Ханшийн Мэдээ | News.MN
Монгол банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,749.372,749.372,749.372,749.372,749.37+2,749.37
EUR
Eвро
3,039.023,039.023,039.023,039.023,039.02+3,039.02
RUB
Оросын рубль
44.5044.5044.5044.5044.50+44.50
CNY
Хятадын юань
396.35396.35396.35396.35396.35+396.35
KRW
БНСУ-ын вон
2.352.352.352.352.35+2.35
CAD
Канад доллар
2,093.802,093.802,093.802,093.802,093.80+2,093.80
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1,820.361,820.361,820.361,820.361,820.36+1,820.36
AUD
Австрали доллар
1,882.491,882.491,882.491,882.491,882.49+1,882.49
JPY
Японы иен
25.1025.1025.1025.1025.10+25.10
HKD
Гонконг доллар
353.75353.75353.75353.75353.75+353.75
SGD
Сингапур доллар
2,036.422,036.422,036.422,036.422,036.42+2,036.42
CHF
Швейцарь франк
2,836.302,836.302,836.302,836.302,836.30+2,836.30
SEK
Швед крон
288.32288.32288.32288.32288.32+288.32
TRY
Туркийн Лир
463.36463.36463.36463.36463.36+463.36
GBP
Английн Фунт
3,608.273,608.273,608.273,608.273,608.27+3,608.27
INR
Энэтхэгийн рупи
38.5638.5638.5638.5638.56+38.56
HUF
HUF
9.039.039.039.039.03+9.03
KZT
KZT
7.267.267.267.267.26+7.26
EGP
EGP
174.34174.34174.34174.34174.34+174.34
BGN
BGN
1,553.671,553.671,553.671,553.671,553.67+1,553.67
Төрийн банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,749.372,744.002,758.002,744.002,752.00+2,758.00
EUR
Eвро
3,039.023,009.003,073.003,000.003,064.00+3,073.00
RUB
Оросын рубль
44.5043.2845.2843.2844.92+45.28
CNY
Хятадын юань
396.35392.20396.40392.20395.90+396.40
KRW
БНСУ-ын вон
2.352.282.392.282.37+2.39
CAD
Канад доллар
2,093.800.000.002,065.002,130.000.00
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1,820.361,820.361,820.361,820.361,820.36+1,820.36
AUD
Австрали доллар
1,882.490.000.001,844.001,919.000.00
JPY
Японы иен
25.1024.9525.5924.9525.49+25.59
HKD
Гонконг доллар
353.75353.75353.75353.75353.75+353.75
SGD
Сингапур доллар
2,036.420.000.002,010.002,061.000.00
CHF
Швейцарь франк
2,836.300.000.002,792.002,890.000.00
SEK
Швед крон
288.32288.32288.32288.32288.32+288.32
TRY
Туркийн Лир
463.36463.36463.36463.36463.36+463.36
GBP
Английн Фунт
3,608.273,551.003,637.003,550.003,626.00+3,637.00
INR
Энэтхэгийн рупи
38.5638.5638.5638.5638.56+38.56
HUF
HUF
9.039.039.039.039.03+9.03
KZT
KZT
7.267.267.267.267.26+7.26
EGP
EGP
174.34174.34174.34174.34174.34+174.34
BGN
BGN
1,553.671,553.671,553.671,553.671,553.67+1,553.67
Худалдаа, хөгжлийн банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,749.372,744.002,758.002,744.002,752.00+13.00
EUR
Eвро
3,039.023,039.023,008.003,077.003,008.00+22.00
RUB
Оросын рубль
44.5044.5043.6045.2043.60+0.30
CNY
Хятадын юань
396.35396.35393.50397.00393.50-1.00
KRW
БНСУ-ын вон
2.352.352.322.402.28+0.03
CAD
Канад доллар
2,093.802,093.802,076.002,121.002,070.00+14.00
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1,820.361,820.361,784.001,846.001,779.00+18.00
AUD
Австрали доллар
1,882.491,882.491,850.001,910.001,844.00+15.00
JPY
Японы иен
25.1025.1025.0025.5824.95+0.30
HKD
Гонконг доллар
353.75353.75351.00358.00350.00+2.00
SGD
Сингапур доллар
2,036.422,036.422,017.002,058.002,009.00+8.00
CHF
Швейцарь франк
2,836.302,836.302,802.002,875.002,791.00+26.00
SEK
Швед крон
288.32288.32275.00292.00273.00+10.00
TRY
Туркийн Лир
463.36463.36458.00474.00453.00+4.00
GBP
Английн Фунт
3,608.273,608.273,567.003,641.003,556.00+12.00
INR
Энэтхэгийн рупи
38.5638.5638.5638.5638.56+38.56
HUF
HUF
9.039.039.039.039.03+9.03
KZT
KZT
7.267.267.267.267.26+7.26
EGP
EGP
174.34174.34174.34174.34174.34+174.34
BGN
BGN
1,553.671,553.671,553.671,553.671,553.67+1,553.67
Голомт банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,749.372,743.002,757.002,743.002,752.00+2,757.00
EUR
Eвро
3,039.022,991.003,083.002,985.003,077.00+3,083.00
RUB
Оросын рубль
44.5043.2647.0643.2645.56+47.06
CNY
Хятадын юань
396.35392.00397.50392.00397.00+397.50
KRW
БНСУ-ын вон
2.352.292.412.302.40+2.41
CAD
Канад доллар
2,093.802,054.002,144.002,060.002,129.00+2,144.00
AUD
Австрали доллар
1,882.491,835.001,938.001,838.001,927.00+1,938.00
JPY
Японы иен
25.1024.7725.7324.7925.69+25.73
HKD
Гонконг доллар
353.75349.40359.50350.40359.30+359.50
SGD
Сингапур доллар
2,036.421,964.002,075.001,969.002,067.00+2,075.00
CHF
Швейцарь франк
2,836.302,771.002,907.002,780.002,902.00+2,907.00
SEK
Швед крон
288.32250.00307.00250.00307.00+307.00
GBP
Английн Фунт
3,608.273,550.003,669.003,546.003,661.00+3,669.00
Хас банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,749.372,746.002,756.002,746.002,752.00-2.00
EUR
Eвро
3,039.023,004.003,062.003,004.003,062.00+3,062.00
RUB
Оросын рубль
44.5043.7045.7043.4044.90+45.70
CNY
Хятадын юань
396.35392.40396.80392.40396.40+396.80
KRW
БНСУ-ын вон
2.352.292.382.312.38+2.38
CAD
Канад доллар
2,093.802,063.002,112.002,067.002,106.00+2,112.00
AUD
Австрали доллар
1,882.491,837.001,903.001,842.001,897.00+1,903.00
JPY
Японы иен
25.1024.9025.5024.9025.48+25.50
HKD
Гонконг доллар
353.75350.90355.50350.90354.80+355.50
SGD
Сингапур доллар
2,036.422,005.002,053.002,010.002,045.00+2,053.00
CHF
Швейцарь франк
2,836.302,771.002,907.002,780.002,902.00+105.00
SEK
Швед крон
288.32250.00307.00250.00307.00+32.00
GBP
Английн Фунт
3,608.273,550.003,634.003,555.003,619.00+3,634.00
Хөрвүүлэгч
Харьцуулалт
USD
Америк доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2749.372749.372749.372749.37
Төрийн банк
2744275827442752
Худалдаа, хөгжлийн банк
2744275827442752
Голомт банк
2743.02757.02743.02752.0
Хас банк
2746275627462752
EUR
Eвро
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
3039.023039.023039.023039.02
Төрийн банк
3009307330003064
Худалдаа, хөгжлийн банк
3039.02300830773008
Голомт банк
2991.03083.02985.03077.0
Хас банк
3004306230043062
RUB
Оросын рубль
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
44.544.544.544.5
Төрийн банк
43.2845.2843.2844.92
Худалдаа, хөгжлийн банк
44.543.645.243.6
Голомт банк
43.2647.0643.2645.56
Хас банк
43.745.743.444.9
CNY
Хятадын юань
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
396.35396.35396.35396.35
Төрийн банк
392.2396.4392.2395.9
Худалдаа, хөгжлийн банк
396.35393.5397393.5
Голомт банк
392.0397.5392.0397.0
Хас банк
392.4396.8392.4396.4
KRW
БНСУ-ын вон
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2.352.352.352.35
Төрийн банк
2.282.392.282.37
Худалдаа, хөгжлийн банк
2.352.322.42.28
Голомт банк
2.2872.412.2972.404
Хас банк
2.292.382.312.38
CAD
Канад доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2093.82093.82093.82093.8
Төрийн банк
0020652130
Худалдаа, хөгжлийн банк
2093.8207621212070
Голомт банк
2054.02144.02060.02129.0
Хас банк
2063211220672106
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1820.361820.361820.361820.36
Төрийн банк
1820.361820.361820.361820.36
Худалдаа, хөгжлийн банк
1820.36178418461779
AUD
Австрали доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1882.491882.491882.491882.49
Төрийн банк
0018441919
Худалдаа, хөгжлийн банк
1882.49185019101844
Голомт банк
1835.01938.01838.01927.0
Хас банк
1837190318421897
JPY
Японы иен
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
25.125.125.125.1
Төрийн банк
24.9525.5924.9525.49
Худалдаа, хөгжлийн банк
25.12525.5824.95
Голомт банк
24.7725.7324.7925.69
Хас банк
24.925.524.925.48
HKD
Гонконг доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
353.75353.75353.75353.75
Төрийн банк
353.75353.75353.75353.75
Худалдаа, хөгжлийн банк
353.75351358350
Голомт банк
349.4359.5350.4359.3
Хас банк
350.9355.5350.9354.8
SGD
Сингапур доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2036.422036.422036.422036.42
Төрийн банк
0020102061
Худалдаа, хөгжлийн банк
2036.42201720582009
Голомт банк
1964.02075.01969.02067.0
Хас банк
2005205320102045
CHF
Швейцарь франк
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2836.32836.32836.32836.3
Төрийн банк
0027922890
Худалдаа, хөгжлийн банк
2836.3280228752791
Голомт банк
2771.02907.02780.02902.0
Хас банк
2771.02907.02780.02902.0
SEK
Швед крон
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
288.32288.32288.32288.32
Төрийн банк
288.32288.32288.32288.32
Худалдаа, хөгжлийн банк
288.32275292273
Голомт банк
250.0307.0250.0307.0
Хас банк
250.0307.0250.0307.0
TRY
Туркийн Лир
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
463.36463.36463.36463.36
Төрийн банк
463.36463.36463.36463.36
Худалдаа, хөгжлийн банк
463.36458474453
GBP
Английн Фунт
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
3608.273608.273608.273608.27
Төрийн банк
3551363735503626
Худалдаа, хөгжлийн банк
3608.27356736413556
Голомт банк
3550.03669.03546.03661.0
Хас банк
3550363435553619
INR
Энэтхэгийн рупи
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
38.5638.5638.5638.56
Төрийн банк
38.5638.5638.5638.56
Худалдаа, хөгжлийн банк
38.5638.5638.5638.56
HUF
HUF
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
9.039.039.039.03
Төрийн банк
9.039.039.039.03
Худалдаа, хөгжлийн банк
9.039.039.039.03
KZT
KZT
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
7.267.267.267.26
Төрийн банк
7.267.267.267.26
Худалдаа, хөгжлийн банк
7.267.267.267.26
EGP
EGP
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
174.34174.34174.34174.34
Төрийн банк
174.34174.34174.34174.34
Худалдаа, хөгжлийн банк
174.34174.34174.34174.34
BGN
BGN
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1553.671553.671553.671553.67
Төрийн банк
1553.671553.671553.671553.67
Худалдаа, хөгжлийн банк
1553.671553.671553.671553.67
NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж