Тэтгэлэгт болон ивээн тэтгэх хөтөлбөрийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Хуучирсан мэдээ: 2019.10.04-нд нийтлэгдсэн

Тэтгэлэгт болон ивээн тэтгэх хөтөлбөрийн сонгон шалгаруулалтын дүн

2019 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын бага дунд сургуулийн сурагчдын

“Мөрөөдлийн од” тэтгэлэгт хөтөлбөр, “Ирээдүйн од” ивээн тэтгэх хөтөлбөрийн

сонгон шалгаруулалтын дүн

Монгол Хятадын хэл соёл боловсрол, нийгмийн хөгжлийн сангийн санаачлагын дагуу Монгол Улсын Их Сургуулийн Күнзийн институтын тусламжтайгаар Банк оф Чайнагийн Улаанбаатар дахь Төлөөлөгчийн газраас зохион байгуулагддаг бага дунд сургуулийн сурагчдад зориулсан “Мөрөөдлийн од” тэтгэлэгт хөтөлбөр, “Ирээдүйн од” ивээн тэтгэх хөтөлбөр, нэн ядуу өрхийн сурагчдыг ивээн тэтгэх хөтөлбөрийн бүртгэл болон шалгаруулалт дууссан ба эцсийн дүнг үүгээр танилцуулж байна.

Нэг. Шалгаруулалтын арга

 1. Шалгаруулах сурагчдын тоо

“Мөрөөдлийн од” тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд хятад хэлний хичээл заадаг Монгол Улсын бага, дунд сургуулиудаас (үүнд улсын болон хувийн сургуулиуд багтана) нийт 30 сурагч шалгаруулна. Үүнд: бага ангийн 10 сурагч /1-5-р анги/, дунд ангийн 10 сурагч /6-9-р анги/, ахлах ангийн 10 сурагч /10-12-р анги/. Тэтгэлэгт тэнцсэн сурагч тус бүр 3000 юанийн /татварын өмнөх дүн/ шагналтай.

“Ирээдүйн од” ивээн тэтгэх хөтөлбөрийн хүрээнд улсын бага, дунд сургуулийн бага, дунд, ахлах ангийн түвшин тус бүрээс 15 сурагч нийт 45 сурагч шалгаруулна. Ивээн тэтгэх хөтөлбөрт тэнцсэн сурагч тус бүр 2000 юанийн /татварын өмнөх дүн/ шагналтай.

Нэн ядуу өрхийн сурагчдыг ивээн тэтгэх хөтөлбөрийн хүрээнд улсын бага, дунд сургуулиудаас нийт 20 сурагч шалгаруулна. Үүнд: бага ангийн 10 сурагч, дунд ангийн 5 сурагч, ахлах ангийн 5 сурагч багтах бөгөөд хөтөлбөрт тэнцсэн сурагч тус бүр 1000 юанийн /татварын өмнөх дүн/ тэтгэлэг авна.

Хоёр. Шалгаруулалтын журам

 1. “Мөрөөдлийн од”, “Ирээдүйн од”, нэн ядуу өрхийн сурагчдыг ивээн тэтгэх хөтөлбөр тус бүр бага, дунд, ахлах анги гэсэн 3 түвшнөөр ангилах ба тус бүрийн шалгалтын сэдэв өөр байна.
 2. Бүх анги болон түвшний шалгалтын босго оноо 60 байна.
 3. “Мөрөөдлийн од” тэтгэлэгт 1-12 дугаар анги тус бүрээс шалгаруулах сурагчдын тоо нь тухайн түвшинд шалгалт өгсөн нийт сурагчдын тооноос хамаарна. Хэрэв тухайн түвшинд шалгалт өгсөн сурагчдын тооны харьцаа хүрэхгүй бол шалгалтын дүнгийн хувиас шалтгаалан тэнцэх эсэхийг шийднэ. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх хүснэгтээс харна уу.
2019 оны намрын улирлын тэтгэлгийн шалгаруулалтад оролцсон болон

тэтгэлэг авах сурагчдын тооны харьцаа

ТүвшинАнгиШалгалт өгсөн хүний тооТэнцсэн хүний тооЭзлэх хувьТэтгэлгийн тооТэтгэлэг авах хүний тоо
Бага анги2000.00%00
3309.68%10
45016.13%20
523674.19%76
Нийт316100.00%106
Дунд анги612420.69%22
79515.52%22
815825.86%33
9221037.93%44
Нийт5827100.00%1011
Ахлах анги1016623.19%22
11241034.78%33
12291142.03%44
Нийт6927100.00%109
Нийт дүн 15860.0 30.026
 1. Анги бүрээс “Ирээдүйн од” ивээн тэтгэх хөтөлбөрт оролцсон сурагчдын тоо тухайн түвшинд эзлэх хувийг үндэслэн босго оноо (60 оноо) давсан сурагчдын дүнгээс шалтгаалан сурагчдыг сонгосон болно.

Уг хөтөлбөрт оролцсон болон тэнцсэн сурагчдын харьцааг доорх хүснэгтээс харна уу:

2019 оны намрын улирлын “Ирээдүйн од” ивээн тэтгэх хөтөлбөрийн шалгаруулалтад оролцсон болон тэнцсэн сурагчдын тооны харьцаа
ТүвшинАнгиШалгалт өгсөн хүний тооЭзлэх хувьТэтгэлгийн тооТэнцсэн хүний тооТэтгэлэг авах хүний тоо
Бага анги56100.00%1500
Нийт61500
Дунд анги600.00%000
7218.18%300
819.09%100
9872.73%1133
Нийт11100.00%1533
Ахлах анги10412.50%211
11515.63%222
122371.88%1144
Нийт32100.00%15107
Нийт дүн 492451710
 1. Нэн ядуу өрхийн сурагчдыг ивээн тэтгэх тусгай хөтөлбөрт тэнцэх сурагчдыг сургуулиас гаргасан тодорхойлолт, хорооноос өгсөн ар гэрийн тодорхойлолт, сангаас явуулсан өрхийн судалгаа зэрэг дээр үндэслэн шийдсэн ба доорх 2 сурагч ивээн тэтгэх хөтөлбөрт тэнцсэн болно.

2019 оны Тусгай ивээн тэтгэх хөтөлбөрт хамрагдах сурагчид

НэрХүйсАнгиСургууль
TX1У.ЕсүйЭм523-р сургууль
TX2О.БилгүүнЭр523-р сургууль

Гурав. Шалгаруулалтын дүн

Мөрөөдлийн од” тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах сурагчид

(анги тус бүрийг шалгалтын дүнгээр жагсаав)

Бага анги:

НэрХүйсАнгиСургууль
JX18Х.Дөлгөөнэр5Найрамдал сургууль
JX2Ө.Үжинэм5Хүслийн-Өргөө сургууль
JX3О.Тэмүүлэнэм5Хүслийн-Өргөө сургууль
JX20О.Ундрахэр5Найрамдал сургууль
JX6Б. Хажидсүрэнэм5Сэн-лизэ бүрэн дунд сургууль
JX9Б.Итгэлмааэм5Хишиг сургууль

Дунд анги:

НэрХүйсАнгиСургууль
JC2Б.Ариунбуянэм6Путонхуа сургууль
JC1Д.Алтжинэм6Путонхуа сургууль
JC9А.Аязэм7Хүслийн-Өргөө сургууль
JC31Э.Энэрэлэм7Найрамдал сургууль
JC18Х.Ану-Үжинэм8Хишиг сургууль
JC4Б.Тэнгисэр8Путонхуа сургууль
JC10Б.Уранбайгальэм8Хүслийн-Өргөө сургууль
JC20Б.Солонгоэм9Хишиг сургууль
JC15Ю.Цэцэнхүүэр9Сэн-лизэ бүрэн дунд сургууль
JC38М.Тэнгисэр9Найрамдал сургууль
JC39Ц.Батбаярэр9Найрамдал сургууль

Ахлах анги:

НэрХүйсАнгиСургууль
JG31Б.Хангалэр10Найрамдал сургууль
JG32А.Мянгансувдэм10Найрамдал сургууль
JG11А.Намжумэм11Хүслийн-Өргөө сургууль
JG66Х.Мишээлэм11Дархан Цайхун сургууль
JG33Ж.Мишээлэм11Найрамдал сургууль
JG22Э.Нандингооэм12Хишиг сургууль
JG37Б.Данзандолгорэм12Найрамдал сургууль
JG24Ч.Номин-Эрдэнээм12Хишиг сургууль
JG72Э.Уянгаэм12Орчлон дунд сургууль

“Ирээдүйн од” ивээн тэтгэх хөтөлбөрт хамрагдах сурагчид

(анги тус бүрийг шалгалтын дүнгээр жагсаав)

НэрХүйсАнгиСургууль
ZC3О.Ануужинэм923-р сургууль
ZC8Г.Ариунсэтгэлэм923-р сургууль
ZC5Б.Нандин-Эрдэнээр923-р сургууль
ZG2Э.Тэргэлэр1018-р сургууль
ZG33А.Цэлмүүнэм1123-р сургууль
ZG37Э.Дөлгөөнэр1123-р сургууль
ZG18Ц.Хуланэм1223-р сургууль
ZG30Д.Минжинсорэм1223-р сургууль
ZG23Л.Бадамхандэм1223-р сургууль
ZG22Б.Тэнгисэр1223-р сургууль

Сангаас явуулсан өрхийн судалгааны дагуу нэн ядуу өрхийн сурагчдыг ивээн тэтгэх хөтөлбөрт доорх сурагчид хамрагдсан болно:

  Дөрөв. Олон нийтэд зарлах хугацаа

Дээрх шалгаруулалтын дүнг анх зарлал тавьсан өдрөөс эхлэн 7 хоногийн хугацаанд олон нийтэд зарлах ба хэрвээ дээрх шалгаруулалттай холбоотой ямар нэгэн санал гомдол байвал Хятад Монголын хэл соёл боловсрол, нийгмийн хөгжлийн сантай доорх хаягаар холбогдоно уу.

Утас: 99935518 /хятад, монгол хэлээр/, 95566137 /хятад хэлээр/

Цахим шуудангийн хаяг: cul_edu_boc@163.com

Тав. Тэтгэлэг олгох ёслолын ажиллагаа

Энэ удаагийн бага, дунд сургуулийн сурагчдад зориулсан “Мөрөөдлийн од” тэтгэлэг, “Ирээдүйн од” болон нэн ядуу өрхийн сурагчдыг ивээн тэтгэх хөтөлбөрүүдэд хамрагдсан сурагчдын тэтгэлэг олгох ёслолын ажиллагааг жич цаг товлон зохион байгуулах ба тухайн үед нь дахин мэдэгдэх болно.

Хятад Монголын хэл соёл боловсрол, нийгмийн хөгжлийн сан тус үйл ажиллагаанд тайлбар хийх бүрэн эрхтэй болно.

Хятад Монголын хэл соёл боловсрол, нийгмийн хөгжлийн сан

2019 оны 10 сарын 4

 


Монгол Улсын 2019 оны хичээлийн жилийн их дээд сургуулийн оюутнуудын

“Тэргүүлэгч од” тэтгэлэгт хөтөлбөр, “Ирээдүйн эзэд” ивээн тэтгэх хөтөлбөрийн

сонгон шалгаруулалтын дүн

Монгол Хятадын хэл соёл боловсрол, нийгмийн хөгжлийн сангийн санаачлагын дагуу Монгол Улсын Их Сургуулийн Күнзийн институтын тусламжтайгаар Банк оф Чайнагийн Улаанбаатар дахь Төлөөлөгчийн газраас зохион байгуулагддаг их дээд сургуулийн оюутнуудын дунд “Тэргүүлэгч од” тэтгэлэгт хөтөлбөр, “Ирээдүйн эзэд” ивээн тэтгэх хөтөлбөрийг 2019 оны 9 сарын эхээр зарласны дагуу бүртгэл болон сонгон шалгаруулалт явагдсан ба үүгээр шалгалтын дүнг танилцуулж байна.

Нэг. Шалгаруулалтын арга

 1. Хамрах хүрээ

Хятад хэлний хичээл сонгон суралцдаг Монгол Улсын их дээд сургуулиудын Монгол Улсын иргэншилтэй оюутнууд, тэр дундаа “Тэргүүлэгч од” тэтгэлэгт хөтөлбөрт улсын болон хувийн, “Ирээдүйн эзэд” ивээн тэтгэх хөтөлбөрт улсын сургуулиуд тус тус хамрагдсан болно.

 1. Шалгаруулах оюутны тоо

“Тэргүүлэгч од” тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд нийт 20 оюутан шалгаруулна. Үүнд: 1-р байр 1 оюутан 6000 юань /татварын өмнөх дүн/, 2-р байр 7 оюутан 5000 юань /татварын өмнөх дүн/, 3-р байр 12 оюутан 3000 юань /татварын өмнөх дүн/.

“Ирээдүйн эзэд” ивээн тэтгэх хөтөлбөрийн хүрээнд улсын сургуулиас нийт 20 оюутан шалгаруулж тус бүр 3000 юань /татварын өмнөх дүн/-ийн тэтгэмж олгоно.

Хоёр. Шалгаруулалтын журам

 1. МУИС-ийн Күнзийн Институтээс шалгалтыг удирдан явуулах ба шалгалтын ерөнхий хэлбэр болон түвшин HSK 6 зэрэгтэй дүйцэхүйц байна.
 2. Босго оноо 60 оноо байна.
 3. Шалгалтын дүнгээр байр эзлүүлэх ба оюутнуудын оноо тэнцсэн тохиолдолд тэтгэлэгт адилхан хамрагдах боломжтой.

Гурав. Шалгаруулалтын дүн

Эцсийн байдлаар тэтгэлэгт хөтөлбөрт нийт 16 оюутан тэнцэж (ижил дүн авсан оюутнуудыг хамруулан тооцсон), “Тэргүүлэгч од” тэтгэлэг авах болзлыг хангав. Ивээн тэтгэх хөтөлбөрийн шалгалтад оролцсон оюутнуудаас хэн ч 60 онооны босгыг давж чадаагүй тул энэ удаад “Ирээдүйн эзэд” ивээн тэтгэх хөтөлбөрт хамрагдах хүн байсангүй.

“Тэргүүлэгч од” тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах оюутнуудын жагсаалт

/дүнгээр жагсаав/

НэрХүйсКурсСургуульЭзэлсэн байр
JD25Э.Төгөлдөрэр2ШУТИС1-р байр
JD29Г.ЭнхжинэмМУИС2-р байр
JD20Г.Амгаланбаярэм4МУБИС2-р байр
JD11Б.Мөнхжинэм4МУБИС2-р байр
JD1Жан жи бин Хосбаярэр3ХУИС2-р байр
JD2С.Энэрэлэм3Шихихутуг Их Сургууль2-р байр
JD14С.Одонбилэгэм4МУБИС2-р байр
JD17Т.Мягмарсүрэнэм4МУБИС2-р байр
JD31Б.ДэлгэрмөрөнэмСЭЗИС2-р байр
JD28Н.ХалиунааэмМУИС3-р байр
JD12Б.Дэжэээм4МУБИС3-р байр
JD22М.Наранцэцэгэм4МУБИС3-р байр
JD23Т.Шүрэнцэцэгэм4МУБИС3-р байр
JD24Т.Лхагвадоржэр3ШУТИС3-р байр
JD16Э.Амаржаргалэм4МУБИС3-р байр
JD21Б.Батцэцэгэм4МУБИС3-р байр

Дөрөв. Олон нийтэд зарлах хугацаа

Дээрх шалгаруулалтын дүнг өнөөдрөөс эхлэн 7 хоногийн хугацаанд олон нийтэд зарлах ба хэрвээ дээрх шалгаруулалттай холбоотой ямар нэгэн санал гомдол байвал Хятад Монголын хэл соёл боловсрол, нийгмийн хөгжлийн сантай доорх хаягаар холбогдоно уу.

Утас: 99935518 /хятад, монгол хэлээр/, 95566137 /хятад хэлээр/

Цахим шуудангийн хаяг: cul_edu_boc@163.com

Тав. Тэтгэлэг олгох ёслолын ажиллагаа

Энэ удаагийн их дээд сургуулийн оюутнуудад зориулсан “Тэргүүлэгч од” тэтгэлэг, “Ирээдүйн од” ивээн тэтгэх хөтөлбөрүүдэд хамрагдсан оюутнуудын тэтгэлэг олгох ёслолын ажиллагааг жич цаг товлон зохион байгуулах ба тухайн үед нь дахин мэдэгдэх болно.

Хятад Монголын хэл соёл боловсрол, нийгмийн хөгжлийн сан нь тус хөтөлбөрт тайлбар гаргах бүрэн эрхтэй болно.

Хятад Монголын хэл соёл боловсрол, нийгмийн хөгжлийн сан

2019 оны 10 сарын 4

Энэ мэдээнд өгөх таны сэтгэгдэл?
0
ЗөвЗөв
0
ХахаХаха
0
ХөөрхөнХөөрхөн
0
ГайхмаарГайхмаар
0
ХарамсалтайХарамсалтай
0
ТэнэглэлТэнэглэл
0
БурууБуруу
Баярлалаа!

Холбоотой мэдээ

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж