Ханшийн Мэдээ | News.MN
Монгол банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,657.022,657.022,657.022,657.022,657.02+2,657.02
EUR
Eвро
3,005.623,005.623,005.623,005.623,005.62+3,005.62
RUB
Оросын рубль
42.1042.1042.1042.1042.10+42.10
CNY
Хятадын юань
386.37386.37386.37386.37386.37+386.37
KRW
БНСУ-ын вон
2.282.282.282.282.28+2.28
CAD
Канад доллар
2,014.952,014.952,014.952,014.952,014.95+2,014.95
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1,745.401,745.401,745.401,745.401,745.40+1,745.40
AUD
Австрали доллар
1,838.391,838.391,838.391,838.391,838.39+1,838.39
JPY
Японы иен
24.7324.7324.7324.7324.73+24.73
HKD
Гонконг доллар
340.26340.26340.26340.26340.26+340.26
SGD
Сингапур доллар
1,957.721,957.721,957.721,957.721,957.72+1,957.72
CHF
Швейцарь франк
2,701.732,701.732,701.732,701.732,701.73+2,701.73
SEK
Швед крон
282.96282.96282.96282.96282.96+282.96
TRY
Туркийн Лир
458.42458.42458.42458.42458.42+458.42
GBP
Английн Фунт
3,374.683,374.683,374.683,374.683,374.68+3,374.68
INR
Энэтхэгийн рупи
38.1638.1638.1638.1638.16+38.16
HUF
HUF
9.299.299.299.299.29+9.29
KZT
KZT
7.027.027.027.027.02+7.02
EGP
EGP
159.20159.20159.20159.20159.20+159.20
BGN
BGN
1,536.691,536.691,536.691,536.691,536.69+1,536.69
Төрийн банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,657.022,652.002,663.002,652.002,658.00+1.00
EUR
Eвро
3,005.623,005.003,060.003,000.003,051.00+21.00
RUB
Оросын рубль
42.1041.5843.5141.5842.77-0.19
CNY
Хятадын юань
386.37385.70389.50385.70389.00-0.50
KRW
БНСУ-ын вон
2.282.262.342.262.33+0.01
CAD
Канад доллар
2,014.950.000.001,990.002,052.000.00
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1,745.401,745.401,745.401,745.401,745.40+1,745.40
AUD
Австрали доллар
1,838.390.000.001,800.001,910.000.00
JPY
Японы иен
24.7324.4925.1024.4925.00-0.08
HKD
Гонконг доллар
340.26340.26340.26340.26340.26+340.26
SGD
Сингапур доллар
1,957.720.000.001,941.001,996.000.00
CHF
Швейцарь франк
2,701.730.000.002,684.002,777.000.00
SEK
Швед крон
282.96282.96282.96282.96282.96+282.96
TRY
Туркийн Лир
458.42458.42458.42458.42458.42+458.42
GBP
Английн Фунт
3,374.683,361.003,439.003,361.003,429.00+11.00
INR
Энэтхэгийн рупи
38.1638.1638.1638.1638.16+38.16
HUF
HUF
9.299.299.299.299.29+9.29
KZT
KZT
7.027.027.027.027.02+7.02
EGP
EGP
159.20159.20159.20159.20159.20+159.20
BGN
BGN
1,536.691,536.691,536.691,536.691,536.69+1,536.69
Худалдаа, хөгжлийн банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,657.022,652.002,663.002,652.002,658.00+10.00
EUR
Eвро
3,005.623,005.622,999.003,054.002,999.00+44.00
RUB
Оросын рубль
42.1042.1041.5042.8041.50+0.70
CNY
Хятадын юань
386.37386.37385.00388.00385.00-1.00
KRW
БНСУ-ын вон
2.282.282.262.332.23+0.04
CAD
Канад доллар
2,014.952,014.951,996.002,030.001,990.00+10.00
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1,745.401,745.401,730.001,782.001,720.00+4.00
AUD
Австрали доллар
1,838.391,838.391,823.001,873.001,818.00+27.00
JPY
Японы иен
24.7324.7324.5224.9424.45-0.01
HKD
Гонконг доллар
340.26340.26337.00343.00335.00+2.00
SGD
Сингапур доллар
1,957.721,957.721,945.001,979.001,933.00+18.00
CHF
Швейцарь франк
2,701.732,701.732,683.002,744.002,672.00-2.00
SEK
Швед крон
282.96282.96270.00295.00268.00+15.00
TRY
Туркийн Лир
458.42458.42456.00470.00438.00+6.00
GBP
Английн Фунт
3,374.683,374.683,356.003,413.003,346.00-5.00
INR
Энэтхэгийн рупи
38.1638.1638.1638.1638.16+38.16
HUF
HUF
9.299.299.299.299.29+9.29
KZT
KZT
7.027.027.027.027.02+7.02
EGP
EGP
159.20159.20159.20159.20159.20+159.20
BGN
BGN
1,536.691,536.691,536.691,536.691,536.69+1,536.69
Голомт банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,657.022,653.002,663.002,653.002,659.00+2,663.00
EUR
Eвро
3,005.622,991.003,062.002,985.003,056.00+3,062.00
RUB
Оросын рубль
42.1041.4044.2241.4042.72+44.22
CNY
Хятадын юань
386.37385.50389.00385.50388.50+389.00
KRW
БНСУ-ын вон
2.282.252.342.262.33+2.34
CAD
Канад доллар
2,014.951,984.002,048.001,990.002,033.00+2,048.00
AUD
Австрали доллар
1,838.391,810.001,885.001,813.001,874.00+1,885.00
JPY
Японы иен
24.7324.4824.9924.5024.95+24.99
HKD
Гонконг доллар
340.26336.60343.40337.60343.20+343.40
SGD
Сингапур доллар
1,957.721,897.001,994.001,902.001,986.00+1,994.00
CHF
Швейцарь франк
2,701.732,677.002,759.002,686.002,754.00+2,759.00
SEK
Швед крон
282.96247.00304.00247.00304.00+304.00
GBP
Английн Фунт
3,374.683,361.003,426.003,357.003,418.00+3,426.00
Хас банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,657.022,654.002,662.002,654.002,659.00-1.00
EUR
Eвро
3,005.622,970.003,060.002,970.003,052.00+20.00
RUB
Оросын рубль
42.1041.5044.1041.2043.30+0.70
CNY
Хятадын юань
386.37385.30388.20385.30387.80-0.60
KRW
БНСУ-ын вон
2.282.222.342.242.32+0.01
CAD
Канад доллар
2,014.950.000.001,994.002,030.000.00
AUD
Австрали доллар
1,838.390.000.001,810.001,874.000.00
JPY
Японы иен
24.7324.3324.9424.3224.90-0.02
HKD
Гонконг доллар
340.260.000.00338.80341.400.00
SGD
Сингапур доллар
1,957.720.000.001,937.001,979.000.00
CHF
Швейцарь франк
2,701.732,677.002,759.002,686.002,754.00+76.00
SEK
Швед крон
282.96247.00304.00247.00304.00+34.00
GBP
Английн Фунт
3,374.683,339.003,424.003,345.003,414.00+14.00
Хөрвүүлэгч
Харьцуулалт
USD
Америк доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2657.022657.022657.022657.02
Төрийн банк
2652266326522658
Худалдаа, хөгжлийн банк
2652266326522658
Голомт банк
2653.02663.02653.02659.0
Хас банк
2654266226542659
EUR
Eвро
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
3005.623005.623005.623005.62
Төрийн банк
3005306030003051
Худалдаа, хөгжлийн банк
3005.62299930542999
Голомт банк
2991.03062.02985.03056.0
Хас банк
2970306029703052
RUB
Оросын рубль
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
42.142.142.142.1
Төрийн банк
41.5843.5141.5842.77
Худалдаа, хөгжлийн банк
42.141.542.841.5
Голомт банк
41.444.2241.442.72
Хас банк
41.544.141.243.3
CNY
Хятадын юань
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
386.37386.37386.37386.37
Төрийн банк
385.7389.5385.7389
Худалдаа, хөгжлийн банк
386.37385388385
Голомт банк
385.5389.0385.5388.5
Хас банк
385.3388.2385.3387.8
KRW
БНСУ-ын вон
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2.282.282.282.28
Төрийн банк
2.262.342.262.33
Худалдаа, хөгжлийн банк
2.282.262.332.23
Голомт банк
2.2532.3382.2632.332
Хас банк
2.222.342.242.32
CAD
Канад доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2014.952014.952014.952014.95
Төрийн банк
0019902052
Худалдаа, хөгжлийн банк
2014.95199620301990
Голомт банк
1984.02048.01990.02033.0
Хас банк
0019942030
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1745.41745.41745.41745.4
Төрийн банк
1745.41745.41745.41745.4
Худалдаа, хөгжлийн банк
1745.4173017821720
AUD
Австрали доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1838.391838.391838.391838.39
Төрийн банк
0018001910
Худалдаа, хөгжлийн банк
1838.39182318731818
Голомт банк
1810.01885.01813.01874.0
Хас банк
0018101874
JPY
Японы иен
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
24.7324.7324.7324.73
Төрийн банк
24.4925.124.4925
Худалдаа, хөгжлийн банк
24.7324.5224.9424.45
Голомт банк
24.4824.9924.524.95
Хас банк
24.3324.9424.3224.9
HKD
Гонконг доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
340.26340.26340.26340.26
Төрийн банк
340.26340.26340.26340.26
Худалдаа, хөгжлийн банк
340.26337343335
Голомт банк
336.6343.4337.6343.2
Хас банк
00338.8341.4
SGD
Сингапур доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1957.721957.721957.721957.72
Төрийн банк
0019411996
Худалдаа, хөгжлийн банк
1957.72194519791933
Голомт банк
1897.01994.01902.01986.0
Хас банк
0019371979
CHF
Швейцарь франк
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2701.732701.732701.732701.73
Төрийн банк
0026842777
Худалдаа, хөгжлийн банк
2701.73268327442672
Голомт банк
2677.02759.02686.02754.0
Хас банк
2677.02759.02686.02754.0
SEK
Швед крон
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
282.96282.96282.96282.96
Төрийн банк
282.96282.96282.96282.96
Худалдаа, хөгжлийн банк
282.96270295268
Голомт банк
247.0304.0247.0304.0
Хас банк
247.0304.0247.0304.0
TRY
Туркийн Лир
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
458.42458.42458.42458.42
Төрийн банк
458.42458.42458.42458.42
Худалдаа, хөгжлийн банк
458.42456470438
GBP
Английн Фунт
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
3374.683374.683374.683374.68
Төрийн банк
3361343933613429
Худалдаа, хөгжлийн банк
3374.68335634133346
Голомт банк
3361.03426.03357.03418.0
Хас банк
3339342433453414
INR
Энэтхэгийн рупи
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
38.1638.1638.1638.16
Төрийн банк
38.1638.1638.1638.16
Худалдаа, хөгжлийн банк
38.1638.1638.1638.16
HUF
HUF
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
9.299.299.299.29
Төрийн банк
9.299.299.299.29
Худалдаа, хөгжлийн банк
9.299.299.299.29
KZT
KZT
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
7.027.027.027.02
Төрийн банк
7.027.027.027.02
Худалдаа, хөгжлийн банк
7.027.027.027.02
EGP
EGP
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
159.2159.2159.2159.2
Төрийн банк
159.2159.2159.2159.2
Худалдаа, хөгжлийн банк
159.2159.2159.2159.2
BGN
BGN
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1536.691536.691536.691536.69
Төрийн банк
1536.691536.691536.691536.69
Худалдаа, хөгжлийн банк
1536.691536.691536.691536.69
NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж