Ханшийн Мэдээ | News.MN
Монгол банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,849.252,849.252,849.252,849.252,849.25+0.08
EUR
Eвро
3,356.703,356.703,356.703,356.703,356.70-10.16
RUB
Оросын рубль
39.3439.3439.3439.3439.34+0.22
CNY
Хятадын юань
442.13442.13442.13442.13442.13-0.49
KRW
БНСУ-ын вон
2.432.432.432.432.43-0.01
CAD
Канад доллар
2,254.152,254.152,254.152,254.152,254.15+8.32
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
2,026.532,026.532,026.532,026.532,026.53+4.33
AUD
Австрали доллар
2,084.082,084.082,084.082,084.082,084.08-1.94
JPY
Японы иен
26.0626.0626.0626.0626.06+0.03
HKD
Гонконг доллар
366.07366.07366.07366.07366.07-0.21
SGD
Сингапур доллар
2,122.032,122.032,122.032,122.032,122.03-0.97
CHF
Швейцарь франк
3,089.793,089.793,089.793,089.793,089.79-10.00
SEK
Швед крон
330.83330.83330.83330.83330.83-0.66
TRY
Туркийн Лир
337.35337.35337.35337.35337.35+0.01
GBP
Английн Фунт
3,938.523,938.523,938.523,938.523,938.52-1.03
INR
Энэтхэгийн рупи
38.8038.8038.8038.8038.80+0.11
HUF
HUF
9.629.629.629.629.62-0.01
KZT
KZT
6.706.706.706.706.70+0.02
EGP
EGP
181.37181.37181.37181.37181.37+0.07
BGN
BGN
1,716.361,716.361,716.361,716.361,716.36-5.09
Хаан банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,849.252,844.002,854.002,844.002,851.00+2,854.00
EUR
Eвро
3,356.703,296.003,406.003,296.003,406.00+2.00
RUB
Оросын рубль
39.3437.4041.1038.0040.80+0.60
CNY
Хятадын юань
442.13439.60444.50439.60444.10-0.40
KRW
БНСУ-ын вон
2.432.342.482.372.48-0.01
CAD
Канад доллар
2,254.152,212.002,293.002,218.002,288.00+8.00
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
2,026.531,964.002,082.001,970.002,078.00+12.00
AUD
Австрали доллар
2,084.082,023.002,141.002,029.002,136.00+9.00
JPY
Японы иен
26.0625.5726.4925.5726.49+0.14
HKD
Гонконг доллар
366.07363.10368.20364.20367.50+0.40
SGD
Сингапур доллар
2,122.032,082.002,155.002,089.002,151.00+5.00
CHF
Швейцарь франк
3,089.793,010.003,153.003,019.003,146.00+7.00
GBP
Английн Фунт
3,938.523,865.003,997.003,877.003,989.00+6.00
Худалдаа, хөгжлийн банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,849.252,849.252,844.002,851.002,844.00+2,844.00
EUR
Eвро
3,356.703,356.703,339.003,393.003,339.00+3,339.00
RUB
Оросын рубль
39.3439.3438.8040.0038.80+38.80
CNY
Хятадын юань
442.13442.13440.80444.80440.80+440.80
KRW
БНСУ-ын вон
2.432.432.402.492.36+2.40
CAD
Канад доллар
2,254.152,254.152,235.002,277.002,228.00+2,235.00
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
2,026.532,026.531,992.002,060.001,986.00+1,992.00
AUD
Австрали доллар
2,084.082,084.082,060.002,122.002,054.00+2,060.00
JPY
Японы иен
26.0626.0625.8126.2625.76+25.81
HKD
Гонконг доллар
366.07366.07364.00369.00363.00+364.00
SGD
Сингапур доллар
2,122.032,122.032,098.002,143.002,088.00+2,098.00
CHF
Швейцарь франк
3,089.793,089.793,058.003,133.003,046.00+3,058.00
SEK
Швед крон
330.83330.83313.00342.00311.00+313.00
TRY
Туркийн Лир
337.35337.35319.00355.00316.00+319.00
GBP
Английн Фунт
3,938.523,938.523,909.003,976.003,897.00+3,909.00
Хас банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2,849.252,845.002,854.002,845.002,851.00+2,854.00
EUR
Eвро
3,356.703,328.003,392.003,328.003,388.00-8.00
RUB
Оросын рубль
39.3438.6040.7038.6040.00-0.10
CNY
Хятадын юань
442.13441.00444.50441.00444.20-0.50
KRW
БНСУ-ын вон
2.432.352.482.382.48-0.01
CAD
Канад доллар
2,254.152,217.002,280.002,223.002,274.00-3.00
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
2,026.532,026.531,992.002,060.001,986.00+1,992.00
AUD
Австрали доллар
2,084.082,041.002,118.002,049.002,112.00-7.00
JPY
Японы иен
26.0625.7226.2725.7226.25+0.01
HKD
Гонконг доллар
366.07363.40368.60363.60367.90-0.10
SGD
Сингапур доллар
2,122.032,081.002,148.002,092.002,139.00-3.00
CHF
Швейцарь франк
3,089.793,089.793,058.003,133.003,046.00+3,058.00
SEK
Швед крон
330.83330.83313.00342.00311.00+313.00
TRY
Туркийн Лир
337.35337.35319.00355.00316.00+319.00
GBP
Английн Фунт
3,938.523,905.003,984.003,909.003,968.00-7.00
Хөрвүүлэгч
Харьцуулалт
USD
Америк доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2849.252849.252849.252849.25
Хаан банк
2844285428442851
Худалдаа, хөгжлийн банк
2849.25284428512844
Хас банк
2845285428452851
EUR
Eвро
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
3356.73356.73356.73356.7
Хаан банк
3296340632963406
Худалдаа, хөгжлийн банк
3356.7333933933339
Хас банк
3328339233283388
RUB
Оросын рубль
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
39.3439.3439.3439.34
Хаан банк
37.441.13840.8
Худалдаа, хөгжлийн банк
39.3438.84038.8
Хас банк
38.640.738.640
CNY
Хятадын юань
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
442.13442.13442.13442.13
Хаан банк
439.6444.5439.6444.1
Худалдаа, хөгжлийн банк
442.13440.8444.8440.8
Хас банк
441444.5441444.2
KRW
БНСУ-ын вон
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2.432.432.432.43
Хаан банк
2.342.482.372.48
Худалдаа, хөгжлийн банк
2.432.42.492.36
Хас банк
2.352.482.382.48
CAD
Канад доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2254.152254.152254.152254.15
Хаан банк
2212229322182288
Худалдаа, хөгжлийн банк
2254.15223522772228
Хас банк
2217228022232274
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2026.532026.532026.532026.53
Хаан банк
1964208219702078
Худалдаа, хөгжлийн банк
2026.53199220601986
Хас банк
2026.53199220601986
AUD
Австрали доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2084.082084.082084.082084.08
Хаан банк
2023214120292136
Худалдаа, хөгжлийн банк
2084.08206021222054
Хас банк
2041211820492112
JPY
Японы иен
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
26.0626.0626.0626.06
Хаан банк
25.5726.4925.5726.49
Худалдаа, хөгжлийн банк
26.0625.8126.2625.76
Хас банк
25.7226.2725.7226.25
HKD
Гонконг доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
366.07366.07366.07366.07
Хаан банк
363.1368.2364.2367.5
Худалдаа, хөгжлийн банк
366.07364369363
Хас банк
363.4368.6363.6367.9
SGD
Сингапур доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2122.032122.032122.032122.03
Хаан банк
2082215520892151
Худалдаа, хөгжлийн банк
2122.03209821432088
Хас банк
2081214820922139
CHF
Швейцарь франк
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
3089.793089.793089.793089.79
Хаан банк
3010315330193146
Худалдаа, хөгжлийн банк
3089.79305831333046
Хас банк
3089.79305831333046
SEK
Швед крон
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
330.83330.83330.83330.83
Худалдаа, хөгжлийн банк
330.83313342311
Хас банк
330.83313342311
TRY
Туркийн Лир
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
337.35337.35337.35337.35
Худалдаа, хөгжлийн банк
337.35319355316
Хас банк
337.35319355316
GBP
Английн Фунт
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
3938.523938.523938.523938.52
Хаан банк
3865399738773989
Худалдаа, хөгжлийн банк
3938.52390939763897
Хас банк
3905398439093968
INR
Энэтхэгийн рупи
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
38.838.838.838.8
HUF
HUF
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
9.629.629.629.62
KZT
KZT
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
6.76.76.76.7
EGP
EGP
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
181.37181.37181.37181.37
BGN
BGN
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1716.361716.361716.361716.36
NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж