Ханшийн Мэдээ | News.MN
Монгол банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,636.402,636.402,636.402,636.402,636.40+1.27
EUR
Eвро
2,965.162,965.162,965.162,965.162,965.16-17.41
RUB
Оросын рубль
41.1041.1041.1041.1041.10-0.10
CNY
Хятадын юань
393.24393.24393.24393.24393.24-0.60
KRW
БНСУ-ын вон
2.322.322.322.322.32+0.01
CAD
Канад доллар
1,972.171,972.171,972.171,972.171,972.17-6.30
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1,767.441,767.441,767.441,767.441,767.44-7.85
AUD
Австрали доллар
1,888.191,888.191,888.191,888.191,888.19-8.58
JPY
Японы иен
23.5723.5723.5723.5723.57+0.05
HKD
Гонконг доллар
336.07336.07336.07336.07336.07+0.16
SGD
Сингапур доллар
1,945.471,945.471,945.471,945.471,945.47-2.44
CHF
Швейцарь франк
2,608.362,608.362,608.362,608.362,608.36-6.63
SEK
Швед крон
282.58282.58282.58282.58282.58-3.19
TRY
Туркийн Лир
452.29452.29452.29452.29452.29-6.31
GBP
Английн Фунт
3,430.353,430.353,430.353,430.353,430.35-7.44
INR
Энэтхэгийн рупи
37.9137.9137.9137.9137.91-0.03
HUF
HUF
9.269.269.269.269.26-0.08
KZT
KZT
6.956.956.956.956.95+0.02
EGP
EGP
152.99152.99152.99152.99152.99+0.62
BGN
BGN
1,516.041,516.041,516.041,516.041,516.04-8.52
Хаан банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,636.402,632.002,640.002,632.002,637.00+2.00
EUR
Eвро
2,965.162,948.003,006.002,948.003,006.00-6.00
RUB
Оросын рубль
41.1040.1042.3040.7041.90+0.10
CNY
Хятадын юань
393.24393.20395.40393.20395.00+0.80
KRW
БНСУ-ын вон
2.322.212.342.242.34+0.01
CAD
Канад доллар
1,972.171,951.001,996.001,957.001,990.00-5.00
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1,767.441,738.001,804.001,743.001,799.00-5.00
AUD
Австрали доллар
1,888.191,856.001,923.001,861.001,918.00-8.00
JPY
Японы иен
23.5723.3023.6823.3023.68-0.13
HKD
Гонконг доллар
336.07333.30338.20333.30338.20-0.10
SGD
Сингапур доллар
1,945.471,926.001,964.001,931.001,964.00+1.00
CHF
Швейцарь франк
2,608.362,571.002,636.002,579.002,636.00-9.00
GBP
Английн Фунт
3,430.353,396.003,472.003,406.003,466.00-6.00
Төрийн банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,636.402,632.002,642.002,632.002,637.00+2.00
EUR
Eвро
2,965.162,963.003,037.002,944.003,028.00+3.00
RUB
Оросын рубль
41.1040.4643.1640.4642.42+0.11
CNY
Хятадын юань
393.24393.20395.80393.20395.30+0.50
KRW
БНСУ-ын вон
2.322.242.392.242.37+0.01
CAD
Канад доллар
1,972.170.000.001,952.002,012.000.00
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1,767.441,738.001,804.001,743.001,799.00-5.00
AUD
Австрали доллар
1,888.190.000.001,843.001,952.000.00
JPY
Японы иен
23.5723.2024.0723.2023.97+0.03
HKD
Гонконг доллар
336.07333.30338.20333.30338.20-0.10
SGD
Сингапур доллар
1,945.470.000.001,926.001,982.000.00
CHF
Швейцарь франк
2,608.360.000.002,574.002,661.000.00
GBP
Английн Фунт
3,430.353,403.003,498.003,403.003,488.00-23.00
Худалдаа, хөгжлийн банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,636.402,632.002,642.002,632.002,637.00+2,642.00
EUR
Eвро
2,965.160.000.000.000.000.00
RUB
Оросын рубль
41.100.000.000.000.000.00
CNY
Хятадын юань
393.240.000.000.000.000.00
KRW
БНСУ-ын вон
2.320.000.000.000.000.00
CAD
Канад доллар
1,972.170.000.000.000.000.00
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1,767.440.000.000.000.000.00
AUD
Австрали доллар
1,888.190.000.000.000.000.00
JPY
Японы иен
23.570.000.000.000.000.00
HKD
Гонконг доллар
336.070.000.000.000.000.00
SGD
Сингапур доллар
1,945.470.000.000.000.000.00
CHF
Швейцарь франк
2,608.360.000.000.000.000.00
SEK
Швед крон
282.580.000.000.000.000.00
TRY
Туркийн Лир
452.290.000.000.000.000.00
GBP
Английн Фунт
3,430.350.000.000.000.000.00
Голомт банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,636.402,632.002,640.002,632.002,637.00+2.00
EUR
Eвро
2,965.162,944.003,014.002,938.003,008.00+2.00
RUB
Оросын рубль
41.1040.5843.3640.5841.86+0.10
CNY
Хятадын юань
393.24392.50396.00392.50395.50+1.00
KRW
БНСУ-ын вон
2.322.282.372.292.36+0.00
CAD
Канад доллар
1,972.171,944.002,007.001,950.001,992.00+1.00
AUD
Австрали доллар
1,888.191,853.001,927.001,856.001,916.00+3.00
JPY
Японы иен
23.5723.2923.8723.3123.83+0.02
HKD
Гонконг доллар
336.07332.60339.20333.60339.00-0.20
SGD
Сингапур доллар
1,945.471,883.001,979.001,888.001,971.00+3.00
CHF
Швейцарь франк
2,608.362,565.002,643.002,574.002,638.00-8.00
SEK
Швед крон
282.58247.00305.00247.00305.00+1.00
GBP
Английн Фунт
3,430.353,411.003,475.003,407.003,467.00+2.00
Хас банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,636.402,633.002,640.002,633.002,638.00+1.00
EUR
Eвро
2,965.162,952.003,010.002,952.003,005.00-3.00
RUB
Оросын рубль
41.1040.7042.6040.5041.80+0.10
CNY
Хятадын юань
393.24392.50395.00392.50394.70-0.30
KRW
БНСУ-ын вон
2.322.262.372.282.35+0.01
CAD
Канад доллар
1,972.170.000.001,955.001,992.000.00
AUD
Австрали доллар
1,888.190.000.001,870.001,919.000.00
JPY
Японы иен
23.5723.3223.8023.3223.75+0.01
HKD
Гонконг доллар
336.070.000.00334.70337.500.00
SGD
Сингапур доллар
1,945.470.000.001,931.001,967.000.00
CHF
Швейцарь франк
2,608.362,565.002,643.002,574.002,638.00-8.00
SEK
Швед крон
282.58247.00305.00247.00305.00+1.00
GBP
Английн Фунт
3,430.353,404.003,479.003,410.003,469.00+1.00
Хөрвүүлэгч
Харьцуулалт
USD
Америк доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2636.42636.42636.42636.4
Хаан банк
2632264026322637
Төрийн банк
2632264226322637
Худалдаа, хөгжлийн банк
2632264226322637
Голомт банк
2632.02640.02632.02637.0
Хас банк
2633264026332638
EUR
Eвро
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2965.162965.162965.162965.16
Хаан банк
2948300629483006
Төрийн банк
2963303729443028
Худалдаа, хөгжлийн банк
0000
Голомт банк
2944.03014.02938.03008.0
Хас банк
2952301029523005
RUB
Оросын рубль
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
41.141.141.141.1
Хаан банк
40.142.340.741.9
Төрийн банк
40.4643.1640.4642.42
Худалдаа, хөгжлийн банк
0000
Голомт банк
40.5843.3640.5841.86
Хас банк
40.742.640.541.8
CNY
Хятадын юань
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
393.24393.24393.24393.24
Хаан банк
393.2395.4393.2395
Төрийн банк
393.2395.8393.2395.3
Худалдаа, хөгжлийн банк
0000
Голомт банк
392.5396.0392.5395.5
Хас банк
392.5395392.5394.7
KRW
БНСУ-ын вон
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2.322.322.322.32
Хаан банк
2.212.342.242.34
Төрийн банк
2.242.392.242.37
Худалдаа, хөгжлийн банк
0000
Голомт банк
2.2812.3662.2912.36
Хас банк
2.262.372.282.35
CAD
Канад доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1972.171972.171972.171972.17
Хаан банк
1951199619571990
Төрийн банк
0019522012
Худалдаа, хөгжлийн банк
0000
Голомт банк
1944.02007.01950.01992.0
Хас банк
0019551992
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1767.441767.441767.441767.44
Хаан банк
1738180417431799
Төрийн банк
1738180417431799
Худалдаа, хөгжлийн банк
0000
AUD
Австрали доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1888.191888.191888.191888.19
Хаан банк
1856192318611918
Төрийн банк
0018431952
Худалдаа, хөгжлийн банк
0000
Голомт банк
1853.01927.01856.01916.0
Хас банк
0018701919
JPY
Японы иен
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
23.5723.5723.5723.57
Хаан банк
23.323.6823.323.68
Төрийн банк
23.224.0723.223.97
Худалдаа, хөгжлийн банк
0000
Голомт банк
23.2923.8723.3123.83
Хас банк
23.3223.823.3223.75
HKD
Гонконг доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
336.07336.07336.07336.07
Хаан банк
333.3338.2333.3338.2
Төрийн банк
333.3338.2333.3338.2
Худалдаа, хөгжлийн банк
0000
Голомт банк
332.6339.2333.6339.0
Хас банк
00334.7337.5
SGD
Сингапур доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1945.471945.471945.471945.47
Хаан банк
1926196419311964
Төрийн банк
0019261982
Худалдаа, хөгжлийн банк
0000
Голомт банк
1883.01979.01888.01971.0
Хас банк
0019311967
CHF
Швейцарь франк
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2608.362608.362608.362608.36
Хаан банк
2571263625792636
Төрийн банк
0025742661
Худалдаа, хөгжлийн банк
0000
Голомт банк
2565.02643.02574.02638.0
Хас банк
2565.02643.02574.02638.0
SEK
Швед крон
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
282.58282.58282.58282.58
Худалдаа, хөгжлийн банк
0000
Голомт банк
247.0305.0247.0305.0
Хас банк
247.0305.0247.0305.0
TRY
Туркийн Лир
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
452.29452.29452.29452.29
Худалдаа, хөгжлийн банк
0000
GBP
Английн Фунт
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
3430.353430.353430.353430.35
Хаан банк
3396347234063466
Төрийн банк
3403349834033488
Худалдаа, хөгжлийн банк
0000
Голомт банк
3411.03475.03407.03467.0
Хас банк
3404347934103469
INR
Энэтхэгийн рупи
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
37.9137.9137.9137.91
HUF
HUF
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
9.269.269.269.26
KZT
KZT
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
6.956.956.956.95
EGP
EGP
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
152.99152.99152.99152.99
BGN
BGN
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1516.041516.041516.041516.04
NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж