Ханшийн Мэдээ | News.MN
Монгол банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,703.072,703.072,703.072,703.072,703.07+0.74
EUR
Eвро
2,980.952,980.952,980.952,980.952,980.95+1.90
RUB
Оросын рубль
42.3342.3342.3342.3342.33+0.04
CNY
Хятадын юань
386.05386.05386.05386.05386.05+0.48
KRW
БНСУ-ын вон
2.332.332.332.332.33+0.01
CAD
Канад доллар
2,041.672,041.672,041.672,041.672,041.67-1.53
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1,713.751,713.751,713.751,713.751,713.75-1.55
AUD
Австрали доллар
1,852.141,852.141,852.141,852.141,852.14-0.58
JPY
Японы иен
24.7424.7424.7424.7424.74-0.06
HKD
Гонконг доллар
345.33345.33345.33345.33345.33+0.34
SGD
Сингапур доллар
1,987.191,987.191,987.191,987.191,987.19+2.52
CHF
Швейцарь франк
2,717.882,717.882,717.882,717.882,717.88+6.47
SEK
Швед крон
278.72278.72278.72278.72278.72+0.76
TRY
Туркийн Лир
467.58467.58467.58467.58467.58+0.70
GBP
Английн Фунт
3,472.903,472.903,472.903,472.903,472.90+13.92
INR
Энэтхэгийн рупи
37.7837.7837.7837.7837.78-0.01
HUF
HUF
8.928.928.928.928.92-0.06
KZT
KZT
6.956.956.956.956.95-0.01
EGP
EGP
167.48167.48167.48167.48167.48-0.05
BGN
BGN
1,523.931,523.931,523.931,523.931,523.93+0.72
Төрийн банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,703.072,695.002,711.002,695.002,705.00+2,711.00
EUR
Eвро
2,980.952,956.003,037.002,947.003,028.00+3,037.00
RUB
Оросын рубль
42.3341.6844.1541.6843.40+44.15
CNY
Хятадын юань
386.05383.50388.50383.50388.00+388.50
KRW
БНСУ-ын вон
2.332.232.402.252.38+2.40
CAD
Канад доллар
2,041.670.000.002,017.002,082.000.00
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1,713.751,713.751,713.751,713.751,713.75+1,713.75
AUD
Австрали доллар
1,852.140.000.001,824.001,898.000.00
JPY
Японы иен
24.7424.4325.2624.4325.16+25.26
HKD
Гонконг доллар
345.33345.33345.33345.33345.33+345.33
SGD
Сингапур доллар
1,987.190.000.001,967.002,018.000.00
CHF
Швейцарь франк
2,717.880.000.002,681.002,777.000.00
SEK
Швед крон
278.72278.72278.72278.72278.72+278.72
TRY
Туркийн Лир
467.58467.58467.58467.58467.58+467.58
GBP
Английн Фунт
3,472.903,437.003,550.003,437.003,539.00+3,550.00
INR
Энэтхэгийн рупи
37.7837.7837.7837.7837.78+37.78
HUF
HUF
8.928.928.928.928.92+8.92
KZT
KZT
6.956.956.956.956.95+6.95
EGP
EGP
167.48167.48167.48167.48167.48+167.48
BGN
BGN
1,523.931,523.931,523.931,523.931,523.93+1,523.93
Худалдаа, хөгжлийн банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,703.072,695.002,711.002,695.002,705.00+14.00
EUR
Eвро
2,980.952,980.952,955.003,023.002,955.00+2,955.00
RUB
Оросын рубль
42.3342.3341.7043.0041.70+41.70
CNY
Хятадын юань
386.05386.05384.50387.50384.50+384.50
KRW
БНСУ-ын вон
2.332.332.292.372.25+2.29
CAD
Канад доллар
2,041.672,041.672,024.002,068.002,018.00+2,024.00
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1,713.751,713.751,693.001,753.001,683.00+1,693.00
AUD
Австрали доллар
1,852.141,852.141,827.001,886.001,822.00+1,827.00
JPY
Японы иен
24.7424.7424.5425.0924.47+24.54
HKD
Гонконг доллар
345.33345.33342.00350.00340.00+342.00
SGD
Сингапур доллар
1,987.191,987.191,971.002,012.001,959.00+1,971.00
CHF
Швейцарь франк
2,717.882,717.882,691.002,761.002,680.00+2,691.00
SEK
Швед крон
278.72278.72270.00284.00268.00+270.00
TRY
Туркийн Лир
467.58467.58464.00480.00445.00+464.00
GBP
Английн Фунт
3,472.903,472.903,447.003,520.003,437.00+3,447.00
INR
Энэтхэгийн рупи
37.7837.7837.7837.7837.78-0.01
HUF
HUF
8.928.928.928.928.92+8.92
KZT
KZT
6.956.956.956.956.95+6.95
EGP
EGP
167.48167.48167.48167.48167.48-0.05
BGN
BGN
1,523.931,523.931,523.931,523.931,523.93+0.72
Голомт банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,703.072,694.002,709.002,694.002,704.00+2,709.00
EUR
Eвро
2,980.952,954.003,030.002,948.003,024.00+3.00
RUB
Оросын рубль
42.3341.5045.1641.5043.66-0.31
CNY
Хятадын юань
386.05382.50388.00382.50387.50-1.00
KRW
БНСУ-ын вон
2.332.262.372.272.370.00
CAD
Канад доллар
2,041.672,004.002,102.002,010.002,087.00-2.00
AUD
Австрали доллар
1,852.141,814.001,908.001,817.001,897.00-2.00
JPY
Японы иен
24.7424.4225.1624.4425.12-0.01
HKD
Гонконг доллар
345.33340.80348.70341.80348.50+0.20
SGD
Сингапур доллар
1,987.191,933.002,028.001,938.002,020.00-4.00
CHF
Швейцарь франк
2,717.882,669.002,788.002,678.002,783.00+9.00
SEK
Швед крон
278.72242.00298.00242.00298.00+1.00
GBP
Английн Фунт
3,472.903,435.003,536.003,431.003,528.00+18.00
Хас банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,703.072,700.002,709.002,700.002,705.00+1.00
EUR
Eвро
2,980.952,958.003,026.002,958.003,018.00+2.00
RUB
Оросын рубль
42.3342.0043.9041.7043.10+0.10
CNY
Хятадын юань
386.05384.80388.30384.80387.80+0.30
KRW
БНСУ-ын вон
2.332.262.362.282.36-0.01
CAD
Канад доллар
2,041.672,016.002,070.002,020.002,064.00-2.00
AUD
Австрали доллар
1,852.141,820.001,888.001,825.001,882.00-4.00
JPY
Японы иен
24.7424.4925.0624.4925.04-0.06
HKD
Гонконг доллар
345.33342.50347.70342.50347.40+0.20
SGD
Сингапур доллар
1,987.191,963.002,013.001,968.002,007.00+1.00
CHF
Швейцарь франк
2,717.882,669.002,788.002,678.002,783.00+9.00
SEK
Швед крон
278.72242.00298.00242.00298.00+1.00
GBP
Английн Фунт
3,472.903,437.003,525.003,443.003,514.00+16.00
Хөрвүүлэгч
Харьцуулалт
USD
Америк доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2703.072703.072703.072703.07
Төрийн банк
2695271126952705
Худалдаа, хөгжлийн банк
2695271126952705
Голомт банк
2694.02709.02694.02704.0
Хас банк
2700270927002705
EUR
Eвро
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2980.952980.952980.952980.95
Төрийн банк
2956303729473028
Худалдаа, хөгжлийн банк
2980.95295530232955
Голомт банк
2954.03030.02948.03024.0
Хас банк
2958302629583018
RUB
Оросын рубль
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
42.3342.3342.3342.33
Төрийн банк
41.6844.1541.6843.4
Худалдаа, хөгжлийн банк
42.3341.74341.7
Голомт банк
41.545.1641.543.66
Хас банк
4243.941.743.1
CNY
Хятадын юань
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
386.05386.05386.05386.05
Төрийн банк
383.5388.5383.5388
Худалдаа, хөгжлийн банк
386.05384.5387.5384.5
Голомт банк
382.5388.0382.5387.5
Хас банк
384.8388.3384.8387.8
KRW
БНСУ-ын вон
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2.332.332.332.33
Төрийн банк
2.232.42.252.38
Худалдаа, хөгжлийн банк
2.332.292.372.25
Голомт банк
2.2592.3732.2692.367
Хас банк
2.262.362.282.36
CAD
Канад доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2041.672041.672041.672041.67
Төрийн банк
0020172082
Худалдаа, хөгжлийн банк
2041.67202420682018
Голомт банк
2004.02102.02010.02087.0
Хас банк
2016207020202064
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1713.751713.751713.751713.75
Төрийн банк
1713.751713.751713.751713.75
Худалдаа, хөгжлийн банк
1713.75169317531683
AUD
Австрали доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1852.141852.141852.141852.14
Төрийн банк
0018241898
Худалдаа, хөгжлийн банк
1852.14182718861822
Голомт банк
1814.01908.01817.01897.0
Хас банк
1820188818251882
JPY
Японы иен
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
24.7424.7424.7424.74
Төрийн банк
24.4325.2624.4325.16
Худалдаа, хөгжлийн банк
24.7424.5425.0924.47
Голомт банк
24.4225.1624.4425.12
Хас банк
24.4925.0624.4925.04
HKD
Гонконг доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
345.33345.33345.33345.33
Төрийн банк
345.33345.33345.33345.33
Худалдаа, хөгжлийн банк
345.33342350340
Голомт банк
340.8348.7341.8348.5
Хас банк
342.5347.7342.5347.4
SGD
Сингапур доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1987.191987.191987.191987.19
Төрийн банк
0019672018
Худалдаа, хөгжлийн банк
1987.19197120121959
Голомт банк
1933.02028.01938.02020.0
Хас банк
1963201319682007
CHF
Швейцарь франк
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2717.882717.882717.882717.88
Төрийн банк
0026812777
Худалдаа, хөгжлийн банк
2717.88269127612680
Голомт банк
2669.02788.02678.02783.0
Хас банк
2669.02788.02678.02783.0
SEK
Швед крон
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
278.72278.72278.72278.72
Төрийн банк
278.72278.72278.72278.72
Худалдаа, хөгжлийн банк
278.72270284268
Голомт банк
242.0298.0242.0298.0
Хас банк
242.0298.0242.0298.0
TRY
Туркийн Лир
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
467.58467.58467.58467.58
Төрийн банк
467.58467.58467.58467.58
Худалдаа, хөгжлийн банк
467.58464480445
GBP
Английн Фунт
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
3472.93472.93472.93472.9
Төрийн банк
3437355034373539
Худалдаа, хөгжлийн банк
3472.9344735203437
Голомт банк
3435.03536.03431.03528.0
Хас банк
3437352534433514
INR
Энэтхэгийн рупи
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
37.7837.7837.7837.78
Төрийн банк
37.7837.7837.7837.78
Худалдаа, хөгжлийн банк
37.7837.7837.7837.78
HUF
HUF
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
8.928.928.928.92
Төрийн банк
8.928.928.928.92
Худалдаа, хөгжлийн банк
8.928.928.928.92
KZT
KZT
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
6.956.956.956.95
Төрийн банк
6.956.956.956.95
Худалдаа, хөгжлийн банк
6.956.956.956.95
EGP
EGP
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
167.48167.48167.48167.48
Төрийн банк
167.48167.48167.48167.48
Худалдаа, хөгжлийн банк
167.48167.48167.48167.48
BGN
BGN
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1523.931523.931523.931523.93
Төрийн банк
1523.931523.931523.931523.93
Худалдаа, хөгжлийн банк
1523.931523.931523.931523.93
NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж