Ханшийн Мэдээ | News.MN
Монгол банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,720.522,720.522,720.522,720.522,720.52-0.14
EUR
Eвро
3,014.343,014.343,014.343,014.343,014.34+0.53
RUB
Оросын рубль
42.6342.6342.6342.6342.63+0.25
CNY
Хятадын юань
386.28386.28386.28386.28386.28+1.60
KRW
БНСУ-ын вон
2.292.292.292.292.29+0.01
CAD
Канад доллар
2,063.812,063.812,063.812,063.812,063.81+17.43
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1,778.271,778.271,778.271,778.271,778.27+8.21
AUD
Австрали доллар
1,861.921,861.921,861.921,861.921,861.92+7.65
JPY
Японы иен
24.9824.9824.9824.9824.98-0.10
HKD
Гонконг доллар
347.49347.49347.49347.49347.49-0.04
SGD
Сингапур доллар
1,997.961,997.961,997.961,997.961,997.96+4.15
CHF
Швейцарь франк
2,751.332,751.332,751.332,751.332,751.33-7.54
SEK
Швед крон
286.29286.29286.29286.29286.29+1.36
TRY
Туркийн Лир
473.18473.18473.18473.18473.18+0.03
GBP
Английн Фунт
3,573.953,573.953,573.953,573.953,573.95+38.32
INR
Энэтхэгийн рупи
38.0438.0438.0438.0438.04+0.12
HUF
HUF
9.119.119.119.119.11+0.03
KZT
KZT
7.057.057.057.057.05+0.03
EGP
EGP
168.40168.40168.40168.40168.40-0.06
BGN
BGN
1,541.331,541.331,541.331,541.331,541.33+0.45
Төрийн банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,720.522,715.002,728.002,715.002,722.00+2.00
EUR
Eвро
3,014.343,002.003,078.002,993.003,069.00+5.00
RUB
Оросын рубль
42.6342.1344.7342.1343.97+0.07
CNY
Хятадын юань
386.28384.00388.30384.00387.80+0.30
KRW
БНСУ-ын вон
2.292.202.342.222.33+0.01
CAD
Канад доллар
2,063.810.000.002,040.002,104.000.00
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1,778.271,778.271,778.271,778.271,778.27+8.21
AUD
Австрали доллар
1,861.920.000.001,833.001,908.000.00
JPY
Японы иен
24.9824.7425.5324.7425.43+0.04
HKD
Гонконг доллар
347.49347.49347.49347.49347.49-0.04
SGD
Сингапур доллар
1,997.960.000.001,981.002,031.000.00
CHF
Швейцарь франк
2,751.330.000.002,717.002,811.000.00
SEK
Швед крон
286.29286.29286.29286.29286.29+1.36
TRY
Туркийн Лир
473.18473.18473.18473.18473.18+0.03
GBP
Английн Фунт
3,573.953,553.003,642.003,552.003,631.00+5.00
INR
Энэтхэгийн рупи
38.0438.0438.0438.0438.04+0.12
HUF
HUF
9.119.119.119.119.11+0.03
KZT
KZT
7.057.057.057.057.05+0.03
EGP
EGP
168.40168.40168.40168.40168.40-0.06
BGN
BGN
1,541.331,541.331,541.331,541.331,541.33+0.45
Худалдаа, хөгжлийн банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,720.522,715.002,728.002,715.002,722.00+13.00
EUR
Eвро
3,014.343,014.342,993.003,070.002,993.00+6.00
RUB
Оросын рубль
42.6342.6342.1043.9042.10+0.10
CNY
Хятадын юань
386.28386.28384.50387.80384.50+1.00
KRW
БНСУ-ын вон
2.292.292.262.342.23+0.01
CAD
Канад доллар
2,063.812,063.812,045.002,094.002,039.00+18.00
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1,778.271,778.271,754.001,820.001,743.00+9.00
AUD
Австрали доллар
1,861.921,861.921,835.001,899.001,829.00+2.00
JPY
Японы иен
24.9824.9824.7825.4224.71+0.02
HKD
Гонконг доллар
347.49347.49345.00353.00343.00+1.00
SGD
Сингапур доллар
1,997.961,997.961,984.002,030.001,972.00+4.00
CHF
Швейцарь франк
2,751.332,751.332,725.002,802.002,714.00+3.00
SEK
Швед крон
286.29286.29277.00292.00275.00+1.00
TRY
Туркийн Лир
473.18473.18468.00486.00449.00+468.00
GBP
Английн Фунт
3,573.953,573.953,551.003,634.003,540.00+14.00
INR
Энэтхэгийн рупи
38.0438.0438.0438.0438.04+0.12
HUF
HUF
9.119.119.119.119.11+0.03
KZT
KZT
7.057.057.057.057.05+0.03
EGP
EGP
168.40168.40168.40168.40168.40-0.06
BGN
BGN
1,541.331,541.331,541.331,541.331,541.33+0.45
Голомт банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,720.522,714.002,727.002,714.002,722.00+2,727.00
EUR
Eвро
3,014.342,995.003,083.002,989.003,077.00+3,083.00
RUB
Оросын рубль
42.6341.9645.6141.9644.11+45.61
CNY
Хятадын юань
386.28383.00388.50383.00388.00+388.50
KRW
БНСУ-ын вон
2.292.232.342.242.33+2.34
CAD
Канад доллар
2,063.812,028.002,125.002,034.002,110.00+2,125.00
AUD
Австрали доллар
1,861.921,824.001,917.001,827.001,906.00+1,917.00
JPY
Японы иен
24.9824.6925.4224.7125.38+25.42
HKD
Гонконг доллар
347.49343.20350.80344.20350.60+350.80
SGD
Сингапур доллар
1,997.961,947.002,041.001,952.002,033.00+2,041.00
CHF
Швейцарь франк
2,751.332,708.002,826.002,717.002,821.00+2,826.00
SEK
Швед крон
286.29249.00306.00249.00306.00+306.00
GBP
Английн Фунт
3,573.953,541.003,639.003,537.003,631.00+3,639.00
Хас банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,720.522,718.002,726.002,718.002,723.00-2.00
EUR
Eвро
3,014.342,997.003,062.002,997.003,054.00+3.00
RUB
Оросын рубль
42.6342.3044.3042.0043.50+0.10
CNY
Хятадын юань
386.28385.20388.20385.20387.70-0.30
KRW
БНСУ-ын вон
2.292.232.332.252.33+2.33
CAD
Канад доллар
2,063.812,038.002,090.002,042.002,084.00+2,090.00
AUD
Австрали доллар
1,861.921,827.001,895.001,832.001,889.00+1.00
JPY
Японы иен
24.9824.7825.3224.7825.30+0.05
HKD
Гонконг доллар
347.49344.60349.40344.60349.10+349.40
SGD
Сингапур доллар
1,997.961,977.002,026.001,982.002,020.00+2.00
CHF
Швейцарь франк
2,751.332,708.002,826.002,717.002,821.00+101.00
SEK
Швед крон
286.29249.00306.00249.00306.00+29.00
GBP
Английн Фунт
3,573.953,541.003,624.003,546.003,613.00+3.00
Хөрвүүлэгч
Харьцуулалт
USD
Америк доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2720.522720.522720.522720.52
Төрийн банк
2715272827152722
Худалдаа, хөгжлийн банк
2715272827152722
Голомт банк
2714.02727.02714.02722.0
Хас банк
2718272627182723
EUR
Eвро
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
3014.343014.343014.343014.34
Төрийн банк
3002307829933069
Худалдаа, хөгжлийн банк
3014.34299330702993
Голомт банк
2995.03083.02989.03077.0
Хас банк
2997306229973054
RUB
Оросын рубль
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
42.6342.6342.6342.63
Төрийн банк
42.1344.7342.1343.97
Худалдаа, хөгжлийн банк
42.6342.143.942.1
Голомт банк
41.9645.6141.9644.11
Хас банк
42.344.34243.5
CNY
Хятадын юань
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
386.28386.28386.28386.28
Төрийн банк
384388.3384387.8
Худалдаа, хөгжлийн банк
386.28384.5387.8384.5
Голомт банк
383.0388.5383.0388.0
Хас банк
385.2388.2385.2387.7
KRW
БНСУ-ын вон
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2.292.292.292.29
Төрийн банк
2.22.342.222.33
Худалдаа, хөгжлийн банк
2.292.262.342.23
Голомт банк
2.2292.3392.2392.333
Хас банк
2.232.332.252.33
CAD
Канад доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2063.812063.812063.812063.81
Төрийн банк
0020402104
Худалдаа, хөгжлийн банк
2063.81204520942039
Голомт банк
2028.02125.02034.02110.0
Хас банк
2038209020422084
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1778.271778.271778.271778.27
Төрийн банк
1778.271778.271778.271778.27
Худалдаа, хөгжлийн банк
1778.27175418201743
AUD
Австрали доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1861.921861.921861.921861.92
Төрийн банк
0018331908
Худалдаа, хөгжлийн банк
1861.92183518991829
Голомт банк
1824.01917.01827.01906.0
Хас банк
1827189518321889
JPY
Японы иен
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
24.9824.9824.9824.98
Төрийн банк
24.7425.5324.7425.43
Худалдаа, хөгжлийн банк
24.9824.7825.4224.71
Голомт банк
24.6925.4224.7125.38
Хас банк
24.7825.3224.7825.3
HKD
Гонконг доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
347.49347.49347.49347.49
Төрийн банк
347.49347.49347.49347.49
Худалдаа, хөгжлийн банк
347.49345353343
Голомт банк
343.2350.8344.2350.6
Хас банк
344.6349.4344.6349.1
SGD
Сингапур доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1997.961997.961997.961997.96
Төрийн банк
0019812031
Худалдаа, хөгжлийн банк
1997.96198420301972
Голомт банк
1947.02041.01952.02033.0
Хас банк
1977202619822020
CHF
Швейцарь франк
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2751.332751.332751.332751.33
Төрийн банк
0027172811
Худалдаа, хөгжлийн банк
2751.33272528022714
Голомт банк
2708.02826.02717.02821.0
Хас банк
2708.02826.02717.02821.0
SEK
Швед крон
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
286.29286.29286.29286.29
Төрийн банк
286.29286.29286.29286.29
Худалдаа, хөгжлийн банк
286.29277292275
Голомт банк
249.0306.0249.0306.0
Хас банк
249.0306.0249.0306.0
TRY
Туркийн Лир
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
473.18473.18473.18473.18
Төрийн банк
473.18473.18473.18473.18
Худалдаа, хөгжлийн банк
473.18468486449
GBP
Английн Фунт
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
3573.953573.953573.953573.95
Төрийн банк
3553364235523631
Худалдаа, хөгжлийн банк
3573.95355136343540
Голомт банк
3541.03639.03537.03631.0
Хас банк
3541362435463613
INR
Энэтхэгийн рупи
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
38.0438.0438.0438.04
Төрийн банк
38.0438.0438.0438.04
Худалдаа, хөгжлийн банк
38.0438.0438.0438.04
HUF
HUF
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
9.119.119.119.11
Төрийн банк
9.119.119.119.11
Худалдаа, хөгжлийн банк
9.119.119.119.11
KZT
KZT
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
7.057.057.057.05
Төрийн банк
7.057.057.057.05
Худалдаа, хөгжлийн банк
7.057.057.057.05
EGP
EGP
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
168.4168.4168.4168.4
Төрийн банк
168.4168.4168.4168.4
Худалдаа, хөгжлийн банк
168.4168.4168.4168.4
BGN
BGN
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1541.331541.331541.331541.33
Төрийн банк
1541.331541.331541.331541.33
Худалдаа, хөгжлийн банк
1541.331541.331541.331541.33
NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж