Ханшийн Мэдээ | News.MN
Монгол банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,780.652,780.652,780.652,780.652,780.65+0.87
EUR
Eвро
3,008.113,008.113,008.113,008.113,008.11+6.92
RUB
Оросын рубль
36.4036.4036.4036.4036.40+0.38
CNY
Хятадын юань
392.04392.04392.04392.04392.04+0.18
KRW
БНСУ-ын вон
2.272.272.272.272.27+0.01
CAD
Канад доллар
1,971.601,971.601,971.601,971.601,971.60+8.62
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1,644.341,644.341,644.341,644.341,644.34+8.58
AUD
Австрали доллар
1,684.241,684.241,684.241,684.241,684.24+8.45
JPY
Японы иен
25.4725.4725.4725.4725.47-0.22
HKD
Гонконг доллар
358.63358.63358.63358.63358.63+0.10
SGD
Сингапур доллар
1,938.281,938.281,938.281,938.281,938.28+2.16
CHF
Швейцарь франк
2,846.692,846.692,846.692,846.692,846.69+1.62
SEK
Швед крон
274.25274.25274.25274.25274.25-0.04
TRY
Туркийн Лир
412.25412.25412.25412.25412.25-3.01
GBP
Английн Фунт
3,423.953,423.953,423.953,423.953,423.95-6.30
INR
Энэтхэгийн рупи
36.4936.4936.4936.4936.49-0.10
HUF
HUF
8.278.278.278.278.27+0.05
KZT
KZT
6.336.336.336.336.33+0.08
EGP
EGP
176.55176.55176.55176.55176.55+0.06
BGN
BGN
1,538.011,538.011,538.011,538.011,538.01+3.75
Хаан банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,780.652,774.002,786.002,774.002,782.00+2,786.00
EUR
Eвро
3,008.112,959.003,051.002,959.003,051.00+1.00
RUB
Оросын рубль
36.4035.2037.8035.7037.50+0.80
CNY
Хятадын юань
392.04389.40393.30389.40393.00+0.40
KRW
БНСУ-ын вон
2.272.152.322.192.32+0.01
CAD
Канад доллар
1,971.601,940.001,997.001,946.001,993.00+15.00
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1,644.341,592.001,688.001,596.001,685.00+6.00
AUD
Австрали доллар
1,684.241,632.001,729.001,637.001,725.00+5.00
JPY
Японы иен
25.4725.0425.8125.0425.81-0.09
HKD
Гонконг доллар
358.63355.30360.90356.40360.20+360.90
SGD
Сингапур доллар
1,938.281,908.001,964.001,914.001,960.00+6.00
CHF
Швейцарь франк
2,846.692,787.002,897.002,796.002,891.00+1.00
GBP
Английн Фунт
3,423.953,355.003,465.003,365.003,458.00+10.00
Төрийн банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,780.652,774.002,788.002,774.002,782.00+1.00
EUR
Eвро
3,008.112,954.003,085.002,945.003,076.00+1.00
RUB
Оросын рубль
36.4034.5137.7134.5137.41-0.01
CNY
Хятадын юань
392.04389.00393.30389.00392.80-0.20
KRW
БНСУ-ын вон
2.272.172.322.172.31-0.01
CAD
Канад доллар
1,971.600.000.001,930.002,011.000.00
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1,644.341,592.001,688.001,596.001,685.00+6.00
AUD
Австрали доллар
1,684.240.000.001,633.001,737.000.00
JPY
Японы иен
25.4724.9726.2224.9726.12+0.05
HKD
Гонконг доллар
358.63355.30360.90356.40360.20+2.37
SGD
Сингапур доллар
1,938.280.000.001,906.001,970.000.00
CHF
Швейцарь франк
2,846.690.000.002,794.002,916.000.00
GBP
Английн Фунт
3,423.953,332.003,507.003,332.003,497.00-42.00
Худалдаа, хөгжлийн банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,780.652,774.002,788.002,774.002,782.00+1.00
EUR
Eвро
3,008.113,008.112,952.003,075.002,952.00-3.00
RUB
Оросын рубль
36.4036.4034.6038.0034.60+0.60
CNY
Хятадын юань
392.04392.04389.00393.00389.00+1.00
KRW
БНСУ-ын вон
2.272.272.172.352.14+0.02
CAD
Канад доллар
1,971.601,971.601,929.001,996.001,923.00-2.00
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1,644.341,644.341,590.001,694.001,585.00+1.00
AUD
Австрали доллар
1,684.241,684.241,628.001,755.001,623.00-13.00
JPY
Японы иен
25.4725.4725.0126.1524.96-0.20
HKD
Гонконг доллар
358.63358.63353.00364.00352.00-2.00
SGD
Сингапур доллар
1,938.281,938.281,908.001,966.001,900.00-7.00
CHF
Швейцарь франк
2,846.692,846.692,792.002,907.002,781.00-6.00
SEK
Швед крон
274.25274.25243.00291.00242.00-2.00
TRY
Туркийн Лир
412.25412.25411.00423.00407.00-5.00
GBP
Английн Фунт
3,423.953,423.953,340.003,488.003,330.00-35.00
Хас банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,780.652,774.002,788.002,774.002,782.00+2,788.00
EUR
Eвро
3,008.112,958.003,045.002,958.003,041.00+3,045.00
RUB
Оросын рубль
36.4035.6037.9035.3037.30+37.90
CNY
Хятадын юань
392.04389.30393.30389.30393.00+393.30
KRW
БНСУ-ын вон
2.272.152.312.172.31+2.31
CAD
Канад доллар
1,971.601,930.001,981.001,934.001,975.00+1,981.00
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1,644.341,644.341,590.001,694.001,585.00+1,590.00
AUD
Австрали доллар
1,684.241,634.001,715.001,640.001,710.00+1,715.00
JPY
Японы иен
25.4725.1225.8225.1225.80+25.82
HKD
Гонконг доллар
358.63355.40360.50355.40359.80+360.50
SGD
Сингапур доллар
1,938.281,907.001,958.001,913.001,950.00+1,958.00
CHF
Швейцарь франк
2,846.692,846.692,792.002,907.002,781.00+2,792.00
SEK
Швед крон
274.25274.25243.00291.00242.00+243.00
TRY
Туркийн Лир
412.25412.25411.00423.00407.00+411.00
GBP
Английн Фунт
3,423.953,353.003,453.003,359.003,439.00+3,453.00
Хөрвүүлэгч
Харьцуулалт
USD
Америк доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2780.652780.652780.652780.65
Хаан банк
2774278627742782
Төрийн банк
2774278827742782
Худалдаа, хөгжлийн банк
2774278827742782
Хас банк
2774278827742782
EUR
Eвро
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
3008.113008.113008.113008.11
Хаан банк
2959305129593051
Төрийн банк
2954308529453076
Худалдаа, хөгжлийн банк
3008.11295230752952
Хас банк
2958304529583041
RUB
Оросын рубль
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
36.436.436.436.4
Хаан банк
35.237.835.737.5
Төрийн банк
34.5137.7134.5137.41
Худалдаа, хөгжлийн банк
36.434.63834.6
Хас банк
35.637.935.337.3
CNY
Хятадын юань
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
392.04392.04392.04392.04
Хаан банк
389.4393.3389.4393
Төрийн банк
389393.3389392.8
Худалдаа, хөгжлийн банк
392.04389393389
Хас банк
389.3393.3389.3393
KRW
БНСУ-ын вон
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2.272.272.272.27
Хаан банк
2.152.322.192.32
Төрийн банк
2.172.322.172.31
Худалдаа, хөгжлийн банк
2.272.172.352.14
Хас банк
2.152.312.172.31
CAD
Канад доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1971.61971.61971.61971.6
Хаан банк
1940199719461993
Төрийн банк
0019302011
Худалдаа, хөгжлийн банк
1971.6192919961923
Хас банк
1930198119341975
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1644.341644.341644.341644.34
Хаан банк
1592168815961685
Төрийн банк
1592168815961685
Худалдаа, хөгжлийн банк
1644.34159016941585
Хас банк
1644.34159016941585
AUD
Австрали доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1684.241684.241684.241684.24
Хаан банк
1632172916371725
Төрийн банк
0016331737
Худалдаа, хөгжлийн банк
1684.24162817551623
Хас банк
1634171516401710
JPY
Японы иен
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
25.4725.4725.4725.47
Хаан банк
25.0425.8125.0425.81
Төрийн банк
24.9726.2224.9726.12
Худалдаа, хөгжлийн банк
25.4725.0126.1524.96
Хас банк
25.1225.8225.1225.8
HKD
Гонконг доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
358.63358.63358.63358.63
Хаан банк
355.3360.9356.4360.2
Төрийн банк
355.3360.9356.4360.2
Худалдаа, хөгжлийн банк
358.63353364352
Хас банк
355.4360.5355.4359.8
SGD
Сингапур доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1938.281938.281938.281938.28
Хаан банк
1908196419141960
Төрийн банк
0019061970
Худалдаа, хөгжлийн банк
1938.28190819661900
Хас банк
1907195819131950
CHF
Швейцарь франк
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2846.692846.692846.692846.69
Хаан банк
2787289727962891
Төрийн банк
0027942916
Худалдаа, хөгжлийн банк
2846.69279229072781
Хас банк
2846.69279229072781
SEK
Швед крон
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
274.25274.25274.25274.25
Худалдаа, хөгжлийн банк
274.25243291242
Хас банк
274.25243291242
TRY
Туркийн Лир
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
412.25412.25412.25412.25
Худалдаа, хөгжлийн банк
412.25411423407
Хас банк
412.25411423407
GBP
Английн Фунт
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
3423.953423.953423.953423.95
Хаан банк
3355346533653458
Төрийн банк
3332350733323497
Худалдаа, хөгжлийн банк
3423.95334034883330
Хас банк
3353345333593439
INR
Энэтхэгийн рупи
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
36.4936.4936.4936.49
HUF
HUF
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
8.278.278.278.27
KZT
KZT
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
6.336.336.336.33
EGP
EGP
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
176.55176.55176.55176.55
BGN
BGN
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1538.011538.011538.011538.01
NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж