүхийг огцруул!!!!!!!

Avatar

Зочин 2019-10-19 202.21.107.125

yagaad manai uls ene baiguullagad negdsen um be. uzuuleltee saijruulah hurtel ene baiguullagiin gishuunchlelee tsutsalsan deer um bish uu

Avatar

Зочин 2019-10-19 103.57.94.36

Garch yadag yum. Oros hujaa ah nar baihad ailtguiee

Avatar

Зочин 2019-10-19 123.109.28.236

Элбэгдорж с.эрдэнэ ми.энхболд болон чингэс самуурай бонд идсэн АН намын өмчийг хурааж бас ачит ихт гэх элбэгдоржийн луйврыг зогсоож байж л жагсаалтаас гарна даа

Avatar

Зочин 2019-10-19 212.95.5.5

Manai ULS Zimbabwe Ulstai ij hemjeeni uls yum bna shuudee ee huurhii. Yanaa

Avatar

Зочин 2019-10-19 212.95.5.5

Hjmuusee Zimbabwe gej yamar uls baidagiig googledeed neg hardaa . Mongol Uls Zimbabwe ulstai mur zeregtsej bna. Afriktai mur zeregtsej yavna gedeg bol gutamshig

Avatar

ИРГЭН 2019-10-19 64.119.25.28

НААД СЕНСАЦАА ЗОГСООГООЧЭЭ, ЯДАРЧ ДУУСЛАА. БИЗНЕС ЯВДГААРАА ЯВНА, АМЬДРАЛ БАЙДГААРААЛ ҮРГЭЛЖЛЭНЭ. МӨНГӨ УГААХ, АВИЛГАЛТАЙ ТЭМЦЭХ АСУУДЛЫГ ҮР ДҮНД ХҮРГЭХ АСУУДАЛ БОЛ ТӨРИЙН АЖИЛ БОЛНО.

Avatar

Чг 2019-10-19 223.104.15.32

Манай дарга нар авилгаа өгөөд саарал жагсаалтаас гачих байхаа

Avatar

Зочин 2019-10-19 49.0.213.35

Саарал жагсаалтад орох чинь харин ч сайн юм гээ биз дээ

Avatar

Үнэн 2019-10-19 202.126.88.162

Буруутан нь худлаа сүржин ярихаас өөр юу ч хийж чадахгүй байгаа Хүрэлсүх. Өөр хэн ч биш, Үнэхээр зоригтой чадвартай юм бол Баяр,Баярцогт, Ёайханбилэг,Батхүү, Эрдэнэбилэг, Орхон, Ганзориг, Бадамжунай, Элбэгдорж,Дорлигжав, Хурц нарын луйварчидаа шийтгээч, Офшорчидынхоо хөрөнгийг хурааж шийтгээч, ЖДУ чиддаа хариуцлага тооцооч. Чадахгүй шүү дээ. Зөвхөн худлаа цээжээ балбадаг сагсуу л байхгүй юу. Бушуухан огцорч гай бололгүй зайлах хэрэгтэй.

Avatar

Зочин 2019-10-19 202.9.45.170

Ц.Нямдорж: УИХ-ын гишүүд нь яргалсан хүмүүсийг өмөөрөөд байгааг гайхаж байна

Avatar

иргэн 2019-10-19 103.26.195.118

Ганцхан жишээ татахад Сангийн сайд нь /Ч. Хүрэлбаатар гэгч төрсөн ах дүүстэйгээ бүлэглэн Хотгор шанагын уурхайг солонгосуудад олон арван сая доллараар зарсан ширэн нүүрлэсэн хувалз/ эх орноо худалдаж байхад саарал жагсаалтаас яаж гарах вэ дээ, хөөрхий дарлагдсан монголчууд минь.

Avatar

ард 2019-10-19 103.26.195.118

Ганцхан жишээ татахад Сангийн сайд нь /Ч. Хүрэлбаатар гэгч төрсөн ах дүүстэйгээ бүлэглэн Хотгор шанагын уурхайг солонгосуудад олон арван сая доллараар зарсан ширэн нүүрлэсэн хувалз/ эх орноо худалдаж байхад саарал жагсаалтаас яа гарах вэ дээ, хөөрхий дарлагдсан монголчууд минь.

Avatar

Зочин 2019-10-19 202.21.108.226

Хар ажлын залуугаар e/с хийж байгаа цагт саарал жагсаалтаас гарахгүй, харин харлуул юу юм гэхээс.

Avatar

АРД 2019-10-19 103.229.122.251

Засгийн тэргүүн ,зарим сайд нар ямарч АЖИЛ хийж үзээгүй,аж ахуй эрхэлж мэддэггүй ,ямар нэгэн арга ухаан ,зүтгэл,сэтгэл гаргаж энэ улс орноо өөд нь татаж нэр хүндийг нь сайн сайхан авч явах хэрэгтэй байгаа юм.Ажлыг дандаа цаад утгаар нь биш өнгөөр,бие биенээ дарах,нэр хүндээ өсгөх өнцгөөр л хийгээд байгаа юмуу даа,,,

Avatar

Bold o 2019-10-19 223.38.8.128

Har tamhi .kontorbanchdiin said Tsogtbaatar .huulich Nyamdorj.Mongol banknii Bayartsaihan nariig hamgiin turuund ogstruulah heregtei.tegvelgarna

Avatar

Зочин 2019-10-19 202.9.45.170

4345 хүн мөнгө угаасан байж болзошгүйгээс 46 хан хэрэг эрүү үүсгэгдэн шалгагдаж 2 хэрэг шүүх рүү шилжээд тэр нь бас хэрэгсэхгүй болсон гэнэ..тэгэхлээр 4200 хүн авилгалаа өгөөд хэргээ хаалгасан байна.хэзээ энэ зөвлөлтийн буюу ОХУ,Стан орнуудын адил прокурор нь эрүү үүсгэдэг ба хаадаг дампуу хуулиа өөрчлөх юм бэ …Прокурор чинь шүүх эрх мэдэл хэрэгжүүлээд байнашдээ

Avatar

Зочин 2019-10-19 103.212.117.216

НЯМДОРЖ, ХҮРЭЛБААТАР, БАЯРТСАЙХАН БАЙГАА ЦАГТ СААРАЛ БАЙТУГАЙ ХАРД Ч ОРЖ МЭДНЭ.

Avatar

зочин 2019-10-19 203.91.116.154

Очиж очиж Зимбабветэй хамт жагсаалт хяналтад ороод байхдаа яахав дээ. Бид тэгтлээ дордсон улс бололтой.

Avatar

Зочин 2019-10-19 202.9.44.132

FATF Монгол улс дахь хууль бусаар олсон орлого буюу авилгаар олж авсан орлого болон хөрөнгийг гадаад улс руу гаргаж угааж байгааг таслан зогсоож улмаар хориглож устгахыг л манай эрх баригчдад сануулаад байгаа юм шүү дээ ! Санжийн Баярын авилгаас улбаатай АНУ дахь 10 хаус, Сангажавын Баярцогтын авилгад аваад Швейцари дахь оффшор дансанд нуусан 10 сая долларын авилгын хэргийг шийдэхгүй байгаа учраас Монгол улс саарал жагсаалтанд орж байна гэж ойлгох ёстой !!!!!

Avatar

Зочин 2019-10-19 66.181.161.77

Баяр москва хотод байдаг монгол улсын өмчийг чеченүүдэд зарсан. Төлөөлөгчийн газрын зочид буудал арбатын гудамжинд байрлалтай

Avatar

гарч яахын 2019-10-19 202.179.27.9

Пүүжгээгийн доодхыг долоогоод л явж байна биз

Avatar

Зочин 2019-10-19 66.181.161.77

ОДОО АРД ТҮМНИЙ ХУВЬД ТОМ БОЛОМЖ. АВИЛГАЛ ХЭЭЛ ХАХУУЛЬ МӨНГӨ УГААЛТТАЙ ХОЛБООТОЙ АСУУДЛУУДИЙГ БҮГДИЙГ НЬ FATF-Д МЭДЭЭЛЖ БОЛНО.
http://Www.fatf-gafi.org

Avatar

МАГНАЙ 2019-10-19 183.177.98.42

banknii zavaan novshnuud aktimaa 500 terbumaar zuzaatagsan teriigee notolj chadahgui hulgaich nariin mumgiig ugaaj bnashdee yadaj baihad ter Лувсанвандангын Болд гээд УИХ-н гишүү яагаад зэвсэгийн наймаа хийчхэвдээ балагийг нь ард түмэн нуруундаа суулт өгтөл үүрэх юм ац гэж

Avatar

Зочин 2019-10-19 202.126.89.48

Bankuud uuriin hurunguu nemegduulsen ni enentei hamaagui yum bna lee shu

Avatar

Dorz 2019-10-19 83.23.240.89

Hulgaich batulga uls tor ediin zasgiin horiotoj oros comlln zevsgiin terrorizm hiideg hoit solongostoi naizalz mongolyg doosh ni hiisen ene bol gol shaltgaan

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж