Д.Эрдэнэбат: Монголбанк инфляцийг бууруулж чадлаа | News.MN

Д.Эрдэнэбат: Монголбанк инфляцийг бууруулж чадлаа

Хуучирсан мэдээ: 2013.10.18-нд нийтлэгдсэн

Д.Эрдэнэбат: Монголбанк инфляцийг бууруулж чадлаа

Д.Эрдэнэбат: Монголбанк инфляцийг бууруулж, иргэдийн бодит орлогыг хамгаалж чадлаа

-Эдийн засгийг тогтворжуулах хөтөлбөр хэрэгжснээр
177 мянган хүн ажлын байртай үлдсэн –

“Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2014 онд баримтлах Үндсэн чиглэл батлах тухай” УИХ-ын тогтоолын төслийн талаар УИХ дахь Ардчилсан намын дараахь санал, дүгнэлтийг гаргаж байна.

Монгол Улсад өргөн хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийн механизм олон жилийн турш үр ашиг муутай, тогтвортой бус байснаас нийлүүлэлтийн гаралтай буюу зардлын шалтгаантай инфляци байнга өндөр байсаар ирсэн.

Эдийн засгийн бодит байдал ямар байсан бэ?

 • Арилжааны банкууд мөнгөний дутагдалд орж өндөр хүү зонхилсон.
 • Уул уурхайгаас Хүний хөгжил санд тавьсан богино хугацаатай зээлийн өрийн дарамт.
 • Валютын болон экспортын хомсдол.
 • Дотоод зах зээлийн царцанги байдал ноёлж байлаа.

Валютын ханшийн сулралын үндсэн шалтгаан нь:

 • Оюу толгой, Таван толгойн гэрээнээс улбаалсан экспортын уналт.
 • 2011 оноос эхэлсэн дэлхийн зах зээл дээрх зэс, нүүрсний үнийн уналт.
 • Оюу толгой, Таван толгой, Эрдэнэт үйлдвэрүүдийн тавьсан богино хугацаатай 1.2 их наяд төгрөгийн өр төлөлт.
 • Гадаадын хөрөнгө оруулалтын бууралтаас шалтгаалсан валютын урсгалын татралт.
 • Дотоод зах зээлийн өсөлтөөс үүдсэн импортын эрэлтийн өсөлт байлаа.

Иймд Монголбанк инфляцийг бууруулж, иргэдийн бодит орлогыг хамгаалах, макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангахын тулд нийлүүлэлтийн гаралтай инфляцийн дарамтыг багасгах, бараа бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийн саад хязгаарлалтуудыг арилгах замаар гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнийг тогтворжуулж, улмаар зах зээлийн зарчимд суурилсан, бараа бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийн байнгын, тогтвортой тогтолцоог бүрдүүлэхийг зорьсон нь цаг үеийн тулгамдсан шаардлага байсан юм. Энэ нь ч бодит үр дүнгээ өгсөн. Тухайлбал:
 
Махны үнийн өсөлтийн хурдац 3 жилийн дунджаас 2.1 дахин саарсан.
Гурилын үнэ тогтворжиж эхэлсэн.

2011-2012 онуудад 190 төгрөг, 310 төгрөгөөр тус тус огцом өсч байсан шатахуун, дизель түлшний үнэ тогтворжсон. Шатахууны биет нөөц өнгөрсөн 3 жилийн дунджаас 2.2 дахин нэмэгдсэн,

Барилгын салбар 2012 оны эхний хагаст 21 хувиар өсч байсан бол энэ оны 2 дугаар улиралд 154 хувийн, эхний хагас жилд 129 хувийн бодит өсөлттэй гарсан.
Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн тогтвортой тогтолцоог бий болгох хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж  23,598 зээлдэгчийн 892.9 тэрбум төгрөгийн орон сууцны зээлийг дахин болон шинээр 8 хувийн хүүтэйгээр  санхүүжүүлсэн.

Төгрөгийн зээлийн хүү жилийн 18.3 хувиас 2013 оны 8 дугаар сарын байдлаар 16 хувь буюу 2.3 нэгж хувиар буурсан зэргийг дурдаж байна.

Хэрэв Монголбанк, Засгийн газраас “Гол нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг тогтворжуулах хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлээгүй байсан бол  зээл тасалдаж, чанаргүй зээл огцом өсч, санхүүгийн хямрал нүүрлэх,  ДНБ -9.6 хувиар унаж 12.6 их наяд төгрөг болж буурах, 177000 хүн ажлын байргүй болох, M2 мөнгө -10.9 хувиар огцом унаж 5.2 их наяд төгрөг болох төдийгүй Монгол Улсад санхүү, эдийн засгийн ноцтой хямрал нүүрлэж, эдийн засаг бүхэлдээ уналтад орох магадлал өндөр байсан юм.

Ийнхүү Монголбанкнаас хэрэгжүүлсэн эдийн засгийн удаашралын мөчлөгийг сөрсөн, болзошгүй хямралаас урьдчилан сэргийлсэн бодлогын үр дүнд:

 1. 2012 оны эцэст 14 хувь байсан инфляци 2013 оны 8 дугаар сарын байдлаар улсын хэмжээнд 9.4 хувь, Улаанбаатар хотод 8.4 хувь болж бууран, энэ оны зорилтот түвшний орчимд байснаар иргэдийн бодит орлогыг огцом уналтаас хамгааллаа.
 2. 2013 оны эхний 9 сард нийт импорт 8 хувиар, хэрэглээний импорт 9 хувиар, гадаад худалдааны алдагдал 14 хувиар тус тус  буурсан эерэг үзүүлэлт гараад байна.
 3. Санхүүгийн тогтвортой байдлыг ханган, банкны салбарын чадавхийг сайжруулж хамгаалснаар банкуудын өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар 15.9% болж өсчээ.
 4. Эдийн засгийн бодит сектор, түүний идэвхжилийг дэмжиж, ажлын байрыг хамгаалснаар ДНБ-ий бодит өсөлт 2013 оны 2-р улиралд 14.3%, эхний хагас жилд 11.3% болж, эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хадгалж чадсан байна.

2013 оны эхний хагас жилийн байдлаар Монголбанкнаас эдийн засагт нийлүүлсэн нийт мөнгөний 96 хувь нь нийлүүлэгдсэн байхад төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханш тухайн үед оны эхнээс дөнгөж 4%-иар л суларч байжээ. Үүний зэрэгцээ Монголбанкны бодлогын хүрээнд эдийн засагт нийлүүлэгдсэн төгрөгийн хэмжээ нь эдийн засаг дахь нийт М2 мөнгийг хэзээ ч 20 хувиас хэтрүүлээгүй зэргээс үзэхэд мөнгөний бодлогын хүрээнд бодит эдийн засагт хувийн хэвшлээр дамжин нийлүүлэгдсэн нь мөнгөний нийлүүлэлт нь төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханш сулрах 20 хувиар суларсны суурь шалтгаан болоогүй гэж үзэж байна.

Монголбанкнаас эдийн засгийн хямралаас сэргийлэх, санхүүгийн салбарыг хамгаалах, улмаар бодит секторыг дэмжих чиглэлээр үе шаттай хэрэгжүүлсэн бодлогын үр дүнд мөнгөний нийлүүлэлт агшаагүй, зээл тасалдаагүй, эдийн засгийн өсөлт хасах утгатай болж уналтад ороогүй байна.

Засгийн газар, Монголбанкны хэрэгжүүлж байгаа бодлого нь үрэлгэн хэрэглээ, импорт, бэлэнчлэх сэтгэлгээнд суурилсан, хямралд өртөмтгий өнөөгийн эдийн засгийг үндэсний хуримтлал, дотоодын үйлдвэрлэл, бүтээмжид суурилсан, өөрийн гэсэн өрсөлдөх чадвартай, дархлаатай, бүтцийн хувьд төрөлжсөн эдийн засаг болгох чухал зорилтыг тавьсан. Бодлогын ийм чухал зорилтыг улс төржсөн байдлаар няцаахыг оролдох, түүндээ Монголбанкны ханшийн бодлогыг татан оролцуулж, ханшийг улс төржүүлэх нь эдийн засгийн тогтвортой байдал, ард иргэдийн амьжиргаанд туйлын хохиролтой, хариуцлагагүй, үйлдэл мөн.

Монголбанкнаас нийлүүлсэн төгрөгийн нийлүүлэлт нь Засгийн газраар дамжаагүй, банкны системээр буюу цэвэр хувийн хэвшлээр дамжин хийгдсэн байна.

Хуулийн дагуу Монгол Улсад бараа, бүтээгдэхүүний үнэ ханш, статистикийг Үндэсний статистикийн хороо мэдээлдэг. Гэтэл зарим улс төрчид, намын бүлгээс албан ёсны статистикаас өөр, бодит бус, үнэнд нийцэхгүй тоон мэдээлэлийг олон нийтэд өгч, түүгээр улс төр хийж, инфляцийн хүлээлтийн талаар хариуцлагагүй мэдэгдэл хийх нь эцсийн дүнд үндэсний эдийн засгийн тогтвортой байдал, иргэдийн амьжиргаанд хохиролтой юм. Монгол Улсын валютын нөөц валютын төлбөртэй нийт импортын 5.4 сарыг хэрэгцээг хангах түвшинд байгаа нь олон улсын жишиг түвшнээс өндөр байгааг энэ дашрамд хэлэх нь зүйтэй.

Монголбанк ашигтай ажиллахын төлөө байх ёсгүй. Монголбанк төрийн мөнгөний бодлогыг боловсруулдаг, батлуулдаг, хэрэгжүүлдэг байгууллага тул бодлогын зардал байнга гардаг. Түүнээс шалтгаалж Монголбанкны өөрийнх нь тэнцэл алдагдалтай гарч болдог. Гэтэл үүнийг ашгийн төлөөх байгууллагатай адилтган авч үзэх нь буруу юм.

УИХ нь хууль тогтоох байгууллага болохоос эдийн засгийн бодлого, үйл ажиллагаа, хувийн хэвшлийн зээлийн хэлцэл, Төв банкны хуулиар олгогдсон эрх, үүрэг, мөнгөний нийлүүлэлтийн хэмжээ ямар байх тухай асуудал, Засгийн газрын бодлого, үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс шууд оролцдог байгууллага бишээ. Иймд хөтөлбөрийн хүрээнд хэдий хэмжээний мөнгөний нийлүүлэлт хийгдэх, эсхүл эргэн татагдах асуудлыг УИХ баталдаг байх санал нь, харин ч гажуудал гэж үзэж байна.

Монгол Улс нь чөлөөтэй хөвөгч ханшийн дэглэмтэй. Хуулиараа Монголбанк нь ханш уян хатан тогтож байх зарчмыг баримталж, ханшийн бодлогыг хэрэгжүүлдэг байгууллага. Иймд ханшийг тогтвортой барих санал нь гадаад валютын улсын нөөцийг шавхах, Монгол Улсыг импортоос хараат, хямралд өртөмтгий, үйлдвэрлэгч бус орон байлгах далд сонирхолыг илт өдөөнө гэж үзэж байна.

2013 онд эдийн засаг дахь уул уурхайн салбарын зогсонги байдал, валютын ханшийн өөрчлөлт зэрэг нь аж ахуй нэгж, иргэдэд хүнд туссан нь үнэн.

Нийгмийн сэтгэлзүй бэлэнчлэх сэтгэлгээнээс асар богино хугацаанд гарч дотоодын зах зээл эрчимтэй тэлж, бүтээн байгуулалт зогсолтгүй өрнөсөн нь ч үнэн.

Үүсээд байгаа эдгээр бодит байдалдаа дүгнэлт хийж цаашид улс орныхоо бодит эдийн засгийг дэмжих, макро эдийн засаг дахь мөнгөний бодлогоо илүү эрчимжүүлэх шаардлага бидний өмнө тулгарч байна.

Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2014 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн төсөлд дунд хугацаанд макро тогтвортой байдлыг хангах, иргэдийн бодит орлогыг хамгаалах үүднээс Монголбанк инфляцийг 2014 оны эцэст 8 хувь, 2015-2016 онд 7 хувиас хэтрүүлэхгүй түвшинд байлгах, бодит секторыг мөнгөний бодлоготой уялдуулан дэмжих замаар эдийн засгийн дархлааг сайжруулахаар дэвшүүлсэн зорилтуудыг УИХ дахь Ардчилсан намын бүлэг дэмжих саналтай байна.

Эх сурвалж: www.24tsag.mn

0 сэтгэгдэл

News.mn сайтад сэтгэгдэл оруулахад анхаарах зүйлс

Avatar

овоо доо 2013-10-18 182.160.44.161

МАН-гаруудын үед үнийн өсөлт байгаагүй гэж алаваа…энэ хулгайч нар хулгай луйвар авилга,зувчуулалт аллага таллага, хууль шүүхийн завхрал гэх мэт муу муухайгын хогийн сав болгосон Монгол улсыг хүлээлгэж өгсөн дөө. Энхийн цагаан тагтаа шиг аашиллаа. Ард түмэн хэн юум хийж байгааг нь ялагдаг хэрсүү болсон байнаа.

Avatar

Зочин 2013-10-18 203.169.51.170

Ene uuruu lvv bayn gesen. Odoo buur haanaas orj baigaa ni medegdehgui mash ih mungu dansruu ni orj baigaag oiriin hun ni batalj bailee shuu. Ediin zasgiig albaar hyamruulaad dundaas ni AN-nhan ashig olj baigaa gedeg ni unen bololtoi.

Avatar

Зочин 2013-10-18 203.169.51.170

AN Mongoliin irgediig ***** gej tootsdog ni endees mash tod haragdaj baina. Zuvhun ediin zxasgiin hyamraltai baisan onuudiin usulttei odoogiin baidlaa harituulj baigaa ni uneheer gutamshig, ichmeer hereg baimaar um. Yasan ichdeggui tegeed bas baharhaj baigaa bololtoi. AN unendee yalzarchee, uy ch hiisengui. uridnii zasgiin gazriin sain uilssig uursduu hiichihlee geed. Bolohgui um garaad irehleer ungursun ZG-n aldaanaas bolloo gedeg yostoi dampuu nam umaa. Songuulid AN-g demjsen ni hamgiin tom aldaa bolloo.

Avatar

Erdene 2013-10-18 114.66.198.74

Zailaa ***** ta nar ard tumniig hudlaa yariand chini itgene gej bodoj bnuuuu? Yahav 3 jiliin daraa ter undruus delbertlee unahiig chini haray. Ter boltol yazartlaa targalaarai Mahan tolgoi mini
AN namiinhaaan kkkkk

Avatar

Зочин 2013-10-18 103.26.194.164

Махан толгой минь, Долларын ханш 1705 байх юм. Энэ инфлаци буугаад байгаа хэрэг үү?????

Avatar

kkk 2013-10-18 103.26.194.170

an nam ahiad hezee ch garahgui ee ard tumniig zugeer doromjilj bn neh hudlaa reklam oor yum bhgui man arai deer shuu w

Avatar

kkk 2013-10-18 103.26.194.106

an nam ahiad hezee ch garahgui ee ard tumniig zugeer doromjilj bn neh hudlaa reklam oor yum bhgui man arai deer shuu w

Avatar

зочин 2013-10-18 202.179.23.183

тэнэгүүдийн нэг нь ярьж байгаа царайг нь ээ. АН-йн тэнэгүүд нэг иймэрхүү л ажил хийнэ дээ. Усан тэнэгүүд ууж идэхээс өөр нэг хэтрэхгүй л дээ

Avatar

зочин 2013-10-18 202.179.23.183

тэнэгүүдийн нэг нь ярьж байгаа царайг нь ээ. АН-йн тэнэгүүд нэг иймэрхүү л ажил хийнэ дээ. Усан тэнэгүүд ууж идэхээс өөр нэг хэтрэхгүй л дээ

Avatar

Зочин 2013-10-18 103.26.194.128

Yuu yarij baigaagaa medej bna uu Uvguun ?

Avatar

Зочин 2013-10-18 103.26.194.4

барилгын салбар 2 дугаар улиралд 154 хувийн, эхний хагас жилд 129 хувийн бодит өсөлттэй гарсан. ингэж худлаа хэлж хэнийг доромжлоод байгаа юм вэ. Монгол тамын тогооруу явж байна.

Avatar

ЛИСЫЙ КОЗЁЛ 2013-10-18 103.26.194.130

НЕ СМЕШЫЙ МЕНЯ

Avatar

Зочин 2013-10-18 168.131.152.94

ЭД НАР Ч ОЙРИЙН 3 ЖИЛД СОНГУУЛЬ БОЛОХГҮЙ ГЭСЭН ШИГ АРД ТҮМНИЙГ ХАНГАЛТТАЙ ДОРОМЖИЛЖ БАЙНА ДАА. ҮНЭНДЭЭ МОНГОЛ ОРНЫ ЭДИЙН ЗАСАГ СҮЙРЧ БАЙНА ШҮҮ ДЭЭ. 2 НАМ ЯМАРЧ ЯЛГААГҮЙ БҮГД ЛУЙВАРЧИД

Avatar

Зочин 2013-10-18 168.131.152.94

ЭД НАР Ч ОЙРИЙН 3 ЖИЛД СОНГУУЛЬ БОЛОХГҮЙ ГЭСЭН ШИГ АРД ТҮМНИЙГ ХАНГАЛТТАЙ ДОРОМЖИЛЖ БАЙНА ДАА. ҮНЭНДЭЭ МОНГОЛ ОРНЫ ЭДИЙН ЗАСАГ СҮЙРЧ БАЙНА ШҮҮ ДЭЭ. 2 НАМ ЯМАРЧ ЯЛГААГҮЙ БҮГД ЛУЙВАРЧИД

Avatar

Зочин 2013-10-18 193.200.150.82

Erdenebat guaai ajlaa hiij chadahgui bol nugel bolno shuu! Dalimaar n usguj dundaas n toologdohoorgui ter bumaar n ashig olj bn. Harin ard tumnii amjirgaa ul medegdehuitseer uruudsaar. Harin tailbar n yugch yaaj holboj zohiogood tailbarlaj hamaaral shaltagtai bolgono. Oligtoihon hurungiin birjtei ch boloosoi bilee. Buh ym n nuudmal haagdmal!

Avatar

Зочин 2013-10-18 103.9.90.130

Ийм богино хугацаанд инфляци гээд байгаа зүйлээ өсгөөл буураалаал байж болдог юм бол тэгээд буулгаад тэр боломжит хэмжээнд нь хүргээдхэлдээ. Тэр л бидэнд хэрэгтэй. Тэхдээ хүчээр хийсэн юм ч удаан тогтохгүй шдээ.

Avatar

Зочин 2013-10-18 203.169.50.193

Tuuhendee tiim ym baihgui. Tsalin uneguitej. Bairnii une tengert hadna. 5 jiliin daraa 1 uruu bair 1.000.000.000t talh 5.000t bolno geed boddoo.

Avatar

Зочин 2013-10-18 193.200.150.82

Setguulchee Dollariin hansh usluu bish. Mongolbank sursan zangaaraa tugrugiin hanshiig buulgaj amjilaa gej zov hel. Tsaashdaa tugrugiin une tsene buursaar baih bolno gedgiig n nuulgui heleh heregtei. Ireeduig sain saihnaar zugnuud helj chadah hun baina uu?

Avatar

Зочин 2013-10-18 182.160.7.3

ЧИ БИТГИЙ ТЭНЭГ ЮМ ЯРИАД БАЙ АРД ТҮМНИЙГ ТА НАР ТЭНЭГ ГЭЖ БОДООД БАЙГАА ЮМ УУ, ЧИ ДЭЛГҮҮР ОРООД ҮЗ ХАР, БҮХ БАРААНЫ ҮНЭ 20-30 ХУВЬ НЭМЭГДЭЭД БАЙНА. АМ ДОЛЛАР 1705 ТӨГРӨГ БОЛЧИХЛОО. ТА НАР ЗАСГИЙН ЭРХ АВААД 1,6 ЖИЛ БОЛЖ БАЙНА. АРД ТҮМЭНГ ЗОВООСОН, ҮЙЛ ЛАЙГАА ТА НАР ЭДЛЭХ БОЛНО.

Avatar

Зочин 2013-10-18 203.169.50.193

Yamar tng garchigtai medeelel ve? Bitgii ineed hurgeed baigaarai.

Avatar

зочин 2013-10-18 202.21.112.174

Дээр бичсэн нийтлэл үнэний ортой нь ортой гэхдээ өнөөдөр хүнс бараа гээд бүх юмны үнэ тэнгэрт хадсан хэдэн төгрөг кармалж гараад тэр нь олигтой юм болохгүй дуусч байгааг хүн бүхэн мэдэрч байгаа

Avatar

mgl 2013-10-18 112.72.13.113

Ardchilsan namd amjilt huseye, sain ajillaj bga ni uneen!!MAN-iihan ataarhaad booj uhlee l dee!!!

Avatar

mongol 2013-10-18 112.72.13.113

Ardchilsan namd amjilt huseye.Sain ajillaj bga ni unen.Ochigdor tv uzsen chuulgan deer man-iihan booj uheh nee.bitgii ataarh komunistuda! ym uzsen hun shig bai!!!

Avatar

mongol 2013-10-18 112.72.13.113

Ardchilsan namd amjilt huseye.Sain ajillaj bga ni unen.Ochigdor tv uzsen chuulgan deer man-iihan booj uheh nee.bitgii ataarh komunistuda! ym uzsen hun shig bai!!!

Avatar

mongol 2013-10-18 112.72.13.113

Ardchilsan namd amjilt huseye.Sain ajillaj bga ni unen.Ochigdor tv uzsen chuulgan deer man-iihan booj uheh nee.bitgii ataarh komunistuda! ym uzsen hun shig bai!!!

Avatar

mongol 2013-10-18 112.72.13.113

Ardchilsan namd amjilt huseye.Sain ajillaj bga ni unen.Ochigdor tv uzsen chuulgan deer man-iihan booj uheh nee.bitgii ataarh komunistuda! ym uzsen hun shig bai!!!

Avatar

Арай дэндлээ 2013-10-18 203.194.115.93

Багануурыг хөлдөө чирсэн энэ эрхэм төрийн толгой дээрээс ард түмний дээрээс шээсээ савируулж байна.Биднийг малнаас дор үзэж байгаа АН-ын луйварчид дэндлээ.Би улс төржөөгүй шүү.Эдний ярьж байгаа зүйл амьдрал дээр урвуугаар эргэчихээд байхад_ улайм цайм худал чалчих нь хэний төлөө вэ.Долларын ханш цаашдаа ч өснө гэж толгой эдийн засагчид, гадны хөрөнгө оруулагчид хэлж байна.Алтанхуягийг цээжээр хамгаалах гэж байгаа бол арай өөр зүйлээр хамгаалах хэрэгтэй.Намынхаа журмын нөхдүүд, сөрөг хүчнийхээ үнэтэй зөвөлгөөг сонсдоггүй ийм хүмүүс эх орныг минь хэдэн жил удирдах болж байна.Уул тал хоосорч, суурин газрууд хон хэрээ, хөхөлбөр оготны үүр болж байна.Ард түмнийхээ тархийг угааж ашигт малтмалаа гадныхантай хувааж цусалсан эд нар сайнаа үзнэ гэж үү.Худалчид амьдралд идэгдэж, ар нуруугаараа газрын хөрсөнд шингэхээ ухаарахгүй нь хөөрихөлтэй байна.Ард түмний бухимдал нэмэгдсээр байхад ингэж худаа хуцахын хэрэг юун.Эрдэнэбат эдийн засагч юм үгүй, архины л наймаачин, энэ нөхөр төрийн зүтгэлтэй юм уу бас үгүй улаан луйварчин Багануурын засаг даргаар ажиллаж байхдаа тэндхийн хамаг байдгийг хувьчилж авсан гэмт хэрэгтэн.Намын намиынх гэж өмөөрөөд ч хэрэггүй, хэрэв та үнэнийг олж мэдэх гэж байгаа бол хэлж байгаа үг, хийж байгаа үйлдлийг нь сайн ажигла, ухаар, ойлго ингэвэл танд тустай

Avatar

Зочин 2013-10-18 108.29.113.242

Ene nuhur booj yhlee yhlee Urid n saihan baisan geh ylger yarih geed baigaan baihdaa

Avatar

Зенег евгенд 2013-10-18 212.0.67.126

Эдийн засгийн талаар "А" мэдэхгvй байж худлаа хуцахаа болих хэрэгтэй, зенег евген минь, чавганц Удвал та хоёр явалддаг гэсэн vнэн байхаа.

Avatar

Зенег евгенд 2013-10-18 212.0.67.126

Эдийн засгийн талаар "А" мэдэхгvй байж худлаа хуцахаа болих хэрэгтэй, зенег евген минь, чавганц Удвал та хоёр явалддаг гэсэн vнэн байхаа.

Avatar

arai ch dee 2013-10-18 103.26.194.43

Ardchilsan namd ugsun minii 3 songuuliin itgel zubhun ene zunug ubgunii ugeer dahin sergehguigeer archigdlaa, Zoljargal pihluu min ene ubgunuur ard tumniig doromjluulahaa bolildoo

Avatar

Е 2013-10-18 212.0.67.126

Эдийн засгийн талаар "А" мэдэхгvй байж худлаа хуцахаа болих хэрэгтэй, зенег евген минь, чавганц Удвал та хоёр явалддаг гэсэн vнэн байхаа.

Avatar

евген Эрдэнэбатад 2013-10-18 212.0.67.126

Энэ евген хэдтэй юм бэ? Тэтгэвэртээ гараад ач зээгээ хараад хэвтэхгvй улс тер ярих гээд будлиад байх юм. Царайгийн нь харахад 70 хол гарсан бололтой. Эсвэл залуудаа хегшин авгай нараар ивээн тэтгvvлдэг, нууцаар уулздаг байсан байх, тэгээд наснаасаа хамаагvй хегшин харагддаг байх. Яаралтай Улаан сайд шиг гоо сайханы хагалгаанд орох хэрэгтэй юм даа.

Avatar

shaadar ***** be 2013-10-18 180.235.185.56

AN iin haltaruud saihan shaaj bna daa. Ard tumen bidniig oorsd shigee erguu mal gej bodson yum bh daa

Avatar

shaadar ***** be 2013-10-18 180.235.185.56

AN iin haltaruud saihan shaaj bna daa. Ard tumen bidniig oorsd shigee erguu mal gej bodson yum bh daa

Avatar

LOL 2013-10-18 66.155.168.74

HUJAAGIIN e****z BEAT IT

Avatar

LOLOLOLLOL 2013-10-18 66.155.168.74

FUCK BEAT IT ERDENEBATAA ARD TUMEN CHAM SHIG STUPID BISHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Avatar

КККК 2013-10-18 103.26.194.96

ХУЦДАГ ХАЛТАР ХАЛЗАН ГӨЛӨГ ВЭ ЭНЭ

Avatar

Zochin 2013-10-18 103.26.194.70

ERDENEBET UMHIIGEES bolj ene ARDCHILSAN namiin ner HUND NAVS UNAJ BNA CHI z**l AA

Avatar

Зочин 2013-10-18 203.169.50.193

ih ymaaraa gaihuuljdee. Dalimaar n asar ih mungu huraaj Ard tumenii amjirgaa huldeeree bosoj chadahgui baina. Ta nar tegej baigaad chimeegui baij baigaad zevuun shuu. Uur argaar mungu olooch

Avatar

Зочин 2013-10-18 103.26.194.26

БАГА СОЛИОР, АРД ТҮМНИЙ АМЬДРАЛ ХҮНД БАЙГААГ ОЙЛГОДОГГҮЙ МАЛ ЮМ УУ

Avatar

LOL 2013-10-18 203.194.115.69

хүмүүсийг тэнэг гэж бодоод байгаам байх да эд нар одоо

Avatar

zss 2013-10-18 49.0.139.159

Yumnii une barag 50hubi us huuhd bhad yaj ingej hudlaa yarij chadaj bna aa . Tegj ch neg hudlaa yarisan halzan tolgoitoi guzeetei luibarchin burin ugend I tgeed baidaggui bh aa

Avatar

zss 2013-10-18 49.0.139.159

Yumnii une barag 50hubi us huuhd bhad yaj ingej hudlaa yarij chadaj bna aa . Tegj ch neg hudlaa yarisan halzan tolgoitoi guzeetei luibarchin burin ugend I tgeed baidaggui bh aa

Avatar

улс төржихөө больцгоо 2013-10-18 103.26.194.103

зөв л юм ярьсан байнадаг.энэ дор сэтгэгдэл бичсэн муусайн юмнууд амьдрал дээр ашиг тусыг нь хүртээл явж байгаа штэ, машин унадаггүй мал байхгүй л байлгүй дэ, улс төржихөө больцгоо.

Avatar

улс төржихөө больцгоо 2013-10-18 103.26.194.103

зөв л юм ярьсан байнадаг.энэ дор сэтгэгдэл бичсэн муусайн юмнууд амьдрал дээр ашиг тусыг нь хүртээл явж байгаа штэ, машин унадаггүй мал байхгүй л байлгүй дэ, улс төржихөө больцгоо.

Avatar

mko 2013-10-18 98.226.62.54

ta nar yu xiigeed bnaa?!

Avatar

Зочин 2013-10-18 27.123.214.114

Erdenebat dargaa hudlaa hutsahaa boliod bodit horson deeree *****

Avatar

Зочин 2013-10-18 182.160.1.235

xaxa

Avatar

yu vveee 2013-10-18 203.194.115.86

$ udruus udurt usc baraanii une tengert hadsan bhad yu yariad bgaan be

Avatar

Зочин 2013-10-18 64.235.154.37

sug baagii

Avatar

Ard 2013-10-18 210.162.15.11

Яг үнэндээ Ипотекийн зээл 8% биш 15~16%-тай болчихоод удаж байна. Учир нь энэ зээл гарахаас өмнө шинэ байр м2 нь дунджаар 1.4 сая, хуучин байр м2 нь 1.1 саятай л байсан. Дебилдоржийг ямар ч үнээр хамаагүй гаргахын тулд Анархистууд ард түмнийг золигт гаргасан. Яг одоогоор хамгийн бодит мэдээлэлгүй хүн л хөөсөрч галзуурсан байр худалдан авч хохирох болно. Учир нь инфляци 7сарын сүүлийн байдлаар тооцоход жилийн дүнгээр 8.8%, жилийн эцэст доод тал нь 15-с 20% болно гэж Дэлхийн банк тооцсон. Иймд ипотекийн 8% (яг үнэндээ 15~16%)-аар авсан зээл автоматаар 15~20% (яг үнэндээ 30~40%)-аар болохоор байна. Тэгээд ч энэхүү зээл 20 жил тогтвортой байж чадахгүй. Манай Засгийн Газар, Монгол банк бол тийм юм байхгүй л гэж ард түмний тархийг угаах болно. Гэвч эцсийн дүндээ ард түмэн л хохирох болно…. Та хөөсөрч галзуурсан байрыг маш бага хүүтэй авлаа гэж баярлаж байгаа бол одоо сэрүүн зүүднээсээ сэр….

Avatar

erguu tolgoi 2013-10-18 82.82.53.201

erguu tolgoi

Avatar

erguu tolgoi 2013-10-18 82.82.53.201

erguu tolgoi

Avatar

Зочин 2013-10-18 103.26.194.82

Албаар ингэж монголчуудыг доромжлоод байдаг юм байхдаа доллар 1400 байсан одоо 1700 болчихоод байна үүнийг дагаад импортын бүх бараа үйлчилгээ өсчихөөд байхад үгүй ээ сайхан байна гээд чичрээд дайраад доромжлоод байх юм даа АН гишүүд ийм л хүмүүсийг гаргаж өөрсдийгөө болон монголчуудыг доромжлуулах байсан гэж үү дулаан цахилгаан усны суурь хураамж нэрээр нэмэгдээд байна цагаан будаа1400 байсан аа одоо 2500 болчихоод байна, Ардчилалын буянаар сурагчын хувцас 25,000 байсан одоо 70-120 мянга болчихоод байна

Avatar

Зочин 2013-10-18 103.26.194.88

AN garsnaar uls oron ulam muudsan yaduural ajilguidel ihessen yugaa hutsna ve?????????????????!!!!!!!!!!!!!!

Avatar

sky 2013-10-18 202.55.182.82

Zaldag gar we, orgon heregleenii baraanii une osood bhad inflats buurlaa gej yaaj helj chadaj bna a. Ene darwagaruud sudlaach entr gesen hudlaa garuudaas medeelel hudaldaj awdag baih, oorsnoo zah deer ochood uniig ni neg harchaasai, ooriinh ni amidrald chuhal bish bolohoor hudalchuudiin ereechsen yumiig sudalgaanii dun bolgoj arduudad haruulah gej yadchhiimaa

Avatar

zochin 2013-10-18 27.123.214.114

manai ediin zasag suuliin 4 jil hiimel khuusun usult uzuulsnees bolj hyamrald orj baih shig bna ugaasaa ch jam yosnii zuil baih. harin ene udaa undur usultuus her dooshoo unah yum boldoo

Avatar

Зочин 2013-10-18 103.9.90.82

yarij baigaagaa bodoj oilgoh heregtei shuu. daraa n yarij bichij bolno, ugui ch baij bolno.

Avatar

HAHAHAH 2013-10-18 103.9.90.82

HAHAHA ARAICHDE GADNI HYAMD EH UUSVEREER L HUUGEE BUULGAH BAILGUI DE,

Avatar

HAHAHAH 2013-10-18 103.9.90.82

HAHAHA ARAICHDE GADNI HYAMD EH UUSVEREER L HUUGEE BUULGAH BAILGUI DE,

Avatar

HAHAHAH 2013-10-18 103.9.90.82

HAHAHA ARAICHDE GADNI HYAMD EH UUSVEREER L HUUGEE BUULGAH BAILGUI DE,

Avatar

Зочин 2013-10-18 1.219.58.52

Бодлогийн хvvг 1хувь болго тэгэж байж vйлдвэрлэл хогжино. Монгол банк гаднаас монго оруулж ирэн Монголчуудыг хvvлэхээ зогсоо.

Avatar

Зочин 2013-10-18 1.219.58.52

Бодлогийн хvvг 1хувь болго тэгэж байж vйлдвэрлэл хогжино. Монгол банк гаднаас монго оруулж ирэн Монголчуудыг хvvлэхээ зогсоо.

Avatar

Зочин 2013-10-18 1.219.58.52

Бодлогийн хvvг 1хувь болго тэгэж байж vйлдвэрлэл хогжино. Монгол банк гаднаас монго оруулж ирэн Монголчуудыг хvvлэхээ зогсоо.

Avatar

Зочин 2013-10-18 1.219.58.52

(122.201.18.*)Дэлхийн улс орнуудад ЭЗ хямраад юмны үнэ хямдарч байвал уул нь монгол шиг 95 хувь импорт хийдэг газарт ашигтай баймаар гэтэл тэгэхгүй эсрэгээрээ барааны үнэ өсөөд байна. Үүний учир юу вэ? Энд юуны өмнө жижигхэн монгол мөнгөний бодлогоо аль эрт алдаж харийн доллар гэдэг ногоон цаастай өдөр тутмын ханшийг эквивалентаар тооцож гаргадаг үндэсний төгрөг нэртэй мөнгөн тэмдэгт нь долларын хавсрага хэрэгсэл болжээ. Яг үнэн чанартаа бол төгрөг биеэ даасан ямарч чадваргүй болсон. Монгол банк өдөр бүр долларын ханшийг америкуудийн заааварласнаар тогтоож нийтэд мэдээлж байна. Бүх монголчууд гүйлгээгээ долларын тэр ханштай нь тааруулан хийж байна. Энэ бол цэвэр хууран мэхлэлт юм. Монголчууд үндэснийхээ мөнгөний бодлогийг аль эрт алдсны шинж юм. Ингэж америк доллартай монгол төгрөгөө уясанаас жинхэнэ капиталист мөлжлөг урган гарч байгаа юм. Долларын эзэд Нью оркт гэртээ сууж байгаад л долларын ханшийг 5 хувь өсгөлөө гэхэд төгрөгийн ханш 5 болон түүнээс хувиар суларч барааны үнэ өсөж байна. ОТ-д нийлүүлсэн нэг трактор 300 мянган доллар гэвэл үнэ нь сар бүр 5 түүнээс илүү хувиар өсөөд л байдаг. Бид хөдөлмөрлөөд л, хөлсөө дуслуулан байж олсон цөөн хэдэн төгрөгөөрөө авах барааны үнэ нь улам нэмэгдээд л төгрөгийн чадвар улам унаад байдаг. Гэтэл америк баян гэрээсээ доллар нэртэй цаасаа притерлэж чадах чинээгээр хэвлээд л дэлхийгээр нэг таарсныхаа төлөө түүнийг хэрэглэч дэлхийн бүх иргэдийн хүч хөдөлмөрийг сорж байгаа болно. Долларын эзэд ингэж баяжиж байна. Америкийн төв банк буюу Холбооны нөөцийн санг аль 1913 оны 12 сарын 23-д (америкчууд зул сардаа бэлдээд завгүй байх үед хэдхэн баячууд луйврын аргаар) хувьчилчихсан одоо хэдхэн баяны гарт байдаг болно. Америкчуудад ингэж мөлжүүлж, соруулдаггүй улс дэлхийд байнаа. Жишээ нь хятад, орос, англи мэтийн том гүрнүүд. Хятадад 1990 онд мантуу 2 мо байсан одоо ч хэвээрээ л 2 мо байна. Эзэнтэй төртэй, өөрийн бодлоготой улс ийм байдаг болой. Манайхан шиг бүх салбарын бодлогоо харийнханд алдчихсан. Өглөө бүр мөнгөний ханшаа америкаас асуудаг. ЭЗ-чид гэгдэгч харийн хүний үгийг тоть шиг давтагчид нь инфиляц, дифиляц энэ тэрээ гэж долларын эздийн зааж өгсөн хүний толгой эргүүлэх хэдэн нэр томъёог л улигладаг болохоос биш өөрсдөө юу ч бодохгүй, мэдэхгүй. Адаглаад хажууд байгаа хятадын бодлогыг судлаад сайныг нь авч хэрэгжүүлчих чадвар, ухаан сүйхээ дутаж байна шүү дээ. Хятад, орсууд энэтхэгүүд, мөн англичууд дэлхийд мөнгөөр гүйлгээ хийхэд алдагдалтай байгаа үед барааг бараагаар сольдог бартерийн худалдааг сүүлийн үед асар их хийдэг боллоо. Жишээ нь бид нүүрсээ заавал доллараар өгчөөд бээжингээс УБ руу хэдэн ногооноо шилжүүлэх замдаа л 10 хувийн алдагдалд орж байх хэрэг юу байна. Бид нүүрсээ, зэсээ, төмрийн хүдрээ хятадтай цагаан будаагаар, бензинээр, цемэнтээр, тоосгоор, гангаар, оростой бензинээр даавуу даалимбаар сольё л доо заавал доллараар өгч алдагдалд орж байх хэрэг юу байгаа юм вэ? Тэгээд долларын ханш унаад байна гэж үглээд л их хурлаасаа авхуулаад гарах гарцгүй юманд шахуулчихсан юм шиг санаашраад л арчаагаа алдаад суух хэрэг юун. Ийм их баялагтай байж толгойгоо бариад суугаад байх юм. Бид ер нь хэнээс хараат болчихоод байнаа. Яагаад заавал хаjийнхны үгээр явж тэдний үгийг дагах ёстой юм! Одооноос УИХ бартерийн худалдааны хуулийг яаралтай гаргах хэрэгтэй байна. Юун амарч цэнгэх, намрын чуулган хүлээгээд суух. Өдөр тутам асар их алдагдал хүлээж байхд. ЭЗ-чид, гадаад худалдааныхан бартерийг яаралтай судлаж өөрсдөө ойлгож хэрэглэж сурах хэрэгтэй. Үүнийг олон хүнд тарааж, хүргэж, хэлж өгнө үү. Чадвал ойлгуулж, өөрийнхөөрөө баяжуулан тарааж туслана уу! Монголчуудаа.

Avatar

Зочин 2013-10-18 103.9.90.130

Ard tumen teneg bish sh dee, arai ingej tarhi ugaaj bolohgui sh dee

Avatar

МЯНГУУЖИН 2013-10-18 103.26.194.94

ХӨӨРХИЙ БУУРАЛ БЯМБАСҮРЭН ГУАЙГ ИНГЭЖ ЦОЛЛОЖ БАЙСАН , ХАРИН ЭНЭ ТАКСИ БААЗЫН ЭЗЭН ЧИНЬ ЁСТОЙ ЦЭНЭГГҮЙ ГАЛЛАДАГ НӨХӨР ҮҮ,АРД ТҮМЭН ЦАГААН ЦААС ГЭЖ ӨВГӨН МАО ЦЗЭДУН ХЭЛЖ БАЙХАД ДЭЛХИЙ ГЛОБАЛ БАЙГААГҮЙ . ОДОО ЭНЭ 21 Р ЗУУНД ИЙМ УВАЙГҮЙ, АРЧААГҮЙ , ХОЦРОГДСОН АРГААР ТАРХИ УГААНА ГЭВЭЛ ТА ӨӨРИЙГӨӨ ТОМ , НАМАА БҮҮР ТОМ ЭРСДЭЛД ОРУУЛЖ, АНГАЛД УНАГААЖ БАЙНА ДАА ,БОДИТ БАЙДАЛ , ШИНЭЧЛЭГЧДИЙН АМ , АЖИЛ 2 ТЭМЭЭ , ЯМАА 2 ШИГ БАЙГААГ ЗАХЫН ЧУКЧА ХҮРТЭЛ МЭДРЭЭД , ХАЛАГЛААД БАЙХАД ШҮҮ.ДАЖГҮЙ МУЖИК ЮМ УУ ГЭЖ ХАРЖ БАЙТАЛ АМ ПАНААЛ , ХОШГИРУУЛДАГ САЛБАДАЙ НАРЫНХАА АРААС ЧИРГҮҮЛДЧИХ ГЭЭД ЯАГААД Л БАЙНА ДАА.УЛС ТӨР ХИЙЖ БОЛДОГ ЮМАА ГЭХЭД ЭХ ОРНЫХОО ИРЭЭДҮЙГЭЭР ТОГЛОЖ БОЛОХГҮЙ ЭРДЭНЭБАТ АА

Avatar

Зочин 2013-10-18 203.169.51.170

neeree ene heveeree dampuu nuhdiig harj suusaar avdag hed maani haanaa ch hurehgui duusch bainaaaaa yah ve tamin ee. Uul ni dampuurah gej songoogui l umsan

Avatar

Зочин 2013-10-18 202.179.20.232

AH ogtsor

Avatar

Ä.Àòàðáîëä 2013-10-18 27.123.215.218

Ìàõ ãóðèëàà ìîíãîëûí õ¿íñ õ¿íñíèé íîãîîãîî àâààä ñàð èäýõ áîëîõ þìñàí. Ãàäààäûí òàíñàã õýðýãëýýíýýñ òàòãàëçàõûã óðèàëæ áàéíà.Ñ¿¿ çºâõºí ìîíãîë ýíèéã ñàíà.

Avatar

irgen 2013-10-18 101.168.213.76

Chi humuusiig uur shigee erguu gej bodood baigaa yum uu. Chi negeb tsagt hariug ni avna aa. Chadvar medleg chadvargui cha shig MAL hurdhan zailj neg tus bolooch, Mongol Ulsad mini.

Avatar

дээгий 2013-10-18 202.70.46.199

он дуусаагүй байна наад инфляци чинь угаасаа 10 дээш хувь гарна магадгүй 13 хувьд ч хүрэх байх. худлаа зүйлийг олон яриад үнэн байдаг үе өнгөрсөн. мэдээлэл асар хурдтай тардаг болсон тэгээд ч иргэдийн амьдрал өдөр ирэх тусам улам эрчимтэй доройтож байна. байр авах тухай жирийн төрийн албан хаагч би МӨРӨӨДӨӨД ч хэрэггүй боллоо махныхаа үнийг дийлэхгүй байна. яадаж цалинга 0.1 хувиар нэмчээд Куцаач ичихэд яаанаа

Avatar

Иргэн 2013-10-18 101.168.213.76

Энэ нэг социализмаас хамгийн муу хэрэггүй юмыг нь сохроор хагас дутуу сурсан захиргаадахаас өөр чадваргүй МАЛ болимоор юм. Монгол Улсаар тоглож тоглочихоод одоо ичээч. Хүмүүсийг өөр шигээ эргүү гэж бодоод байдаг юм байх даа. Нэгэн цагт чи заавал төлнө өө.

Avatar

TOM REPORM 2013-10-18 103.9.90.82

2013 ONI MUNGUNI BODLOGO TUUHEND ULDEH TOM REPORM YUM BISHEN BISH U, TEGEED MUN YUM BISH U

Avatar

TOM REPORM 2013-10-18 103.9.90.82

2013 ONI MUNGUNI BODLOGO TUUHEND ULDEH TOM REPORM YUM BISHEN BISH U, TEGEED MUN YUM BISH U

Avatar

TOM REPORM 2013-10-18 103.9.90.82

2013 ONI MUNGUNI BODLOGO TUUHEND ULDEH TOM REPORM YUM BISHEN BISH U, TEGEED MUN YUM BISH U

Avatar

Зочин 2013-10-18 202.55.182.82

энэ хөтөлбөрийн мөнгө хэнд очиж юу хийснийг нь хуулийн байгууллага шалгах ёстой. Харин энэ хөтөлбөр хэрэгжээгүй байсан бол бид дапуурах байсан шүү.Энэ бол баталгаатай. Та нар инпортоор оруулж ирдэг бүтээгдэхүүнийг битгий аваачээ мах ногоо гурилаа аваад хэсэг амьдараад үзээч тэгвэл энэ доллар гэдэг юм чинь 500 төг болтлоо буугаад өгнө.Үндсний үйдлвэрийн бүтээгдэхүүнээ хэрэглэхгүй бол ийм аюулд учирдаг гэдгийг бүх хүн мэдсээр байж гадаадын тансаг хэрэглээг чухалчилж үзэх юм. БОД БОД БОД

Avatar

Зочин 2013-10-18 27.123.213.234

Чи тэр үндэснийхээ машинаар ажилдаа очиж үндэснийхээ компьютерээр ажлаа хийгээрэй.

Avatar

иргэн 2013-10-18 212.186.178.178

Яаж ингэж ичихгүй худлаа ярьж чаддаг байна аа.Доромжилж байгаа юм болов уу.

Avatar

Зочин 2013-10-18 202.131.235.138

ХЭ ХЭ БИД ЮМЫГ БАС БУС ОЙЛГОНО Ш ТЭЭ.

Avatar

Ajlaa bur sain hiigeerei 2013-10-18 103.9.90.82

ajil hiisen hun shumjleleer shagnuuldag ni jam yum. Ajlaa bur sain hiigeerei MB.

Avatar

Ajlaa bur sain hiigeerei 2013-10-18 103.9.90.82

ajil hiisen hun shumjleleer shagnuuldag ni jam yum. Ajlaa bur sain hiigeerei MB.

Avatar

Ajlaa bur sain hiigeerei 2013-10-18 103.9.90.82

ajil hiisen hun shumjleleer shagnuuldag ni jam yum. Ajlaa bur sain hiigeerei MB.

Avatar

Зочин 2013-10-18 202.126.94.38

Une togtvorjuulah hutulbur gedeg n mungu ugaalt yum shig baigaa yum. Tegeed ter bulhaigaa darah gej Mongolbankiig hii hooson magtaj baina. Ali ch zasagt itgeh arga alga

Avatar

Зочин 2013-10-18 202.131.225.254

Албаар ингэж монголчуудыг доромжлоод байдаг юм байхдаа доллар 1400 байсан одоо 1700 болчихоод байна үүнийг дагаад импортын бүх бараа үйлчилгээ өсчихөөд байхад үгүй ээ сайхан байна гээд чичрээд дайраад доромжлоод байх юм даа АН гишүүд ийм л хүмүүсийг гаргаж өөрсдийгөө болон монголчуудыг доромжлуулах байсан гэж үү дулаан цахилгаан усны суурь хураамж нэрээр нэмэгдээд байна цагаан будаа1400 байсан аа одоо 2500 болчихоод байна, Ардчилалын буянаар сурагчын хувцас 25,000 байсан одоо 70-120 мянга болчихоод байна

Avatar

59 2013-10-18 202.180.216.8

Тэгээд ард түмэн босчихоод байгаа нь хаа байгаа вм бэ.Тэр ногоон өссөн нь экс хийдэг хүмүүст нь ашигтай.бэлэн юм гаднаас оруулж ирээд дээр нь үнийг нь өсгөдөг хзмүүс ашигтай байгаа бх л даа.

Avatar

Зочин 2013-10-18 27.123.213.234

Доромжилж л байг. Гайгүй та нар нэг л өдөр

Avatar

Зочин 2013-10-18 202.170.67.19

ЭНЭ ЁСТОЙ ГУДИГГҮЙ НӨХРӨӨ

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж