Төрийн албан хаагчид заавал уншаарай | News.MN - Мэдээллийн эх сурвалж

Төрийн албан хаагчид заавал уншаарай

Төрийн албан хаагчид заавал уншаарай

"News" агентлаг "Хууль төрсний дараа" буландаа Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг онцолж байна. Энэхүү шинэчилсэн найруулга ирэх оны нэгдүгээр сарын 1-ны өдрөөс хэрэгжиж эхэлнэ. Хууль долоон хэсэг 23 бүлэг, 77 зүйлтэй. 

Хуулийг хэрэгжүүлэхэд 46 дүрэм, журам батлах шаардлагатай. Эдгээрээс есийг нь УИХ, гурвыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгч бусдыг нь  Засгийн газар, Төрийн албаны зөвлөл дангаараа болон хамтран батална.

Ингээд хуульд орсон өөрчлөлтүүдийг багцалж дурдвал:

Нэгдүгээрт:  Албан тушаалын тодорхойлолт (Ажлын байрны тодорхойлолт)-ын талаар:

Төрийн албаны ажлын үр дүн зөвхөн хүнээс л хамаарна. Албан тушаалын тодорхойлолтыг албан тушаалын ангиллаар нь ижилтгэн стандартчилна. Яамдын ТНБД, агентлагийн дарга, газрын дарга, бүтцийн нэгжийн дарга, Аймгийн ЗД тамгын газрын дарга нарт яг адилхан нийтлэг шаардлага тавигдахаар журамлана.

Төрийн албаны ажлын байранд тавигдах  тусгай шаардлага, ажлын  байрны тодорхойлолт боловсруулна.

Ажлын байранд тавих шаардлагыг ганцхан удаа боловсруулж тухайн албан тушаалтныг томилдог субъект бүхэн дагаж мөрдөнө. Зөвхөн ажлын байрны чиг үүрэг өөрчлөгдсөн тохиолдолд л өөрчилнө. Ингэснээр хүнд тааруулж, ажлын байрны тодорхойлолтоо өөрчилдөг завхралыг зогсоох зорилготой аж.

Хоёрдугаарт: Төрийн албаны шалгалт, сонгон шалгаруулалтын талаар:

  • Төрийн албанд анх орох иргэний шалгалт
  • Ажлын байрны сонгон шалгаруулалт гэсэн 2 төрлийн шалгалт авна.

Төрийн албанд зөвхөн сонгон шалгаруулалтаар орно. Ажлын байранд тавигдах шаардлага хангасан хүнийг сонгон шалгаруулж томилно.  Ажлын байр болгонд тус тусад нь сонгон шалгаруулалт явуулах бөгөөд шатлан дэвшүүлэх журмыг баримталж, төрийн жинхэнэ албаны ангиллын ахлах түшмэлээс тэргүүн түшмэл хүртэлх ангилалд тусгай шаардлага тавигдана. Албан тушаалын сул орон тоо гарсан тохиолдолд шатлан дэвших зарчмын дагуу томилох эрх бүхий этгээд тухайн байгууллагаас болон нөөцөд байгаа иргэдээс нөхнө.

Үүнтэй уялдуулан сонгон шалгаруулалтын асуулгын агуулга болон бүтэц өөрчлөгдөх аж. Сонгон шалгаруулалтыг хүнээс хамааралгүй явуулдаг өнөөгийн технологи, системийг улам боловсронгуй болгож цахимаар бүртгэдэг болох нь.

Төрийн албаны шалгалт авахад аль болох хүний оролцоо бага байх шаардлага тавьж байгаа ч тухайн шалгуулагч нь албан тушаал хашихад ур чадвар, мэргэжил, мэдлэг боловсрол, зан үйл нь тохирох эсэхийг ярилцлага, бодлого /кейс өгч шийдвэр гаргуулах/ бодох, зарим тохиолдолд хэд хэдэн эх сурвалжаас тодорхойлолт гаргуулж, хувийн зан байдал, шинж чанарыг тодорхойлуулах зэрэг шалгууруудыг өөрчилж, шалгалтын арга аргачлалыг шинэчлэх аж.

Түүнээс гадна сонгон шалгаруулалтаар хамгийн өндөр оноо авч нэр дэвшсэн нэр дэвшигчээс томилох эрх бүхий субъект  нь нэг удаа татгалзах эрхтэй бөгөөд энэ тохиолдолд ТАЗ өөр хүнийг зохих журмын дагуу санал болгоно гэж хуульчилсан тул хуульд заасан үндэслэл гэдгийг нотлох шаардлага, нөхцөл бий болно. Энэ үндэслэлээ нотлох хугацаа нь бүтэн нэг жилийн хугацаа шаардаж мэдэх тул журмаар зохицуулах аж.

Төрийн албанд анх орох иргэний шалгалтыг улсын хэмжээнд нэгдсэн зохион байгуулалттайгаар жилд нэг юм уу хоёр удаа л авдаг болно.

Гуравдугаарт: Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн талаар:

Шинэчлэн найруулсан хуульд зааснаар  14 хоногт  багтаан түр орлон гүйцэтгэгч томилно гэжээ. Иймд шинээр гарах журамд зарлан мэдээлэх, сонгон шалгаруулалт явуулах, нэр дэвшүүлэх зэрэг асуудлын бодит хугацааг тооцоолон журмаар зохицуулах аж. Урьдчилсан байдлаар 80 хоногт багтаан, түр орлон гүйцэтгэгчийг асуудлыг шийдэх боломжтой юм байна.

Дөрөвдүгээрт: Мэдээлийн нэгдсэн сан, системийн талаар:

Төрийн албан хаагчийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэл гэсэн цоо шинэ бүлэг бий болсон. Энэ бүлэгт хуульчилсан заалтуудыг хэрэгжүүлэхийн тулд төрийн албан хаагчийн хувийн хэргийг шинэчлэн боловсруулж мэдээллийн шинэ бүтэц, агуулгатай систем, сан бүрдүүлнэ. Мэдээллийн энэхүү системд тухайн албан хаагчийн хувийн мэдээллээс гадна төрийн албанд ажилласан байдал, хувь хүний зан үйлийн байдал, тодорхойлолт, холбогдох шийдвэрүүд гээд бүх мэдээлэл агуулагдах тул тодорхой үзүүлэлтээр улсын хэмжээнд тогтоосон стандартыг заавал баримталсан байх  шаардлага тавина.

Төрийн захиргааны бусад байгууллагын мэдээллийн сантай мэдээлэл солилцох,  төрийн бусад байгууллагын хэрэгцээнд уг мэдээллийг ашиглах боломжтой байдлаар хийх аж.

Тавдугаарт:  Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг, ёс зүйн хэм хэмжээ, хариуцлагын талаар

Тангараг өргөх ёслолыг улсын хэмжээнд хоёр удаа буюу төрийн далбааны өдрийг угтаж долдугаар сард, тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсны өдөр буюу арванхоёрдугаар сарын 29-ний өдрийг угтаж тус тус ёслуулан төрийн албан хаагчид тангараг өргөдөг болох.

Зургадугаарт: Ажлын үр дүнгийн үнэлгээний талаар:

Төрийн албан хаагчийг ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгээс нь хамааруулан албан тушаалд шатлан дэвшүүлэх, цалин нэмэгдүүлэх,  урамшуулал олгох, хариуцлага хүлээлгэх зэрэг чухал шийдвэр гаргах үндэслэл болох тул заавал тухайн байгууллагын стратеги төлөвлөгөөнд тулгуурлан төлөвлөнө.

Одоогийн ажлын үнэлгээний аргачлалыг үндсээр өөрчилж ажлын байр тус бүрээр албан хаагчийн ажлыг үнэлэх, үнэлгээний ноогдох хувийг бодитой тооцох, бүтээлч, санаачилга, идэвхтэй ажилласан байдлыг харгалзахаас гадна чанарын үнэлгээг цөм болгон өөрчилнө. Төрийн байгууллагын болон төрийн албан хаагчийн  үйл ажиллагааны болон ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэхдээ цахим системд суурилсан үнэлгээний аргачлал боловсруулж нэвтрүүлэх аж.

Долдугаарт: Төрийн албаны төв байгууллагын талаар:

Төрийн албаны төв байгууллагын эрх хэмжээг нэмэгдүүлж хараат бус, бие даасан байдлыг нь хангахад чиглэгдсэн нарийвчилсан заалт оруулж өгсөн. Төрийн албаны хуулийг хэрэгжүүлэхэд хөндлөнгөөс нөлөөлөхийг аливаа хэлбэрээр оролдох, хараат бус, бие даасан байдалд халдах оролдлого хийсэн субьектийг  ажил албан тушаалаас огцруулах, чөлөөлүүлэх санал гаргах эрхтэй болсон. Түүнд төрийн гурван өндөрлөг ч хамаарах аж. Зөвлөлийн гишүүдийн томилгоо, бүтцийг өөрчилсөн. Бүрэн эрх нь нэмэгдэхийн хэрээр хүлээх хариуцлага нь өндөржсөн байна.

/Төрийн албаны зөвлөлийн дарга Б.Цогоогийн илтгэлээс ашиглав/

Бэлтгэсэн: Т.НОМИН

"Болор дуран"-аар шалгав.

Холбоотой мэдээ

29 сэтгэгдэл

News.mn сайтад сэтгэгдэл оруулахад анхаарах зүйлс

ТЗАХ 2018-09-28 202.179.3.186

ЭХЛЭЭД ТЭР ТӨРИЙН ӨНДӨР АЛБАН ТУШААЛТНУУДДАА ХАРИУЦЛАГАА ХҮЛЭЭЛГЭ. 258-Р ТОГТООЛОО Ч ГЭСЭН ӨӨРСДӨӨС НЬ ЭХЛЭЭД ДАГАЖ МӨРДҮҮЛ ТЭД Л ҮЛГЭР ЖИҮЭЭ ХУУЛЬ ДҮРМЭЭ БАЙРЬВАГ БОЛ ДООД ТУШААЛЫН АЛБАН ХААГЧИД БИД Ч ГЭСЭН ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРЧ ДАГАЖ МӨРДӨНӨ ТЭР ХУУЛИЙГ ЧИНЬ

Иргэн 2018-09-28 150.129.140.31

Хороодуудын орон тоо арай олон юм жишээ нь:Иргэний бүртгэлийн ажилтан, Халамжын ажилтан.Нийгмийн ажилтан гэхэд бие дааж шийдвэр гаргахгүй ядаж иргэн дүүрэг 2-н хооронд ч холбохгүй сул орон тоонууд Мөн хэсгийн ахлагч нар тоо нь олон иргэдтэйгээ утсаар л харицаж ажиллана.Хорооны 3 ээлжийн манаач .

ТТАХ 2018-09-28 66.181.161.89

төрийн албан хаагч гэхээр л идсэн уусан хүмүүсээр төсөөлж хал хас л гээд байх юм. Үнэн шударгаар хөдөлмөрлөж цаг наргүй ажиллаж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа. Эхлээд боловсролын тогтолцоогоо сайжруулах хэрэгтэй. Бага ангиас нь суурийг нь сайн бэлдэх боломжоор хангах шаардлагатай. Хасах танахдаа чухал биш хүний ажиллах ажлын ачааллыг л тэнцүүлэх хэрэгтэй дээ.

зочин 2018-09-28 122.201.23.44

түр орлон гүйцэтгэгч нар чинь хүн халаад л солиод л арга хэмжээ аваад л юун 80 хоногийн дотор асуудлыг нь шийдэж бүр болгох түр үүрэг гүйцэтгэгчээрээ л 2 жил болж бх юм даа

Хххх 2018-09-28 66.181.160.31

Хуулиа хэргэжүүлэх нь чухал шдэ тэгээд буцаад нам, нутаг гээд томилохоо болиод мэдлэг ур чадвар ажилласан жил харж томиловол таарна

daguul 2018-09-28 210.206.74.98

ter olon zuun bulhaigaar shalgalt ugch turiin alband shurgasan hulgaichuudaa ehleed tsegtselj tseverle tged daraa ni huulia heregjuul unen tashalgalt ugsun humuus hed bdag boldoo

Зочин 2018-09-28 202.21.102.10

ТӨРӨӨР ТОГЛОГЧ САМРАГЧ ШУНАЛТ, ШАР СЭМЖИТ, БИЕЭ ҮНЭЛЭГЧ ДАРГА ДАРГАНЦАРУУДЫГ ЗАЙЛУУЛСАН ЦАГТ ТӨРИЙН АЖИЛ ЯВНА, ЮМ ҮЗЭЖ НҮД ТАЙЛСАН ӨЛӨН ЯДУУ ГУЙЛГАЧИН МЭДЛЭГ ЧАДВАРГҮЙ, МЭРГЭЖИЛТНЭЭСЭЭ ДООР ГОЛОГДСОН ДАРГА НЭРТЭЙ ДАЛДАГА НОВШНУУДААР ХҮРЭЭЛҮҮЛСЭН АЙМГИЙН ЗДТГ, ЯАМ АГЕНТЛАГ БАЙГУУЛЛАГЫГ УДИРДАЖ БАЙГААД ИХ ХАРАМСАЖ БАЙНА.АХ ДҮҮ ТӨРӨЛ САДАН АМРАГУУДААР ДҮҮРСЭН ТӨРИЙН МӨНГИЙГ ХУВААЖ ИДЭХЭД НЭГ ХҮН ШИГ ДУУГАРДАГ ХЭЛТСИЙН ДАРГА НАРТАЙГАА АЙМГИЙН УДИРДЛАГУУД ХОЛБООТОЙ АТГ ЮУ Ч ИЛРҮҮЛЖ ЧАДДАГГҮЙ

зочин 2018-09-28 202.179.26.116

2016 онд хэдэн арван мянган жирийн төрийн албан хаагчдыг улс төрийн шалтгаанаар дайснаас дор үзэж халсан. Одоо тэгээд оронд нь орсон хүмүүсээ ажилтай үлдээх гээд хуулинд өөрчлөлт оруулаад байна уу. 2020 оны сонгуулиар төрийн албанд буцаж орвол хариуг нь сайн барина даа. Одоо төрийн албанд орсон амьсгаанууд ажлаа мэдэхгүй, ямарч мэдлэггүй юмнууд байдаг юм. Мэрэгжлийн зэргийн шалгалт авахад л бөөнөөрөө унана. Ажилдаа тэнцэхгүй хүнийг халахад хууль зөрчихгүй биздээ.

123 2018-09-28 103.9.90.131

Одоогийн цүнх баригч "нялзрай", мөнгө идэгчид 2019 оноос яах вэ. Даргаараа л үлдэх үү

хэ хэ 2018-09-28 202.21.111.170

энэ нөгөө Цогоо гэгч ажил дээрээ байнга согтуу тэр байтугай хурал дээр согту байдаг гар бна Саяхан Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрынхантай уулзахдаа согтуу байсан

би 2018-09-28 202.21.111.170

Энэ нөгөө ажил дээрээ тэр байтугай хурал дээр согтуу байдаг гар бна ш дээ

Зочин 2018-09-28 64.119.17.172

1 хүн хийж байсан ажлыг 4 хүн хийдэг болсон харагддаг. Хэд хэдэн байгууллага дээр. 1 нягтлантай байсан байгууллага 4 нягтлантай болсныг хэдэн ч газар харлаа.

Болроо 2018-09-28 103.87.255.66

2 хүний хийх ажлыг 5 -лаа л хийж бна шүү дээ

Болроо 2018-09-28 103.87.255.66

2 хүн хийх ажлыг л 5 хүн хийгээд байна даа. Цомхон, чадварлаг баг байхад болно. Бөөн ажилгүй Fase ухсан хүмүүс л бгаа шүү дээ. Хөгжих ч үгүй, хөгжье ч гэж бодохгүй, өрсөлдөөн байхгүй.

Зочин 2018-09-28 103.10.23.2

FASE гэж юу вэ махан толгойтоо

ТАХ 2018-09-28 202.179.4.250

БҮХ ТӨХК УУДАА ХУВЬЧИЛ. ЖИШЭЭ НЬ АЗЗА-УУД ЗАМ НӨХӨСХИЙГЭЭД Л ЗҮВ ЗҮГЭЭР ОЛОН ХҮН ЦАЛИН АВЧ БАЙНА. \nЗАРИМ ТӨРИЙН АЖЛУУДЫГ ТББ-УУДААР ГҮЙЦЭТГЭР ГЭХ МЭТ......

ТАХ 2018-09-28 202.179.4.250

АЗЗА ГЭХ МЭТ БҮХ ТӨХК УУДАА ХУВЬЧИЛ. МАШ ОЛОН ХҮН ЗҮГЭЭРЛ ЗАМ НӨХӨӨД ЦАЛИН АВЧ БАЙНА.

ТАХ 2018-09-28 202.179.4.250

ХОТ СУУРИЙН ГАЗАР ДОТОР ХАЙБРИД ГАЗАН 2000 ААС ДЭЭШГҮЙ МОТОРЫН БАГТААМЖТАЙ 20 САЯАС ИЛҮҮГҮЙ ҮНЭТЭЙ МАШИН ХЭРЭГЛ. ЗӨВХӨН ХӨДӨӨ ГАДАА ЯВАХ ҮЕД ТУУЛАХ ЧАДВАР САЙН МАШИН АШИГЛАДАГ БАЙХ. ДАРГА НАРЫН ӨГЛӨӨ ОРОЙ АЖИЛДАА ИРЖ ОЧИХ ШАТАХУУНЫ ЗАРДЛЫГ ӨӨРСДӨӨР НЬ ГАРГУУЛ. ТӨРИЙН АЛБАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДАВХАРДЛЫГ АРИЛГАЧ ЧАДВАРЛАГ ЦОМХОН БОЛГОВОЛ МАШ ИХ ЗАРДАЛ ХЭМНЭНЭ ГЭЖ БОДДОГ. ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ТООГ ХҮН АМЫН ТООТОЙ УЯЛДУУЛ 1000 ХҮНТЭЙ СУМ 10000 ХҮНТЭЙ СУМ ЯГ АДИЛХАН ОРОН ТООГООР АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

ТАХ 2018-09-28 202.179.4.250

БҮХ ШАТНЫ ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧИЙГ ЦОМХОТГО, МӨН ОРЛОГЧ ДАРГА, ХЭЛТСИЙН ДАРГА ГЭХ МЭТ ДАРГАНЦАРУУДАА ЦОМХОТГО. ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЧИГ ҮҮРЭГ ДАВХАРДОЫГ БАГАСГАЖ ЗАРИМ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫГ ТАТАН БУУЛГА. ЖИШЭЭ НЬ САВ ГАЗРЫН ЗАХИРГАА ГЭХ МЭТ ЯМАРЧ АШИГГҮЙ ЦААШ ҮЙЛДВЭРЛЭЖ СУУДАГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫГ ТАТАН БУУЛГА. БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРЫГУЛС ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧ БИШ БОЛГОЖ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШАЛГАЛТААР ТОМИЛ. ДАРГА НАР ЗӨВХӨН АЛБАН ТОМИЛОЛТООР ХӨДӨӨ ГАДАА ЯВАХААС БУСАД ТОХИОЛДОЛД ТОМ МАШИН УНАХЫГ ХОРГИЛ

Erdee 2018-09-28 66.181.161.31

Ene sanaliig demjij bna. Aimag sumiin zasag dargiin orlogch gej yamar ch hereggui oron too bnaa. Bagiin darga nar gej ajil hiihgui arhi uusan chadwar bhgui yumnuudiig songon shalgaruulaltaar awah ni zuw. Turiin mashiniig alba amigui unadagaa boli. Darga ni uuruu unaad arhidaj yawdag unaa bolson.

irgen 2018-09-28 66.181.171.34

huuli erdoo muudaagy, bielyyleh l heregteii. Uls torchid stynh barigch bolon amrag sadnaa torin alban shahaad daraa ni tosvin mongo niilj hulgailahaa l bolichih. Ene tord yen setgeleesee zytgeed hedhen togrog avch amidralaa zolguulj baigaa myanga myangan hyn baiga shyy. Songuulin daraa avchirsan heden luivarchidaar torin albig tusuulj bolohgyi. Heden togrog ulsaas hulgailahaar bish uls ornihoo hogjlin toloo gej bodon ajillaj baigaa hyn olon baigaa.

Зочин 2018-09-28 66.181.171.34

huuli erdoo muudaagy, bielyyleh l heregteii. Uls torchid stynh barigch bolon amrag sadnaa torin alban shahaad daraa ni tosvin mongo niilj hulgailahaa l bolichih. Ene tord yen setgeleesee zytgeed hedhen togrog avch amidralaa zolguulj baigaa myanga myangan hyn baiga shyy. Songuulin daraa avchirsan heden luivarchidaar torin albig tusuulj bolohgyi. Heden togrog ulsaas hulgailahaar bish uls ornihoo hogjlin toloo gej bodon ajillaj baigaa hyn olon baigaa.

Батыв 2018-09-28 202.179.25.153

Төр цомхон мэргэшсэн байх ёстой. Төрд хэт олон чанаргүй мэргэжилтэн байна тэр хэрээр урагш явахгүйг мөнхөд санаж явцгаа.

Батыв 2018-09-28 202.179.25.153

Өнөөдрийн хувьд ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧ гэж яг хэнийг хэлээд байна??? наад зах нь Байгаль орчны яам байна 150 гаруй мэргэжилтэнтэй үүнээс гарын арван хуруунд хүрэхүү үгүй юу мэргэжлийн хүн байдаг. Бусад нь мэргэжлийн бус гээд хэлчиж болно. Мөн ТӨРИЙН АЛБА -ыг тооны хойноос бус чадварлаг баг хамт олонтой цөөн чадварлаг орон тоотой болгох нь чухал байна. Хэт олон болсон болоогүй олон хүний шат дамжлага төдий чинээ нэмэгдэж нөгөөл хэцүү АТГ-ын хараанд л орох юм даа.

Зочин 2018-09-28 183.177.106.66

Нэг том салбарын бодлогын асуудлыг 10-хан хүн үнэндээ хийнэ. Тэгээд 140 бусдыг шимэгчид, шахаасны дарга, цэрэг ажиллана. Монголд нэг салбарын хувь заяаг сайн, муугаараа хэлүүлсэн 10 хүн л үүрдэг. Том хариуцлага, ямар ч үнэлэмж, урамшуулал, нэр төр, шударга шагнал байхгүй (зарим нь бусдын гарт хөнөөгдөж байна). Хувийн жижиг компани гэхэд л 400 ажилтантай байхад 10 хүнд нэг бүтэн салбарыг даатгана гэхээр л ... сүйрэл... өвөл айсуй...

Зочин 2018-09-28 103.206.195.163

төрийн албан хаагч гэж тангараг өргөсөн хүнийг хэлээд байгаа юм уу. Багш эмч бусад үйлчилгээний хүмүүс тангараг өргөдөггүй шүү дээ. Одоо тангараг өргөдөг болох нээ.Төрийн албан хаагч гэж хэнийг хэлээд байгаагаа тодорхой болгох хэрэгтэй байна.

зочин 2018-09-28 202.21.127.166

хуулинд заасны дагуу төрийн жинхэнэ албан хаагч тангараг өргөнө. эмч, багш нар төрийн үйлчилгээний албан хаагч нар

зочин 2018-09-28 202.21.127.166

хуулинд заасны дагуу төрийн жинхэнэ албан хаагч нар тангараг өргөдөг. багш эмч нар төрийн үйлчилгээний албан хаагч нар

Bukhimdal 2018-09-28 66.181.160.102

Ehleed toriin tusheed ooroosoo bukhniig ehel. Daraa n ta nariin bool bolj yawaa bidend huulia heregjuul. Toriin alban haagchid bj tor togtnoj baigaa shuu. Erkh medel yambatanguud yer n yu hj ba.