Ханшийн Мэдээ | News.MN
Монгол банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,830.372,830.372,830.372,830.372,830.37+2.26
EUR
Eвро
3,194.363,194.363,194.363,194.363,194.36-0.84
RUB
Оросын рубль
39.2239.2239.2239.2239.22-0.33
CNY
Хятадын юань
403.10403.10403.10403.10403.10+1.05
KRW
БНСУ-ын вон
2.372.372.372.372.37+2.37
CAD
Канад доллар
2,085.372,085.372,085.372,085.372,085.37-5.19
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1,850.211,850.211,850.211,850.211,850.21-1.35
AUD
Австрали доллар
1,965.831,965.831,965.831,965.831,965.83-5.65
JPY
Японы иен
26.2926.2926.2926.2926.29+0.01
HKD
Гонконг доллар
365.20365.20365.20365.20365.20+0.28
SGD
Сингапур доллар
2,029.592,029.592,029.592,029.592,029.59-2.54
CHF
Швейцарь франк
3,001.133,001.133,001.133,001.133,001.13-1.75
SEK
Швед крон
304.68304.68304.68304.68304.68-0.53
TRY
Туркийн Лир
412.30412.30412.30412.30412.30-0.23
GBP
Английн Фунт
3,534.713,534.713,534.713,534.713,534.71+2.97
INR
Энэтхэгийн рупи
37.7737.7737.7737.7737.77-0.07
HUF
HUF
9.039.039.039.039.03-0.03
KZT
KZT
6.906.906.906.906.90-0.05
EGP
EGP
176.46176.46176.46176.46176.46+0.17
BGN
BGN
1,633.171,633.171,633.171,633.171,633.17-0.35
Төрийн банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,830.372,826.002,839.002,826.002,833.00+2.00
EUR
Eвро
3,194.363,151.003,245.003,142.003,235.00-29.00
RUB
Оросын рубль
39.2238.7640.8338.7640.51+0.02
CNY
Хятадын юань
403.10401.00405.20401.00404.70-1.30
KRW
БНСУ-ын вон
2.372.292.432.292.41-0.02
CAD
Канад доллар
2,085.370.000.002,063.002,124.000.00
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1,850.211,850.211,850.211,850.211,850.21-1.35
AUD
Австрали доллар
1,965.830.000.001,937.002,008.000.00
JPY
Японы иен
26.2925.9326.7725.9226.67-0.22
HKD
Гонконг доллар
365.20365.20365.20365.20365.20+0.28
SGD
Сингапур доллар
2,029.590.000.002,010.002,059.000.00
CHF
Швейцарь франк
3,001.130.000.002,959.003,063.000.00
SEK
Швед крон
304.68304.68304.68304.68304.68-0.53
TRY
Туркийн Лир
412.30412.30412.30412.30412.30-0.23
GBP
Английн Фунт
3,534.713,490.003,623.003,490.003,612.00+12.00
INR
Энэтхэгийн рупи
37.7737.7737.7737.7737.77-0.07
HUF
HUF
9.039.039.039.039.03-0.03
KZT
KZT
6.906.906.906.906.90-0.05
EGP
EGP
176.46176.46176.46176.46176.46+0.17
BGN
BGN
1,633.171,633.171,633.171,633.171,633.17-0.35
Худалдаа, хөгжлийн банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,830.372,826.002,839.002,826.002,833.00+2.00
EUR
Eвро
3,194.363,194.363,162.003,235.003,162.00-8.00
RUB
Оросын рубль
39.2239.2238.9040.5038.90+0.40
CNY
Хятадын юань
403.10403.10401.50405.00401.50-0.50
KRW
БНСУ-ын вон
2.372.372.322.412.28-0.01
CAD
Канад доллар
2,085.372,085.372,057.002,108.002,051.00-4.00
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1,850.211,850.211,811.001,896.001,806.00+1,811.00
AUD
Австрали доллар
1,965.831,965.831,927.002,009.001,921.00+1,927.00
JPY
Японы иен
26.2926.2925.9926.5925.94+0.01
HKD
Гонконг доллар
365.20365.20362.00368.00361.00+362.00
SGD
Сингапур доллар
2,029.592,029.592,006.002,052.001,998.00+2,006.00
CHF
Швейцарь франк
3,001.133,001.132,947.003,035.002,935.00+6.00
SEK
Швед крон
304.68304.68274.00315.00272.00+274.00
TRY
Туркийн Лир
412.30412.30406.00420.00402.00+406.00
GBP
Английн Фунт
3,534.713,534.713,510.003,599.003,499.00+15.00
INR
Энэтхэгийн рупи
37.7737.7737.7737.7737.77-0.07
HUF
HUF
9.039.039.039.039.03-0.03
KZT
KZT
6.906.906.906.906.90-0.05
EGP
EGP
176.46176.46176.46176.46176.46+0.17
BGN
BGN
1,633.171,633.171,633.171,633.171,633.17-0.35
Голомт банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,830.372,824.002,838.002,824.002,833.00+2,838.00
EUR
Eвро
3,194.363,148.003,247.003,142.003,241.00+3,247.00
RUB
Оросын рубль
39.2238.6342.4338.6340.93+42.43
CNY
Хятадын юань
403.10401.00405.50401.00405.00+405.50
KRW
БНСУ-ын вон
2.372.272.442.282.43+2.44
CAD
Канад доллар
2,085.372,045.002,127.002,051.002,112.00+2,127.00
AUD
Австрали доллар
1,965.831,926.002,024.001,929.002,013.00+2,024.00
JPY
Японы иен
26.2925.4026.8125.4226.77+26.81
HKD
Гонконг доллар
365.20360.90371.30361.90371.10+371.30
SGD
Сингапур доллар
2,029.591,962.002,071.001,967.002,063.00+2,071.00
CHF
Швейцарь франк
3,001.132,937.003,061.002,946.003,056.00+3,061.00
SEK
Швед крон
304.68266.00326.00266.00326.00+326.00
GBP
Английн Фунт
3,534.713,509.003,617.003,505.003,609.00+3,617.00
Хас банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,830.372,828.002,839.002,828.002,835.00+1.00
EUR
Eвро
3,194.363,151.003,236.003,151.003,232.00-11.00
RUB
Оросын рубль
39.2239.1041.6038.8040.90+0.20
CNY
Хятадын юань
403.10401.70406.00401.70405.70-0.30
KRW
БНСУ-ын вон
2.372.282.412.302.41-0.01
CAD
Канад доллар
2,085.372,049.002,107.002,057.002,101.00-8.00
AUD
Австрали доллар
1,965.831,916.002,002.001,925.001,996.00-10.00
JPY
Японы иен
26.2926.0126.6226.0126.60-0.07
HKD
Гонконг доллар
365.20362.70367.30362.70366.60+0.20
SGD
Сингапур доллар
2,029.591,998.002,055.002,009.002,047.00-6.00
CHF
Швейцарь франк
3,001.132,937.003,061.002,946.003,056.00+114.00
SEK
Швед крон
304.68266.00326.00266.00326.00+52.00
GBP
Английн Фунт
3,534.713,504.003,609.003,509.003,595.00+15.00
Хөрвүүлэгч
Харьцуулалт
USD
Америк доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2830.372830.372830.372830.37
Төрийн банк
2826283928262833
Худалдаа, хөгжлийн банк
2826283928262833
Голомт банк
2824.02838.02824.02833.0
Хас банк
2828283928282835
EUR
Eвро
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
3194.363194.363194.363194.36
Төрийн банк
3151324531423235
Худалдаа, хөгжлийн банк
3194.36316232353162
Голомт банк
3148.03247.03142.03241.0
Хас банк
3151323631513232
RUB
Оросын рубль
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
39.2239.2239.2239.22
Төрийн банк
38.7640.8338.7640.51
Худалдаа, хөгжлийн банк
39.2238.940.538.9
Голомт банк
38.6342.4338.6340.93
Хас банк
39.141.638.840.9
CNY
Хятадын юань
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
403.1403.1403.1403.1
Төрийн банк
401405.2401404.7
Худалдаа, хөгжлийн банк
403.1401.5405401.5
Голомт банк
401.0405.5401.0405.0
Хас банк
401.7406401.7405.7
KRW
БНСУ-ын вон
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2.372.372.372.37
Төрийн банк
2.292.432.292.41
Худалдаа, хөгжлийн банк
2.372.322.412.28
Голомт банк
2.2692.4352.2792.429
Хас банк
2.282.412.32.41
CAD
Канад доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2085.372085.372085.372085.37
Төрийн банк
0020632124
Худалдаа, хөгжлийн банк
2085.37205721082051
Голомт банк
2045.02127.02051.02112.0
Хас банк
2049210720572101
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1850.211850.211850.211850.21
Төрийн банк
1850.211850.211850.211850.21
Худалдаа, хөгжлийн банк
1850.21181118961806
AUD
Австрали доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1965.831965.831965.831965.83
Төрийн банк
0019372008
Худалдаа, хөгжлийн банк
1965.83192720091921
Голомт банк
1926.02024.01929.02013.0
Хас банк
1916200219251996
JPY
Японы иен
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
26.2926.2926.2926.29
Төрийн банк
25.9326.7725.9226.67
Худалдаа, хөгжлийн банк
26.2925.9926.5925.94
Голомт банк
25.426.8125.4226.77
Хас банк
26.0126.6226.0126.6
HKD
Гонконг доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
365.2365.2365.2365.2
Төрийн банк
365.2365.2365.2365.2
Худалдаа, хөгжлийн банк
365.2362368361
Голомт банк
360.9371.3361.9371.1
Хас банк
362.7367.3362.7366.6
SGD
Сингапур доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2029.592029.592029.592029.59
Төрийн банк
0020102059
Худалдаа, хөгжлийн банк
2029.59200620521998
Голомт банк
1962.02071.01967.02063.0
Хас банк
1998205520092047
CHF
Швейцарь франк
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
3001.133001.133001.133001.13
Төрийн банк
0029593063
Худалдаа, хөгжлийн банк
3001.13294730352935
Голомт банк
2937.03061.02946.03056.0
Хас банк
2937.03061.02946.03056.0
SEK
Швед крон
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
304.68304.68304.68304.68
Төрийн банк
304.68304.68304.68304.68
Худалдаа, хөгжлийн банк
304.68274315272
Голомт банк
266.0326.0266.0326.0
Хас банк
266.0326.0266.0326.0
TRY
Туркийн Лир
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
412.3412.3412.3412.3
Төрийн банк
412.3412.3412.3412.3
Худалдаа, хөгжлийн банк
412.3406420402
GBP
Английн Фунт
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
3534.713534.713534.713534.71
Төрийн банк
3490362334903612
Худалдаа, хөгжлийн банк
3534.71351035993499
Голомт банк
3509.03617.03505.03609.0
Хас банк
3504360935093595
INR
Энэтхэгийн рупи
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
37.7737.7737.7737.77
Төрийн банк
37.7737.7737.7737.77
Худалдаа, хөгжлийн банк
37.7737.7737.7737.77
HUF
HUF
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
9.039.039.039.03
Төрийн банк
9.039.039.039.03
Худалдаа, хөгжлийн банк
9.039.039.039.03
KZT
KZT
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
6.96.96.96.9
Төрийн банк
6.96.96.96.9
Худалдаа, хөгжлийн банк
6.96.96.96.9
EGP
EGP
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
176.46176.46176.46176.46
Төрийн банк
176.46176.46176.46176.46
Худалдаа, хөгжлийн банк
176.46176.46176.46176.46
BGN
BGN
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1633.171633.171633.171633.17
Төрийн банк
1633.171633.171633.171633.17
Худалдаа, хөгжлийн банк
1633.171633.171633.171633.17
NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж