Ханшийн Мэдээ | News.MN
Монгол банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,808.782,808.782,808.782,808.782,808.78+2.81
EUR
Eвро
3,127.163,127.163,127.163,127.163,127.16+11.27
RUB
Оросын рубль
40.7340.7340.7340.7340.73+1.09
CNY
Хятадын юань
394.77394.77394.77394.77394.77+2.18
KRW
БНСУ-ын вон
2.292.292.292.292.29+0.02
CAD
Канад доллар
2,075.962,075.962,075.962,075.962,075.96+39.25
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1,762.091,762.091,762.091,762.091,762.09+20.14
AUD
Австрали доллар
1,911.941,911.941,911.941,911.941,911.94+44.85
JPY
Японы иен
26.0626.0626.0626.0626.06-0.12
HKD
Гонконг доллар
362.38362.38362.38362.38362.38+0.46
SGD
Сингапур доллар
1,998.211,998.211,998.211,998.211,998.21+12.32
CHF
Швейцарь франк
2,924.142,924.142,924.142,924.142,924.14+8.54
SEK
Швед крон
299.66299.66299.66299.66299.66+3.32
TRY
Туркийн Лир
412.34412.34412.34412.34412.34+1.03
GBP
Английн Фунт
3,515.193,515.193,515.193,515.193,515.19+57.95
INR
Энэтхэгийн рупи
37.2137.2137.2137.2137.21+0.06
HUF
HUF
9.039.039.039.039.03+0.10
KZT
KZT
6.986.986.986.986.98+0.17
EGP
EGP
176.32176.32176.32176.32176.32-0.82
BGN
BGN
1,598.941,598.941,598.941,598.941,598.94+5.86
Төрийн банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,808.782,803.002,817.002,803.002,811.00+1.00
EUR
Eвро
3,127.163,104.003,199.003,095.003,189.00+18.00
RUB
Оросын рубль
40.7340.0342.1940.0341.86+0.39
CNY
Хятадын юань
394.77393.80397.70393.80397.20+1.70
KRW
БНСУ-ын вон
2.292.242.382.242.36+0.01
CAD
Канад доллар
2,075.960.000.002,065.002,126.000.00
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1,762.091,762.091,762.091,762.091,762.09+20.14
AUD
Австрали доллар
1,911.940.000.001,925.001,997.000.00
JPY
Японы иен
26.0625.4526.3225.4426.22-0.27
HKD
Гонконг доллар
362.38362.38362.38362.38362.38+0.46
SGD
Сингапур доллар
1,998.210.000.001,991.002,040.000.00
CHF
Швейцарь франк
2,924.140.000.002,879.002,980.000.00
SEK
Швед крон
299.66299.66299.66299.66299.66+3.32
TRY
Туркийн Лир
412.34412.34412.34412.34412.34+1.03
GBP
Английн Фунт
3,515.193,486.003,596.003,486.003,585.00+22.00
INR
Энэтхэгийн рупи
37.2137.2137.2137.2137.21+0.06
HUF
HUF
9.039.039.039.039.03+0.10
KZT
KZT
6.986.986.986.986.98+0.17
EGP
EGP
176.32176.32176.32176.32176.32-0.82
BGN
BGN
1,598.941,598.941,598.941,598.941,598.94+5.86
Худалдаа, хөгжлийн банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,808.782,803.002,817.002,803.002,811.00+1.00
EUR
Eвро
3,127.163,127.163,100.003,187.003,100.00+4.00
RUB
Оросын рубль
40.7340.7340.2041.9040.20+0.20
CNY
Хятадын юань
394.77394.77394.00397.20394.00+1.00
KRW
БНСУ-ын вон
2.292.292.272.352.24+0.02
CAD
Канад доллар
2,075.962,075.962,057.002,109.002,051.00+4.00
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1,762.091,762.091,758.001,841.001,753.00+26.00
AUD
Австрали доллар
1,911.941,911.941,914.001,996.001,908.00+30.00
JPY
Японы иен
26.0626.0625.5526.1425.50-0.24
HKD
Гонконг доллар
362.38362.38359.00365.00358.00+1.00
SGD
Сингапур доллар
1,998.211,998.211,987.002,033.001,979.00+5.00
CHF
Швейцарь франк
2,924.142,924.142,867.002,951.002,856.00-5.00
SEK
Швед крон
299.66299.66268.00308.00266.00+6.00
TRY
Туркийн Лир
412.34412.34412.00427.00408.00+6.00
GBP
Английн Фунт
3,515.193,515.193,495.003,583.003,485.00+14.00
INR
Энэтхэгийн рупи
37.2137.2137.2137.2137.21+0.06
HUF
HUF
9.039.039.039.039.03+0.10
KZT
KZT
6.986.986.986.986.98+0.17
EGP
EGP
176.32176.32176.32176.32176.32-0.82
BGN
BGN
1,598.941,598.941,598.941,598.941,598.94+5.86
Голомт банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,808.782,800.002,815.002,800.002,810.00+1.00
EUR
Eвро
3,127.163,099.003,193.003,093.003,187.00+18.00
RUB
Оросын рубль
40.7339.8843.4539.8841.95+0.33
CNY
Хятадын юань
394.77392.00397.50392.00397.00+1.50
KRW
БНСУ-ын вон
2.292.222.382.232.37+0.01
CAD
Канад доллар
2,075.962,045.002,134.002,051.002,119.00+10.00
AUD
Австрали доллар
1,911.941,912.002,011.001,915.002,000.00+44.00
JPY
Японы иен
26.0624.9526.3424.9726.30-0.28
HKD
Гонконг доллар
362.38357.80368.20358.80368.00+0.10
SGD
Сингапур доллар
1,998.211,942.002,051.001,947.002,043.00+13.00
CHF
Швейцарь франк
2,924.142,855.002,996.002,864.002,991.00-3.00
SEK
Швед крон
299.66262.00322.00262.00322.00+2.00
GBP
Английн Фунт
3,515.193,490.003,612.003,486.003,604.00+22.00
Хас банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,808.782,805.002,815.002,805.002,811.00+2,815.00
EUR
Eвро
3,127.163,102.003,184.003,102.003,180.00+17.00
RUB
Оросын рубль
40.7340.4042.8040.1042.00+0.30
CNY
Хятадын юань
394.77394.00397.50394.00397.30+1.50
KRW
БНСУ-ын вон
2.292.182.352.202.35+0.01
CAD
Канад доллар
2,075.962,050.002,108.002,058.002,102.00+8.00
AUD
Австрали доллар
1,911.941,906.001,993.001,915.001,987.00+47.00
JPY
Японы иен
26.0625.4726.1625.4726.14-0.29
HKD
Гонконг доллар
362.38359.30364.40359.30363.70-0.10
SGD
Сингапур доллар
1,998.211,979.002,038.001,990.002,030.00+13.00
CHF
Швейцарь франк
2,924.142,855.002,996.002,864.002,991.00-3.00
SEK
Швед крон
299.66262.00322.00262.00322.00+2.00
GBP
Английн Фунт
3,515.193,488.003,589.003,494.003,575.00+23.00
Хөрвүүлэгч
Харьцуулалт
USD
Америк доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2808.782808.782808.782808.78
Төрийн банк
2803281728032811
Худалдаа, хөгжлийн банк
2803281728032811
Голомт банк
2800.02815.02800.02810.0
Хас банк
2805281528052811
EUR
Eвро
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
3127.163127.163127.163127.16
Төрийн банк
3104319930953189
Худалдаа, хөгжлийн банк
3127.16310031873100
Голомт банк
3099.03193.03093.03187.0
Хас банк
3102318431023180
RUB
Оросын рубль
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
40.7340.7340.7340.73
Төрийн банк
40.0342.1940.0341.86
Худалдаа, хөгжлийн банк
40.7340.241.940.2
Голомт банк
39.8843.4539.8841.95
Хас банк
40.442.840.142
CNY
Хятадын юань
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
394.77394.77394.77394.77
Төрийн банк
393.8397.7393.8397.2
Худалдаа, хөгжлийн банк
394.77394397.2394
Голомт банк
392.0397.5392.0397.0
Хас банк
394397.5394397.3
KRW
БНСУ-ын вон
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2.292.292.292.29
Төрийн банк
2.242.382.242.36
Худалдаа, хөгжлийн банк
2.292.272.352.24
Голомт банк
2.2152.3782.2252.372
Хас банк
2.182.352.22.35
CAD
Канад доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2075.962075.962075.962075.96
Төрийн банк
0020652126
Худалдаа, хөгжлийн банк
2075.96205721092051
Голомт банк
2045.02134.02051.02119.0
Хас банк
2050210820582102
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1762.091762.091762.091762.09
Төрийн банк
1762.091762.091762.091762.09
Худалдаа, хөгжлийн банк
1762.09175818411753
AUD
Австрали доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1911.941911.941911.941911.94
Төрийн банк
0019251997
Худалдаа, хөгжлийн банк
1911.94191419961908
Голомт банк
1912.02011.01915.02000.0
Хас банк
1906199319151987
JPY
Японы иен
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
26.0626.0626.0626.06
Төрийн банк
25.4526.3225.4426.22
Худалдаа, хөгжлийн банк
26.0625.5526.1425.5
Голомт банк
24.9526.3424.9726.3
Хас банк
25.4726.1625.4726.14
HKD
Гонконг доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
362.38362.38362.38362.38
Төрийн банк
362.38362.38362.38362.38
Худалдаа, хөгжлийн банк
362.38359365358
Голомт банк
357.8368.2358.8368.0
Хас банк
359.3364.4359.3363.7
SGD
Сингапур доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1998.211998.211998.211998.21
Төрийн банк
0019912040
Худалдаа, хөгжлийн банк
1998.21198720331979
Голомт банк
1942.02051.01947.02043.0
Хас банк
1979203819902030
CHF
Швейцарь франк
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2924.142924.142924.142924.14
Төрийн банк
0028792980
Худалдаа, хөгжлийн банк
2924.14286729512856
Голомт банк
2855.02996.02864.02991.0
Хас банк
2855.02996.02864.02991.0
SEK
Швед крон
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
299.66299.66299.66299.66
Төрийн банк
299.66299.66299.66299.66
Худалдаа, хөгжлийн банк
299.66268308266
Голомт банк
262.0322.0262.0322.0
Хас банк
262.0322.0262.0322.0
TRY
Туркийн Лир
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
412.34412.34412.34412.34
Төрийн банк
412.34412.34412.34412.34
Худалдаа, хөгжлийн банк
412.34412427408
GBP
Английн Фунт
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
3515.193515.193515.193515.19
Төрийн банк
3486359634863585
Худалдаа, хөгжлийн банк
3515.19349535833485
Голомт банк
3490.03612.03486.03604.0
Хас банк
3488358934943575
INR
Энэтхэгийн рупи
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
37.2137.2137.2137.21
Төрийн банк
37.2137.2137.2137.21
Худалдаа, хөгжлийн банк
37.2137.2137.2137.21
HUF
HUF
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
9.039.039.039.03
Төрийн банк
9.039.039.039.03
Худалдаа, хөгжлийн банк
9.039.039.039.03
KZT
KZT
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
6.986.986.986.98
Төрийн банк
6.986.986.986.98
Худалдаа, хөгжлийн банк
6.986.986.986.98
EGP
EGP
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
176.32176.32176.32176.32
Төрийн банк
176.32176.32176.32176.32
Худалдаа, хөгжлийн банк
176.32176.32176.32176.32
BGN
BGN
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1598.941598.941598.941598.94
Төрийн банк
1598.941598.941598.941598.94
Худалдаа, хөгжлийн банк
1598.941598.941598.941598.94
NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж