Ханшийн Мэдээ | News.MN - Мэдээллийн эх сурвалж
Монгол банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2503.412503.412503.412503.412503.41+2.59
EUR
Eвро
2924.482924.482924.482924.482924.48+12.03
RUB
Оросын рубль
36.9536.9536.9536.9536.95+0.25
CNY
Хятадын юань
364.76364.76364.76364.76364.76+0.68
KRW
БНСУ-ын вон
2.232.232.232.232.23+0.01
CAD
Канад доллар
1921.121921.121921.121921.121921.12+1.84
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1650.121650.121650.121650.121650.12+9.21
AUD
Австрали доллар
1802.581802.581802.581802.581802.58+10.24
JPY
Японы иен
22.3622.3622.3622.3622.36+0.02
HKD
Гонконг доллар
319.16319.16319.16319.16319.16+0.48
SGD
Сингапур доллар
1826.441826.441826.441826.441826.44+6.74
CHF
Швейцарь франк
2604.192604.192604.192604.192604.19+13.07
SEK
Швед крон
281.16281.16281.16281.16281.16+3.89
TRY
Туркийн Лир
394.66394.66394.66394.66394.66-4.97
GBP
Английн Фунт
3288.483288.483288.483288.483288.48+16.03
INR
Энэтхэгийн рупи
34.5534.5534.5534.5534.55+0.03
HUF
HUF
9.09.09.09.09.0+0.04
KZT
KZT
6.796.796.796.796.79+0.07
EGP
EGP
139.58139.58139.58139.58139.58+0.18
BGN
BGN
1495.241495.241495.241495.241495.24+6.12
Төрийн банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2503.412500.02514.02500.02510.0+8.00
EUR
Eвро
2924.482903.02965.02904.02956.0+27.00
RUB
Оросын рубль
36.9536.2538.136.2537.24+0.17
CNY
Хятадын юань
364.76363.0368.0363.0366.5+0.50
KRW
БНСУ-ын вон
2.232.152.262.152.26+0.02
CAD
Канад доллар
1921.120.00.01904.01937.00.00
AUD
Австрали доллар
1802.580.00.01778.01826.00.00
JPY
Японы иен
22.3622.0722.6522.0722.55+0.09
SGD
Сингапур доллар
1826.440.00.01810.01841.00.00
CHF
Швейцарь франк
2604.190.00.02575.02629.00.00
GBP
Английн Фунт
3288.483262.03332.03269.03322.0+31.00
ХХБ
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2503.410.00.00.00.0-2,506.00
EUR
Eвро
2924.480.00.00.00.0-2,981.00
RUB
Оросын рубль
36.950.00.00.00.0-38.37
CNY
Хятадын юань
364.760.00.00.00.0-366.90
KRW
БНСУ-ын вон
2.230.00.00.00.0-2.29
CAD
Канад доллар
1921.120.00.00.00.0-1,958.00
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1650.120.00.00.00.0-1,700.00
AUD
Австрали доллар
1802.580.00.00.00.0-1,850.00
JPY
Японы иен
22.360.00.00.00.0-22.72
HKD
Гонконг доллар
319.160.00.00.00.0-325.00
SGD
Сингапур доллар
1826.440.00.00.00.0-1,862.00
CHF
Швейцарь франк
2604.190.00.00.00.0-2,648.00
SEK
Швед крон
281.160.00.00.00.0-302.00
TRY
Туркийн Лир
394.660.00.00.00.0-440.00
GBP
Английн Фунт
3288.480.00.00.00.0-3,334.00
Хас банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2503.412502.02514.02502.02510.0+9.00
EUR
Eвро
2924.482905.02958.02905.02953.0+16.00
RUB
Оросын рубль
36.9536.237.936.037.3+0.30
CNY
Хятадын юань
364.76363.0366.8362.5366.0+0.80
KRW
БНСУ-ын вон
2.232.132.272.162.25-0.01
CAD
Канад доллар
1921.120.00.01900.01938.00.00
AUD
Австрали доллар
1802.580.00.01772.01830.00.00
JPY
Японы иен
22.3622.1122.5822.1122.58+0.09
HKD
Гонконг доллар
319.160.00.0317.8320.60.00
SGD
Сингапур доллар
1826.440.00.01806.01842.00.00
SEK
Швед крон
281.160.00.00.00.00.00
GBP
Английн Фунт
3288.483237.03335.03243.03325.0+27.00
Голомт банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2503.412500.822499.02511.02499.0+3.00
EUR
Eвро
2924.482912.452909.02971.02903.0+17.00
RUB
Оросын рубль
36.9536.736.0239.236.02+0.06
CNY
Хятадын юань
364.76364.08361.7367.5361.5-0.50
KRW
БНСУ-ын вон
2.232.222.1632.2642.1730.00
CAD
Канад доллар
1921.121919.281890.01963.01896.0+2.00
AUD
Австрали доллар
1802.581792.341769.01849.01772.0-15.00
JPY
Японы иен
22.3622.3622.1522.7622.17+0.05
HKD
Гонконг доллар
319.16318.68315.3322.6316.3+0.50
SGD
Сингапур доллар
1826.441819.71755.01858.01760.0+6.00
CHF
Швейцарь франк
2604.192591.122557.02653.02566.0+16.00
SEK
Швед крон
281.16277.27242.0301.0242.0+3.00
GBP
Английн Фунт
3288.483272.453274.03340.03270.0+21.00
ХААН банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2503.412498.02509.02498.02505.0+3.00
EUR
Eвро
2924.482890.02958.02890.02958.0+14.00
RUB
Оросын рубль
36.9535.737.836.237.2+0.10
CNY
Хятадын юань
364.76362.5366.8362.5365.5+0.30
KRW
БНСУ-ын вон
2.232.112.252.142.25-0.01
CAD
Канад доллар
1921.121892.01944.01897.01938.0-1.00
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1650.121616.01681.01621.01676.0+10.00
AUD
Австрали доллар
1802.581762.01838.01767.01832.0+10.00
JPY
Японы иен
22.3622.0622.622.0622.6-0.04
HKD
Гонконг доллар
319.16316.4321.4316.4321.4+0.20
SGD
Сингапур доллар
1826.441805.01837.01811.01837.0+3.00
CHF
Швейцарь франк
2604.192556.02631.02564.02631.0+13.00
GBP
Английн Фунт
3288.483255.03326.03265.03319.0+18.00
Хөрвүүлэгч
Харьцуулалт
USD
Америк доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2503.412503.412503.412503.41
Төрийн банк
2500.02514.02500.02510.0
ХХБ
0.00.00.00.0
Хас банк
2502.02514.02502.02510.0
Голомт банк
2500.822499.02511.02499.0
ХААН банк
2498.02509.02498.02505.0
EUR
Eвро
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2924.482924.482924.482924.48
Төрийн банк
2903.02965.02904.02956.0
ХХБ
0.00.00.00.0
Хас банк
2905.02958.02905.02953.0
Голомт банк
2912.452909.02971.02903.0
ХААН банк
2890.02958.02890.02958.0
RUB
Оросын рубль
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
36.9536.9536.9536.95
Төрийн банк
36.2538.136.2537.24
ХХБ
0.00.00.00.0
Хас банк
36.237.936.037.3
Голомт банк
36.736.0239.236.02
ХААН банк
35.737.836.237.2
CNY
Хятадын юань
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
364.76364.76364.76364.76
Төрийн банк
363.0368.0363.0366.5
ХХБ
0.00.00.00.0
Хас банк
363.0366.8362.5366.0
Голомт банк
364.08361.7367.5361.5
ХААН банк
362.5366.8362.5365.5
KRW
БНСУ-ын вон
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2.232.232.232.23
Төрийн банк
2.152.262.152.26
ХХБ
0.00.00.00.0
Хас банк
2.132.272.162.25
Голомт банк
2.222.1632.2642.173
ХААН банк
2.112.252.142.25
CAD
Канад доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1921.121921.121921.121921.12
Төрийн банк
0.00.01904.01937.0
ХХБ
0.00.00.00.0
Хас банк
0.00.01900.01938.0
Голомт банк
1919.281890.01963.01896.0
ХААН банк
1892.01944.01897.01938.0
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1650.121650.121650.121650.12
ХХБ
0.00.00.00.0
ХААН банк
1616.01681.01621.01676.0
AUD
Австрали доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1802.581802.581802.581802.58
Төрийн банк
0.00.01778.01826.0
ХХБ
0.00.00.00.0
Хас банк
0.00.01772.01830.0
Голомт банк
1792.341769.01849.01772.0
ХААН банк
1762.01838.01767.01832.0
JPY
Японы иен
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
22.3622.3622.3622.36
Төрийн банк
22.0722.6522.0722.55
ХХБ
0.00.00.00.0
Хас банк
22.1122.5822.1122.58
Голомт банк
22.3622.1522.7622.17
ХААН банк
22.0622.622.0622.6
HKD
Гонконг доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
319.16319.16319.16319.16
ХХБ
0.00.00.00.0
Хас банк
0.00.0317.8320.6
Голомт банк
318.68315.3322.6316.3
ХААН банк
316.4321.4316.4321.4
SGD
Сингапур доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1826.441826.441826.441826.44
Төрийн банк
0.00.01810.01841.0
ХХБ
0.00.00.00.0
Хас банк
0.00.01806.01842.0
Голомт банк
1819.71755.01858.01760.0
ХААН банк
1805.01837.01811.01837.0
CHF
Швейцарь франк
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2604.192604.192604.192604.19
Төрийн банк
0.00.02575.02629.0
ХХБ
0.00.00.00.0
Голомт банк
2591.122557.02653.02566.0
ХААН банк
2556.02631.02564.02631.0
SEK
Швед крон
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
281.16281.16281.16281.16
ХХБ
0.00.00.00.0
Хас банк
0.00.00.00.0
Голомт банк
277.27242.0301.0242.0
TRY
Туркийн Лир
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
394.66394.66394.66394.66
ХХБ
0.00.00.00.0
GBP
Английн Фунт
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
3288.483288.483288.483288.48
Төрийн банк
3262.03332.03269.03322.0
ХХБ
0.00.00.00.0
Хас банк
3237.03335.03243.03325.0
Голомт банк
3272.453274.03340.03270.0
ХААН банк
3255.03326.03265.03319.0
INR
Энэтхэгийн рупи
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
34.5534.5534.5534.55
HUF
HUF
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
9.09.09.09.0
KZT
KZT
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
6.796.796.796.79
EGP
EGP
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
139.58139.58139.58139.58
BGN
BGN
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1495.241495.241495.241495.24