Ханшийн Мэдээ | News.MN
Монгол банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,758.952,758.952,758.952,758.952,758.95+2,758.95
EUR
Eвро
2,979.392,979.392,979.392,979.392,979.39+2,979.39
RUB
Оросын рубль
43.3343.3343.3343.3343.33+43.33
CNY
Хятадын юань
394.36394.36394.36394.36394.36+394.36
KRW
БНСУ-ын вон
2.322.322.322.322.32+2.32
CAD
Канад доллар
2,085.062,085.062,085.062,085.062,085.06+2,085.06
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1,764.491,764.491,764.491,764.491,764.49+1,764.49
AUD
Австрали доллар
1,846.981,846.981,846.981,846.981,846.98+1,846.98
JPY
Японы иен
25.0725.0725.0725.0725.07+25.07
HKD
Гонконг доллар
355.03355.03355.03355.03355.03+355.03
SGD
Сингапур доллар
1,983.571,983.571,983.571,983.571,983.57+1,983.57
CHF
Швейцарь франк
2,806.382,806.382,806.382,806.382,806.38+2,806.38
SEK
Швед крон
282.05282.05282.05282.05282.05+282.05
TRY
Туркийн Лир
454.53454.53454.53454.53454.53+454.53
GBP
Английн Фунт
3,587.053,587.053,587.053,587.053,587.05+3,587.05
INR
Энэтхэгийн рупи
38.5538.5538.5538.5538.55+38.55
HUF
HUF
8.908.908.908.908.90+8.90
KZT
KZT
7.317.317.317.317.31+7.31
EGP
EGP
177.08177.08177.08177.08177.08+177.08
BGN
BGN
1,523.311,523.311,523.311,523.311,523.31+1,523.31
Төрийн банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,758.952,753.002,767.002,753.002,761.00+1.00
EUR
Eвро
2,979.392,954.003,018.002,945.003,009.00-4.00
RUB
Оросын рубль
43.3342.4444.3642.4444.01-0.12
CNY
Хятадын юань
394.36390.00395.00390.00394.50-0.80
KRW
БНСУ-ын вон
2.322.252.342.252.33-0.02
CAD
Канад доллар
2,085.060.000.002,061.002,126.000.00
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1,764.491,764.491,764.491,764.491,764.49+1,764.49
AUD
Австрали доллар
1,846.980.000.001,814.001,890.000.00
JPY
Японы иен
25.0724.4125.2024.4125.10+0.04
HKD
Гонконг доллар
355.03355.03355.03355.03355.03+355.03
SGD
Сингапур доллар
1,983.570.000.001,951.002,000.000.00
CHF
Швейцарь франк
2,806.380.000.002,764.002,861.000.00
SEK
Швед крон
282.05282.05282.05282.05282.05+282.05
TRY
Туркийн Лир
454.53454.53454.53454.53454.53+454.53
GBP
Английн Фунт
3,587.053,521.003,608.003,520.003,597.00-5.00
INR
Энэтхэгийн рупи
38.5538.5538.5538.5538.55+38.55
HUF
HUF
8.908.908.908.908.90+8.90
KZT
KZT
7.317.317.317.317.31+7.31
EGP
EGP
177.08177.08177.08177.08177.08+177.08
BGN
BGN
1,523.311,523.311,523.311,523.311,523.31+1,523.31
Худалдаа, хөгжлийн банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,758.952,753.002,767.002,753.002,761.00+2,767.00
EUR
Eвро
2,979.392,979.392,952.003,019.002,952.00+2,952.00
RUB
Оросын рубль
43.3343.3342.8044.2042.80+42.80
CNY
Хятадын юань
394.36394.36390.50393.80390.50+390.50
KRW
БНСУ-ын вон
2.322.322.272.352.24+2.27
CAD
Канад доллар
2,085.062,085.062,068.002,110.002,062.00+2,068.00
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1,764.491,764.491,730.001,790.001,725.00+1,730.00
AUD
Австрали доллар
1,846.981,846.981,809.001,868.001,804.00+1,809.00
JPY
Японы иен
25.0725.0724.5925.1324.54+24.59
HKD
Гонконг доллар
355.03355.03352.00359.00351.00+352.00
SGD
Сингапур доллар
1,983.571,983.571,956.001,994.001,948.00+1,956.00
CHF
Швейцарь франк
2,806.382,806.382,773.002,843.002,762.00+2,773.00
SEK
Швед крон
282.05282.05270.00286.00268.00+270.00
TRY
Туркийн Лир
454.53454.53450.00465.00446.00+450.00
GBP
Английн Фунт
3,587.053,587.053,533.003,605.003,522.00+3,533.00
INR
Энэтхэгийн рупи
38.5538.5538.5538.5538.55+38.55
HUF
HUF
8.908.908.908.908.90+8.90
KZT
KZT
7.317.317.317.317.31+7.31
EGP
EGP
177.08177.08177.08177.08177.08+177.08
BGN
BGN
1,523.311,523.311,523.311,523.311,523.31+1,523.31
Голомт банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,758.952,752.002,766.002,752.002,761.00+2,766.00
EUR
Eвро
2,979.392,940.003,033.002,934.003,027.00+3,033.00
RUB
Оросын рубль
43.3342.8046.5842.8045.08+46.58
CNY
Хятадын юань
394.36390.50396.00390.50395.50+396.00
KRW
БНСУ-ын вон
2.322.222.382.232.37+2.38
CAD
Канад доллар
2,085.062,051.002,140.002,057.002,125.00+2,140.00
AUD
Австрали доллар
1,846.981,803.001,906.001,806.001,895.00+1,906.00
JPY
Японы иен
25.0724.3725.3024.3925.26+25.30
HKD
Гонконг доллар
355.03350.60360.80351.60360.60+360.80
SGD
Сингапур доллар
1,983.571,911.002,020.001,916.002,012.00+2,020.00
CHF
Швейцарь франк
2,806.382,746.002,881.002,755.002,876.00+2,881.00
SEK
Швед крон
282.05246.00301.00246.00301.00+301.00
GBP
Английн Фунт
3,587.053,522.003,642.003,518.003,634.00+3,642.00
Хас банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,758.952,756.002,766.002,756.002,762.00+2,766.00
EUR
Eвро
2,979.392,956.003,019.002,956.003,015.00+3,019.00
RUB
Оросын рубль
43.3342.7044.8042.5044.00+44.80
CNY
Хятадын юань
394.36390.70394.70390.70394.40+394.70
KRW
БНСУ-ын вон
2.322.262.342.282.34+2.34
CAD
Канад доллар
2,085.062,059.002,110.002,063.002,104.00+2,110.00
AUD
Австрали доллар
1,846.981,798.001,870.001,803.001,864.00+1,870.00
JPY
Японы иен
25.0724.5625.1224.5625.10+25.12
HKD
Гонконг доллар
355.03352.50357.00352.50356.30+357.00
SGD
Сингапур доллар
1,983.571,945.001,993.001,950.001,985.00+1,993.00
CHF
Швейцарь франк
2,806.382,746.002,881.002,755.002,876.00+2,881.00
SEK
Швед крон
282.05246.00301.00246.00301.00+301.00
GBP
Английн Фунт
3,587.053,522.003,609.003,527.003,595.00+3,609.00
Хөрвүүлэгч
Харьцуулалт
USD
Америк доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2758.952758.952758.952758.95
Төрийн банк
2753276727532761
Худалдаа, хөгжлийн банк
2753276727532761
Голомт банк
2752.02766.02752.02761.0
Хас банк
2756276627562762
EUR
Eвро
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2979.392979.392979.392979.39
Төрийн банк
2954301829453009
Худалдаа, хөгжлийн банк
2979.39295230192952
Голомт банк
2940.03033.02934.03027.0
Хас банк
2956301929563015
RUB
Оросын рубль
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
43.3343.3343.3343.33
Төрийн банк
42.4444.3642.4444.01
Худалдаа, хөгжлийн банк
43.3342.844.242.8
Голомт банк
42.846.5842.845.08
Хас банк
42.744.842.544
CNY
Хятадын юань
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
394.36394.36394.36394.36
Төрийн банк
390395390394.5
Худалдаа, хөгжлийн банк
394.36390.5393.8390.5
Голомт банк
390.5396.0390.5395.5
Хас банк
390.7394.7390.7394.4
KRW
БНСУ-ын вон
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2.322.322.322.32
Төрийн банк
2.252.342.252.33
Худалдаа, хөгжлийн банк
2.322.272.352.24
Голомт банк
2.2162.382.2262.374
Хас банк
2.262.342.282.34
CAD
Канад доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2085.062085.062085.062085.06
Төрийн банк
0020612126
Худалдаа, хөгжлийн банк
2085.06206821102062
Голомт банк
2051.02140.02057.02125.0
Хас банк
2059211020632104
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1764.491764.491764.491764.49
Төрийн банк
1764.491764.491764.491764.49
Худалдаа, хөгжлийн банк
1764.49173017901725
AUD
Австрали доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1846.981846.981846.981846.98
Төрийн банк
0018141890
Худалдаа, хөгжлийн банк
1846.98180918681804
Голомт банк
1803.01906.01806.01895.0
Хас банк
1798187018031864
JPY
Японы иен
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
25.0725.0725.0725.07
Төрийн банк
24.4125.224.4125.1
Худалдаа, хөгжлийн банк
25.0724.5925.1324.54
Голомт банк
24.3725.324.3925.26
Хас банк
24.5625.1224.5625.1
HKD
Гонконг доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
355.03355.03355.03355.03
Төрийн банк
355.03355.03355.03355.03
Худалдаа, хөгжлийн банк
355.03352359351
Голомт банк
350.6360.8351.6360.6
Хас банк
352.5357352.5356.3
SGD
Сингапур доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1983.571983.571983.571983.57
Төрийн банк
0019512000
Худалдаа, хөгжлийн банк
1983.57195619941948
Голомт банк
1911.02020.01916.02012.0
Хас банк
1945199319501985
CHF
Швейцарь франк
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2806.382806.382806.382806.38
Төрийн банк
0027642861
Худалдаа, хөгжлийн банк
2806.38277328432762
Голомт банк
2746.02881.02755.02876.0
Хас банк
2746.02881.02755.02876.0
SEK
Швед крон
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
282.05282.05282.05282.05
Төрийн банк
282.05282.05282.05282.05
Худалдаа, хөгжлийн банк
282.05270286268
Голомт банк
246.0301.0246.0301.0
Хас банк
246.0301.0246.0301.0
TRY
Туркийн Лир
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
454.53454.53454.53454.53
Төрийн банк
454.53454.53454.53454.53
Худалдаа, хөгжлийн банк
454.53450465446
GBP
Английн Фунт
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
3587.053587.053587.053587.05
Төрийн банк
3521360835203597
Худалдаа, хөгжлийн банк
3587.05353336053522
Голомт банк
3522.03642.03518.03634.0
Хас банк
3522360935273595
INR
Энэтхэгийн рупи
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
38.5538.5538.5538.55
Төрийн банк
38.5538.5538.5538.55
Худалдаа, хөгжлийн банк
38.5538.5538.5538.55
HUF
HUF
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
8.98.98.98.9
Төрийн банк
8.98.98.98.9
Худалдаа, хөгжлийн банк
8.98.98.98.9
KZT
KZT
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
7.317.317.317.31
Төрийн банк
7.317.317.317.31
Худалдаа, хөгжлийн банк
7.317.317.317.31
EGP
EGP
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
177.08177.08177.08177.08
Төрийн банк
177.08177.08177.08177.08
Худалдаа, хөгжлийн банк
177.08177.08177.08177.08
BGN
BGN
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1523.311523.311523.311523.31
Төрийн банк
1523.311523.311523.311523.31
Худалдаа, хөгжлийн банк
1523.311523.311523.311523.31
NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж