Ханшийн Мэдээ | News.MN - Мэдээллийн эх сурвалж
Монгол банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2533.952533.952533.952533.952533.95+10.85
EUR
Eвро
2977.012977.012977.012977.012977.01+14.64
RUB
Оросын рубль
38.4238.4238.4238.4238.42+0.29
CNY
Хятадын юань
368.72368.72368.72368.72368.72+0.77
KRW
БНСУ-ын вон
2.262.262.262.262.26+0.01
CAD
Канад доллар
1953.321953.321953.321953.321953.32+3.32
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1682.161682.161682.161682.161682.16+0.01
AUD
Австрали доллар
1833.821833.821833.821833.821833.82+0.03
JPY
Японы иен
22.4422.4422.4422.4422.44+0.03
HKD
Гонконг доллар
324.46324.46324.46324.46324.46+1.38
SGD
Сингапур доллар
1854.541854.541854.541854.541854.54+6.72
CHF
Швейцарь франк
2622.592622.592622.592622.592622.59-5.09
SEK
Швед крон
288.38288.38288.38288.38288.38+1.76
TRY
Туркийн Лир
410.33410.33410.33410.33410.33+7.84
GBP
Английн Фунт
3326.73326.73326.73326.73326.7+22.07
INR
Энэтхэгийн рупи
34.7634.7634.7634.7634.76+0.02
HUF
HUF
9.189.189.189.189.18+0.04
KZT
KZT
7.117.117.117.117.11+0.04
EGP
EGP
141.44141.44141.44141.44141.44+0.56
BGN
BGN
1521.621521.621521.621521.621521.62+6.97
Төрийн банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2533.952532.02544.02532.02540.0+12.00
EUR
Eвро
2977.012938.03032.02938.03023.0+28.00
RUB
Оросын рубль
38.4237.7740.0437.7739.15+0.45
CNY
Хятадын юань
368.72368.0372.5368.0371.0+1.00
KRW
БНСУ-ын вон
2.262.182.32.182.3+0.01
CAD
Канад доллар
1953.320.00.01930.01982.00.00
AUD
Австрали доллар
1833.820.00.01794.01877.00.00
JPY
Японы иен
22.4422.1222.7722.1222.67+0.04
SGD
Сингапур доллар
1854.540.00.01831.01880.00.00
CHF
Швейцарь франк
2622.590.00.02581.02670.00.00
GBP
Английн Фунт
3326.73288.03384.03288.03374.0+35.00
ХХБ
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2533.950.00.00.00.0-2,532.00
EUR
Eвро
2977.010.00.00.00.0-3,014.00
RUB
Оросын рубль
38.420.00.00.00.0-39.28
CNY
Хятадын юань
368.720.00.00.00.0-372.30
KRW
БНСУ-ын вон
2.260.00.00.00.0-2.31
CAD
Канад доллар
1953.320.00.00.00.0-1,982.00
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1682.160.00.00.00.0-1,723.00
AUD
Австрали доллар
1833.820.00.00.00.0-1,875.00
JPY
Японы иен
22.440.00.00.00.0-22.75
HKD
Гонконг доллар
324.460.00.00.00.0-329.00
SGD
Сингапур доллар
1854.540.00.00.00.0-1,883.00
CHF
Швейцарь франк
2622.590.00.00.00.0-2,679.00
SEK
Швед крон
288.380.00.00.00.0-301.00
TRY
Туркийн Лир
410.330.00.00.00.0-424.00
GBP
Английн Фунт
3326.70.00.00.00.0-3,358.00
Хас банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2533.952532.02544.02532.02540.0+12.00
EUR
Eвро
2977.012946.03016.02946.03011.0+9.00
RUB
Оросын рубль
38.4237.639.737.439.0+0.30
CNY
Хятадын юань
368.72369.0373.0368.5371.7+1.50
KRW
БНСУ-ын вон
2.262.162.312.192.29+0.01
CAD
Канад доллар
1953.320.00.01930.01975.00.00
AUD
Австрали доллар
1833.820.00.01815.01856.00.00
JPY
Японы иен
22.4422.2422.7122.2422.71+0.01
HKD
Гонконг доллар
324.460.00.0321.9326.50.00
SGD
Сингапур доллар
1854.540.00.01835.01872.00.00
SEK
Швед крон
288.380.00.00.00.00.00
GBP
Английн Фунт
3326.73263.03359.03269.03349.0+5.00
Голомт банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2533.952523.12528.02543.02528.0+6.00
EUR
Eвро
2977.012962.372959.03025.02953.0+8.00
RUB
Оросын рубль
38.4238.1337.6840.9837.68+0.49
CNY
Хятадын юань
368.72367.95367.7372.5367.5+0.50
KRW
БНСУ-ын вон
2.262.252.2032.3082.213+0.00
CAD
Канад доллар
1953.321950.01926.02002.01932.0+6.00
AUD
Австрали доллар
1833.821833.791807.01889.01810.0-1.00
JPY
Японы иен
22.4422.4122.2322.8622.25+0.01
HKD
Гонконг доллар
324.46323.08320.3328.0321.3+0.40
SGD
Сингапур доллар
1854.541847.821783.01889.01788.0+4.00
CHF
Швейцарь франк
2622.592627.682580.02680.02589.0-9.00
SEK
Швед крон
288.38286.62248.0308.0248.0+3.00
GBP
Английн Фунт
3326.73304.633303.03373.03299.0+15.00
ХААН банк
ВалютМонгол банкны хаалтын ханшБэлэнБэлэн бусӨөрчлөлт
АвахЗарахАвахЗарах
USD
Америк доллар
2533.952530.02540.02530.02536.0+8.00
EUR
Eвро
2977.012947.03027.02947.03027.0+13.00
RUB
Оросын рубль
38.4237.439.938.039.3+0.30
CNY
Хятадын юань
368.72368.0372.6368.0371.3+0.90
KRW
БНСУ-ын вон
2.262.152.32.182.3+0.01
CAD
Канад доллар
1953.321928.01989.01934.01983.0+1.00
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
1682.161651.01732.01656.01726.0-2.00
AUD
Австрали доллар
1833.821799.01885.01804.01880.0-1.00
JPY
Японы иен
22.4422.1722.822.1722.8-0.03
HKD
Гонконг доллар
324.46321.9327.3321.9327.3+0.60
SGD
Сингапур доллар
1854.541836.01881.01842.01881.0+4.00
CHF
Швейцарь франк
2622.592582.02674.02590.02674.0-9.00
GBP
Английн Фунт
3326.73292.03380.03302.03373.0+17.00
Хөрвүүлэгч
Харьцуулалт
USD
Америк доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2533.952533.952533.952533.95
Төрийн банк
2532.02544.02532.02540.0
ХХБ
0.00.00.00.0
Хас банк
2532.02544.02532.02540.0
Голомт банк
2523.12528.02543.02528.0
ХААН банк
2530.02540.02530.02536.0
EUR
Eвро
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2977.012977.012977.012977.01
Төрийн банк
2938.03032.02938.03023.0
ХХБ
0.00.00.00.0
Хас банк
2946.03016.02946.03011.0
Голомт банк
2962.372959.03025.02953.0
ХААН банк
2947.03027.02947.03027.0
RUB
Оросын рубль
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
38.4238.4238.4238.42
Төрийн банк
37.7740.0437.7739.15
ХХБ
0.00.00.00.0
Хас банк
37.639.737.439.0
Голомт банк
38.1337.6840.9837.68
ХААН банк
37.439.938.039.3
CNY
Хятадын юань
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
368.72368.72368.72368.72
Төрийн банк
368.0372.5368.0371.0
ХХБ
0.00.00.00.0
Хас банк
369.0373.0368.5371.7
Голомт банк
367.95367.7372.5367.5
ХААН банк
368.0372.6368.0371.3
KRW
БНСУ-ын вон
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2.262.262.262.26
Төрийн банк
2.182.32.182.3
ХХБ
0.00.00.00.0
Хас банк
2.162.312.192.29
Голомт банк
2.252.2032.3082.213
ХААН банк
2.152.32.182.3
CAD
Канад доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1953.321953.321953.321953.32
Төрийн банк
0.00.01930.01982.0
ХХБ
0.00.00.00.0
Хас банк
0.00.01930.01975.0
Голомт банк
1950.01926.02002.01932.0
ХААН банк
1928.01989.01934.01983.0
NZD
Шинэ Зеландын Доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1682.161682.161682.161682.16
ХХБ
0.00.00.00.0
ХААН банк
1651.01732.01656.01726.0
AUD
Австрали доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1833.821833.821833.821833.82
Төрийн банк
0.00.01794.01877.0
ХХБ
0.00.00.00.0
Хас банк
0.00.01815.01856.0
Голомт банк
1833.791807.01889.01810.0
ХААН банк
1799.01885.01804.01880.0
JPY
Японы иен
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
22.4422.4422.4422.44
Төрийн банк
22.1222.7722.1222.67
ХХБ
0.00.00.00.0
Хас банк
22.2422.7122.2422.71
Голомт банк
22.4122.2322.8622.25
ХААН банк
22.1722.822.1722.8
HKD
Гонконг доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
324.46324.46324.46324.46
ХХБ
0.00.00.00.0
Хас банк
0.00.0321.9326.5
Голомт банк
323.08320.3328.0321.3
ХААН банк
321.9327.3321.9327.3
SGD
Сингапур доллар
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1854.541854.541854.541854.54
Төрийн банк
0.00.01831.01880.0
ХХБ
0.00.00.00.0
Хас банк
0.00.01835.01872.0
Голомт банк
1847.821783.01889.01788.0
ХААН банк
1836.01881.01842.01881.0
CHF
Швейцарь франк
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
2622.592622.592622.592622.59
Төрийн банк
0.00.02581.02670.0
ХХБ
0.00.00.00.0
Голомт банк
2627.682580.02680.02589.0
ХААН банк
2582.02674.02590.02674.0
SEK
Швед крон
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
288.38288.38288.38288.38
ХХБ
0.00.00.00.0
Хас банк
0.00.00.00.0
Голомт банк
286.62248.0308.0248.0
TRY
Туркийн Лир
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
410.33410.33410.33410.33
ХХБ
0.00.00.00.0
GBP
Английн Фунт
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
3326.73326.73326.73326.7
Төрийн банк
3288.03384.03288.03374.0
ХХБ
0.00.00.00.0
Хас банк
3263.03359.03269.03349.0
Голомт банк
3304.633303.03373.03299.0
ХААН банк
3292.03380.03302.03373.0
INR
Энэтхэгийн рупи
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
34.7634.7634.7634.76
HUF
HUF
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
9.189.189.189.18
KZT
KZT
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
7.117.117.117.11
EGP
EGP
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
141.44141.44141.44141.44
BGN
BGN
БэлэнБэлэн бус
АвахЗарах АвахЗарах
Монгол банк
1521.621521.621521.621521.62